Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2154

A Bizottság 2154/2005/EK rendelete ( 2005. december 23. ) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzés tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről ( Sidra de Asturias vagy Sidra d’Asturies ) [OEM]

OJ L 342, 24.12.2005, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 527–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 78
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 180 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2154/oj

24.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 342/47


A BIZOTTSÁG 2154/2005/EK RENDELETE

(2005. december 23.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartása elnevezésű nyilvántartásba való bejegyzés tekintetében a 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről („Sidra de Asturias” vagy „Sidra d’Asturies”) [OEM]

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 2081/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (3) és (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően Spanyolországnak a „Sidra de Asturias” vagy „Sidra d’Asturies” elnevezés bejegyzésére vonatkozó kérelme kihirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában  (2).

(2)

A Bizottsághoz nem érkezett a 2081/92/EGK rendelet 7. cikke szerinti kifogási nyilatkozat, ezért ezt az elnevezést fel kell venni az „oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába”,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2400/96/EK bizottsági rendelet (3) mellékletét ki kell egészíteni az e rendelet mellékletében szereplő elnevezéssel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet minden elemét tekintve kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 23-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 208., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL C 98., 2005.4.22., 3. o.

(3)  HL L 327., 1996.12.18., 11. o.


MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében szereplő, emberi fogyasztásra szánt termékek

Az I. mellékletben felsorolt egyéb termékek (fűszerek stb.)

SPANYOLORSZÁG

„Sidra de Asturias” vagy „Sidra d’Asturies” (OEM)


Top