EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2115

A Tanács 2115/2005/EK rendelete ( 2005. december 20. ) a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

OJ L 340, 23.12.2005, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M, 29.6.2006, p. 283–286 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 121 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 121 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 140 - 143

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; hatályon kívül helyezte: 32019R0833

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2115/oj

23.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/3


A TANÁCS 2115/2005/EK RENDELETE

(2005. december 20.)

a grönlandi laposhalra vonatkozó helyreállítási tervnek az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet keretében történő létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

Az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezménynek az Európai Gazdasági Közösség általi megkötéséről szóló, 1978. december 28-i 3179/78/EGK tanácsi rendelet (2) értelmében az említett egyezményt (a továbbiakban: a NAFO Egyezmény) a Közösség jóváhagyta.

(2)

A NAFO Egyezmény megfelelő keretet nyújt a halászati erőforrások ésszerű megőrzésével és irányításával kapcsolatos többoldalú együttműködéshez az általa meghatározott területen.

(3)

A 2003 júniusában tartott ülésén a NAFO Tudományos Tanácsa tájékoztatást adott arról, hogy a grönlandilaposhal-állomány gyorsan csökken, és a teljes kifogható mennyiség (TAC) szintjének éles csökkentését javasolta.

(4)

A 2003. szeptember 15. és 19. között tartott 25. éves ülésén az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) 15 éves helyreállítási tervet fogadott el a grönlandi laposhal számára a NAFO 2. altérségében és a 3KLMNO körzetekben (a továbbiakban: a NAFO helyreállítási terv). A helyreállítási terv ugyanazokat a célokat tűzi ki, mint a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i, 2371/2002/EK tanácsi rendelet (3) 5. cikkében meghatározott helyreállítási tervek.

(5)

Az állomány helyreállítása céljából a NAFO helyreállítási terv a TAC szint 2007-ig tartó csökkentéséről, valamint ellenőrzési intézkedésekről rendelkezik a helyreállítási terv hatékonyságának biztosítása céljából.

(6)

A NAFO helyreállítási tervet a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2004., illetve 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2287/2003/EK (4) és 27/2005/EK (5) tanácsi rendelete ideiglenes alapon teljesítette egy tanácsi rendelet elfogadásáig, amely a grönlandilaposhal-állomány többéves helyreállítási intézkedéseit foglalja magában.

(7)

Ezért szükség van arra, hogy a NAFO helyreállítási tervet folyamatosan, hasznosítási terv keretében hajtsák végre, a 2371/2002/EK rendelet 5. cikkével összhangban. Ebből a célból eljárást kell kidolgozni azon hajók listájának továbbításáról, amelyek számára különleges halászati engedélyt adtak ki a különleges halászati engedélyekre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1994. június 27-i 1627/94/EK tanácsi rendelet (6) szerint.

(8)

A NAFO helyreállítási terv ellenőrzési intézkedéseinek való megfelelés céljából jelentési kötelezettséget kell róni a közösségi hajók kapitányaira, valamint kötelezni kell a tagállamokat, hogy osszák szét kvótájukat engedélyezett hajóik között.

(9)

További ellenőrző intézkedések szükségesek a közösségi szinten történő hatékony megvalósítás biztosítására és a Tanács által más területeken elfogadott helyreállítási tervekkel való koherencia biztosítására. Az ilyen intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a kijelölt tagállamok kikötőjébe történő belépésről szóló előzetes értesítés kötelezettségét és a tűréshatárokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben lévő grönlandilaposhal-állomány hasznosítási tervének a Közösség általi alkalmazására vonatkozó általános szabályokat és feltételeket határozza meg.

Ennek a hasznosítási tervnek az a célja, hogy elérje az ötéves és idősebb kiaknázható biomassza szintje a 140 000 tonnás átlagot, hosszú távon lehetővé téve a stabil hozamot a grönlandi laposhal halászatában.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„NAFO 2. alterület”: a NAFO Egyezmény III. melléklete 3. bekezdésének a) pontjában meghatározott földrajzi terület;

2.

„3KLMNO körzet”: a NAFO Egyezmény III. melléklete 4. bekezdésének b) pontjában meghatározott földrajzi terület.

3. cikk

Teljes kifogható mennyiségek (TAC-ok)

A NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben található grönlandi laposhalra vonatkozó TAC a következő:

a)

2006-ban 18 500 tonna; és

b)

2007-ben 16 000 tonna.

Azonban amennyiben a NAFO keretében új TAC szintekről határoznak, a Tanács a Bizottság javaslatára minősített többséggel megfelelően módosíthatja az első albekezdésben meghatározott TAC értékeket.

4. cikk

A grönlandi laposhalra vonatkozó tiltás

A közösségi halászhajók számára tilos a grönlandi laposhal halászata a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben, valamint a fedélzeten tartani, átszállítani vagy kirakodni grönlandi laposhalat, amelyet azon a területen halásztak, ha nem rendelkeznek a lobogó szerinti állam általi kibocsátott különleges halászati engedéllyel.

5. cikk

A grönlandi laposhal-állományra vonatkozó különleges halászati engedélyek

(1)   A tagállam biztosítja, hogy azok a halászhajók, amelyek számára különleges halászati engedélyt bocsátottak ki a 4. cikk szerint, egy jegyzékben szerepeljenek, amely nevüket és a közösségi flotta-nyilvántartási számukat tartalmazza, amint azt a közösségi halászflotta-nyilvántartásról szóló, 2003. december 30-i 26/2004/EK rendelet (7) I. melléklete meghatározza. A tagállamok csak abban az esetben állítják ki a különleges halászati engedélyt, ha a hajót előzőleg bejegyezték a NAFO hajónyilvántartásba.

(2)   Minden tagállamnak el kell küldenie a Bizottság számára az 1. bekezdés rendelkezése szerinti jegyzéket, valamint minden további módosítást számítógép által olvasható formában.

(3)   Az (1) bekezdésben említett jegyzék módosításait legalább öt nappal azelőtt a dátum előtt kell továbbítani a Bizottság számára, mielőtt az említett jegyzékbe újonnan bevezetett hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe. A Bizottság azonnal továbbítja a módosításokat a NAFO Titkárság számára.

(4)   Minden tagállam szétosztja a grönlandi laposhalra vonatkozó kvótáját az 1. bekezdésben hivatkozott jegyzékben szereplő hajói között. A tagállam a kvóták szétosztásáról legkésőbb minden év január 15-ig értesíti a Bizottságot.

6. cikk

Jelentések

(1)   Az 5. cikk (1) bekezdésében hivatkozott hajók kapitányainak a következő jelentéseket kell megküldeniük annak a tagállamnak, amelynek zászlaja alatt hajóznak:

a)

a fedélzeten lévő grönlandi laposhal mennyisége, amikor a közösségi hajó belép a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával a hajónak az említett területre való belépése előtt kell továbbítani;

b)

a grönlandi laposhal heti mennyiségei. Ezt a jelentést első alkalommal legkésőbb a hajónak a 2. alterületre és a 3KLMNO körzetekbe való belépését követő hetedik nap végéig kell továbbítani, vagy amennyiben a halászati út több, mint hét napig tart, legkésőbb a hétfői napon, azokra a fogásokra vonatkozóan, amelyeket a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben végzett az előző vasárnap éjjel végződő hét során;

c)

a fedélzeten lévő grönlandilaposhal-mennyiségek, amikor a közösségi hajó kilép a 2. alterületről és a 3KLMNO körzetekből, amely jelentést nem korábban, mint 12 órával és nem később, mint 6 órával az egyes hajóknak az említett területről való kilépése előtt kell továbbítani, és tartalmaznia kell az említett területen halászattal töltött napok számát és a teljes kifogott mennyiséget;

d)

a grönlandi laposhal berakodott és kirakodott mennyiségeit minden egyes átrakásnál, mialatt a hajó a 2. alterületen és a 3KLMNO körzetekben tartózkodik. Ezeket a jelentéseket nem később, mint az átrakást követő 24 órán belül kell továbbítani.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti jelentéseket kézhezvételük után továbbítják a Bizottság számára.

(3)   Amikor a (2) bekezdés b) pontja szerint jelentett kifogott grönlandilaposhal-mennyiségek úgy ítélhetők, hogy kimerítették a tagállam kvótájának 70 %-át, a kapitányoknak az (1) bekezdés b) pontjában előírt jelentéseket háromnaponta kell továbbítaniuk.

7. cikk

A naplóba bejegyzett becsült mennyiségek tűréshatára

A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet (8) 5. cikke (2) bekezdésétől és az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet által elfogadott közös nemzetközi ellenőrzés rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1988. szeptember 16-i 2868/88/EGK bizottsági rendelet (9) 9. cikke (2) bekezdésétől való eltéréssel a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben kifogott grönlandi laposhal kilogrammban mért mennyisége becslésének megengedett tűréshatára 8 %.

8. cikk

Kijelölt kikötők

(1)   Tilos az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajókról bármilyen mennyiségű, a NAFO 2. alterületén és a 3KLMNO körzetekben kifogott grönlandi laposhalat kirakodni bármely más helyen, mint a NAFO szerződő felei által kijelölt kikötők. Tilos grönlandi laposhalat nem szerződő fél területén kirakodni.

(2)   A tagállamoknak ki kell jelölniük azokat a kikötőket, ahol a grönlandi laposhalak kirakodhatók, és meg kell határozniuk a kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat, beleértve az egyes kirakodásokon belüli grönlandilaposhal-mennyiségek regisztrálásának és jelentésének körülményeit és feltételeit.

(3)   A tagállamok nem később, mint minden év január 15-ig továbbítják a Bizottság számára a kijelölt kikötők jegyzékét, és január 31-ig a (2) bekezdésben említett kapcsolódó ellenőrzési és felügyeleti eljárásokat. A Bizottság azonnal továbbítja ezeket az információkat a NAFO Titkársága számára.

(4)   A Bizottság azonnal továbbítja a 2. bekezdés szerint kijelölt kikötők, valamint az egyéb NAFO szerződő felek által kijelölt kikötők jegyzékét minden tagállam számára.

9. cikk

Előzetes értesítés

Az 5. cikk (1) bekezdésében említett halászhajók kapitányai vagy azok képviselői kötelesek a kijelölt kikötőkbe való bármely belépést megelőzően közölni az alábbi információkat azoknak a tagállamoknak az illetékes hatóságai számára, amelyek kikötőit használni kívánják, legalább 72 órával a kikötőbe való érkezésük becsült időpontja előtt:

1.

a kijelölt kikötőbe való érkezés időpontja;

2.

a 4. cikkben említett különleges halászati engedély egy másolata;

3.

a fedélzeten tárolt grönlandi laposhal élő tömege kilogrammban;

4.

a NAFO területen belüli terület vagy területek, ahol a fogás történt.

10. cikk

Vizsgálat a kikötőben

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy minden olyan, az 5. cikk (1) bekezdésében említett hajó, amely egy kijelölt kikötőbe belép abból a célból, hogy a NAFO 2. alterületen és a 3KLMNO körzeteken belül fogott grönlandi laposhalat rakodjon és/vagy átrakodjon, vizsgálaton essen át a kikötőben a NAFO kikötői vizsgálati rendszere szerint.

(2)   Tilos kirakodni és/vagy átrakodni az 1. bekezdésben hivatkozott ilyen hajók fogásait, amíg az ellenőrök nem jelennek meg.

(3)   Minden kifogott mennyiséget fajonként mérlegelni kell, mielőtt hűtőházba vagy egyéb célállomásra szállítanák azokat.

(4)   A tagállamoknak továbbítaniuk kell a megfelelő kikötői vizsgálati jelentést a NAFO Titkárság számára, és egy másolatot továbbítaniuk kell a Bizottság részére a vizsgálat befejezésétől számított 14 munkanapon belül.

11. cikk

Kirakodási és átrakodási tilalom a nem szerződéses felek hajói számára

Tilos a grönlandi laposhal kirakodása és átrakodása a nem szerződéses felek azon hajóiból, amelyek halászati tevékenységet folytatnak a NAFO szabályozási területén belül.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 20-án.

a Tanács részéről

az elnökasszony

M. BECKETT


(1)  2005. június 23-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 378., 1978.12.30., 1. o. A 653/80/EGK rendelettel (HL L 74., 1980.3.20., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(4)  HL L 344., 2003.12.31., 1. o.

(5)  HL L 12., 2005.1.14., 1. o.

(6)  HL L 171., 1994.7.6., 7. o.

(7)  HL L 5., 2004.1.9., 25. o.

(8)  HL L 276., 1983.10.10., 1. o. A legutóbb az 1804/2005/EK rendelettel (HL L 290., 2005.11.4., 10. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 257., 1988.9.17., 20. o. A 494/1997/EK rendelettel (HL L 77., 1997.3.19., 5. o.) módosított rendelet.


Top