Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2083

A Bizottság 2083/2005/EK rendelete ( 2005. december 19. ) a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 333, 20.12.2005, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 381–382 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 007 P. 276 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 007 P. 276 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 135 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; hatályon kívül helyezte: 32014L0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2083/oj

20.12.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/28


A BIZOTTSÁG 2083/2005/EK RENDELETE

(2005. december 19.)

a 2004/17/EK és 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 69. cikkére,

tekintettel az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 78. cikkére,

a Közbeszerzési Tanácsadó Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986–1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK határozattal (3) a Tanács jóváhagyta a kormányzati beszerzésekre vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: a Megállapodás), amely a határozat 4. mellékletében található. A Megállapodás értelmében az általa meghatározott szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az adott beszerzések értéke eléri vagy meghaladja a Megállapodásban meghatározott, különleges lehívási jogban (SDR) megállapított összegeket (a továbbiakban: értékhatárok).

(2)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek többek között célul tűzik ki, hogy az ezeket alkalmazó ajánlatkérők egyidejűleg a Megállapodásban meghatározott kötelezettségeiknek is eleget tudjanak tenni. Ennek érdekében a Bizottságnak ellenőriznie kell azokat az irányelvek által meghatározott értékhatárokat, amelyekre a Megállapodás vonatkozik, és amennyiben szükséges, úgy kell felfelé vagy lefelé kiigazítania, hogy azok euróban kifejezett, ezres értékre kerekített összege a Megállapodásban rögzített értékhatárokkal megegyező legyen. Az irányelvekben meghatározott értékhatárok nem egyeznek meg a Megállapodásban a 2006. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakra újraszámított értékhatárokkal. Ezért ezeket felül kell vizsgálni.

(3)

Ugyanakkor a betartandó értékhatárok számának csökkentése érdekében a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvekben azokat az értékhatárokat, amelyek nem szerepelnek a Megállapodásban, hozzáigazították az abban felsoroltakhoz. Indokolt ezért ezeket is felülvizsgálni.

(4)

Ezek a módosítások nem érintik a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvek végrehajtására irányuló azon nemzeti intézkedéseket, amelyek az irányelvekben meghatározott értékhatárok alatt maradnak.

(5)

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelveket ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 16. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „473 000 EUR” összeg helyébe „422 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban az „5 923 000 EUR” összeg helyébe „5 278 000 EUR” lép.

2.

A 61. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdésben a „473 000 EUR” összeg helyébe „422 000 EUR” lép;

b)

a (2) bekezdésben a „473 000 EUR” összeg helyébe „422 000 EUR” lép.

2. cikk

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „154 000 EUR” összeg helyébe „137 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „236 000 EUR” összeg helyébe „211 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban az „5 923 000 EUR” összeg helyébe „5 278 000 EUR” lép.

2.

A 8. cikk első albekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban az „5 923 000 EUR” összeg helyébe „5 278 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „154 000 EUR” összeg helyébe „211 000 EUR” lép.

3.

Az 56. cikkben az „5 923 000 EUR” összeg helyébe „5 278 000 EUR” lép.

4.

A 63. cikk (1) bekezdése első albekezdésében az „5 923 000 EUR” összeg helyébe „5 278 000 EUR” lép.

5.

A 67. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pontban a „154 000 EUR” összeg helyébe „137 000 EUR” lép;

b)

a b) pontban a „236 000 EUR” összeg helyébe „211 000 EUR” lép;

c)

a c) pontban a „236 000 EUR” összeg helyébe „211 000 EUR” lép.

3. cikk

Az 1874/2004/EK bizottsági rendelet (4)2006. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

4. cikk

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. december 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 134., 2004.4.30., 1. o., helyesbítés: HL L 358., 2004.12.3. A legutóbb a 2005/51/EK bizottsági irányelvvel (HL L 257., 2005.10.1., 127. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 134., 2004.4.30., 114. o., helyesbítés: HL L 351., 2004.11.26. A legutóbb a 2005/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 323., 2005.12.9., 55. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

(4)  HL L 326., 2004.10.29., 17. o.


Top