Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/EK: A Tanács határozata ( 2006. január 23. ) az európai szomszédságpolitika által érintett országoknak és Oroszországnak a technikai segítségnyújtási és információcsere-programban (TAIEX) való részesítésének engedélyezéséről

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/80


A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. január 23.)

az európai szomszédságpolitika által érintett országoknak és Oroszországnak a technikai segítségnyújtási és információcsere-programban (TAIEX) való részesítésének engedélyezéséről

(2006/62/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 181a. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az előcsatlakozási támogatás területén, különösen a Technikai Segítségnyújtási Információcsere-hivatal (a továbbiakban: TAIEX) tevékenységeit illetően a centralizált közvetett irányítás a múltban megfelelő eszköznek bizonyult.

(2)

A 2004 májusában elfogadott bizottsági stratégiai dokumentumban rögzítetteknek megfelelően az európai szomszédságpolitika (a továbbiakban: az ENP) célkitűzése, hogy megossza az Európai Unió 2004-es bővítéséből származó előnyöket a szomszédos országokkal, valamint hogy felhasználja a bővítési folyamat során szerzett eszközök és tapasztalatok egy részét annak érdekében, hogy a partnerországokat fokozatos gazdasági integráció és elmélyülő politikai együttműködés révén közelebb hozza az EU-hoz. Európa szomszédos országai számára ebből kifolyólag lehetőséget kell teremteni, hogy részesülhessenek a TAIEX-ből.

(3)

A 2005. május 10-én tartott 15. EU–Oroszország-csúcstalálkozón a két ország elfogadta a négy közös területre vonatkozó útiterveket, amelyek az ENP célkitűzéseihez hasonlókat rögzítenek, nevezetesen a kétoldalú együttműködés megerősítését és a szabályozási konvergencia és a törvényhozás közelítésének továbbvitelét magasabb szintre.

(4)

Oroszország az európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI) értelmében jogosult lesz a támogatásra.

(5)

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről (költségvetési rendelet) szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) 54. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a közösségi költségvetés centralizált közvetett irányítás keretében történő végrehajtását, valamint a végrehajtásra vonatkozóan meghatározott követelményeket rögzít, amennyiben a program alap jogi aktusa ezt engedélyezi.

(6)

Szükséges a TAIEX-támogatás harmonizált végrehajtása. Ezért ebben a határozatban ugyanolyan megközelítési módot kell alkalmazni, mint a bizonyos közép- és kelet-európai országoknak nyújtott gazdasági támogatásról (PHARE) szóló, 1989. december 18-i 3906/89/EGK tanácsi rendeletben (3) az Albániának, Bosznia és Hercegovinának, Horvátországnak, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságnak és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságnak nyújtandó támogatásról (CARDS) szóló, 2000. december 5-i 2666/2000/EK tanácsi rendeletben (4), valamint a Törökország előcsatlakozási pénzügyi támogatásáról szóló, 2001. december 17-i 2500/2001/EK tanácsi rendeletben (5).

(7)

A kelet-európai és közép-ázsiai partnerállamoknak történő segítségnyújtásról szóló, 1999. december 29-i 99/2000/EK, Euratom tanácsi rendeletben (6) rögzített intézkedések egy része az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés (Euratom-szerződés) hatálya alá tartozik. Ezeket nem érinti ez a határozat,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Ezen határozat célja lehetővé tenni az európai szomszédságpolitika által érintett országok és Oroszország számára, különösen a cselekvési terveket vagy útiterveket végrehajtók számára, hogy részesüljenek a TAIEX-ből, amely célirányos technikai segítséget nyújt a partnerországoknak a cselekvési tervekhez kapcsolódó jogszabályok megértésében és megalkotásában, valamint azok átültetésében és végrehajtásában.

2. cikk

Az euro-mediterrán partnerség (MEDA) keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és műszaki intézkedésekről szóló, 1996. július 23-i 1488/96/EK tanácsi rendelet (7), valamint a 99/2000/EK, Euratom rendelet végrehajtása céljából a Bizottság a költségvetési rendelet 54. cikkének (2) bekezdése értelmében dönthet úgy, hogy az ebből a határozatból következő hatósági, különösen költségvetés-végrehajtási feladatokat bíz a 3906/89/EGK rendelet, a 2666/2000/EK rendelet, valamint a 2500/2001/EK rendelet értelmében végrehajtott TAIEX-programot végrehajtó szervre.

3. cikk

Ez a határozat nem alkalmazandó az intézkedéseknek a 99/2000/EK tanácsi rendelet értelmében végrehajtott azon részeire, amelyek az Euratom-szerződés hatálya alá tartoznak.

4. cikk

Az e határozat által engedélyezett tevékenységek a 19 06 01 költségvetési tételből kerülnek finanszírozásra: kelet-európai és közép-ázsiai partnerországok támogatása és a 19 01 04 07 járulékos költségvetési tételből az igazgatási költségekre, valamint a 19 08 02 01 költségvetési tételből: MEDA (a tagsággal nem rendelkező mediterrán országokban a gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő intézkedések) és a 19 01 04 06 járulékos költségvetési tételből az igazgatási költségekre.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. PRÖLL


(1)  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.

(2)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(3)  HL L 375., 1989.12.23., 11. o. A legutóbb a 2257/2004/EK rendelettel (HL L 389., 2004.12.30., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 306., 2000.12.7., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel (HL L 344., 2005.12.27., 23. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 342., 2001.12.27., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.

(6)  HL L 12., 2000.1.18., 1. o.

(7)  HL L 189., 1996.7.30., 1. o. A legutóbb a 2112/2005/EK rendelettel módosított rendelet.


Top