EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0766

2006/766/EK: A Bizottság határozata ( 2006. november 6. ) a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról (az értesítés a C(2006) 5171. számú dokumentumal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

HL L 320., 2006.11.18, p. 53–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyezte: 32019R0626

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/766/oj

18.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 320/53


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. november 6.)

a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok és területek jegyzékének létrehozásáról

(az értesítés a C(2006) 5171. számú dokumentumal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/766/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 11. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó különleges feltételeket a 854/2004/EK rendelet határozza meg.

(2)

A 97/20/EK bizottsági határozat (2) létrehozta a kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak termelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egyenértékűségi feltételeket teljesítő harmadik országok jegyzékét, a 97/296/EK bizottsági határozat (3) pedig létrehozta az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékét.

(3)

A jegyzékeknek olyan harmadik országokat és területeket kell tartalmazniuk, amelyek eleget tesznek a 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (4) bekezdésében említett kritériumoknak, és amelyek ennélfogva biztosítani tudják, hogy a Közösségbe exportált kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak és halászati termékek eleget tesznek a fogyasztók egészségének védelme érdekében megállapított egészségügyi feltételeknek. Mindazonáltal a tenyésztett víziállatoktól eltérő fésűskagylók zsigerektől és ivarmirigyektől teljesen elkülönített záróizmainak behozatalát az említett jegyzéken nem szereplő harmadik országokból is engedélyezni kell.

(4)

Ausztrália, Új-Zéland és Uruguay illetékes hatóságai megfelelő garanciákat nyújtottak arra vonatkozóan, hogy az élő kéthéjú kagylókra, a tüskésbőrűekre, a zsákállatokra és a tengeri haslábúakra alkalmazandó feltételek egyenértékűek a vonatkozó közösségi jogszabályok által előírtakkal.

(5)

Örményország, Belarusz és Ukrajna illetékes hatóságai megfelelő garanciákat nyújtottak arra vonatkozóan, hogy a halászati termékekre alkalmazandó feltételek egyenértékűek a vonatkozó közösségi jogszabályok által előírtakkal.

(6)

Ezért a 97/20/EK és a 97/226/EK határozat hatályát veszti és helyébe egy új határozat lép.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozatala

(1)   A 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett azon harmadik országok jegyzékét, ahonnan a kéthéjú puhatestűek, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak behozatala megengedett, e határozat I. melléklete állapítja meg.

(2)   A 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése ellenére az (1) bekezdés nem alkalmazható a tenyésztett víziállatoktól eltérő fésűskagylók zsigerektől és ivarmirigyektől teljesen elkülönített záróizmaira, melyek az (1) bekezdésben említett jegyzéken nem szereplő harmadik országokból is behozhatók.

2. cikk

Halászati termékek behozatala

A 854/2004/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett azon harmadik országok és területek jegyzékét, ahonnan a halászati termékek behozatala megengedett, e határozat II. melléklete állapítja meg.

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 97/20/EK és a 97/296/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatokra történő hivatkozásokat e határozatra való hivatkozásokként kell értelmezni.

4. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o. A legutóbb a 2076/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 6., 1997.1.10., 46. o. A legutóbb a 2002/469/EK határozattal (HL L 163., 2002.6.21., 16. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 122., 1997.5.14., 21. o. A legutóbb a 2006/200/EK határozattal (HL L 71., 2006.3.10., 50. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

A kéthéjú kagylók, a tüskésbőrűek, a zsákállatok és a tengeri haslábúak emberi fogyasztásra alkalmas bármilyen formájának behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzéke

(A 854/2004/EK rendelet 11. cikkében említett országok és területek)

AU –

AUSZTRÁLIA

CL –

CHILE (1)

JM –

JAMAICA (2)

JP –

JAPÁN (1)

KR –

DÉL-KOREA (1)

MA –

MAROKKÓ

NZ –

ÚJ-ZÉLAND

PE –

PERU (1)

TH –

THAIFÖLD (1)

TN –

TUNÉZIA

TR –

TÖRÖKORSZÁG

UY –

URUGUAY

VN –

VIETNAM (1)


(1)  Csak fagyasztott vagy feldolgozott kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri haslábúak.

(2)  Csak a tengeri haslábúak.


II. MELLÉKLET

Emberi fogyasztásra szánt, bármilyen jellegű halászati termékek behozatalára feljogosított országok és területek jegyzéke

(A 854/2004/EK rendelet 11. cikkében említett országok és területek)

AE –

EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK

AG –

ANTIGUA ÉS BARBUDA (1)

AL –

ALBÁNIA

AM –

ÖRMÉNYORSZÁG (2)

AN –

HOLLAND ANTILLÁK

AR –

ARGENTÍNA

AU –

AUSZTRÁLIA

BD –

BANGLADES

BG –

BULGÁRIA (3)

BR –

BRAZÍLIA

BS –

BAHAMA-SZIGETEK

BY –

BELARUSZ

BZ –

BELIZE

CA –

KANADA

CH –

SVÁJC

CI –

ELEFÁNTCSONTPART

CL –

CHILE

CN –

KÍNA

CO –

KOLUMBIA

CR –

COSTA RICA

CU –

KUBA

CV –

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK

DZ –

ALGÉRIA

EC –

ECUADOR

EG –

EGYIPTOM

FK –

FALKLAND-SZIGETEK

GA –

GABON

GD –

GRENADA

GH –

GHÁNA

GL –

GRÖNLAND

GM –

GAMBIA

GN –

GUINEA CONAKRY (4)  (5)

GT –

GUATEMALA

GY –

GUYANA

HK –

HONGKONG

HN –

HONDURAS

HR –

HORVÁTORSZÁG

ID –

INDONÉZIA

IN –

INDIA

IR –

IRÁN

JM –

JAMAICA

JP –

JAPÁN

KE –

KENYA

KR –

DÉL-KOREA

KZ –

KAZAHSZTÁN

LK –

SRÍ LANKA

MA –

MAROKKÓ (6)

MG –

MADAGASZKÁR

MR –

MAURITÁNIA

MU –

MAURITIUS

MV –

MALDÍV-SZIGETEK

MX –

MEXIKÓ

MY –

MALAJZIA

MZ –

MOZAMBIK

NA –

NAMÍBIA

NC –

ÚJ-KALEDÓNIA

NG –

NIGÉRIA

NI –

NICARAGUA

NZ –

ÚJ-ZÉLAND

OM –

OMÁN

PA –

PANAMA

PE –

PERU

PG –

PÁPUA ÚJ-GUINEA

PH –

FÜLÖP-SZIGETEK

PF –

FRANCIA POLINÉZIA

PM –

SAINT PIERRE ÉS MIQUELON

PK –

PAKISZTÁN

RO –

ROMÁNIA (3)

RU –

OROSZORSZÁG

SA –

SZAÚD-ARÁBIA

SC –

SEYCHELLE-SZIGETEK

SG –

SZINGAPÚR

SN –

SZENEGÁL

SR –

SURINAME

SV –

SALVADOR

TH –

THAIFÖLD

TN –

TUNÉZIA

TR –

TÖRÖKORSZÁG

TW –

TAJVAN

TZ –

TANZÁNIA

UA –

UKRAJNA

UG –

UGANDA

US –

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

UY –

URUGUAY

VE –

VENEZUELA

VN –

VIETNAM

XM –

MONTENEGRÓ (7)

XS –

SZERBIA (7)  (8)

YE –

JEMEN

YT –

MAYOTTE

ZA –

DÉL-AFRIKA

ZW –

ZIMBABWE


(1)  Csak az élő rákok.

(2)  Csak az élő, nem tenyésztett rákok.

(3)  Csak az e csatlakozó állam Közösséghez való csatlakozásáig alkalmazandó.

(4)  Csak olyan halak, amelyek nem estek át lefejezés, zsigerelés, hűtés vagy fagyasztás kivételével más előkészítő vagy feldolgozó eljáráson.

(5)  A 94/360/EK bizottsági határozat (HL L 158., 1994.6.25., 41. o.) által előírt csökkentett gyakoriságú fizikai ellenőrzések nem alkalmazandók.

(6)  Az Acanthocardia tuberculatum fajhoz tartozó feldolgozott kéthéjú kagylókat a következőknek kell kísérnie: a) a 2074/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 338., 2005.12.22., 27. o.) VI. melléklete V. függelékének B. részében meghatározott modell szerinti állat-egészségügyi igazolás; és b) analitikai vizsgálati eredmények, amelyek igazolják, hogy a puhatestűek nem tartalmaznak a biológiai tesztelési eljárással kimutatható szintű bénulásos kagylómérget (PSP).

(7)  Halászati termékek kizárólag frissen fogott egész tengeri halakból.

(8)  Kivéve Koszovót, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata által meghatározottak szerint.


Top