Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0443

2006/443/EK: A Tanács határozata ( 2006. március 13. ) a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú rendelete kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról

OJ L 181, 4.7.2006, p. 1–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 181 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 181 - 232
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 004 P. 232 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/443/oj

4.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. március 13.)

a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatnak az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának az újrafutózott gumiabroncsokról szóló 109. és 108. számú rendelete kötelező erejűvé tételének céljából történő módosításáról

(2006/443/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségnek az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodásához („1958. évi felülvizsgált megállapodás”) való csatlakozásáról (1) szóló, 1997. november 27-i 97/836/EK tanácsi határozatra és különösen annak 3. cikkének (3) bekezdésére, 4. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére és 4. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására (2),

mivel:

(1)

A 109. és 108. számú ENSZ-EGB-rendeletek a gumiabroncsok újrafutózásával szemben támasztott harmonizált követelményekhez és magasabb szintű biztonsághoz és környezetvédelemhez vezetnek. Lehetővé teszik az újrafutózott gumiabroncsok szabad áramlását.

(2)

A 97/836/EK határozattal az Európai Közösség szerződő félként csatlakozott az ENSZ-EGB 1958. évi felülvizsgált megállapodásához. A 2001/507/EK (3) és a 2001/509/EK (4) határozattal a Közösség csatlakozott a 109. számú, illetve a 108. számú ENSZ-EGB-rendelethez. Az ezekhez a rendeletekhez történő csatlakozással a Közösség kötelezte magát, hogy elfogadja ezeket a közösségi jog alternatívájaként, az 1958. évi felülvizsgált megállapodás 2. és 3. cikke rendelkezéseinek megfelelően. Ugyanakkor a 97/836/EK határozat 4. cikkének (4) bekezdése értelmében ezeknek az előírásoknak a kötelező jellegű alkalmazásához egy ilyen értelmű rendelkezést kell megállapítani a közösségi jogban.

(3)

A szükséges szabályozás korlátozott hatókörére való tekintettel, nem lenne helyénvaló a két rendelet kötelező alkalmazásáról egy irányelv elfogadásával gondoskodni, amint azt a 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozat előrevetítette.

(4)

A 2001/507/EK és a 2001/509/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2001/507/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az egyetlen cikk helyébe a következő cikk lép:

„Egyetlen cikk

Az Európai Közösség csatlakozik az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a haszongépjárművek és pótkocsijuk újrafutózott gumiabroncsai gyártásának jóváhagyásáról szóló 109. számú rendeletéhez.

2006. szeptember 13-tól a mellékletben közzétett 109. számú rendelete rendelkezései alkalmazandók kötelező feltételként az e rendelet hatálya alá tartozó újrafutózott gumiabroncsok Közösségben történő forgalomba hozatalára.”

2.

Az ENSZ-EGB 109. számú, a 2001/507/EK határozathoz csatolt szövege helyébe e határozat I. mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2001/509/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az egyetlen cikk helyébe a következő cikk lép:

„Egyetlen cikk

Az Európai Közösség csatlakozik az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a gépjárművek és pótkocsijaik számára újrafutózott gumiabroncsok gyártásának jóváhagyására vonatkozó 108. számú rendeletéhez.

2006. szeptember 13-tól a mellékletben közzétett 108. számú rendelet rendelkezései alkalmazandók kötelező feltételként az e rendelet hatálya alá tartozó újrafutózott gumiabroncsok Közösségben történő forgalomba hozatalára.”

2.

Az ENSZ-EGB 108. számú, a 2001/509/EK határozathoz csatolt szövege helyébe e határozat II. mellékletének szövege lép.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BARTENSTEIN


(1)  HL L 346., 1997.12.17., 78. o.

(2)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)  HL L 183., 2001.7.6., 35. o.

(4)  HL L 183., 2001.7.6., 37. o.


I. MELLÉKLET

»

109. SZÁMÚ ELŐÍRÁS

EGYSÉGES ELŐÍRÁSOK A HASZONJÁRMŰVEKHEZ ÉS PÓTKOCSIJAIKHOZ GYÁRTOTT ÚJRAFUTÓZOTT GUMIABRONCSOK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TARTALOM

ELŐÍRÁS

1.

Hatály

2.

Fogalommeghatározások

3.

Jelölések

4.

Jóváhagyási kérelem

5.

Jóváhagyás

6.

Követelmények

7.

Előírások (specifikációk)

8.

A jóváhagyásra vonatkozó módosítások

9.

Gyártásmegfelelőség

10.

Intézkedések a gyártásbeli eltérések esetén

11.

A gyártás végleges leállítása

12.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok, a vizsgálati laboratóriumok és hatóságok neve és címe

MELLÉKLETEK

1. melléklet –

Közlemény a 109. rendelet értelmében a jóváhagyás megadásáról vagy kiterjesztéséről, vagy elutasításáról vagy visszavonásáról vagy a gyártás végleges leállásáról egy abroncsfutózó üzemre vonatkozóan

2. melléklet –

A jóváhagyási jel elrendezése

3. melléklet –

Az újrafutózott abroncsok jeleinek elrendezése

4. melléklet –

Terhelhetőségi jelzőszámok és a megfelelő terhelhetőségek

5. melléklet –

A gumiabroncsok méretjelölése és méretei

6. melléklet –

A gumiabroncsok mérési módszere

7. melléklet –

Terhelés-sebesség tartóssági vizsgálati eljárás

1. függelék –

Tartóssági vizsgálati terv

2. függelék –

A vizsgálati nyomásindex és a nyomás értéke közti összefüggés

8. melléklet –

A terhelhetőség változása a sebességgel a haszonjárművek radiál és diagonál gumiabroncsainál

9. melléklet –

Magyarázó ábra

1.   HATÁLY

Ez az előírás a közúti forgalomban használt haszonjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok gyártására vonatkozik. Ez az előírás nem vonatkozik azonban a következőkre:

1.1.

Személygépjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok.

1.2.

80 km/h alatti sebességhez gyártott újrafutózott abroncsok.

1.3.

Kerékpárok és motorkerékpárok gumiabroncsai.

1.4.

Eredetileg sebességkategória jelzése és/vagy terhelhetőségi jelzőszám nélkül gyártott gumiabroncsok.

1.5.

Eredetileg típusjóváhagyás, illetve az »E« vagy »e« jelölés nélkül gyártott gumiabroncsok.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK – lásd a 9. mellékletben található ábrát is

Ezen előírás alkalmazásában:

2.1.

»Újrafutózott gumiabroncsok sorozata«: a 4.1.4. bekezdés szerinti újrafutózott gumiabroncsok sorozata.

2.2.

»Gumiabroncsok szerkezete«: a gumiabroncs szövetvázának műszaki jellemzőit jelenti. Nevezetesen a következő szerkezeteket különböztetik meg:

2.2.1.

»Diagonál« az a gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetszálak peremtől peremig terjednek és váltakozó irányban 90o-nál lényegesen kisebb szöget zárnak be a futófelület koronavonalával.

2.2.2.

»Öves diagonál« az a diagonál típusú gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetvázat egy, a szövetváz szálainak szögéhez közeli szögben váltakozó irányban elhelyezett, alapvetően kinyújthatatlan kordanyagból álló két- vagy többrétegű öv stabilizálja.

2.2.3.

»Radiál« az a gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetszálak peremtől peremig terjednek és nagyjából 90o-os szöget zárnak be a futófelület koronavonalával, és a szövetvázat egy alapvetően nyújthatatlan kerületi öv stabilizálja.

2.3.

»Használati kategória«

2.3.1.

Normál gumiabroncs: olyan gumiabroncs, amelyet csak a szokásos útviszonyok melletti használatra szánnak.

2.3.2.

Vegyes használatú gumiabroncs: vegyes, mind közúti, mind nem közúti és/vagy korlátozott sebességű használatra szánt gumiabroncs.

2.3.3.

Téli gumiabroncs: olyan gumiabroncs, amelynél a futófelület mintázatát vagy a futófelület mintázatát és szerkezetét elsősorban úgy tervezik, hogy sárban, friss vagy olvadó hóban jobb teljesítményt biztosítson, mint a normál gumiabroncs. A téli gumiabroncs futófelületének mintázatában általában nagyobb a mintaárkok és a mintaelemek osztástávolsága, mint a normál gumiabroncs esetében.

2.4.

»Perem«: a gumiabroncs azon része, amelynek alakja és szerkezete lehetővé teszi, hogy a kerékpántra illeszkedjen, és a gumiabroncsot ezen megtartsa.

2.5.

»Kordszál«: a gumiabroncs betéteinek szövetét alkotó szálak.

2.6.

»Betét«: »gumival« bevont párhuzamos kordszálak rétege.

2.7.

»Öv«: a radiál vagy az öves diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében alapvetően a futófelület koronavonala irányában a szövetváz kerületi összetartása érdekében elhelyezett, a futófelület alatti anyag vagy anyagok rétege vagy rétegei.

2.8.

»Köztes betét« a diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében a szövetváz és a futófelület között lévő köztes betét.

2.9.

»Köztes védőbetét«: a radiál szerkezetű gumiabroncs esetében a futófelület és az öv közötti, nem kötelező köztes betét, amelynek célja az öv sérüléseinek korlátozása.

2.10.

»Peremvédő«: a peremen található anyag, amelynek az a szerepe, hogy megvédje a szövetvázat a kerékpánt által okozott dörzsöléstől, kopástól.

2.11.

»Szövetváz«: a gumiabroncs szerkezetének részét képezi – a futófelület és az oldalfalak legkülső gumirétege mellett –, amely felfújt állapotban a terhelést viseli.

2.12.

»Futófelület«: a gumiabroncs azon része, amelyet a talajjal való érintkezésre terveztek, a szövetvázat védi a mechanikai sérülésektől, és elősegíti a talajhoz való tapadást.

2.13.

»Oldalfal«: a gumiabroncsnak a futófelület és a kerékpántperemmel fedett felület közé eső része.

2.14.

»A gumiabroncs alsó felülete«: a gumiabroncs legnagyobb profilszélességének vonala és a kerékpánt pereme által lefedett felület közé eső rész.

2.15.

»Futófelületi mintaárok«: a futófelület mintázatát képező, szomszédos bordázatok vagy mintaelemek közti tér.

2.16.

»Profilszélesség«: a meghatározott mérési kerékpántra szerelt, felfújt gumiabroncs oldalfalai között egyenes vonalban mérhető távolság, a jelölések, díszítések vagy védőpántok vagy -bordázatok miatti kiemelkedések nélkül.

2.17.

»Teljes szélesség«: a meghatározott mérési kerékpántra szerelt, felfújt gumiabroncs oldalfalai között egyenes vonalban mérhető távolság, a jelölések, díszítések vagy védőpántok vagy -bordázatok miatti kiemelkedésekkel együtt.

2.18.

»Profilmagasság« a gumiabroncs külső átmérője és a kerékpánt névleges átmérője közti különbség felével egyenlő távolság.

2.19.

»Névleges keresztmetszeti viszonyszám« a névleges profilmagasságot kifejező számnak a névleges profilszélességet kifejező számmal való osztásával kapott szám százszorosa, a méreteket ugyanabban a mértékegységben véve.

2.20.

»Külső átmérő«: a felfújt, újonnan újrafutózott gumiabroncs teljes átmérője.

2.21.

»A gumiabroncs méretjelölése« a következőket feltüntető jelölés:

2.21.1.

A névleges profilszélesség. Ezt milliméterben kell kifejezni, kivéve azokat a gumiabroncsokat, amelyek méretjelölése az ezen előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel.

2.21.2.

A névleges keresztmetszeti viszonyszám, kivéve azokat a gumiabroncsokat, amelyek méretjelölése az ezen előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel.

2.21.3.

Megegyezés szerinti »d« szám (a »d« jelölés), amely a névleges kerékpántátmérőre utal, és a kerékpánt átmérőjének felel meg kóddal (100 alatti számok) vagy milliméterben (100 feletti számok) kifejezve. Mindkét típusú méretmegjelölés használható a jelölésben.

2.21.3.1.

A »d« jelölések milliméterben kifejezett értékei a következők:

A névleges kerékpántátmérő kódja – »d«

A »d« jelölés mm-ben kifejezett értéke

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

22

24

25

508

533

559

610

635

14,5

16,5

17,5

19,5

20,5

22,5

24,5

368

419

445

495

521

572

622

26

28

30

660

711

762

2.22.

»Névleges kerékpántátmérő (d)«: annak a kerékpántnak az átmérőjét jelenti, amelyhez a gumiabroncsot tervezték.

2.23.

»Kerékpánt«: a keréknek az a része, amely – mind a tömlős, mind a tömlő nélküli gumiabroncs esetében – a gumiabroncs peremeit tartja.

2.24.

»Mérési kerékpánt«: a gumiabroncsokra vonatkozó egy vagy több nemzetközi szabvány bármely kiadásában egy bizonyos gumiabroncs méretjelöléséhez »mérési kerékpántszélességgel« vagy »elméleti kerékpántszélességgel« meghatározott kerékpánt.

2.25.

»Vizsgálati kerékpánt« a gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabványok egyikében egy ilyen méretjelölésű és ilyen típusú gumiabroncshoz jóváhagyott, ajánlott vagy megengedett bármely kerékpánt.

2.26.

»Gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány« a következő szabványdokumentumok valamelyike:

a)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): »Standards Manual«

b)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1): »Engineering Design Information – obsolete data«

c)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (2): »Year Book«

d)

The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (3): »Year Book«

e)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (4): »Standards Manual«

f)

Associação Brasileira de Pneus e Aros (ABPA) (5): »Manual de Normas Technicas«

g)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (6): »Data Book«

A gumiabroncsokra vonatkozó szabványokat a következő címeken lehet beszerezni:

2.27.

»Kitörés«: gumidarabok kiszakadása a futófelületből.

2.28.

»Kordleválás«: a kordszálak leválása a gumibevonatukról.

2.29.

»Betétleválás«: a szomszédos betétek szétválása.

2.30.

»Futófelület-leválás«: a futófelületnek a szövetvázról való leválása.

2.31.

»Üzemi jelek«: a gumiabroncs terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategória-jelzésének meghatározott kombinációja.

2.32.

»Terhelhetőségi jelzőszám«: az adott sebességkategória-jelzésnek megfelelő sebességen és a gyártó által meghatározott üzemi feltételek betartása mellett a gumiabroncs által elviselt legnagyobb terhelést jelző számkód. Egy gumiabroncsnak lehet több terhelhetőségi jelzőszáma is, vagy aszerint, hogy magában vagy ikerkerékhez használják-e, vagy pedig olyan kiegészítő terhelhetőség jelzésére (kiegészítő terhelhetőségi jelzőszám), amelynél a 2.35. bekezdés és az előírás 8. melléklete szerinti terhelhetőségváltozás figyelembevétele nem engedélyezett.

A terhelhetőségi jelzőszámok és a megfelelő terhelések jegyzéke ezen előírás 4. mellékletében található.

2.33.

»Sebességkategória jelzése« a következőket jelenti:

2.33.1.

egy betűjel, amely azt a sebességet jelenti, amelynél a gumiabroncs a megfelelő terhelhetőségi jelzőszám által megadott terhelést elbírja.

2.33.2.

A sebességkategória-jelzések és az ezeknek megfelelő sebességek a következő táblázatban találhatóak:

Sebességkategória jelzése

Megfelelő legnagyobb sebesség (km/h)

F

G

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

2.34.

»Kiegészítő terhelhetőségi jelzőszám«: kiegészítő üzemi jelek, melyeket a normál üzemi jelek mellett tüntetnek fel, de amelyek nem használhatók a 2.35. bekezdésben és az előírás 8. mellékletében meghatározott terhelhetőségváltozás kiszámítására.

2.35.

»A terhelhetőség változása a sebesség függvényében«: a gumiabroncs terhelhetőségének más értéke, amely a normál üzemi jelekben megadott sebességkategória-jelzés által jelzettől eltérő sebesség esetén érvényes. A megengedett változások az előírás 8. mellékletében szereplő táblázatban találhatók.

2.36.

»Abroncsfutózó üzem«: újrafutózott gumiabroncsokat gyártó telep vagy egy helyen lévő telepek csoportja.

2.37.

»Újrafutózás«: a használt gumiabroncsok – a kopott futófelület új anyagra cserélésével történő – felújítását jelentő általános szakkifejezés. Magában foglalhatja az oldalfal legkülső felületének helyrehozását és a futófelületi betétek vagy a köztes védőbetét kicserélését is. A következő eljárásokat foglalja magában:

2.37.1.

»futófelület újrafutózása«: a futófelület kicserélése;

2.37.2.

»válltól vállig futózás«: a futófelület kicserélése oly módon, hogy az új anyag az oldalfal egy részére is kiterjed;

2.37.3.

»peremtől peremig futózás«: a futófelület kicserélése és az oldalfal felújítása, beleértve a gumiabroncs alsó felületének egészét vagy egy részét is.

2.38.

»Lefutott abroncs«: az elhasznált gumi szövetváza a megmaradt futófelülettel és oldalfalanyaggal.

2.39.

»Csiszolás«: a régi anyag eltávolításának folyamata a lefutott abroncsról a felület előkészítése érdekében az új anyag felerősítéséhez.

2.40.

»Javítás«: a meghatározott mértékig sérült szövetváz esetében végzett helyrehozó munkálatok.

2.41.

»Futófelület-anyag«: az elhasználódott futófelület kicserélésére alkalmas állapotban lévő anyag. Több formában létezik, mint például:

2.41.1.

»Nyers futócsík«: előre levágott hosszúságú anyag, amelyet extrudálnak annak érdekében, hogy a kívánt kersztmetszeti profilnak megfeleljen, és amelyet ezután hidegen rögzítenek az előkészített lefutott abroncsra. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.2.

»Tekercselő szalag«: futófelület-anyag szalag formájában, amelyet közvetlenül az előkészített lefutott abroncsra extrudálnak és tekernek a kívánt keresztmetszeti körvonal eléréséig. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.3.

»Közvetlen extrudálás«: a kívánt keresztmetszeti alakra extrudált futófelület-anyagot közvetlenül az előkészített lefutott abroncsra extrudálják. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.4.

»Elővulkanizált«: előre kialakított és vulkanizált futófelület, amelyet az előkészített lefutott abroncsra helyeznek. Az új anyagot rá kell erősíteni a lefutott abroncsra.

2.42.

»Oldalfalborító gumi«: a lefutott abroncs oldalfalainak befedésére használt anyag, amely lehetővé teszi a kívánt jelzések feltüntetését.

2.43.

»Kötőgumi«: az új futófelület és a lefutott abroncs közötti kötőrétegként és kisebb sérülések kijavítására használt anyag.

2.44.

»Ragasztóanyag«: ragasztó oldat az új anyagok vulkanizálás előtti rögzítésére.

2.45.

»Vulkanizálás«: az új anyag fizikai tulajdonságainak – általában hő és nyomás bizonyos ideig tartó, ellenőrzött körülmények melletti alkalmazásával elért – megváltozását leíró szakkifejezés.

3.   JELÖLÉSEK

3.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok jelöléseinek elrendezésére az előírás 3. melléklete nyújt példát.

3.2.

Az újrafutózott gumiabroncsokon a szimmetrikus gumiabroncsok esetében mindkét oldalfalon, az aszimmetrikus gumiabroncsok esetében legalább a külső oldalfalon a következőknek kell szerepelniük:

3.2.1.

a márkanév vagy védjegy;

3.2.2.

a gumiabroncs méretjelölése, amint azt a 2.21. bekezdés meghatározza;

3.2.3.

a szerkezet leírása, a következők szerint:

3.2.3.1.

a diagonál gumiabroncsok esetében jelölés nélkül vagy a kerékpántátmérő jele elé tett »D« betűvel;

3.2.3.2.

radiál gumiabroncsok esetében a kerékpántátmérő jele elé tett »R« betűvel és esetleg a »RADIAL« szó feltüntetésével;

3.2.3.3.

öves diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében a kerékpántátmérő jele elé tett »B« betűvel és ezenkívül a »BIAS-BELTED« szó feltüntetésével;

3.2.4.

az üzemi jelek, amelyek a következőket jelentik:

3.2.4.1.

a gumiabroncs névleges terhelhetőségének/terhelhetőségeinek jelölése a 2.32. bekezdésben előírt terhelhetőségi jelzőszám/jelzőszámok alkalmazásával;

3.2.4.2.

a gumiabroncs névleges sebességkategóriájának jelölése a 2.33. bekezdésben előírt jelzés alkalmazásával.

3.2.5.

Adott esetben a kiegészítő üzemi jelek (kiegészítő terhelhetőségi jelzőszám), amelyek a következőket jelentik:

3.2.5.1.

a gumiabroncs terhelhetőségének/terhelhetőségeinek jelölése a 2.32. bekezdésben előírt terhelhetőségi jelzőszám/jelzőszámok alkalmazásával;

3.2.5.2.

a gumiabroncs sebességkategóriájának jelölése a 2.33. bekezdésben előírt jelzés alkalmazásával.

3.2.6.

A »TUBELESS« szó, amennyiben a gumiabroncsot belső tömlő nélküli használatra tervezték;

3.2.7.

Az M + S vagy MS vagy M.S. vagy M & S jelölés téli gumiabroncsok esetében.

3.2.8.

Az újrafutózás napja a következők szerint:

3.2.8.1.

1999. december 31-ig a 3.2.8.2. bekezdés szerint vagy három számjegyből álló csoport formájában, ahol az első kettő a hét számát, a harmadik a gyártási évtized évét mutatja. A dátumkód a jelzett héttől számított további három hétig – ezt is beleértve – tartó gyártási időszakra vonatkozhat. Például a »253« jelölés olyan gumiabroncsot jelöl, amelynek az újrafutózását az 1993-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében végezték.

A dátumkódot csak az egyik oldalfalon szabad feltüntetni.

3.2.8.2.

2000. január 1-jétől négy számjegyből álló csoport formájában, ahol az első kettő a hét számát és a második kettő a gumiabroncs újrafutózásának évét mutatja. A dátumkód a jelzett héttől számított további három hétig – ezt is beleértve – tartó gyártási időszakra vonatkozhat. Például a »2503« jelölés olyan gumiabroncsot jelöl, amelynek az újrafutózását a 2003-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében végezték.

A dátumkódot csak az egyik oldalfalon szabad feltüntetni.

3.2.9.

Azoknak a gumiabroncsoknak az esetében, amelyek hornyai újravághatók, a legalább 20 mm átmérőjű körben lévő »

Image

« jelet vagy a »REGROOVABLE« szót kell mindkét oldalfalon mélynyomással vagy dombornyomással megjeleníteni.

3.2.10.

A terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálatokhoz alkalmazandó belső nyomások jelzése a »PSI« használatával, az előírás 7. mellékletének 2. függeléke szerint. Ezt a jelzést csak az egyik oldalfalon szabad elhelyezni.

3.2.11.

A »RETREAD« vagy »REMOULD« kifejezés (1999. január 1-jétől csak a »RETREAD« szót lehet használni). Az abroncsfutózó kérésére a kifejezést emellett más nyelven is fel lehet tüntetni.

3.2.12.

Az »ET« vagy »ML« vagy »MPT« jelzések a »vegyes használatú gumiabroncsokhoz« (7).

3.3.

Jóváhagyás előtt a gumiabroncsokon elegendő szabad helynek kell maradnia ahhoz, hogy elférjen ott az 5.8. bekezdésben említett jóváhagyási jel, amelyet az előírás 2. melléklete szemléltet.

3.4.

Jóváhagyás után az 5.8. bekezdésben említett jel, amelyet az előírás 2. melléklete szemléltet, a 3.3. bekezdésben említett szabad helyre kerül. Ez a jelölés csak az egyik oldalfalra helyezhető.

3.5.

A 3.2. bekezdésben említett jelöléseknek és a 3.4. és az 5.8. bekezdésben említett jóváhagyási jeleknek olvashatóaknak kell lenniük, és dombornyomással vagy mélynyomással vagy tartós jellel kell ezeket a gumiabroncson feltüntetni.

3.6.

Amennyiben az eredeti gyártó előírásai (specifikációi) még olvashatóak a gumiabroncs újrafutózása után, ezeket az abroncsfutózó előírásaiként kell tekinteni az újrafutózott gumiabroncsra vonatkozóan. Amennyiben az eredeti előírások (specifikációk) nem érvényesek már az újrafutózás után, ezeket teljesen el kell távolítani.

3.7.

Amennyiben már nem érvényesek, az eredeti »E« vagy »e« jóváhagyási jelet és jóváhagyási számot és bármely más további, az abroncsfutózó üzemre vonatkozó jóváhagyási jelet vagy számot el kell távolítani.

4.   JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

Az abroncsfutózó üzemek jóváhagyására a következő eljárások alkalmazandók:

4.1.

Az abroncsfutózó üzem jóváhagyása iránti kérelmet a gumiabroncsra rákerülő kereskedelmi név vagy védjegy tulajdonosa vagy kellően felhatalmazott képviselője terjeszti be. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

4.1.1.

az újrafutózott gumiabroncsokat gyártó vállalkozás szervezeti áttekintése;

4.1.2.

az előírás követelményeinek az abroncsfutózási folyamatok során történő betartásának tényleges ellenőrzését biztosító minőségirányítási rendszer rövid leírása;

4.1.3.

az újrafutózott gumiabroncsokra kerülő kereskedelmi nevek vagy védjegyek;

4.1.4.

az újrafutózásra kerülő gumiabroncsok sorozatára vonatkozó következő információk:

4.1.4.1.

a gumiabroncsok mérettartománya;

4.1.4.2.

a gumiabroncsok szerkezete (diagonál, öves diagonál vagy radiál);

4.1.4.3.

a gumiabroncsok használati kategóriája (normál vagy téli stb.)

4.1.4.4.

az újrafutózási eljárások és a használandó új anyagok felrakásának módszere, a 2.37. és 2.41. bekezdésben meghatározottak szerint;

4.1.4.5.

az újrafutózandó gumiabroncsok legnagyobb sebességkategóriájának jelzése;

4.1.4.6.

az újrafutózandó gumiabroncsok legnagyobb terhelhetőségi jelzőszáma;

4.1.4.7.

a megnevezett gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány, amelynek a gumiabroncsok sorozata megfelel.

5.   JÓVÁHAGYÁS

5.1.

A gumiabroncsok ujrafutózásához az abroncsfutózó üzemnek a jóváhagyó hatóságok általi jóváhagyása szükséges az előírás követelményeivel összhangban. A jóváhagyó hatóság megteszi az előírásban leírt szükséges intézkedéseket, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy az érintett abroncsfutózó üzemben újrafutózott abroncsok megfelelnek az előírásban megállapított követelményeknek. Az abroncsfutózó üzem teljes felelőssége biztosítani, hogy az újrafutózott gumiabroncsok megfelelnek az előírás követelményeinek és normál használat mellett megfelelően teljesítenek.

5.2.

Az abroncsfutózó üzem kezdeti értékelésének szokásos követelményei mellett a jóváhagyó hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az anyagszállítók az eljárási, műveleti, útmutató és előírásokat (specifikációkat) tartalmazó dokumentációkat olyan nyelven biztosítják, amelyet az abroncsfutózó üzem alkalmazottjai gond nélkül megértenek.

5.3.

A jóváhagyó hatóságnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az egyes abroncsfutózó üzemek eljárási és műveleti dokumentációja a javításhoz használt anyagokra és eljárásokra vonatkozóan előírásokat (specifikációkat) tartalmaz arra nézve, hogy a gumiabroncs-szövetváz sérülései és szakadásai esetében mi az a határ, amelyen túl a javítás nem lehetséges, függetlenül attól, hogy a sérülés már létezett, vagy az újrafutózáshoz végzett előkészítő eljárások során keletkezett.

5.4.

A jóváhagyás megadása előtt a hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az újrafutózott gumiabroncsok megfelelnek az előírás követelményeinek, és a 6.5. és 6.6. bekezdésben leírt vizsgálatokat sikeresen elvégezték legalább 5 és 20-nál nem feltétlenül több, az abroncsfutózó üzem által gyártott gumiabroncs-sorozatot tükröző reprezentatív mintán.

5.5.

A vizsgálatok során észlelt minden egyes hibás minta esetén további két, ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkező gumiabroncsmintát vizsgálnak meg.

Ha valamelyik vagy mindkét újabb minta hibás, akkor két utolsó mintát vetnek alá a vizsgálatnak.

Ha valamelyik vagy mindkét utolsó minta hibás, az abroncsfutózó üzem jóváhagyás iránti kérelmét elutasítják.

5.6.

Ha az előírás minden követelménye teljesül, megadják a jóváhagyást, és minden jóváhagyott abroncsfutózó üzemhez hozzárendelnek egy jóváhagyási számot. A szám első két számjegye a jóváhagyás időpontjában az előírás legfrissebb, jelentős műszaki módosítását képező módosítássorozatot jelöli. A jóváhagyási számot a »109R« felirat előzi meg, jelezvén, hogy a jóváhagyás az előírásnak megfelelően újrafutózott gumiabroncsra vonatkozik.

Ugyanaz a hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik, az előírás hatálya alá tartozó abroncsfutózó üzemnek.

5.7.

Az előírásnak megfelelő jóváhagyást vagy a jóváhagyás kiterjesztését vagy elutasítását vagy visszavonását vagy a gyártás végleges leállását közlik az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó feleivel az 1. mellékletben található mintának megfelelő nyomtatvány útján.

5.8.

Az előírásnak megfelelően újrafutózott minden gumiabroncsot a 3.3. bekezdésben említett szabad helyen és a 3.2. bekezdésben előírt jelölések mellett ellátnak egy nemzetközi jóváhagyási jellel is, amely a következőkből áll:

5.8.1.

Az »E« betűt körülvevő kör, melyet a jóváhagyást megadó ország megkülönböztető száma (8) követ; és

5.8.2.

az 5.6. bekezdésben leírt jóváhagyási szám.

5.9.

A jóváhagyási jel elrendezésére az előírás 2. melléklete nyújt példát.

6.   KÖVETELMÉNYEK

6.1.

Csak olyan gumiabroncsok első újrafutózása engedélyezett, amelyeket típus-jóváhagyási eljárás keretében jóváhagytak, és az »E« vagy »e« jelölést viselik, ez a követelmény azonban legkésőbb 2000. január 1-jéig nem kötelező.

6.2.

Újrafutózás előtti feltételek:

6.2.1.

A gumiabroncsoknak ellenőrzés előtt tisztáknak és szárazaknak kell lenniük.

6.2.2.

Csiszolás előtt minden egyes gumiabroncsot gondosan meg kell vizsgálni mind belsőleg, mind külsőleg, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy alkalmas újrafutózásra.

6.2.3.

Azokat a gumiabroncsokat, amelyeken a túlterhelés vagy a szükségesnél kisebb belső nyomáson való használat miatt látható sérülések vannak, nem szabad újrafutózni.

6.2.4.

Azt a gumiabroncsot, amelyen a következő sérülések valamelyike megtalálható, nem szabad újrafutózni:

6.2.4.1.

Általános:

a)

a gumi javíthatatlan, szövetvázig terjedő repedése;

b)

szövetvázszakadás;

c)

olaj vagy vegyi anyagok hatása miatti komoly károsodás;

d)

sérült vagy megtört peremmag;

e)

a meghatározott károsodáshatárokon kívül eső sérüléseket érintő korábbi javítások – lásd az 5.3. bekezdést.

6.2.4.2.

A meghatározott javíthatósági határokon kívül eső sérülések: lásd az 5.3. bekezdést:

a)

szövetváztörések és sérülések a javításra való előkészítés után;

b)

több, egymáshoz túl közel eső sérülés;

c)

a belső réteg komoly károsodása;

d)

a perem károsodása;

e)

felszínre került szövetvázkordszálak;

f)

leváló kordszálak;

g)

övbetétleválás;

h)

tartósan deformált vagy elhajló (acél) szövetvázkordszálak;

i)

kerületi repedések a perem felett;

j)

korrodálódott acél kordszálak vagy peremhuzal.

6.3.

Előkészítés:

6.3.1.

Csiszolás után és az új anyag felvitele előtt minden egyes gumiabroncsot gondosan újra meg kell vizsgálni legalább külsőleg, hogy meggyőződjenek arról, hogy továbbra is alkalmas az újrafutózásra.

6.3.2.

Az új anyaggal bevonandó teljes felületet előzetesen túlmelegedés nélkül kell előkészíteni. A lecsiszolt felületen nem lehet mély szakadás vagy leváló anyag.

6.3.3.

Elővulkanizált anyagok használata esetében az előkészített felület körvonalának meg kell felelnie az anyag gyártója által meghatározott követelményeknek.

6.3.4.

A csiszolás során okozott sérülések nem haladhatják meg a meghatározott javíthatósági határokat – lásd az 5.3. bekezdést –, és ki kell javítani ezeket.

6.3.5.

A csiszolási sérülések diagonál gumiabroncsok esetében a futófelületi részen nem terjedhetnek a szövetváz legkülső övén túl. Azt kell feltételezni, hogy az első betét a szövetváz betétje, hacsak egy köztes betét ottléte egyértelműen nem igazolható. Ha van köztes betét, kis területet érintő sérülés megengedhető.

6.3.6.

Radiális gumiabroncsok esetében az öv kis területet érintő csiszolási sérülése engedélyezett. Nagyobb sérülések esetén engedélyezett az öv teljes vagy részleges kicserélése. Ha köztes védőbetét található az abroncs szerkezetében, és egyértelműen azonosítható, ennek sérülése esetén engedélyezett az eltávolítása, és nem szükséges kicserélni.

6.3.7.

A felszínre került acélrészeket megfelelő anyaggal a lehető leghamarabb kezelni kell, a megfelelő anyag gyártójának utasításai szerint.

6.4.

Újrafutózás:

6.4.1.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a javításhoz használt anyagok – beleértve a tapaszokat is – gyártója vagy szállítója vállalja a felelősséget a következőkért:

a)

az alkalmazási és tárolási módszerek meghatározása, amennyiben az abroncsfutózó kéri, annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az anyagokat felhasználják;

b)

a sérülési határok meghatározása, amelyekre az anyagokat tervezték, amennyiben az abroncsfutózó kéri, annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az anyagokat felhasználják;

c)

annak biztosítása, hogy a gumiabroncsokhoz szánt megerősített tapaszok, amennyiben helyesen alkalmazzák őket a szövetvázjavításokhoz, megfelelnek e célra;

d)

annak biztosítása, hogy a tapaszok a gumiabroncs gyártója által megadott legnagyobb belső nyomás kétszeresét elbírják;

e)

annak biztosítása, hogy minden más, a javításhoz használt anyag megfelel arra a célra, amelyre szánták.

6.4.2.

Az abroncsfutózó felelős a javításhoz használt anyagok helyes alkalmazásáért és annak biztosításáért, hogy a javítás minden olyan hibától mentes, amely befolyásolná a gumiabroncs élettartamát.

6.4.3.

A radiál gumiabroncsok esetében az oldalfalak vagy a váll megerősítése enyhe kidudorodást okozhat a felszerelt és az ajánlott üzemi nyomásra felfújt gumiabroncson. Olyan fizikai tulajdonságokkal rendelkező megerősített javító anyagokat kell használni, amelyek a kidudorodás magasságát legfeljebb 4 mm-re korlátozzák.

6.4.4.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a futófelület és az oldalfal anyagának gyártója vagy szállítója meghatározza az anyag tárolási és felhasználási feltételeit az anyag minőségének biztosítása érdekében. Amennyiben az abroncsfutózó kéri, ezt az információt annak az országnak a hivatalos nyelvén kell nyújtani, ahol az anyagokat felhasználják.

6.4.5.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a javításra használt anyaghoz és/vagy keverékhez tartozik gyártói vagy szállítói igazolás. A vegyületnek alkalmasnak kell lennie olyan használatra, amelyre a gumiabroncsot szánják.

6.4.6.

Az előkészített gumiabroncsot a lehető leghamarabb vulkanizálni kell a javítások és a helyreállító műveletek elvégzése után, és legkésőbb az anyaggyártó utasításai szerint.

6.4.7.

A gumiabroncsot a használt anyagoknak és berendezéseknek megfelelő és ezekre meghatározott ideig, illetve hőmérsékleten és nyomáson kell vulkanizálni. A vulkanizálóforma méreteinek meg kell felelniük az új anyag vastagságának és a lecsiszolt gumiabroncs méreteinek.

6.4.8.

Az eredeti anyag csiszolás utáni vastagságának és az új anyag futófelület alatti átlagos vastagságának újrafutózás után a 6.4.8.1. és a 6.4.8.2. bekezdésben leírtaknak kell megfelelnie.

6.4.8.1.

Radiál gumiabroncsoknál (mm):

3 ≤ (A + B) ≤ 13 (minimum 3,0 mm; maximum 13,0 mm)

A ≥ 2 (minimum 2,0 mm)

B ≥ 0 (minimum 0,0 mm)

Image

P.D.

=

Mintamélység

X

=

Csiszolási vonal

A

=

Az új anyag minta alatti átlagos vastagsága

B

=

Az eredeti anyag öv feletti minimális vastagsága csiszolás után

6.4.8.2.

Diagonál gumiabroncsoknál:

az eredeti anyag köztes betét feletti vastagsága ≥ 0,80 mm kell, hogy legyen;

az új anyagnak a lecsiszolt lefutott abroncs vonala feletti átlagos vastagsága ≥ 2,00 mm kell, hogy legyen;

az eredeti és az új anyag együttes vastagsága a futófelület mintaárkainak alapja alatt ≥ 3,00 és ≤ 13,00 mm kell, hogy legyen.

6.4.9.

Az újrafutózott gumiabroncs üzemi jelei nem mutathatnak magasabb sebességkategóriát vagy nagyobb terhelhetőségi jelzőszámot, mint az eredeti gumiabroncs első élettartama során, kivéve ha az eredeti gumiabroncs gyártója jóváhagyást kapott a szóban forgó szövetváznak a módosított üzemi jelekkel történő használatára.

Az információt, hogy egy eredeti szövetváz ily módon magasabb besorolást kapott, a jóváhagyó hatóságoknak szabadon elérhetővé kell tenniük az abroncsfutózó üzemek számára, és tájékoztatniuk kell erről az 1958-as megállapodás többi felét (lásd a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodás 5. cikkét – E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2 dokumentum).

Ezen információ közlésére az 54. előírás 1. mellékletében szereplő formanyomtatványt kell használni.

6.4.10.

Az üzemi jeleknek a 6.4.9. bekezdésben meghatározott magasabb besorolása csak az eredeti gumiabroncs első újrafutózása során engedélyezett.

Korábban már újrafutózott gumiabroncsok esetében sem a sebességkategória-jelzés, sem a terhelhetőségi jelzőszám nem lehet nagyobb a használt gumiabroncson jelzettnél.

6.5.

Ellenőrzés:

6.5.1.

Vulkanizálás után, amíg a gumiabroncs még meleg, minden egyes újrafutózott gumiabroncsot meg kell vizsgálni, hogy meggyőződjenek arról, hogy az minden látható hibától mentes. Újrafutózás alatt vagy után a gumiabroncsot fel kell fújni a vizsgálathoz, hogy belső nyomása legalább 1,5 bar legyen. Látható hiba (például felhólyagosodás, bemélyedés stb.) esetén a gumiabroncsot külön meg kell vizsgálni a hiba okának meghatározása céljából.

6.5.2.

Az újrafutózás előtt, közben vagy után a gumiabroncs szerkezetének épségét megfelelő ellenőrzési módszerrel legalább egyszer ellenőrizni kell.

6.5.3.

Minőség-ellenőrzési célokból bizonyos számú újrafutózott gumiabroncsot roncsolásos vagy roncsolásmentes vizsgálatnak kell alávetni. A megvizsgált gumiabroncsok számát és a vizsgálatok eredményét fel kell jegyezni.

6.5.4.

Újrafutózás után az újrafutózott gumiabroncsnak az előírás 6. melléklete szerint mért méretei meg kell, hogy feleljenek a 7. bekezdésben leírt eljárások szerint számított vagy az előírás 5. mellékletében megadott méreteknek.

Megjegyzendő, hogy az újrafutózott gumiabroncs legnagyobb külső átmérője legfeljebb 1,5 %-kal nagyobb lehet, mint az új, eredeti gumiabroncsnak az 54. előírás által engedélyezett maximális külső átmérője.

6.6.

Teljesítményvizsgálat:

6.6.1.

Az előírás szerint újrafutózott gumiabroncsoknak meg kell felelniük az előírás 7. mellékletében leírt terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálatnak.

6.6.2.

Az újrafutózott gumiabroncs terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálata akkor sikeres, ha a vizsgálat elvégzése után nem észlelhető rajta futófelület-leválás, betétleválás, kordleválás, kitörés vagy a kordszálak törése.

6.6.3.

A gumiabroncs külső kerülete hat órával a terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálat elvégzése után legfeljebb ±3,5 %-kal térhet el a vizsgálat előtt mért külső kerülettől.

7.   ELŐÍRÁSOK (SPECIFIKÁCIÓK)

7.1.

Az előírás szerint újrafutózott gumiabroncsok a következő méretekkel kell, hogy rendelkezzenek:

7.1.1.

Profilszélesség:

7.1.1.1.

A profilszélességet a következő képlettel kell kiszámolni:

S = S1 + K (A - A1)

ahol:

S:

a vizsgálati kerékpánton mért tényleges profilszélesség milliméterben;

S1:

a mérési kerékpántra vonatkoztatott, a kérdéses gumiabroncsméretre az abroncsfutózó által megadott, gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerinti elméleti profilszélesség-érték;

A:

a vizsgálati kerékpánt szélessége milliméterben;

A1:

a mérési kerékpánt szélessége milliméterben, a kérdéses gumiabroncsméretre az abroncsfutózó által megadott, gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerint;

K:

0,4-del egyenlő értékű tényező.

7.1.2.

Külső átmérő:

7.1.2.1.

Az újrafutózott gumiabroncs elméleti külső átmérőjét a következő képlettel kell kiszámítani:

D = d + 2H,

ahol:

D:

az elméleti külső átmérő milliméterben;

d:

a 2.21.3. bekezdésben meghatározott megegyezés szerinti szám milliméterben;

H:

a névleges profilmagasság milliméterben, és egyenlő az Sn és 0,01 Ra szorzatával,

ahol:

Sn:

a névleges profiszélesség milliméterben;

Ra:

a névleges keresztmetszeti viszonyszám.

Az összes fenti jelölés a 3.2.2. bekezdés követelményeinek és a 2.21. bekezdés fogalommeghatározásainak megfelelő, a gumiabroncs oldalfalán feltüntetett méretjelölés szerint értendő.

7.1.2.2.

Azoknál a gumiabroncsoknál azonban, amelyeknek a jelölése az 54. EGB-előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel, a külső átmérő az e táblázatokban megadott érték lesz.

7.1.3.

Az újrafutózott gumiabroncsok mérési módszere:

7.1.3.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok méreteit az előírás 6. mellékletében megadott eljárásoknak megfelelően kell megmérni.

7.1.4.

A profilszélességre vonatkozó előírások (specifikációk):

7.1.4.1.

A tényleges teljes szélesség lehet a 7.1. bekezdésben meghatározott profilszélesség(ek)nél kisebb.

7.1.4.2.

A tényleges teljes szélesség a 7.1. bekezdésben meghatározott érték(ek)et meghaladhatja:

 

4 %-kal a radiál gumiabroncsok esetén; és

 

8 %-kal a diagonál és az öves diagonál gumiabroncsok esetén.

A 305 mm-nél nagyobb profilszélességű, ikerkerékhez való használatra szánt gumiabroncsoknál azonban a névleges értéket vagy értékeket nem lehet a következőknél többel túlhaladni:

 

2 % a radiál gumiabroncsok esetén; és

 

4 % a diagonál és az öves diagonál gumiabroncsok esetén.

7.1.5.

A külső átmérőre vonatkozó előírások (specifikációk):

7.1.5.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok tényleges külső átmérőjének értéke nem eshet a következő képletekkel kiszámított Dmin és Dmax értékeken kívülre:

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = 1,015 x [d + (2H x b)],

ahol:

7.1.5.1.1.

Az előírás 5. mellékletében lévő táblázatban nem szereplő méretek esetében »H« és »d« a 7.1.2.1. bekezdésben meghatározott értékek.

7.1.5.1.2.

A fenti 7.1.2.2. bekezdésben említett méretek esetében:

H = 0,5 (D – d),

ahol »D« a külső átmérő és »d« a névleges kerékpántátmérő a fent említett táblázatok szerint, a kérdéses méretre.

7.1.5.1.3.

Az »a« együttható értéke 0,97.

7.1.5.1.4.

A »b« együttható:

 

Radiál gumiabroncsoknál

Diagonál és öves diagonál gumiabroncsoknál

Normál gumiabroncsoknál

1,04

1,07

Vegyes használatú gumiabroncsoknál

1,06

1,09

7.1.5.2.

Téli gumiabroncsoknál a 7.1.5.1. bekezdésben kiszámított maximális külső átmérő (Dmax) legfeljebb 1 %-kal haladható túl.

8.   A JÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK

8.1.

Minden, az abroncsfutózó üzemet érintő változásról, mely a jóváhagyási kérelemben az abroncsfutózó üzem által megadott valamelyik információt – lásd a 4. bekezdésben – érinti, értesíteni kell a jóváhagyó hatóságot, amely jóváhagyta az abroncsfutózó üzemet. A hatóság a következők szerint járhat el:

8.1.1.

úgy ítélheti meg, hogy a változásoknak valószínűleg nem lesz jelentős negatív hatása, és az abroncsfutózó üzem ezekkel együtt eleget tesz a követelményeknek; vagy

8.1.2.

a jóváhagyáshoz további vizsgálatokat követelhet meg.

8.2.

A jóváhagyás megerősítését vagy elutasítását a változások feltüntetésével együtt közölni kell a megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Feleivel az 5.7. bekezdés szerinti eljárásnak megfelelően.

9.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

A gyártásmegfelelőségi eljárások meg kell, hogy feleljenek a megállapodás 2. függelékében leírtakkal (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), és a következő követelményeknek kell eleget tenni:

9.1.

Az előírás szerint jóváhagyott abroncsfutózó üzemnek meg kell felelnie a 6. bekezdésben leírt követelményeknek.

9.2.

A jóváhagyás tulajdonosa biztosítja, hogy minden gyártási évben és az év során elosztva legalább a következő számú, a termékskálára reprerezentatív gumiabroncsot ellenőriznek és vizsgálnak meg az előírás rendelkezéseinek megfelelően:

9.2.1.

az éves össztermék 0,1 %-a, de minden esetben legalább 2 és nem feltétlenül több mint 10.

9.3.

Amennyiben a 9.2. bekezdésben előírt követelmények szerinti vizsgálatokat a jóváhagyó hatóság végzi vagy a jóváhagyó hatóság ellenőrzése alatt végzik, az eredmények felhasználhatók a 9.4. bekezdésben leírt vizsgálatok részeként vagy helyett.

9.4.

Az abroncsfutózó üzemet jóváhagyó hatóság bármely időpontban ellenőrizheti az üzemben alkalmazott megfelelőségvizsgálati módszereket. A jóváhagyó hatóságnak minden egyes üzem esetében minden évben szúrópróbaszerűen mintát kell vennie, és a következő számú, a termékskálára reprezentatív gumiabroncsot kell ellenőriznie illetve vizsgálatnak alávetnie az előírás rendelkezéseinek megfelelően:

9.4.1.

az éves össztermék 0,1 %-a, de minden esetben legalább 2 és nem feltétlenül több mint 10.

9.5.

A 9.4. bekezdésben leírt ellenőrzések és vizsgálatok helyettesíthetik a 9.2. bekezdésben előírtakat.

10.   INTÉZKEDÉSEK A GYÁRTÁSBELI ELTÉRÉSEK ESETÉN

10.1.

Az abroncsfutózó üzemnek az előírás szerint megadott jóváhagyás visszavonható, ha a 9. bekezdés követelményei nem teljesülnek, vagy ha az abroncsfutózó üzem vagy az abroncsfutózó üzem által gyártott újrafutózott gumiabroncsok nem felelnek meg a 9. bekezdésben előírt követelményeknek.

10.2.

Amennyiben a megállapodás ezen előírást alkalmazó egyik Szerződő Fele visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, erről értesíti az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó többi Szerződő Felét az előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő közlemény-formanyomtatvány útján.

11.   A GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA

Az abroncsfutózó üzem jóváhagyását megadó hatóságot értesíteni kell arról, ha az előírás szerint jóváhagyott újrafutózott gumiabroncsokat érintő műveleteket és az újrafutózott gumiabroncsok gyártását leállítják. A hatóság ezt az információt a kézhezvételt követően továbbítja az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó többi Szerződő Felének az előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő közlemény-formanyomtatvány útján.

12.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK, A VIZSGÁLATI LABORATÓRIUMOK ÉS A HATÓSÁGOK NEVE ÉS CÍME

12.1.

Az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Felei közlik az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok végzéséért felelős műszaki szolgálatok és adott esetben a jóváhagyott vizsgálati laboratóriumok, valamint a jóváhagyást megadó hatóságok – és amelyekhez a jóváhagyás megadására vagy elutasítására vagy visszavonására vagy a gyártás végleges leállítására vonatkozó, más országokban kiadott formanyomtatványokat kell küldeni – nevét és címét.

12.2.

Az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Felei használhatják a gumiabroncsgyártók vagy abroncsfutózó üzemek laboratóriumait és jóváhagyott laboratóriumnak jelölhetnek ki ezek közül mind saját területükön lévőket, mind az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó más Szerződő Fele területén lévőket, az eljárásnak ez utóbbi illetékes hatósága általi előzetes elfogadása feltételével.

12.3.

Amennyiben az 1958-as megállapodás valamelyik Fele a 12.2. bekezdést alkalmazza, ha óhajtja, képviseltetheti magát a vizsgálatokon.

1. MELLÉKLET

KÖZLEMÉNY

(Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))

Image

2. MELLÉKLET

A JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSE

Image

a = 12 mm min

Az újrafutózott gumiabroncson feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az érintett abroncsfutózó üzemet Hollandiában hagyták jóvá (E4) a 109R002439-es jóváhagyási számmal, az előírás eredeti formájának (00) követelményei szerint.

A jóváhagyási számot a körhöz közel kell elhelyezni, az »E« betű felett vagy alatt vagy a betű bal vagy jobb oldalán. A jóváhagyási szám számjegyeinek az »E« ugyanazon oldalán kell állniuk, és ugyanabba az irányba kell mutatniuk. Római számjegyek használata a jóváhagyási számban kerülendő, más jelölésekkel való összetévesztés kiküszöbölése érdekében.

3. MELLÉKLET

AZ ÚJRAFUTÓZOTT ABRONCSOK JELEINEK ELRENDEZÉSE

Image

 

A JELEK LEGKISEBB MAGASSÁGA (mm)

 

Gumiabroncsok, melyek kerékpántátmérője

≤ a 20-as kódnál vagy

≤ 508 mm

vagy profilszélessége

≤ 235 mm vagy ≤ 9"

Gumiabroncsok, melyek kerékpántátmérője

> a 20-as kódnál vagy

> 508 mm

vagy profilszélessége

> 235 mm vagy > 9"

b

6

9

c

4

d

6

A fenti példa a következő újrafutózott gumiabroncsot jelöli:

névleges profilszélessége 295;

névleges keresztmetszeti viszonyszáma 80;

radiál szerkezettel rendelkezik (R);

névleges kerékpántátmérője 572 mm, amelyhez a 22,5-es kód tartozik;

terhelhetősége 3 550 kg (egyes), illetve 3 150 kg (iker), a 152-es, illetve 148-as terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelően, ahogy azt az előírás 4. melléklete mutatja;

névleges sebességkategória-jelzése K (referenciasebesség: 110 km/h);

a kiegészítő terhelhetőségi jelzőszám szerint használható, sebességkategória-jelzése L (referenciasebesség: 120 km/h), terhelhetősége 3 350 kg (egyes), illetve 3 000 kg (iker), a 150-es, illetve 146-os terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelően, ahogy azt az előírás 4. melléklete mutatja;

tömlő nélküli használatra szánták (»TUBELESS«), és téli típusú (M + S);

újrafutózása a 2003-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében történt;

620 kPa-ra kell felfújni a terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálatokhoz (PSI 90).

A gumiabroncs-megjelölést képező jelek elhelyezése és sorrendje a következő:

a)

a méretjelölést, amely a névleges profilszélességet, a névleges keresztmetszeti viszonyszámot, a szerkezettípus jelét (ahol szükséges) és a névleges kerékpántátmérőt foglalja magában, a fenti példa szerint kell csoportosítani, azaz: 295/80 R 22,5;

b)

az üzemi jeleket, amelyek a terhelhetőségi jelzőszámot és a sebességkategória jelét foglalják magukban, együtt, a méretjelölés mellett kell elhelyezni. Kerülhetnek a méretjelölés elé vagy mögé vagy fölé vagy alá;

c)

a »TUBELESS« és az »M + S« megjelölés kerülhet a méretjelöléstől távolabb;

d)

a »RETREAD« szó kerülhet a méretjelöléstől távolabb;

e)

amennyiben az előírás 3.2.5. bekezdését alkalmazzák, a terhelhetőségi jelzőszámokat és sebességkategória-jelzést tartalmazó kiegészítő üzemi jeleket (kiegészítő terhelhetőségi jelszőszám) a gumiabroncs oldalfalán lévő névleges üzemi jelek mellett, egy kör belsejében kell feltüntetni.

4. MELLÉKLET

A TERHELHETŐSÉGI JELZŐSZÁMOK ÉS A MEGFELELŐ TERHELHETŐSÉGEK JEGYZÉKE

Index (LI) terhelés és terheléskapacitás – kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000

27

97,5

67

307

107

975

147

3 075

187

9 750

227

30 750

267

97 500

28

100

68

315

108

1 000

148

3 150

188

10 000

228

31 500

268

100 000

29

103

69

325

109

1 030

149

3 250

189

10 300

229

32 500

269

103 000

30

106

70

335

110

1 060

150

3 350

190

10 600

230

33 500

270

106 000

31

109

71

345

111

1 090

151

3 450

191

10 900

231

34 500

271

109 000

32

112

72

355

112

1 120

152

3 550

192

11 200

232

35 500

272

112 000

33

115

73

365

113

1 150

153

3 650

193

11 500

233

36 500

273

115 000

34

118

74

375

114

1 180

154

3 750

194

11 800

234

37 500

274

118 000

35

121

75

387

115

1 215

155

3 875

195

12 150

235

38 750

275

121 500

36

125

76

400

116

1 250

156

4 000

196

12 500

236

40 000

276

125 000

37

128

77

412

117

1 285

157

4 125

197

12 850

237

41 250

277

128 500

38

132

78

425

118

1 320

158

4 250

198

13 200

238

42 500

278

132 000

39

136

79

437

119

1 360

159

4 375

199

13 600

239

43 750

279

136 000

5. MELLÉKLET

A GUMIABRONCSOK MÉRETJELÖLÉSE ÉS MÉRETEI (AZ 54. EGB-ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN)

Lásd az 54. EGB-előírás 5. mellékletét

Megjegyzés: az előírás 6.5.4. bekezdésével összefüggésben az újrafutózott gumiabroncs külső átmérője minden esetben lehet nagyobb az 54. előírás 5. mellékletében szereplő táblázatban megadott értékeknél, de nem több mint 1,5 %-kal.

6. MELLÉKLET

A GUMIABRONCSOK MÉRÉSI MÓDSZERE

1.

A gumiabroncsot fel kell szerelni az abroncsfutózó által meghatározott vizsgálati kerékpántra, és fel kell fújni a megnevezett gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabványban (lásd az előírás 4.1.4.7. bekezdését) az adott méretjelölésnek és terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelő megengedett legnagyobb terhelhetőség függvényében megadott belső nyomásra.

2.

A megfelelő kerékpántra szerelt gumiabroncsot legalább 24 óráig szobahőmérsékleten kell tartani, kivéve ha az előírás 6.6.3. bekezdése eltérően rendelkezik.

3.

A nyomást újra be kell állítani e melléklet 1. bekezdése szerinti értékre.

4.

A teljes szélességet a gumiabroncs kerületén egymástól egyforma távolságra lévő hat pontban kell mérni, figyelembe véve az esetleges védőbordázatok és pántok szélességét is. A mért legnagyobb értéket kell a gumiabroncs teljes szélességének tekinteni.

5.

A külső átmérőt a felfújt gumiabroncs legnagyobb kerületének mért értéke alapján kell kiszámítani.

7. MELLÉKLET

TERHELÉS-SEBESSÉG TARTÓSSÁGI VIZSGÁLATI ELJÁRÁS

(Elviekben az 54. előírással összhangban)

1.

A gumiabroncs előkészítése

1.1.

Az újrafutózott gumiabroncsot fel kell szerelni az abroncsfutózó által meghatározott vizsgálati kerékpántra.

1.2.

Tömlővel használható gumiabroncsok vizsgálatánál új tömlőt vagy tömlő-szelep-védőszalag kombinációt (szükség szerint) kell használni.

1.3.

A gumiabroncsot az előírás 3.2.10. bekezdése szerinti vizsgálati nyomásindexnek megfelelő nyomásra kell fújni.

1.4.

A gumiabroncs és a kerék együttesét a vizsgálati terem hőmérsékletén kell tartani legalább 3 órán keresztül.

1.5.

A belső nyomást újból be kell állítani e melléklet 1.3. bekezdésében meghatározottak szerint.

2.

Vizsgálati eljárás

2.1.

A gumiabroncsból és a kerékből álló együttest egy vizsgálati tengelyre kell szerelni, és egy sima felületű, meghajtott, 1,70 m ± 1 % átmérőjű, a futófelület szélességével legalább egyenlő szélességű vizsgálódob külső felületéhez kell nyomni. Egyes esetekben lehet 2,00 m ± 1 % átmérőjű vizsgálódobot is használni.

2.2.

A vizsgálati tengelyt az előírás 4. mellékletében megadott, a gumiabroncson feltüntetett terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelő terhelés bizonyos százalékával egyenlő vizsgálati terhek sorozatával kell terhelni. Amennyiben a gumiabroncs rendelkezik terhelhetőségi jelzőszámmal mind egyes, mind ikerkeréken való használatra, az egyes használathoz megadott terhelhetőségi jelzőszámot kell használni a vizsgálathoz.

2.2.1.

Azon gumiabroncsok esetében, amelyek terhelhetőségi jelzőszáma ≤ 121 és sebességkategória-jelzése ≥ Q (160 km/h), a vizsgálati eljárást a melléklet 3. bekezdésében meghatározottak szerint kell lefolytatni.

2.2.2.

Egyéb gumiabroncsok esetében a vizsgálati eljárás a melléklet 1. függelékében leírtakat követi.

2.3.

Tartóssági vizsgálati terv – lásd továbbá a melléklet 1. függelékét.

2.3.1.

A vizsgálat során a gumiabroncs belső nyomását nem szabad változtatni, és a vizsgálati terhelést állandó értéken kell tartani a vizsgálat mindhárom szakasza folyamán.

2.3.2.

A vizsgálat során a vizsgálati teremben a hőmérsékletet 20 oC és 30 oC között kell tartani, kivéve ha a gyártó vagy az abroncsfutózó hozzájárul nagyobb hőmérséklet alkalmazásához.

2.4.

A tartóssági vizsgálatot megszakítás nélkül kell elvégezni.

3.

Terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálat azon gumiabroncsok esetében, amelyek terhelhetőségi jelzőszáma ≤ 121 és sebességkategória-jelzése ≥ Q (160 km/h):

3.1.

A kerék és gumiabroncs terhelése a gumiabroncs terhelhetőségi jelzőszámának megfelelő terhelhetőség alábbiakban leírt százaléka kell, hogy legyen:

3.1.1.

90 %, ha a használt vizsgálati dob átmérője 1,70 m ± 1 %;

3.1.2.

92 %, ha a használt vizsgálati dob átmérője 2,00 m ± 1 %.

3.2.

A kezdeti szakaszban a vizsgálati sebesség 20 km/h-val kisebb, mint a gumiabroncs sebességkategória-jelzése szerinti sebesség.

3.2.1.

A kezdeti vizsgálati sebességet 10 perc alatt kell elérni.

3.2.2.

Az első szakasz időtartama 10 perc.

3.3.

A második szakaszban a vizsgálati sebesség 10 km/h-val kisebb, mint a gumiabroncs sebességkategória-jelzése szerinti sebesség.

3.3.1.

A második szakasz időtartama 10 perc.

3.4.

Az utolsó szakaszban a vizsgálati sebesség egyenlő a gumiabroncs sebességkategória-jelzése szerinti sebességgel.

3.4.1.

Az utolsó szakasz időtartama 30 perc.

3.5.

A vizsgálat teljes időtartama 1 óra.

4.

Egyenértékű vizsgálati eljárás:

Ha a melléklet 2. vagy 3. bekezdésében megadott módszertől eltérő módszert használnak, igazolni kell ennek egyenértékűségét.

7. MELLÉKLET

1. függelék

TARTÓSSÁGI VIZSGÁLATI TERV

Terhelhetőségi jelzőszám

Sebességkategória jelzése

Vizsgálati dob sebessége [min–1]

A kerékre helyezett terhelés a terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelő terhelés százalékaként

Radiál

Diagonál és öves diagonál

7 h

16 h

24 h

122 vagy több

F

100

100

 

 

 

G

125

100

J

150

125

 

 

 

K

175

150

 

 

 

L

200

 

 

 

M

225

66 %

84 %

101 %

121 vagy kevesebb

F

100

100

 

 

 

G

125

125

 

 

 

J

150

150

 

 

 

K

175

175

 

 

 

L

200

175

70 %

88 %

106 %

 

 

 

4 h

6 h

 

M

250

200

75 %

97 %

114 %

N

275

75 %

97 %

114 %

P

300

75 %

97 %

114 %

Megjegyzések:

A »vegyes használatú gumiabroncsok« (lásd az előírás 2.3.2. bekezdését) vizsgálatát az egyenértékű normál gumiabroncsokra előírt sebesség 85 %-án kell végezni.

7. MELLÉKLET

2. függelék

A VIZSGÁLATI NYOMÁSINDEX ÉS A NYOMÁS ÉRTÉKE KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉS

Vizsgálati nyomásindex

(»PSI«)

bar

kPa

20

1,4

140

25

1,7

170

30

2,1

210

35

2,4

240

40

2,8

280

45

3,1

310

50

3,4

340

55

3,8

380

60

4,1

410

65

4,5

450

70

4,8

480

75

5,2

520

80

5,5

550

85

5,9

590

90

6,2

620

95

6,6

660

100

6,9

690

105

7,2

720

110

7,6

760

115

7,9

790

120

8,3

830

125

8,6

860

130

9,0

900

135

9,3

930

140

9,7

970

145

10,0

1 000

150

10,3

1 030

...

...

...

8. MELLÉKLET

A TERHELHETŐSÉG VÁLTOZÁSA A SEBESSÉGGEL A HASZONJÁRMŰVEK RADIÁL ÉS DIAGONÁL GUMIABRONCSAINÁL

(Az 54. ENSZ-EGB-előírással összhangban)

A terhelhetőség változása ( %)

Sebesség

(km/h)

Összes terhelhetőségi jelzőszám

Terhelhetőségi jelzőszámok, melyek

≥ 122 (9)

Terhelhetőségi jelzőszámok, melyek

≤ 121 (9)

Sebességkategória-jelzés

Sebességkategória-jelzés

Sebességkategória-jelzés

 

F

G

J

K

L

M

L

M

N

P (10)

0

+150

+150

+150

+150

+150

+150

+110

+110

+110

+110

5

+110

+110

+110

+110

+110

+110

+90

+90

+90

+90

10

+80

+80

+80

+80

+80

+80

+75

+75

+75

+75

15

+65

+65

+65

+65

+65

+65

+60

+60

+60

+60

20

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50

25

+35

+35

+35

+35

+35

+35

+42

+42

+42

+42

30

+25

+25

+25

+25

+25

+25

+35

+35

+35

+35

35

+19

+19

+19

+19

+19

+19

+29

+29

+29

+29

40

+15

+15

+15

+15

+15

+15

+25

+25

+25

+25

45

+13

+13

+13

+13

+13

+13

+22

+22

+22

+22

50

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+20

+20

+20

+20

55

+11

+11

+11

+11

+11

+11

+17,5

+17,5

+17,5

+17,5

60

+10

+10

+10

+10

+10

+10

+15,0

+15,0

+15,0

+15,0

65

+7,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

+13,5

+13,5

+13,5

+13,5

70

+5,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+7,0

+12,5

+12,5

+12,5

+12,5

75

+2,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+5,5

+11,0

+11,0

+11,0

+11,0

80

0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+4,0

+10,0

+10,0

+10,0

+10,0

85

–3

+2,0

+3,0

+3,0

+3,0

+3,0

+8,5

+8,5

+8,5

+8,5

90

–6

0

+2,0

+2,0

+2,0

+2,0

+7,5

+7,5

+7,5

+7,5

95

–10

–2,5

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+6,5

+6,5

+6,5

+6,5

100

–15

–5

0

0

0

0

+5,0

+5,0

+5,0

+5,0

105

 

–8

–2

0

0

0

+3,75

+3,75

+3,75

+3,75

110

 

––13

–4

0

0

0

+2,5

+2,5

+2,5

+2,5

115

 

 

–7

–3

0

0

+1,25

+1,25

+1,25

+1,25

120

 

 

–12

–7

0

0

0

0

0

0

125

 

 

 

 

 

0

–2,5

0

0

0

130

 

 

 

 

 

0

–5,0

0

0

0

135

 

 

 

 

 

 

–7,5

–2,5

0

0

140

 

 

 

 

 

 

–10

–5

0

0

145

 

 

 

 

 

 

 

–7,5

2,5

0

150

 

 

 

 

 

 

 

–10,0

5,0

0

155

 

 

 

 

 

 

 

 

–7,5

–2,5

160

 

 

 

 

 

 

 

 

–10,0

–5,0

9. MELLÉKLET

MAGYARÁZÓ ÁBRA

Lásd az előírás 2. bekezdését”

Image

«

(1)  ETRTO, 32 Av. Brugmann – Bte 2, B-1060 Brüsszel, Belgium

(2)  TRA, 175 Montrose West Avenue, Suite 150, Copley, Ohio, 44321, Amerikai Egyesült Államok

(3)  JATMA, 9th Floor, Toranomon Building No. 1-12, 1-Chome Toranomon Minato-ku, Tokió 105, Japán

(4)  TRAA, Suite 1, Hawthorn House, 795 Glenferrie Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Ausztrália

(5)  ABPA, Avenida Paulista 244-12o Andar, CEP, 01310 Sao Paulo, SP Brazília

(6)  STRO, Älggatan 48 A, Nb, S-216 15 Malmö, Svédország

(7)  Ez a jelölés csak az előírás szerint, az előírás 1. kiegészítésének hatálybalépése után gyártott gumiabroncstípusokra lesz kötelező.

(8)  1 – Németország, 2 – Franciaország, 3 – Olaszország, 4 – Hollandia, 5 – Svédország, 6 – Belgium, 7 – Magyarország, 8 – Cseh Köztársaság, 9 – Spanyolország, 10 – Jugoszlávia, 11 – Egyesült Királyság, 12 – Ausztria, 13 – Luxemburg, 14 – Svájc, 15 – (üres), 16 – Norvégia, 17 – Finnország, 18 – Dánia, 19 – Románia, 20 – Lengyelország, 21 – Portugália, 22 – Orosz Föderáció, 23 – Görögország, 24 – Írország, 25 – Horvátország, 26 – Szlovénia, 27 – Szlovákia, 28 – Belarusz, 29 – Észtország, 30 – (üres), 31 – Bosznia és Hercegovina, 32 – Lettország, 35 – (üres), 36 – Litvánia, 37 – Törökország, 38 – (üres), 39 – Azerbajdzsán, 40 – Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, 41 – (üres), 42 – Európai Közösség (a jóváhagyásokat a tagállamai adják saját EGB-jelüket használva), 43 – Japán, 44 – (üres), 45 – Ausztrália, 46 – Ukrajna, 47 – Dél-Afrika és 48 – Új-Zéland. A következő számokat további országoknak jelölik ki, időrendi sorrendben aszerint, hogy a kerekes járművekre és az azokba szerelhető, illetve az azokon használható berendezésekre és tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról, valamint az ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről szóló megállapodást mikor ratifikálják vagy e megállapodáshoz mikor csatlakoznak, és az így kijelölt számokat az Egyesült Nemzetek Főtitkára közli a megállapodás Szerződő Feleivel.

(9)  A terhelhetőségi jelzőszámok egyes használatra vonatkoznak.

(10)  160 km/h feletti sebességek esetén nem szabad terhelhetőségváltozást figyelembe venni. A »Q« sebességkategória-jelzés esetében és e felett a sebességkategória-jelzésnek megfelelő sebesség a gumiabroncs legnagyobb megengedett sebességét jeletni.


II. MELLÉKLET

108. SZÁMÚ RENDELET

EGYSÉGES ELŐÍRÁSOK A GÉPJÁRMŰVEKHEZ ÉS PÓTKOCSIJAIKHOZ GYÁRTOTT ÚJRAFUTÓZOTT GUMIABRONCSOK JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓAN

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

TARTALOM

ELŐÍRÁS

1.

Hatály

2.

Fogalommeghatározások

3.

Jelölések

4.

Jóváhagyási kérelem

5.

Jóváhagyás

6.

Követelmények

7.

Előírások (specifikációk)

8.

A jóváhagyásra vonatkozó módosítások

9.

Gyártásmegfelelőség

10.

Intézkedések a gyártásbeli eltérések esetén

11.

A gyártás végleges leállítása

12.

A jóváhagyási vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálatok, a vizsgálati laboratóriumok és a hatóságok neve és címe

MELLÉKLETEK

1. melléklet –

Közlemény a 108. rendelet értelmében a jóváhagyás megadásáról vagy kiterjesztéséről vagy elutasításáról vagy visszavonásáról vagy a gyártás végleges leállásáról egy abroncsfutózó üzemre vonatkozóan

2. melléklet –

A jóváhagyási jel elrendezése

3. melléklet –

Az újrafutózott abroncsok jeleinek elrendezése

4. melléklet –

Terhelhetőségi jelzőszámok és a megfelelő terhelhetőségek

5. melléklet –

A gumiabroncsok méretjelölése és méretei

6. melléklet –

A gumiabroncsok mérési módszere

7. melléklet –

Terhelés-sebesség tartóssági vizsgálati eljárás

8. melléklet –

Magyarázó ábra

1.   HATÁLY

Ez az előírás a közúti forgalomban használt személygépjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok gyártására vonatkozik. Ez az előírás nem vonatkozik azonban a következőkre:

1.1.

Haszongépjárművekre és pótkocsijaikra szánt újrafutózott gumiabroncsok.

1.2.

120 km/h alatti vagy 300 km/h feletti sebességhez gyártott újrafutózott gumiabroncsok.

1.3.

Kerékpárok és motorkerékpárok gumiabroncsai

1.4.

Eredetileg sebességkategória jelzése és terhelhetőségi jelzőszám nélkül gyártott gumiabroncsok.

1.5.

Eredetileg típusjóváhagyás, illetve az »E« vagy »e« jelölés nélkül gyártott gumiabroncsok.

1.6.

1939 előtt gyártott személygépkocsikhoz tervezett gumiabroncsok.

1.7.

Kizárólag versenyekre vagy nem közúti használatra szánt és ennek megfelelő jelöléssel ellátott gumiabroncsok.

1.8.

»T típusú«, ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncsok.

2.   FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK – lásd a 8. mellékletben található ábrát is

Ezen előírás alkalmazásában:

2.1.

»Újrafutózott gumiabroncsok sorozata«: a 4.1.4. bekezdés szerinti újrafutózott gumiabroncsok sorozata.

2.2.

»Gumiabroncsok szerkezete«: a gumiabroncs szövetvázának műszaki jellemzőit jelenti. Nevezetesen a következő szerkezeteket különböztetik meg:

2.2.1.

»Diagonál« az a gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetszálak peremtől peremig terjednek és váltakozó irányban 90o-nál lényegesen kisebb szöget zárnak be a futófelület koronavonalával.

2.2.2.

»Öves diagonál« az a diagonál típusú gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetvázat egy, a szövetváz szálainak szögéhez közeli szögben váltakozó irányban elhelyezett, alapvetően kinyújthatatlan kordanyagból álló két vagy több rétegű öv stabilizálja.

2.2.3.

»Radiál« az a gumiabroncs-szerkezet, amelynél a szövetszálak peremtől peremig terjednek és nagyjából 90o-os szöget zárnak be a futófelület koronavonalával, és a szövetvázat egy alapvetően kinyújthatatlan, kerületi öv stabilizálja.

2.3.

»Használati kategória«

2.3.1.

Normál gumiabroncs: olyan gumiabroncs, amelyet csak a szokásos útviszonyok melletti használatra szánnak.

2.3.2.

Téli gumiabroncs: olyan gumiabroncs, amelynél a futófelület mintázatát vagy a futófelület mintázatát és szerkezetét elsősorban úgy tervezik, hogy sárban, friss vagy olvadó hóban jobb teljesítményt biztosítson, mint a normál gumiabroncs. A téli gumiabroncs futófelületének mintázatában általában nagyobb a mintaárkok és a mintaelemek osztástávolsága, mint a normál gumiabroncs esetében.

2.3.3.

Ideiglenes használatra szánt tartalék gumiabroncs: a szokásos vezetési feltételek mellett bármely járműre szánt gumiabroncstól eltérő, csak korlátozott vezetési feltételek melletti, ideiglenes használatra szánt gumiabroncs.

2.3.4.

»T típusú« ideiglenes használatra szánt gumiabroncs: ideiglenes használatra szánt, a standard és a megerősített gumiabroncsokhoz meghatározott belső nyomásnál nagyobb belső nyomás melletti használatra tervezett gumiabroncs.

2.4.

»Perem«: a gumiabroncs azon része, amelynek alakja és szerkezete lehetővé teszi, hogy a kerékpántra illeszkedjen, és a gumiabroncsot ezen megtartsa.

2.5.

»Kordszál«: a gumiabroncs betéteinek szövetét alkotó szálak.

2.6.

»Betét«: »gumival« bevont párhuzamos kordszálak rétege.

2.7.

»Öv«: a radiál vagy az öves diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében alapvetően a futófelület koronavonala irányában a szövetváz kerületi összetartása érdekében elhelyezett, a futófelület alatti anyag vagy anyagok rétege vagy rétegei.

2.8.

»Köztes betét« a diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében a szövetváz és a futófelület között lévő köztes betét.

2.9.

»Peremvédő«: a peremen található anyag, amelynek az a szerepe, hogy megvédje a szövetvázat a kerékpánt által okozott dörzsöléstől, kopástól.

2.10.

»Szövetváz«: a gumiabroncs szerkezetének részét képezi – a futófelület és az oldalfalak legkülső gumirétege mellett –, amely felfújt állapotban a terhelést viseli.

2.11.

»Futófelület«: a gumiabroncs azon része, amelyet a talajjal való érintkezésre terveztek, a szövetvázat védi a mechanikai sérülésektől és elősegíti a talajhoz való tapadást.

2.12.

»Oldalfal«: a gumiabroncsnak a futófelület és a kerékpántperemmel fedett felület közé eső része.

2.13.

»A gumiabroncs alsó felülete«: a gumiabroncs legnagyobb profilszélességének vonala és a kerékpánt pereme által lefedett felület közé eső rész.

2.14.

»Futófelületi mintaárok«: a futófelület mintázatát képező, szomszédos bordázatok vagy mintaelemek közti tér.

2.15.

»Központi mintaárkok«: a futófelület központi részén elhelyezkedő széles mintaárkok, amelyek a futófelület szélességének körülbelül háromnegyedét fedik.

2.16.

»Profilszélesség«: a meghatározott mérési kerékpántra szerelt, felfújt gumiabroncs oldalfalai között egyenes vonalban mérhető távolság, a jelölések, díszítések vagy védőpántok vagy -bordázatok miatti kiemelkedések nélkül.

2.17.

»Teljes szélesség«: a meghatározott mérési kerékpántra szerelt, felfújt gumiabroncs oldalfalai között egyenes vonalban mérhető távolság, a jelölések, díszítések vagy védőpántok vagy -bordázatok miatti kiemelkedésekkel együtt.

2.18.

»Profilmagasság« a gumiabroncs külső átmérője és a kerékpánt névleges átmérője közti különbség felével egyenlő távolság.

2.19.

»Névleges keresztmetszeti viszonyszám« a névleges profilmagasságot kifejező számnak a névleges profilszélességet kifejező számmal való osztásával kapott szám százszorosa, a méreteket ugyanabban a mértékegységben véve.

2.20.

»Külső átmérő«: a felfújt, újonnan újrafutózott gumiabroncs teljes átmérője.

2.21.

»A gumiabroncs méretjelölése« a következőket feltüntető jelölés:

2.21.1.

A névleges profilszélesség. Ezt milliméterben kell kifejezni, kivéve azokat a gumiabroncsokat, amelyek méretjelölése az ezen előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel.

2.21.2.

A névleges keresztmetszeti viszonyszám, kivéve azokat a gumiabroncsokat, amelyek méretjelölése az ezen előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel.

2.21.3.

Megegyezés szerinti »d« szám (a »d« jelölés), amely a névleges kerékpántátmérőre utal, és a kerékpánt átmérőjének felel meg kóddal (100 alatti számok) vagy milliméterben (100 feletti számok) kifejezve. Mindkét típusú méretmegjelölés használható a jelölésben.

2.21.3.1.

A »d« jelölések milliméterben kifejezett értékei a következők:

A névleges kerékpántátmérő kódja – »d«

A »d« jelölés mm-ben kifejezett értéke

8

9

10

11

12

13

14

203

229

254

279

305

330

356

15

16

17

18

19

381

406

432

457

483

20

21

508

533

2.22.

»Névleges kerékpántátmérő (d)«: annak a kerékpántnak az átmérőjét jelenti, amelyhez a gumiabroncsot tervezték.

2.23.

»Kerékpánt«: a keréknek az a része, amely – mind a tömlős, mind a tömlő nélküli gumiabroncs esetében – a gumiabroncs peremeit tartja.

2.24.

»Mérési kerékpánt«: a gumiabroncsokra vonatkozó egy vagy több nemzetközi szabvány bármely kiadásában egy bizonyos gumiabroncs méretjelöléséhez »mérési kerékpántszélességgel« vagy »elméleti kerékpántszélességgel« meghatározott kerékpánt.

2.25.

»Vizsgálati kerékpánt« a gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabványok egyikében egy ilyen méretjelölésű és ilyen típusú gumiabroncshoz jóváhagyott, ajánlott vagy megengedett bármely kerékpánt.

2.26.

»Gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány« a következő szabványdokumentumok valamelyike:

a)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (1)  (2): »Standards Manual«

b)

The European Tyre and Rim Technical Organisation (ETRTO) (2): »Engineering Design Information – obsolete data«

c)

The Tire and Rim Association Inc. (TRA) (3): »Year Book«

d)

The Japan Automobile Tire Manufacturers Association (JATMA) (4): »Year Book«

e)

The Tyre and Rim Association of Australia (TRAA) (5): »Standards Manual«

f)

The Associaçiao Latino Americana de Pneus e Aros (ALAPA) (6): »Manual de Normal Technicas«

g)

The Scandinavian Tyre and Rim Organisation (STRO) (7): »Data Book«

2.27.

»Kitörés«: gumidarabok kiszakadása a futófelületből.

2.28.

»Kordleválás«: a kordszálak leválása a gumibevonatukról.

2.29.

»Betétleválás«: a szomszédos betétek szétválása.

2.30.

»Futófelület-leválás«: a futófelületnek a szövetvázról való leválása.

2.31.

»Futófelületi kopásjelzők«: a futófelület mintaárkaiban található kiemelkedések, amelyek célja a futófelület elhasználódási fokának kimutatása.

2.32.

»Üzemi jelek«: a gumiabroncs terhelhetőségi jelzőszámának és sebességkategória-jelzésének meghatározott kombinációja.

2.33.

»Terhelhetőségi jelzőszám«: a gumiabroncs legnagyobb terhelhetőségét jelző számkód.

A terhelhetőségi jelzőszámok és a megfelelő terhelések jegyzéke ezen előírás 4. mellékletében található.

2.34.

»Sebességkategória jelzése« a következőket jelenti:

2.34.1.

egy betűjel, amely azt a sebességet jelenti, amelynél a gumiabroncs a megfelelő terhelhetőségi jelzőszám által megadott terhelést elbírja.

2.34.2.

A sebességkategória-jelzések és az ezeknek megfelelő sebességek a következő táblázatban találhatóak:

Sebességkategória jelzése

Megfelelő sebesség (km/h)

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

H

V

W

Y

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

240

270

300

2.35.

»Megengedett legnagyobb terhelhetőség«: a megengedett legnagyobb tömeg, amelyet a gumiabroncs elbír.

2.35.1.

Legfeljebb 210 km/h sebességig a megengedett legnagyobb terhelhetőség nem haladhatja meg a gumiabroncs terhelhetőségi jelzőszámának megfelelő értéket.

2.35.2.

A 210 km/h-t meghaladó, de legfeljebb 300 km/h sebességeknél a megengedett legnagyobb terhelhetőség nem haladhatja meg a gumiabroncs terhelhetőségi jelzőszámának megfelelő érték bizonyos százalékát, amely százalékot az alábbi táblázat ad meg azon jármű legnagyobb sebességének függvényében, amelyre a gumiabroncsot felszerelik.

A gumiabroncs sebességkategória-jelzése

Legnagyobb sebesség – km/h

Megengedett legnagyobb terhelhetőség - %

V

210

215

220

225

230

235

240

100,0

98,5

97,0

95,5

94,0

92,5

91,0

W

240

250

260

270

100

95

90

85

Y

270

280

290

300

100

95

90

85

A legnagyobb sebesség közbeeső értékeire engedélyezett a megengedett legnagyobb terhelhetőség lineáris interpolációval való meghatározása.

2.36.

»Abroncsfutózó üzem«: újrafutózott gumiabroncsokat gyártó telep vagy egy helyen lévő telepek csoportja.

2.37.

»Újrafutózás«: a használt gumiabroncsok – a kopott futófelület új anyagra cserélésével történő – felújítását jelentő általános szakkifejezés. Magában foglalhatja az oldalfal legkülső felületének helyrehozását is. A következő eljárásokat foglalja magában:

2.37.1.

»Futófelület újrafutózása«: a futófelület kicserélése.

2.37.2.

»Válltól vállig futózás«: a futófelület kicserélése oly módon, hogy az új anyag az oldalfal egy részére is kiterjed.

2.37.3.

»Peremtől peremig futózás«: a futófelület kicserélése és az oldalfal felújítása, beleértve a gumiabroncs alsó felületének egészét vagy egy részét is.

2.38.

»Lefutott abroncs«: az elhasznált gumi szövetváza a megmaradt futófelülettel és oldalfalanyaggal.

2.39.

»Csiszolás«: a régi anyag eltávolításának folyamata a lefutott abroncsról a felület előkészítése érdekében az új anyag felerősítéséhez.

2.40.

»Javítás«: a meghatározott mértékig sérült szövetváz esetében végzett helyrehozó munkálatok.

2.41.

»Futófelület-anyag«: az elhasználódott futófelület kicserélésére alkalmas állapotban lévő anyag. Több formában létezik, mint például:

2.41.1.

»Nyers futócsík«: előre levágott hosszúságú anyag, amelyet extrudálnak annak érdekében, hogy a kívánt kersztmetszeti profilnak megfeleljen, és amelyet ezután hidegen rögzítenek az előkészített lefutott abroncsra. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.2.

»Tekercselő szalag«: futófelület-anyag szalag formájában, amelyet közvetlenül az előkészített lefutott abroncsra extrudálnak és tekernek a kívánt keresztmetszeti körvonal eléréséig. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.3.

»Közvetlen extrudálás«: a kívánt keresztmetszeti alakra extrudált futófelület-anyagot közvetlenül az előkészített lefutott abroncsra extrudálják. Az új anyagot vulkanizálni kell.

2.41.4.

»Elővulkanizált«: előre kialakított és vulkanizált futófelület, amelyet közvetlenül az előkészített lefutott abroncsra helyeznek. Az új anyagot rá kell erősíteni a lefutott abroncsra.

2.42.

»Oldalfalborító gumi«: a lefutott abroncs oldalfalainak befedésére használt anyag, amely lehetővé teszi a kívánt jelzések feltüntetését.

2.43.

»Kötőgumi«: az új futófelület és a lefutott abroncs közötti kötőrétegként és kisebb sérülések kijavítására használt anyag

2.44.

»Ragasztóanyag«: ragasztó oldat az új anyagok vulkanizálás előtti rögzítésére.

2.45.

»Vulkanizálás«: az új anyag fizikai tulajdonságainak – általában hő és nyomás bizonyos ideig tartó, ellenőrzött körülmények melletti alkalmazásával elért – megváltozását leíró szakkifejezés.

2.46.

»Radiális ütés«: a gumiabroncs sugarának a futófelület külső kerületén mért változása.

2.47.

»Kiegyensúlyozatlanság«: a gumiabroncs központi tengelye körüli tömegeloszlás egyenetlenségének mértéke. »Statikus« vagy »dinamikus« kiegyensúlyozatlanságként mérhető.

3.   JELÖLÉSEK

3.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok jelöléseinek elrendezésére az előírás 3. melléklete nyújt példát.

3.2.

Az újrafutózott gumiabroncsokon a szimmetrikus gumiabroncsok esetében mindkét oldalfalon, az aszimmetrikus gumiabroncsok esetében legalább a külső oldalfalon a következőknek kell szerepelniük:

3.2.1.

a márkanév vagy védjegy;

3.2.2.

a gumiabroncs méretjelölése, amint azt a 2.21. bekezdés meghatározza;

3.2.3.

a szerkezet leírása, a következők szerint:

3.2.3.1.

a diagonál gumiabroncsok esetében jelölés nélkül vagy a kerékpántátmérő jele elé tett »D« betűvel;

3.2.3.2.

radiál gumiabroncsok esetében a kerékpántátmérő jele elé tett »R« betűvel és esetleg a »RADIAL« szó feltüntetésével;

3.2.3.3.

öves diagonál szerkezetű gumiabroncs esetében a kerékpántátmérő jele elé tett »B« betűvel és ezenkívül a »BIAS-BELTED« szó feltüntetésével;

3.2.4.

az üzemi jelek, amelyek a következőket jelentik:

3.2.4.1.

a gumiabroncs névleges terhelhetőségének jelölése a 2.33. bekezdésben előírt terhelhetőségi jelzőszám alkalmazásával;

3.2.4.2.

a gumiabroncs névleges sebességkategóriájának jelölése a 2.34. bekezdésben előírt jelzés alkalmazásával;

3.2.5.

a »TUBELESS« szó, amennyiben a gumiabroncsot belső tömlő nélküli használatra tervezték;

3.2.6.

az M + S vagy MS vagy M.S. vagy M & S jelölés téli gumiabroncsok esetében.

3.2.7.

az újrafutózás napja a következők szerint:

3.2.7.1.

1999. december 31-ig a 3.2.7.2. bekezdés szerint, vagy három számjegyből álló csoport formájában, ahol az első kettő a hét számát, a harmadik a gyártási évtized évét mutatja. A dátumkód a jelzett héttől számított további három hétig – ezt is beleértve – tartó gyártási időszakra vonatkozhat. Például a »253« jelölés olyan gumiabroncsot jelöl, amelynek az újrafutózását az 1993-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében végezték.

A dátumkódot csak az egyik oldalfalon szabad feltüntetni.

3.2.7.2.

2000. január 1-jétől négy számjegyből álló csoport formájában, ahol az első kettő a hét számát és a második kettő a gumiabroncs újrafutózásának évét mutatja. A dátumkód a jelzett héttől számított további három hétig – ezt is beleértve – tartó gyártási időszakra vonatkozhat. Például a »2503« jelölés olyan gumiabroncsot jelöl, amelynek az újrafutózását a 2003-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében végezték.

A dátumkódot csak az egyik oldalfalon szabad feltüntetni.

3.2.8.

A »RETREAD« vagy »REMOULD« kifejezés (1999. január 1-jétől csak a »RETREAD« szót lehet használni). Az abroncsfutózó kérésére a kifejezést emellett más nyelven is fel lehet tüntetni.

3.3.

Jóváhagyás előtt a gumiabroncsokon elegendő szabad helynek kell maradnia ahhoz, hogy elférjen ott az 5.8. bekezdésben említett jóváhagyási jel, amelyet az előírás 2. melléklete szemléltet.

3.4.

Jóváhagyás után az 5.8. bekezdésben említett jel, amelyet az előírás 2. melléklete szemléltet, a 3.3. bekezdésben említett szabad helyre kerül. Ez a jelölés csak az egyik oldalfalra helyezhető.

3.5.

A 3.2. bekezdésben említett jelöléseknek és a 3.4. és az 5.8. bekezdésben említett jóváhagyási jeleknek olvashatóaknak kell lenniük, és dombornyomással vagy mélynyomással vagy tartós jellel kell ezeket a gumiabroncson feltüntetni.

3.6.

Amennyiben az eredeti gyártó előírásai (specifikációi) még olvashatóak a gumiabroncs újrafutózása után, ezeket az abroncsfutózó előírásaiként kell tekinteni az újrafutózott gumiabroncsra vonatkozóan. Amennyiben az eredeti előírások (specifikációk) nem érvényesek már az újrafutózás után, ezeket teljesen el kell távolítani.

3.7.

Az eredeti »E« vagy »e« jóváhagyási jelet és számot el kell távolítani.

4.   JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM

Az abroncsfutózó üzemek jóváhagyására a következő eljárások alkalmazandók.

4.1.

Az abroncsfutózó üzem jóváhagyása iránti kérelmet a gumiabroncsra rákerülő kereskedelmi név vagy védjegy tulajdonosa vagy kellően felhatalmazott képviselője terjeszti be. A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

4.1.1.

az újrafutózott gumiabroncsokat gyártó vállalkozás szervezeti áttekintése;

4.1.2.

az előírás követelményeinek az abroncsfutózási folyamatok során történő betartásának tényleges ellenőrzését biztosító minőségirányítási rendszer rövid leírása;

4.1.3.

az újrafutózott gumiabroncsokra kerülő kereskedelmi nevek vagy védjegyek;

4.1.4.

az újrafutózásra kerülő gumiabroncsok sorozatára vonatkozó következő információk:

4.1.4.1.

a gumiabroncsok mérettartománya;

4.1.4.2.

a gumiabroncsok szerkezete (diagonál, öves diagonál vagy radiál);

4.1.4.3.

a gumiabroncsok használati kategóriája (normál vagy téli stb.);

4.1.4.4.

az újrafutózási eljárások és a használandó új anyagok felrakásának módszere, a 2.37. és 2.41. bekezdésben meghatározottak szerint;

4.1.4.5.

az újrafutózandó gumiabroncsok legnagyobb sebességkategóriájának jelzése;

4.1.4.6.

az újrafutózandó gumiabroncsok legnagyobb terhelhetőségi jelzőszáma;

4.1.4.7.

a megnevezett gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány, amelynek a gumiabroncsok sorozata megfelel.

5.   JÓVÁHAGYÁS

5.1.

A gumiabroncsok ujrafutózásához az abroncsfutózó üzemnek az illetékes hatóságok általi jóváhagyása szükséges az előírás követelményeivel összhangban. Az illetékes hatóság megteszi az előírásban leírt szükséges intézkedéseket, hogy megbizonyosodjon afelől, hogy az érintett abroncsfutózó üzemben újrafutózott abroncsok megfelelnek az előírásban megállapított követelményeknek. Az abroncsfutózó üzem teljes felelőssége biztosítani, hogy az újrafutózott gumiabroncsok megfelelnek az előírás követelményeinek és normál használat mellett megfelelően teljesítenek.

5.2.

Az abroncsfutózó üzem kezdeti értékelésének szokásos követelményei mellett a jóváhagyó hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az anyagszállítók az eljárási, műveleti, útmutató és előírásokat (specifikációkat) tartalmazó dokumentációkat olyan nyelven biztosítják, amelyet az abroncsfutózó üzem alkalmazottjai gond nélkül megértenek.

5.3.

A jóváhagyó hatóságnak meg kell bizonyosodnia afelől, hogy az egyes abroncsfutózó üzemek eljárási és műveleti dokumentációja a javításhoz használt anyagokra és eljárásokra vonatkozóan előírásokat (specifikációkat) tartalmaz arra nézve, hogy a gumiabroncs-szövetváz sérülései és szakadásai esetében mi az a határ, amelyen túl a javítás nem lehetséges, függetlenül attól, hogy egy sérülés már létezett, vagy az újrafutózáshoz végzett előkészítő eljárások során keletkezett.

5.4.

A jóváhagyás megadása előtt a hatóságnak meg kell győződnie arról, hogy az újrafutózott gumiabroncsok megfelelnek az előírás követelményeinek, és a 6.7. és 6.8. bekezdésben leírt vizsgálatokat sikeresen elvégezték legalább 5 és 20-nál nem feltétlenül több, az abroncsfutózó üzem által gyártott gumiabroncs-sorozatot tükröző reprezentatív mintán.

5.5.

A vizsgálatok során észlelt minden egyes hibás minta esetén további két, ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkező gumiabroncsmintát vizsgálnak meg.

Ha valamelyik vagy mindkét újabb minta hibás, akkor két utolsó mintát vetnek alá a vizsgálatnak.

Ha valamelyik vagy mindkét utolsó minta hibás, az abroncsfutózó üzem jóváhagyás iránti kérelmét elutasítják.

5.6.

Ha az előírás minden követelménye teljesül, megadják a jóváhagyást, és minden jóváhagyott abroncsfutózó üzemhez hozzárendelnek egy jóváhagyási számot. A szám első két számjegye a jóváhagyás időpontjában az előírás legfrissebb, jelentős műszaki módosítását képező módosítássorozatot jelöli. A jóváhagyási számot a »108R« felirat előzi meg, jelezvén, hogy a jóváhagyás az előírásnak megfelelően újrafutózott gumiabroncsra vonatkozik. Ugyanaz a hatóság nem adhatja ugyanazt a számot egy másik, az előírás hatálya alá tartozó abroncsfutózó üzemnek.

5.7.

Az előírásnak megfelelő jóváhagyást vagy a jóváhagyás kiterjesztését vagy elutasítását vagy visszavonását vagy a gyártás végleges leállását közlik az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó feleivel az 1. mellékletben található mintának megfelelő nyomtatvány útján.

5.8.

Az előírásnak megfelelően újrafutózott minden gumiabroncsot a 3.3. bekezdésben említett szabad helyen és a 3.2. bekezdésben előírt jelölések mellett ellátnak egy nemzetközi jóváhagyási jellel is, amely a következőkből áll:

5.8.1.

Az »E« betűt körülvevő kör, melyet a jóváhagyást megadó ország megkülönböztető száma (8) követ, és

5.8.2.

az 5.6. bekezdésben leírt jóváhagyási szám.

5.9.

A jóváhagyási jel elrendezésére az előírás 2. melléklete nyújt példát.

6.   KÖVETELMÉNYEK

6.1.

Csak olyan gumiabroncsok újrafutózása engedélyezett, amelyeket típus-jóváhagyási eljárás keretében jóváhagytak, és az »E« vagy »e« jelölést viselik, ez a követelmény azonban legkésőbb 2000. január 1-jéig nem kötelező.

6.1.1.

Nagysebességű gumiabroncsokat, amelyek csak a »ZR« feliratot viselik a gumiabroncs méretjelölésében és nem rendelkeznek üzemi jelekkel, nem lehet újrafutózni.

6.2.

Már újrafutózott gumiabroncsokat nem szabad ismételten újrafutózni.

6.3.

Az újrafutózandó lefutott abroncs nem lehet 7 évesnél régebbi, az eredeti gumiabroncson feltüntetett számjegyekkel jelölt gyártási évet véve alapul; például egy, a »253« kóddal jelölt gumiabroncsot 2000 végéig lehet újrafutózni.

6.4.

Újrafutózás előtti feltételek:

6.4.1.

A gumiabroncsoknak ellenőrzés előtt tisztáknak és szárazaknak kell lenniük.

6.4.2.

Csiszolás előtt minden egyes gumiabroncsot gondosan meg kell vizsgálni mind belsőleg, mind külsőleg, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy alkalmas újrafutózásra.

6.4.3.

Azokat a gumiabroncsokat, amelyeken a túlterhelés vagy a szükségesnél kisebb belső nyomáson való használat miatt látható sérülések vannak, nem szabad újrafutózni.

6.4.4.

Azt a gumiabroncsot, amelyen a következő sérülések valamelyike megtalálható, nem szabad újrafutózni:

6.4.4.1.

a)

jelentős, a szövetvázig terjedő repedés;

b)

szövetváztörések vagy a lefutott abroncs sérülése a »H« sebességkategória felett, kivéve ha ezeket a lefutott abroncsokat alacsonyabb sebességkategóriába fogják besorolni;

c)

a meghatározott károsodáshatárokon kívül eső sérüléseket érintő korábbi javítások – lásd az 5.3. bekezdést;

d)

szövetvázszakadás;

e)

olaj vagy vegyi anyagok hatása miatti komoly károsodás;

f)

több, egymáshoz túl közel eső sérülés;

g)

sérült vagy megtört perem;

h)

a belső bélés javíthatatlan károsodása vagy sérült belső réteg;

i)

a perem sérülése, a kisebb, csak a »gumit« érintő sérülésektől eltekintve;

j)

a futófelület elhasználtsága vagy az oldalfalak kopása miatt felszínre került kord;

k)

a futófelületnek vagy az oldalfalanyagnak a szövetváztól való javíthatatlan leválása;

l)

szerkezeti sérülés az oldalfalak területén.

6.4.5.

Azokat a radiál gumiabroncsokat, amelyeknél az öv levált, eltekintve az öv széleinek kismértékű fellazulásától, nem szabad újrafutózni.

6.5.

Előkészítés:

6.5.1.

Csiszolás után és az új anyag felvitele előtt minden egyes gumiabroncsot gondosan újra meg kell vizsgálni legalább külsőleg, hogy meggyőződjenek arról, hogy továbbra is alkalmas az újrafutózásra.

6.5.2.

Az új anyaggal bevonandó teljes felületet előzetesen túlmelegedés nélkül kell előkészíteni. A lecsiszolt felületen nem lehet mély szakadás vagy leváló anyag.

6.5.3.

Elővulkanizált anyagok használata esetében az előkészített felület körvonalának meg kell felelnie az anyag gyártója által meghatározott követelményeknek.

6.5.4.

Szabadon lévő kordszálvégek nem engedélyezettek.

6.5.5.

Az előkészítés során a lefutott abroncs kordszálaiban nem szabad sérülést okozni.

6.5.6.

A radiál gumiabroncsok övén csiszolás közben keletkező sérülések kis területű, csak a legkülső réteget érintő sérülések lehetnek.

6.5.7.

A diagonál gumiabroncsok csiszolási sérülései esetében a következő korlátozásokat kell figyelembe venni:

6.5.7.1.

A kétbetétes szerkezet esetében nem lehet sérülés a szövetvázon, eltekintve a betétvégtelenítést érintő enyhe, kis területű csiszolási sérülésektől.

6.5.7.2.

Kétbetétes és köztes betétes szerkezetű, tömlő nélküli gumiabroncsok esetében nem lehet sérülés a szövetvázon vagy a köztes betéten.

6.5.7.3.

Kétbetétes és köztes betétes szerkezetű, tömlős gumiabroncs esetében a köztes betét kis területet érintő sérülése megengedett.

6.5.7.4.

Négy- vagy több-betétes szerkezetű, tömlő nélküli gumiabroncs esetében nem lehet sérülés a szövetvázon vagy a köztes betéten.

6.5.7.5.

Négy- vagy több-betétes szerkezetű, tömlős gumiabroncs esetében csak a legkülső betét futófelületi részén lehet sérülés.

6.5.8.

A felszínre került acélrészeket megfelelő anyaggal a lehető leghamarabb kezelni kell, a megfelelő anyag gyártójának utasításai szerint.

6.6.

Újrafutózás:

6.6.1.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a javításhoz használt anyagok – beleértve a tapaszokat is – gyártója vagy szállítója vállalja a felelősséget a következőkért:

a)

az alkalmazási és tárolási módszerek meghatározása, amennyiben az abroncsfutózó kéri, annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az anyagokat felhasználják;

b)

a sérülési határok meghatározása, amelyekre az anyagokat tervezték, amennyiben az abroncsfutózó kéri, annak az országnak a hivatalos nyelvén, ahol az anyagokat felhasználják;

c)

annak biztosítása, hogy a gumiabroncsokhoz szánt megerősített tapaszok, amennyiben helyesen alkalmazzák őket a szövetvázjavításokhoz, megfelelnek e célra;

d)

annak biztosítása, hogy a tapaszok a gumiabroncs gyártója által megadott legnagyobb belső nyomás kétszeresét kibírják;

e)

annak biztosítása, hogy minden más, a javításhoz használt anyag megfelel arra a célra, amelyre szánták.

6.6.2.

Az abroncsfutózó felelős a javításhoz használt anyagok helyes alkalmazásáért és annak biztosításáért, hogy a javítás minden olyan hibától mentes, amely befolyásolná a gumiabroncs élettartamát.

6.6.3.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a futófelület és az oldalfal anyagának gyártója vagy szállítója meghatározza az anyag tárolási és felhasználási feltételeit az anyag minőségének biztosítása érdekében. Amennyiben az abroncsfutózó kéri, ezt az információt annak az országnak a hivatalos nyelvén kell nyújtani, ahol az anyagokat felhasználják.

6.6.4.

Az abroncsfutózónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a javításra használt anyaghoz és/vagy keverékhez tartozik gyártói vagy szállítói igazolás. A vegyületnek alkalmasnak kell lennie olyan használatra, amelyre a gumiabroncsot szánják.

6.6.5.

Az előkészített gumiabroncsot a lehető leghamarabb vulkanizálni kell a javítások és a helyreállító műveletek elvégzése után, és legkésőbb az anyaggyártó utasításai szerint.

6.6.6.

A gumiabroncsot a használt anyagoknak és berendezéseknek megfelelő és ezekre meghatározott ideig, illetve hőmérsékleten és nyomáson kell vulkanizálni.

6.6.7.

A vulkanizálóforma méreteinek meg kell felelniük az új anyag vastagságának és a lecsiszolt lefutott abroncs méreteinek. Radiál gumiabroncsot préseléskor radiál vagy radiális osztású vulkanizálóformákban kell vulkanizálni.

6.6.8.

Az eredeti anyag csiszolás utáni vastagsága és az új anyag futófelület alatti átlagos vastagsága újrafutózás után a 6.6.8.1. és a 6.6.8.2. bekezdésben leírtaknak kell, hogy megfeleljen. Az anyag vastagságát minden egyes pontban mind a futófelület szélességében, mind a gumiabroncs kerületén oly módon kell szabályozni, hogy teljesüljenek a 6.7.5. és a 6.7.6. bekezdés rendelkezései.

6.6.8.1.

Radiál és öves diagonál gumiabroncsoknál (mm-ben):

1,5 ≤ (A+B) ≤ 5 (minimum 1,5 mm; maximum 5,0 mm)

A ≥ 1 (minimum 1,0 mm)

B ≥ 0,5 (minimum 0,5 mm)

Image

P.D. = Mintamélység

X = Csiszolási vonal

A = Az új anyag minta alatti átlagos vastagsága

B = Az eredeti anyag öv feletti minimális vastagsága csiszolás után

6.6.8.2.

Diagonál gumiabroncsoknál:

Az eredeti anyag köztes betét feletti vastagsága ≥ 0,00 mm kell, hogy legyen.

Az új anyagnak a lecsiszolt lefutott abroncs vonala feletti átlagos vastagsága ≥ 2,00 mm kell, hogy legyen.

Az eredeti és az új anyag együttes vastagsága a futófelület mintaárkainak alapja alatt ≥ 2,00 és ≤ 5,00 mm kell, hogy legyen.

6.6.9.

Az újrafutózott gumiabroncs üzemi jelei nem mutathatnak magasabb sebességkategóriát vagy nagyobb terhelhetőségi jelzőszámot, mint az eredeti gumiabroncs első élettartama során.

6.6.10.

Az újrafutózott gumiabroncs legalacsonyabb sebességkategóriája 120 km/h (»L« jelzés), a legmagasabb pedig 300 km/h (»Y« jelzés) lehet.

6.6.11.

A futófelületi kopásjelzőket a következőképpen kell elhelyezni:

6.6.11.1.

Az újrafutózott gumiabroncsoknak legkevesebb hat keresztirányú, egymástól körülbelül egyforma távolságra helyezett kopásjelzősorral kell rendelkezniük a futófelület központi mintaárkaiban. Ezeket a kopásjelzőket úgy kell kialakítani, hogy ne legyenek összetéveszthetők a bordázatok vagy a futófelület mintaelemei közti merevítő gátakkal.

6.6.11.2.

Azokon a gumiabroncsokon azonban, amelyeket 12 vagy annál kisebb névlegesátmérő-kódú kerékpántra terveztek, négy sor futófelületi kopásjelző is elégséges.

6.6.11.3.

A futófelületi kopásjelzőknek + 0,60/–0,00 mm tűréssel jelezniük kell azt, ha a futófelületi mintaárkok mélysége nem haladja már meg az 1,6 mm-t.

6.6.11.4.

A futófelületi kopásjelzők magasságát a futófelület felszínétől a kopásjelzők csúcsáig, illetőleg a mintaárkoknak a kopásjelzők csatlakozási pontja melletti felületéig terjedő két függőleges távolság közötti különbség megmérésével kell meghatározni.

6.7.

Ellenőrzés:

6.7.1.

Vulkanizálás után, amíg a gumiabroncs még meleg, minden egyes újrafutózott gumiabroncsot meg kell vizsgálni, hogy meggyőződjenek arról, hogy az minden látható hibától mentes. Újrafutózás alatt vagy után a gumiabroncsot fel kell fújni a vizsgálathoz, hogy belső nyomása legalább 1,5 bar legyen. Látható hiba (például felhólyagosodás, bemélyedés stb.) esetén a gumiabroncsot külön meg kell vizsgálni a hiba okának meghatározása céljából.

6.7.2.

Az újrafutózás előtt, közben vagy után a gumiabroncs szerkezetének épségét megfelelő ellenőrzési módszerrel legalább egyszer ellenőrizni kell.

6.7.3.

Minőség-ellenőrzési célokból bizonyos számú újrafutózott gumiabroncsot roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatnak kell alávetni. A megvizsgált gumiabroncsok számát és a vizsgálatok eredményét fel kell jegyezni.

6.7.4.

Újrafutózás után az újrafutózott gumiabroncsnak az előírás 6. melléklete szerint mért méretei meg kell, hogy feleljenek a 7. bekezdésben leírt eljárások szerint számított méreteknek vagy az előírás 5. mellékletének.

6.7.5.

Az újrafutózott gumiabroncs radiális ütése nem haladhatja meg az 1,5 mm-t (+0,4 mm mérési tűrés).

6.7.6.

Az újrafutózott gumiabroncsnak a kerékpántátmérőnél mért maximális statikus kiegyensúlyozatlansága nem haladhatja meg a gumiabroncs tömegének 1,5 %-át.

6.7.7.

A futófelületi kopásjelzőknek meg kell felelniük a 6.6.11. bekezdés követelményeinek.

6.8.

Teljesítményvizsgálat:

6.8.1.

Az előírás szerint újrafutózott gumiabroncsoknak meg kell felelniük az előírás 7. mellékletében leírt terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálatnak.

6.8.2.

Az újrafutózott gumiabroncs terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálata akkor sikeres, ha a vizsgálat elvégzése után nem észlelhető rajta futófelület-leválás, betétleválás, kordleválás, kitörés vagy a kordszálak törése.

6.8.3.

A gumiabroncs külső kerülete hat órával a terhelhetőség-sebesség tartóssági vizsgálat elvégzése után legfeljebb ±3,5 %-kal térhet el a vizsgálat előtt mért külső kerülettől.

7.   ELŐÍRÁSOK (SPECIFIKÁCIÓK)

7.1.

Az előírás szerint újrafutózott gumiabroncsok a következő méretekkel kell, hogy rendelkezzenek:

7.1.1.

Profilszélesség:

7.1.1.1.

A profilszélességet a következő képlettel kell kiszámolni:

S = S1 + K (A – A1),

ahol:

S: a vizsgálati kerékpánton mért tényleges profilszélesség milliméterben;

S1: a mérési kerékpántra vonatkoztatott, a kérdéses gumiabroncsméretre az abroncsfutózó által megadott, gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerinti elméleti profilszélesség-érték;

A: a vizsgálati kerékpánt szélessége milliméterben;

A1: a mérési kerékpánt szélessége milliméterben, a kérdéses gumiabroncsméretre az abroncsfutózó által megadott, gumiabroncsokra vonatkozó nemzetközi szabvány szerint;

K: 0,4-del egyenlő értékű tényező.

7.1.2.

Külső átmérő:

7.1.2.1.

Az újrafutózott gumiabroncs elméleti külső átmérőjét a következő képlettel kell kiszámítani:

D = d + 2H,

ahol:

D: az elméleti külső átmérő milliméterben;

d: a 2.21.3. bekezdésben meghatározott megegyezés szerinti szám milliméterben;

H: a névleges profilmagasság milliméterben, és egyenlő az Sn és 0,01 Ra szorzatával,

ahol:

Sn: a névleges profiszélesség milliméterben;

Ra: a névleges keresztmetszeti viszonyszám.

Az összes fenti jelölés a 3.2.2. bekezdés követelményeinek és a 2.21. bekezdés fogalommeghatározásainak megfelelő, a gumiabroncs oldalfalán feltüntetett méretjelölés szerint értendő.

7.1.2.2.

Azoknál a gumiabroncsoknál azonban, amelyeknek a jelölése a 30. EGB-előírás 5. mellékletében lévő táblázatok első oszlopában szerepel, a külső átmérő az e táblázatokban megadott érték lesz.

7.1.3.

Az újrafutózott gumiabroncsok mérési módszere:

7.1.3.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok méreteit az előírás 6. mellékletében megadott eljárásoknak megfelelően kell megmérni.

7.1.4.

A profilszélességre vonatkozó előírások (specifikációk):

7.1.4.1.

A tényleges teljes szélesség lehet a 7.1. bekezdésben meghatározott profilszélesség(ek)nél kisebb.

7.1.4.2.

A tényleges teljes szélesség a 7.1. bekezdésben meghatározott érték(ek)et meghaladhatja:

7.1.4.2.1.

4 %-kal a radiál gumiabroncsok esetén; és

7.1.4.2.2.

6 %-kal a diagonál és az öves diagonál gumiabroncsok esetén;

7.1.4.2.3.

ezenkívül, amennyiben a gumiabroncs külön védőpánttal rendelkezik, a szélesség a 7.1.4.2.1. és a 7.1.4.2.2. bekezdésben megadott tűréseknél legfeljebb 8 milliméterrel nagyobb lehet.

7.1.5.

A külső átmérőre vonatkozó előírások (specifikációk):

7.1.5.1.

Az újrafutózott gumiabroncsok tényleges külső átmérőjének értéke nem eshet a következő képletekkel kiszámított Dmin és Dmax értékeken kívülre:

Dmin = d + (2H x a)

Dmax = d + (2H x b)

ahol:

7.1.5.1.1.

Az előírás 5. mellékletében lévő táblázatban nem szereplő méretek esetében »H« és »d« a 7.1.2.1. bekezdésben meghatározott értékek.

7.1.5.1.2.

A fenti 7.1.2.2. bekezdésben említett méretek esetében:

H = 0,5 (D – d)

ahol »D« a külső átmérő és »d« a névleges kerékpántátmérő a fent említett táblázatok szerint, a kérdéses méretre.

7.1.5.1.3.

Az »a« együttható értéke 0,97.

7.1.5.1.4.

A »b« együttható:

 

Radiál gumiabroncsoknál

Diagonál és öves diagonál gumiabroncsoknál

Normál gumiabroncsoknál

1,04

1,08

7.1.5.2.

Téli gumiabroncsoknál a 7.1.5.1. bekezdésben kiszámított maximális külső átmérő (Dmax) legfeljebb 1 %-kal haladható túl.

8.   A JÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ VÁLTOZÁSOK

8.1.

Minden, az abroncsfutózó üzemet érintő változásról, mely a jóváhagyási kérelemben az abroncsfutózó üzem által megadott valamelyik információt – lásd a 4. bekezdésben – érinti, értesíteni kell a jóváhagyó hatóságot, amely jóváhagyta az abroncsfutózó üzemet. A hatóság a következők szerint járhat el:

8.1.1.

úgy ítélheti meg, hogy a változásoknak valószínűleg nem lesz jelentős negatív hatása, és az abroncsfutózó üzem ezekkel együtt eleget tesz a követelményeknek; vagy

8.1.2.

a jóváhagyáshoz további vizsgálatokat követelhet meg.

8.2.

A jóváhagyás megerősítését vagy elutasítását a változások feltüntetésével együtt közölni kell a megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Feleivel az 5.7. bekezdés szerinti eljárásnak megfelelően.

9.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

A gyártásmegfelelőségi eljárások meg kell, hogy feleljenek a megállapodás 2. függelékében leírtakkal (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), és a következő követelményeknek kell eleget tenni.

9.1.

Az előírás szerint jóváhagyott abroncsfutózó üzemnek meg kell felelnie a 6. bekezdésben leírt követelményeknek.

9.2.

A jóváhagyás tulajdonosa biztosítja, hogy minden gyártási évben és az év során elosztva legalább a következő számú, a termékskálára reprerezentatív gumiabroncsot ellenőriznek és vizsgálnak meg az előírás rendelkezéseinek megfelelően:

9.2.1.

az éves össztermék 0,1 %-a, de minden esetben legalább 5 és nem feltétlenül több mint 20.

9.3.

Amennyiben a 9.2. bekezdésben előírt követelmények szerinti vizsgálatokat a jóváhagyó hatóság végzi vagy a jóváhagyó hatóság ellenőrzése alatt végzik, az eredmények felhasználhatók a 9.4. bekezdésben leírt vizsgálatok részeként vagy helyett.

9.4.

Az abroncsfutózó üzemet jóváhagyó hatóság bármely időpontban ellenőrizheti az üzemben alkalmazott megfelelőségvizsgálati módszereket. A jóváhagyó hatóságnak minden egyes üzem esetében minden évben szúrópróbaszerűen mintát kell vennie, és a következő számú, a termékskálára reprezentatív gumiabroncsot kell ellenőriznie, illetve vizsgálatnak alávetnie az előírás rendelkezéseinek megfelelően:

9.4.1.

az éves össztermék 0,1 %-a, de minden esetben legalább 5 és nem feltétlenül több mint 20.

9.5.

A 9.4. bekezdésben leírt ellenőrzések és vizsgálatok helyettesíthetik a 9.2. bekezdésben előírtakat.

10.   INTÉZKEDÉSEK A GYÁRTÁSBELI ELTÉRÉSEK ESETÉN

10.1.

Az abroncsfutózó üzemnek az előírás szerint megadott jóváhagyás visszavonható, ha a 9. bekezdés követelményei nem teljesülnek, vagy ha az abroncsfutózó üzem vagy az abroncsfutózó üzem által gyártott újrafutózott gumiabroncsok nem felelnek meg az említett bekezdésben előírt követelményeknek.

10.2.

Amennyiben a megállapodás ezen előírást alkalmazó egyik Szerződő Fele visszavon egy előzőleg általa megadott jóváhagyást, erről értesíti az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó többi Szerződő Felét az előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő közlemény-formanyomtatvány útján.

11.   A GYÁRTÁS VÉGLEGES LEÁLLÍTÁSA

Az abroncsfutózó üzem jóváhagyását megadó hatóságot értesíteni kell arról, ha az előírás szerint jóváhagyott újrafutózott gumiabroncsokat érintő műveleteket és az újrafutózott gumiabroncsok gyártását leállítják. A hatóság ezt az információt a kézhezvételt követően továbbítja az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó többi Szerződő Felének az előírás 1. mellékletében található mintának megfelelő közlemény-formanyomtatvány útján.

12.   A JÓVÁHAGYÁSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSÉÉRT FELELŐS MŰSZAKI SZOLGÁLATOK, A VIZSGÁLATI LABORATÓRIUMOK ÉS A HATÓSÁGOK NEVEI ÉS CÍMEI

12.1.

Az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Felei közlik az Egyesült Nemzetek Titkárságával a jóváhagyási vizsgálatok végzéséért felelős műszaki szolgálatok, és adott esetben a jóváhagyott vizsgálati laboratóriumok, valamint a jóváhagyást megadó hatóságok – és amelyekhez a jóváhagyás megadására vagy elutasítására vagy visszavonására vonatkozó, más országokban kiadott formanyomtatványokat kell küldeni – nevét és címét.

12.2.

Az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó Szerződő Felei használhatják a gumiabroncsgyártók vagy abroncsfutózó üzemek laboratóriumait és jóváhagyott laboratóriumnak jelölhetnek ki ezek közül mind saját területükön lévőket, mind az 1958-as megállapodás ezen előírást alkalmazó más Szerződő Fele területén lévőket, az eljárásnak ez utóbbi illetékes hatósága általi előzetes elfogadása feltételével.

12.3.

Amennyiben az 1958-as megállapodás valamelyik Fele a 12.2. bekezdést alkalmazza, ha óhajtja, képviseltetheti magát a vizsgálatokon.

1. MELLÉKLET

KÖZLEMÉNY

(Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))

Image

2. MELLÉKLET

A JÓVÁHAGYÁSI JEL ELRENDEZÉSE

Image

a = 12 mm min

Az újrafutózott gumiabroncson feltüntetett fenti jóváhagyási jel azt mutatja, hogy az érintett abroncsfutózó üzemet Hollandiában hagyták jóvá (E4) a 108R002439-es jóváhagyási számmal, az előírás eredeti formájának (00) követelményei szerint.

A jóváhagyási számot a körhöz közel kell elhelyezni, az „E” betű felett vagy alatt, vagy a betű bal vagy jobb oldalán. A jóváhagyási szám számjegyeinek az „E” ugyanazon oldalán kell állniuk, és ugyanabba az irányba kell mutatniuk. Római számjegyek használata a jóváhagyási számban kerülendő, más jelölésekkel való összetévesztés kiküszöbölése érdekében.

3. MELLÉKLET

AZ ÚJRAFUTÓZOTT ABRONCSOK JELEINEK ELRENDEZÉSE

Példa az előírás hatálybalépése után forgalomba hozott újrafutózott gumiabroncsokon feltüntetendő jelölésekre

Image

b: 6 mm (min.)

c: 4 mm (min.)

d: 3 mm (min.)

és 1998 tól: 4 mm (min.)

Ezek a jelölések olyan újrafutózott gumiabroncsot jelölnek, amelynek:

névleges profilszélessége 185,

névleges keresztmetszeti viszonyszáma 70,

radiál szerkezettel rendelkezik (R),

névleges kerékpántátmérőjét jelző kódja 14,

üzemi jelei »89T«, amelyben a »89« a terhelhetőségi jelzőszámnak megfelelő 580 kg terhelhetőséget, a »T« a sebességkategória-jelzésnek megfelelő 190 km/h legnagyobb sebességet jelzi,

tömlő nélküli használatra való (»TUBELESS«),

téli gumiabroncs (M + S),

újrafutózása a 2003-as év 25., 26., 27. vagy 28. hetében történt.

A gumiabroncs-megjelölést képező jelek elhelyezése és sorrendje a következő:

a)

a méretjelölést, amely a névleges profilszélességet, a névleges keresztmetszeti viszonyszámot, a szerkezettípus jelét (ahol szükséges) és a névleges kerékpántátmérőt foglalja magában, a fenti példa szerint kell csoportosítani: 185/70 R 14;

b)

az üzemi jeleket, amely a terhelhetőségi jelzőszámot és a sebességkategória jelét foglalják magukban, együtt, a méretjelölés mellett kell elhelyezni. Kerülhetnek a méretjelölés elé vagy mögé vagy felé vagy alá;

c)

a »TUBELESS«, »REINFORCED« és az »M + S« jel kerülhet a méretjelöléstől távolabb;

d)

A »RETREAD« szó kerülhet a méretjelöléstől távolabb.

4. MELLÉKLET

A TERHELHETŐSÉGI JELZŐSZÁMOK ÉS A MEGFELELŐ TERHELHETŐSÉGEK JEGYZÉKE

Terhelhetőségi jelzőszám (LI) és terhelhetőség – kg-ban

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

LI

kg

0

45

40

140

80

450

120

1 400

160

4 500

200

14 000

240

45 000

1

46,2

41

145

81

462

121

1 450

161

4 625

201

14 500

241

46 250

2

47,5

42

150

82

475

122

1 500

162

4 750

202

15 000

242

47 500

3

48,7

43

155

83

487

123

1 550

163

4 875

203

15 500

243

48 750

4

50

44

160

84

500

124

1 600

164

5 000

204

16 000

244

50 000

5

51,5

45

165

85

515

125

1 650

165

5 150

205

16 500

245

51 500

6

53

46

170

86

530

126

1 700

166

5 300

206

17 000

246

53 000

7

54,5

47

175

87

545

127

1 750

167

5 450

207

17 500

247

54 500

8

56

48

180

88

560

128

1 800

168

5 600

208

18 000

248

56 000

9

58

49

185

89

580

129

1 850

169

5 800

209

18 500

249

58 000

10

60

50

190

90

600

130

1 900

170

6 000

210

19 000

250

60 000

11

61,5

51

195

91

615

131

1 950

171

6 150

211

19 500

251

61 500

12

63

52

200

92

630

132

2 000

172

6 300

212

20 000

252

63 000

13

65

53

206

93

650

133

2 060

173

6 500

213

20 600

253

65 000

14

67

54

212

94

670

134

2 120

174

6 700

214

21 200

254

67 000

15

69

55

218

95

690

135

2 180

175

6 900

215

21 800

255

69 000

16

71

56

224

96

710

136

2 240

176

7 100

216

22 400

256

71 000

17

73

57

230

97

730

137

2 300

177

7 300

217

23 000

257

73 000

18

75

58

236

98

750

138

2 360

178

7 500

218

23 600

258

75 000

19

77,5

59

243

99

775

139

2 430

179

7 750

219

24 300

259

77 500

20

80

60

250

100

800

140

2 500

180

8 000

220

25 000

260

80 000

21

82,5

61

257

101

825

141

2 575

181

8 250

221

25 750

261

82 500

22

85

62

265

102

850

142

2 650

182

8 500

222

26 500

262

85 000

23

87,5

63

272

103

875

143

2 725

183

8 750

223

27 250

263

87 500

24

90

64

280

104

900

144

2 800

184

9 000

224

28 000

264

90 000

25

92,5

65

290

105

925

145

2 900

185

9 250

225

29 000

265

92 500

26

95

66

300

106

950

146

3 000

186

9 500

226

30 000

266

95 000