EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0448

A Bizottság 448/2005/EK rendelete (2005. március 15.) a Tanács 3880/91/EGK, az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló rendeletének módosításárólEGT vonatkozású szöveg

HL L 74., 2005.3.19, p. 5–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 275M., 2006.10.6, p. 254–276 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0218

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/448/oj

19.3.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 74/5


A BIZOTTSÁG 448/2005/EK RENDELETE

(2005. március 15.)

a Tanács 3880/91/EGK, az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló rendeletének módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Tanács 1991. december 17-i 3880/91/EGK, az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló rendeletére (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2002 novemberében tartott éves értekezletén azt javasolta, hogy a joghatósága alá tartozó nemzetközi vizekben lévő halállományok kezelésének javítása céljából a fogási statisztikák összegyűjtéséért és összeállításáért felelős nemzetközi ügynökségeket fel kellene kérni arra, hogy a statisztikai területekre vonatkozóan megfelelő felosztást alkalmazzanak.

(2)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) mélyvízi halászati munkacsoportja javasolta az Atlanti-óceán északkeleti részére vonatkozó statisztikai körzetek további felosztását a mélyvízi halászat megfelelőbb meghatározhatósága végett.

(3)

A Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottságnak a balti-tengeri 28-as körzet állományainak két külön egységként történő kezelésével kapcsolatos határozata miatt szükséges, hogy statisztikák álljanak rendelkezésre ezekre az egységekre vonatkozóan.

(4)

Az ICES saját Halászati Irányítási Tanácsadó Bizottságának tanácsát követve, annak megfelelően felkérte az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO), hogy módosítsa Statlant 27A elnevezésű kérdőívét azzal, hogy felkéri a nemzeti hatóságokat, hogy nyújtsanak be részletesebb statisztikákat az Atlanti-óceán északkeleti részének bizonyos vizein végzett fogásokra vonatkozóan.

(5)

Az ebben a rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a Tanács 72/279/EGK (2) határozatával létrehozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3880/91/EGK rendelet II. és III. mellékletét az ehhez a rendelethez tartozó I., illetve II. melléklet váltja fel.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 15-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 365., 1991.12.31., 1. o. Az utoljára az Európai Parlament és a Tanács 1882/2003/EK rendeletével (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 179., 1972.8.7., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉNEK HALÁSZATI STATISZTIKAI RÉGIÓI, AMELYEKRE VONATKOZÓAN ADATOK NYÚJTANDÓK BE

 

ICES I. a. körzet

 

ICES I. b. körzet

 

ICES II. a. 1. alkörzet

 

ICES II. a. 2. alkörzet

 

ICES II. b. 1. alkörzet

 

ICES II. b. 2. alkörzet

 

ICES III. a. körzet

 

ICES III. b., c. körzet

 

ICES IV. a. körzet

 

ICES IV. b. körzet

 

ICES IV. c. körzet

 

ICES V. a. 1. alkörzet

 

ICES V. a. 2. alkörzet

 

ICES V. b. 1. a. alkörzet

 

ICES V. b. 1. b. alkörzet

 

ICES V. b. 2. alkörzet

 

ICES VI. a. körzet

 

ICES VI. b. 1. alkörzet

 

ICES VI. b. 2. alkörzet

 

ICES VII. a. körzet

 

ICES VII. b. körzet

 

ICES VII. c. 1. alkörzet

 

ICES VII. c. 2. alkörzet

 

ICES VII. d. körzet

 

ICES VII. e. körzet

 

ICES VII. f. körzet

 

ICES VII. g. körzet

 

ICES VII. h. körzet

 

ICES VII. j. 1. alkörzet

 

ICES VII. j. 2. alkörzet

 

ICES VII. k. 1. alkörzet

 

ICES VII. k. 2. alkörzet

 

ICES VIII. a. körzet

 

ICES VIII. b. körzet

 

ICES VIII. c. körzet

 

ICES VIII. d. 1. alkörzet

 

ICES VIII. d. 2. alkörzet

 

ICES VIII. e. 1. alkörzet

 

ICES VIII. e. 2. alkörzet

 

ICES IX. a. körzet

 

ICES IX. b. 1. alkörzet

 

ICES IX. b. 2. alkörzet

 

ICES X. a. 1. alkörzet

 

ICES X. a. 2. alkörzet

 

ICES X. b. körzet

 

ICES XII. a. 1. alkörzet

 

ICES XII. a. 2. alkörzet

 

ICES XII. a. 3. alkörzet

 

ICES XII. a. 4. alkörzet

 

ICES XII. b. körzet

 

ICES XII. c. körzet

 

ICES XIV. a. körzet

 

ICES XIV. b. 1. alkörzet

 

ICES XIV. b. 2. alkörzet

 

BAL 22

 

BAL 23

 

BAL 24

 

BAL 25

 

BAL 26

 

BAL 27

 

BAL 28-1

 

BAL 28-2

 

BAL 29

 

BAL 30

 

BAL 31

 

BAL 32

Megjegyzések

1.

Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt az „ICES” megjelölés áll, a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács azonosította és határozta meg.

2.

Azokat a halászati statisztikai régiókat, amelyek előtt a „BAL” megjelölés áll, a Nemzetközi Balti-tengeri Halászati Bizottság azonosította be és határozta meg.

3.

Az adatok a lehető legnagyobb részletességgel nyújtandók be. „Ismeretlen” és összesített régiók kizárólag akkor alkalmazandók, ha nem állnak rendelkezésre részletes információk. Részletes információk benyújtásakor az összesített kategóriák nem alkalmazandók.

Az Atlanti-óceán északkeleti részének halászati statisztikai régiói

Image

Image

Image


II. MELLÉKLET

AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZÉN A HALÁSZATI STATISZTIKÁK ÉS JOGSZABÁLYOK CÉLJÁRA ALKALMAZOTT ICES-ALTERÜLETEK ÉS KÖRZETEK LEÍRÁSA

ICES STATISZTIKAI TERÜLET (AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÉSZAKKELETI RÉSZE)

Az Atlanti-óceán és a Jeges-tenger és a hozzájuk kapcsolódó tengerek összes vizei, amelyeket az alábbiakban meghatározott vonal határol: a földrajzi Északi-sarktól indul a 40° 00′délkör mentén nyugat felé Grönland északi partjához, majd keleti és déli irányban halad tovább Grönland partjai mentén a nyugati 44° 00′-ig; utána dél felé az északi 59° 00′-ig; azután keletre a nyugati 42° 00′-ig; azután délre az északi 36° 00′-ig; azután keletre Spanyolország partvonalának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután észak-északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja mentén, Portugália partvonala mentén, Spanyolország északnyugati és északi partja mentén, majd Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjainál a Dániával közös határ nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland keleti partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén, majd Oroszország északi partja mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68° 30′ pontig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

Ez a terület egyébként a 27 statisztikai területet (Északkelet-atlanti statisztikai terület) jelenti a FAO Halászati területekre vonatkozó nemzetközi szabvány statisztikai osztályozása szerint.

ICES I. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután keleti irányban Norvégia és Oroszország partjai mentén Kaborováig; azután át a Jugorszki Sar-szoros nyugati bejáratán; majd tovább nyugati és északi irányban a Vaigach-sziget partja mentén; azután a Karszkije Vorotánál lévő szoros nyugati bejáratán keresztül; majd nyugat és észak felé a Novaja Zemlja déli szigetének partja mentén; azután át a Matocskin Sar-szoros nyugati bejáratán; azután a Novaja Zemlja északi szigetének nyugati partja mentén a keleti 68° 30′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES I. a. statisztikai körzet

Az az I. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

73.98 É

33.70 K

74.18 É

34.55 K

74.36 É

35.28 K

74.71 É

36.38 K

75.14 É

37.57 K

75.45 É

38.31 K

75.84 É

39.05 K

76.26 É

39.61 K

76.61 É

41.24 K

76.96 É

42.81 K

76.90 É

43.06 K

76.75 É

44.48 K

75.99 É

43.51 K

75.39 É

43.18 K

74.82 É

41.73 K

73.98 É

41.56 K

73.17 É

40.66 K

72.20 É

40.51 K

72.26 É

39.76 K

72.62 É

38.96 K

73.04 É

37.74 K

73.37 É

36.61 K

73.56 É

35.70 K

73.98 É

33.70 K

ICES I. b. statisztikai körzet

Az I. alterületnek az a része, amely az I. a. körzeten kívül esik.

ICES II. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé halad a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén az északi 62° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES II. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′’ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé az északi 72° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 30° 00′-ig; azután dél felé az északi 72° 00′-ig; azután nyugat felé a keleti 26° 00′-ig; majd dél felé Norvégia partjához; azután nyugati és délnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES II. a. 1. statisztikai alkörzet

Az a II. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

73.50 É

00.20 NY

73.50 É

07.21 K

73.45 É

07.28 K

73.14 É

07.83 K

72.76 É

08.65 K

72.49 É

09.33 K

72.31 É

09.83 K

72.18 É

10.29 K

71.98 É

09.94 K

71.91 É

09.70 K

71.64 É

08.75 K

71.36 É

07.93 K

71.13 É

07.42 K

70.79 É

06.73 K

70.17 É

05.64 K

69.79 É

05.01 K

69.56 É

04.74 K

69.32 É

04.32 K

69.10 É

04.00 K

68.86 É

03.73 K

68.69 É

03.57 K

68.46 É

03.40 K

68.23 É

03.27 K

67.98 É

03.19 K

67.77 É

03.16 K

67.57 É

03.15 K

67.37 É

03.18 K

67.18 É

03.24 K

67.01 É

03.31 K

66.84 É

03.42 K

66.43 É

03.27 K

66.39 É

03.18 K

66.23 É

02.79 K

65.95 É

02.24 K

65.64 É

01.79 K

65.38 É

01.44 K

65.32 É

01.26 K

65.08 É

00.72 K

64.72 É

00.04 K

64.43 É

00.49 NY

64.84 É

01.31 NY

64.92 É

01.56 NY

65.13 É

02.17 NY

65.22 É

02.54 NY

65.39 É

03.19 NY

65.47 É

03.73 NY

65.55 É

04.19 NY

65.59 É

04.56 NY

65.69 É

05.58 NY

65.96 É

05.60 NY

66.22 É

05.67 NY

66.47 É

05.78 NY

67.09 É

06.25 NY

67.61 É

06.62 NY

67.77 É

05.33 NY

67.96 É

04.19NY

68.10 É

03.42 NY

68.33 É

02.39 NY

68.55 É

01.56 NY

68.86 É

00.61 NY

69.14 É

00.08 K

69.44 É

00.68 K

69.76 É

01.18 K

69.97 É

01.46 K

70.21 É

01.72 K

70.43 É

01.94 K

70.63 É

02.09 K

70.89 É

02.25 K

71.14 É

02.35 K

71.35 É

02.39 K

71.61 É

02.38 K

71.83 É

02.31 K

72.01 É

02.22 K

72.24 É

02.06 K

72.43 É

01.89 K

72.60 É

01.68 K

72.75 É

01.48 K

72.99 É

01.08 K

73.31 É

00.34 K

73.50 É

00.20 NY

ICES II. a. 2. statisztikai alkörzet

A II. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik a II. a. 1. alkörzethez.

ICES II. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól indul a 30° 00′ délkör mentén kelet felé az északi 73° 30′-ig; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd észak felé egészen a földrajzi Északi-sarkig.

ICES II. b. 1. statisztikai alkörzet

Az a II. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordináták határolnak:

Szélesség

Hosszúság

73.50 É

07.21 K

73.50 É

00.20 NY

73.60 É

00.48 NY

73.94 É

01.88 NY

74.09 É

02.70 NY

74.21 É

05.00 NY

74.50 É

04.38 NY

75.00 É

04.29 NY

75.30 É

04.19 NY

76.05 É

04.30 NY

76.18 É

04.09 NY

76.57 É

02.52 NY

76.67 É

02.10 NY

76.56 É

01.60 NY

76.00 É

00.80 K

75.87 É

01.12 K

75.64 É

01.71 K

75.21 É

03.06 K

74.96 É

04.07 K

74.86 É

04.55 K

74.69 É

05.19 K

74.34 É

06.39 K

74.13 É

06.51 K

73.89 É

06.74 K

73.60 É

07.06 K

73.50 É

07.21 K

ICES II. b. 2. statisztikai alkörzet

A II. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a II. b. 1. alkörzethez.

ICES III. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén Dánia és Németország közös határának keleti végpontjáig; azután Németország, Lengyelország, Oroszország, Litvánia, Lettország, Észtország, Oroszország, Finnország, Svédország és Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES III. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján a keleti 7° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 57° 30′-ig; majd kelet felé a keleti 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Dánia partjához; majd Jütland északnyugati és keleti partja mentén Halsig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül az Egensekloster pontig; ezután déli irányban Jütland partja mentén a Hasenore-fokig; azután a Nagy Övezeten keresztül Gniben Pointig; azután Zealand északi partja mentén a Gilbjerg-fokig; azután az OEresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután keleti és északi irányban Svédország nyugati partja és Norvégia déli partja mentén a kiindulópontig.

ICES III. b. és c. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Jütland keleti partján a Hasenoere-foktól indul a Gniben Pointig, Zealand nyugati partja mentén halad a Gilbjerg-fokig; azután az OEresund és a Kullen közötti északi összekötőn keresztül Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig; azután az Oeresund déli bejáratán át a Stevns világítótoronyig; azután tovább Zealand délkeleti partja mentén; azután a Storstroem Sound keleti bejáratán át; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedserig; azután a Darsser Ortig Németország partján; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 22. statisztikai alkörzet (BAL 22)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Hasenoere-foktól (56° 09′ észak, 10° 44′ kelet) indul Jütland keleti partján a Gniben Pointig (56° 01′ észak, 11° 18′ kelet) Zealand nyugati partján; azután Zealand nyugati és déli partjai mentén a keleti 12° 00′ pontig; majd tovább déli irányban a Falster-sziget felé; azután a Falster-sziget keleti partja mentén Gedser Oddig (54° 34′ észak, 11° 58′ kelet); azután kelet felé a keleti 12° 00′ pontig; azután dél felé Németország partjáig; azután délnyugati irányban Németország partja és Jütland keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 23. statisztikai alkörzet (BAL 23)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Gilbjerg-foktól (56° 08′ észak, 12° 18′ kelet) indul Zealand északi partján Kullenig (56° 18′ észak, 12° 28′ kelet) halad Svédország partján; azután déli irányban Svédország partja mentén a Falsterbo világítótoronyig (55° 23′ észak, 12° 50′ kelet), azután a Sound déli bejáratán keresztül a Stevns világítótoronyig (55° 19′ észak, 12° 29′ kelet) Zealand partján; azután északi irányban Zealand keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 24. statisztikai alkörzet (BAL 24)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Stevns világítótoronytól (55° 19′ észak, 12° 29′ kelet) indul Zealand keleti partján, áthalad a Sound déli bejáratán a Falsterbo világítótoronyhoz (55° 23′ észak, 12° 50′ kelet) Svédország partján; azután Svédország déli partja mentén a Sandhammaren világítótoronyig (55° 24′ észak, 14° 12′ kelet); azután a Hammerodde világítótoronyig (55° 18′ észak, 14° 47′ kelet) Bornholm északi partján; azután Bornholm nyugati és déli partjai mentén a keleti 15° 00′ pontig; azután dél felé Lengyelország partjáig; azután nyugati irányban Lengyelország és Németország partjai mentén a keleti 12° 00′ pontig; azután észak felé az 54° 34′ észak, 12° 00′ kelet pontig; azután nyugat felé a Gedser Oddéig (54° 34′ észak, 11° 58′ kelet); azután a Falster-sziget keleti és északi partjain a keleti 12° 00′ pontig; azután észak felé Zealand déli partján; azután nyugati és északi irányban Zealand nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES 25. statisztikai alkörzet (BAL 25)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján indul az északi 56° 30′ pontnál; azután kelet felé halad Oeland szigetének nyugati partja mentén; azután Oeland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a keleti parton az északi 56° 30′ pontot, és onnan keleti irányba halad a keleti 18° 00′ pontig; azután délre Lengyelország partjához; azután nyugati irányban Lengyelország partja mentén a keleti 15° 00′ pontig; azután észak felé Bornholm szigetéig; azután Bornholm déli és nyugati partjai mentén a Hammerodde világítótoronyig (55° 18′ észak, 14° 47′ kelet); majd a Sandhammaren világítótoronyig (55° 24′ észak, 14° 12′ kelet) Svédország déli partján; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 26. statisztikai alkörzet (BAL 26)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 56° 30′ észak, 18° 00′ kelet pontnál indul; azután kelet felé halad Lettország nyugati partjához; azután déli irányban Lettország, Litvánia, Oroszország és Lengyelország partjai mentén a lengyel tengerparton a keleti 18° 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES 27. statisztikai alkörzet (BAL 27)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az 59° 41′ észak, 19° 00′ kelet pontnál indul; azután dél felé halad Gotland szigetének északi partjához; azután déli irányban Gotland nyugati partja mentén az északi 57° 00′ pontig; azután nyugat felé a keleti 18° 00′ pontig; azután dél felé az északi 56° 30′-igig; azután nyugat felé Oeland szigetének keleti partjához; azután Oeland szigetének déli oldalán elhaladva eléri a nyugati parton az északi 56° 30′ pontot; azután nyugatra Svédország partjához; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 28. statisztikai alkörzet (BAL 28)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 58° 30′ észak, 19° 00′ kelet ponttól indul; azután kelet felé halad a Saaremaa-sziget nyugati partjához; azután a Saarema-sziget északi oldalán elhaladva eléri annak keleti partján az északi 58° 30′ pontot; azután keletre Észtország partjához; azután déli irányban Észtország és Lettország nyugati partjai mentén az északi 56° 30′ pontig; onnan nyugatra a keleti 18° 00′-ig; azután északra az északi 57° 00′-ig; azután kelet felé Gotland szigetének nyugati partjához; majd északi irányban Gotland északi partján a keleti 19° 00′ pontig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES 28-1. statisztikai alkörzet (BAL 28.1)

Azok a vizek, amelyeket nyugatról az alábbi módon rajzolt vonal határol: az Ovisi világítótoronytól (57° 34.1234′É, 21° 42.9574′K) indul Lettország nyugati partján és halad Cape Loode Déli Sziklájáig (57° 57.4760′ É, 21° 58.2789′K) Saaremaa szigetén, majd dél felé a Sõrve-félsziget legdélibb pontjáig, majd északkeleti irányban Saarema szigetének keleti partja mentén, északról pedig az 58° 30.0′É, 23° 13.2′K és a 58° 30′É, 23° 41.1′K pontot összekötő vonal határolja.

ICES 28-2. statisztikai alkörzet (BAL 28.2)

A 28. alkörzetnek az a része, amely a 28-1 alkörzeten kívül esik.

ICES 29. statisztikai alkörzet (BAL 29)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti kontinentális tengerpartján az északi 60° 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország nyugati és déli partjai mentén a déli kontinentális tengerparton a keleti 23° 00′ pontig; azután dél felé az északi 59° 00′-ig; azután keletre Észtország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Észtország nyugati partja mentén az északi 58° 30′ pontig; azután nyugatra Saarema szigetének keleti partjáig; azután Saarema szigetének északi oldalán elhaladva a nyugati tengerpartján lévő északi 58° 30′ pontig; azután nyugat felé a keleti 19° 00′-ig; azután észak felé a Svédország keleti kontinentális tengerpartján lévő északi 59° 41′ pontig; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 30. statisztikai alkörzet (BAL 30)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63° 30′ ponttól indul, majd kelet felé halad Finnország kontinentális tengerpartjához; azután déli irányban Finnország partja mentén az északi 60° 30′ pontig; majd nyugat felé Svédország kontinentális partjaihoz; azután északi irányban Svédország keleti partja mentén a kiindulópontig.

ICES 31. statisztikai alkörzet (BAL 31)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Svédország keleti partján az északi 63° 30′ ponttól indul, majd a Botteni-öböltől északra elhaladva a Finnország nyugati kontinentális tengerpartján eléri az északi 63° 30′ pontot; azután nyugat felé halad a kiindulópontig.

ICES 32. statisztikai alkörzet (BAL 32)

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Finnország déli partján a keleti 23° 00′ ponttól indul; azután a Finn-öböltől keletre elhaladva Észtország nyugati partján eléri az északi 59° 00′ pontot; majd nyugat felé halad a keleti 23° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IV. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 51° 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén Dániával közös határa nyugati végpontjáig; majd Jütland nyugati partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén az északi 57° 00′ pontig; majd nyugat felé a keleti 8° 00′-ig; azután észak felé az északi 57° 30′-ig; azután nyugat felé a keleti 7° 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjához; majd északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IV. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Norvégia partján az északi 62° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 3° 00′-ig; azután dél felé Skócia partjáig; majd keleti és déli irányban Skócia partjai mentén az északi 57° 30′ pontig; azután kelet felé a keleti 7° 00′-ig; azután észak felé Norvégia partjáig; azután északnyugati irányban Norvégia partja mentén a kiindulópontig.

ICES IV. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Dánia nyugati partján az északi 57° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a keleti 8° 00′-ig; azután észak felé az északi 57° 30′-ig; azután nyugat felé Skócia partjáig; majd déli irányban Skócia és Anglia partjai mentén az északi 53° 30′ pontig; azután kelet felé Németország partjáig; azután északkeleti irányban Jütland partja mentén Thyboroenig; majd déli és keleti irányban a Limfjord déli partja mentén az Egensekloster Pontig; azután a Limfjord keleti bejáratán keresztül Halsig; azután nyugati irányban a Limfjord északi partja mentén az Agger Tange legdélibb pontjáig; azután északi irányban Jütland nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IV. c. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Németország nyugati partján az északi 53° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután déli irányba az északi 51° 00′ pontig; azután kelet felé Franciaország partjához; azután északkeleti irányban Franciaország, Belgium, Hollandia és Németország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES V. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; azután dél felé az északi 62° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES V. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 68° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; azután dél felé az északi 62° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; azután észak felé az északi 63° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES V. a. 1. statisztikai alkörzet

Az alábbi koordinátákkal meghatározott négyszögön belül eső terület:

Szélesség

Hosszúság

63.00 É

24.00 NY

62.00 É

24.00 NY

62.00 É

27.00 NY

63.00 É

27.00 NY

63.00 É

24.00 NY

ICES V. a. 2. statisztikai alkörzet

Az V. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik az V. a. 1. alkörzethez.

ICES V. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63° 00′ észak, 4° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES V. b. 1. statisztikai alkörzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 63° 00′ észak, 4° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 15° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 10° 00′-ig; azután észak felé az északi 61° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8° 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61° 15′ észak, 7° 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60° 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 4° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES V. b. 1. a statisztikai alkörzet

Az az V. b. 1. alkörzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60.49 É

15.00 NY

60.71 É

13.99 NY

60.15 É

13.29 NY

60.00 É

13.50 NY

60.00 É

15.00 NY

60.49 É

15.00 NY

ICES V. b. 1. b. statisztikai alkörzet

Az V. b. 1. alkörzetnek az a része, amely nem tartozik az V. b. 1. a. alkörzethez.

ICES V. b. 2. statisztikai alkörzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60° 00′ észak, 10° 00′ nyugat ponttól indul; azután észak felé halad az északi 61° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 8° 00′-ig; azután állandó irányszögű útvonal mentén a 61° 15′ észak, 7° 30′ nyugat pontig; azután dél felé az északi 60° 30′-ig; majd nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 60° 00′-ig; azután nyugat felé a kiindulópontig.

ICES VI. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VI. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Skócia északi partján a nyugati 4° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 60° 30′-ig; onnan nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; majd dél felé az északi 60° 00′-ig, azután nyugat felé a nyugati 12° 00′-ig; azután dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi és keleti irányban Írország és Észak-Írország partjai mentén egészen az Észak-Írország keleti partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután kelet felé Skócia partjához; azután északi irányban Skócia nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VI. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 60° 00′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 54° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VI. b. 1. statisztikai alkörzet

Az a VI. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

54.50 É

18.00 NY

60.00 É

18.00 NY

60.00 É

13.50 NY

60.15 É

13.29 NY

59.65 É

13.99 NY

59.01 É

14.57 NY

58.51 É

14.79 NY

57.87 É

14.88 NY

57.01 É

14.63 NY

56.57 É

14.34 NY

56.50 É

14.44 NY

56.44 É

14.54 NY

56.37 É

14.62 NY

56.31 É

14.72 NY

56.24 É

14.80 NY

56.17 É

14.89 NY

56.09 É

14.97 NY

56.02 É

15.04 NY

55.95 É

15.11 NY

55.88 É

15.19 NY

55.80 É

15.27 NY

55.73 É

15.34 NY

55.65 É

15.41 NY

55.57 É

15.47 NY

55.50 É

15.54 NY

55.42 É

15.60 NY

55.34 É

15.65 NY

55.26 É

15.70 NY

55.18 É

15.75 NY

55.09 É

15.79 NY

55.01 É

15.83 NY

54.93 É

15.87 NY

54.84 É

15.90 NY

54.76 É

15.92 NY

54.68 É

15.95 NY

54.59 É

15.97 NY

54.51 É

15.99 NY

54.50 É

15.99 NY

54.50 É

18.00 NY

ICES VI. b. 2. statisztikai alkörzet

A VI. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VI b. 1. alkörzethez.

ICES VII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 48° 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjaiig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén az északi 51° 00′ pontig; azután nyugat felé Anglia délkeleti partjáig; azután nyugati és északi irányban Anglia, Wales és Skócia partjai mentén a Skócia nyugati partján lévő északi 55° 00′ pontig; azután nyugat felé Észak-Írország partjáig; majd északi és nyugati irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén a kiindulópontig.

ICES VII. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a Skócia nyugati partján lévő 55° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Észak-Írország partjáig; majd déli irányban Észak-Írország és Írország partjai mentén az Írország délkeleti partján lévő északi 52° 00′ pontig; azután kelet felé Wales partjáig; azután északkeleti és északi irányban Wales, Anglia és Skócia partjai mentén a kiindulópontig.

ICES VII. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 54° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12° 00′-ig; majd dél felé az északi 52° 30′-ig; azután kelet felé Írország partjáig; azután északi irányban Írország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VII. c. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 54° 30′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 52° 30′-ig; majd kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VII. c. 1. statisztikai alkörzet

Az a VII. c. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

54.50 É

15.99 NY

54.42 É

15.99 NY

54.34 É

16.00 NY

54.25 É

16.01 NY

54.17 É

16.01 NY

54.08 É

16.01 NY

53.99 É

16.00 NY

53.91 É

15.99 NY

53.82 É

15.97 NY

53.74 É

15.96 NY

53.66 É

15.94 NY

53.57 É

15.91 NY

53.49 É

15.90 NY

53.42 É

15.89 NY

53.34 É

15.88 NY

53.26 É

15.86 NY

53.18 É

15.84 NY

53.10 É

15.88 NY

53.02 É

15.92 NY

52.94 É

15.95 NY

52.86 É

15.98 NY

52.77 É

16.00 NY

52.69 É

16.02 NY

52.61 É

16.04 NY

52.52 É

16.06 NY

52.50 É

16.06 NY

52.50 É

18.00 NY

54.50 É

18.00 NY

54.50 É

15.99 NY

ICES VII. c. 2. statisztikai alkörzet

A VII. c. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VII. c. 1. alkörzethez.

ICES VII. d. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 51° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Anglia partjáig; azután nyugati irányban Anglia déli partja mentén a nyugati 2° 00′-ig; majd Franciaország partjától délre a Cap de la Hague-nál; azután északkeleti irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VII. e. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Anglia déli partján a nyugati 2° 00′ ponttól indul; azután déli és nyugati irányban halad Anglia partja mentén a délnyugati parton lévő északi 50° 00′ pontig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; azután dél felé az északi 49° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé Franciaország partjáig; azután északi és északkeleti irányban Franciaország partja mentén a Cap de la Hague-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VII. f. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales déli partján a nyugati 5° 00′ ponttól indul; majd dél felé halad az északi 51° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 6° 00′-ig; azután dél felé az északi 50° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; majd dél felé az északi 50° 00′-ig; azután kelet felé Anglia partjáig; azután Anglia délnyugati partja és Wales déli partja mentén a kiindulópontig.

ICES VII. g. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Wales nyugati partján az északi 52° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad Írország délkeleti partjáig; azután délnyugati irányban Írország partja mentén a nyugati 9° 00′ pontig; azután dél felé az északi 50° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 7° 00′-ig; azután észak felé az északi 50° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6° 00′-ig; majd észak felé az északi 51° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; majd észak felé Wales déli partjáig; azután északnyugati irányban Wales partja mentén a kiindulópontig.

ICES VII. h. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 50° 00′ észak, 7° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 9° 00′-ig; majd dél felé az északi 48° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; majd észak felé az északi 49° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 7° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VII. j. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Írország nyugati partján az északi 52° 30′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 12° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 9° 00′-ig; azután észak felé Írország déli partjáig; azután északi irányban Írország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VII. j. 1. statisztikai alkörzet

Az a VII. j. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48.43 É

12.00 NY

48.42 É

11.99 NY

48.39 É

11.87 NY

48.36 É

11.75 NY

48.33 É

11.64 NY

48.30 É

11.52 NY

48.27 É

11.39 NY

48.25 É

11.27 NY

48.23 É

11.14 NY

48.21 É

11.02 NY

48.19 É

10.89 NY

48.17 É

10.77 NY

48.03 É

10.68 NY

48.00 É

10.64 NY

48.00 É

12.00 NY

48.43 É

12.00 NY

ICES VII. j. 2. statisztikai alkörzet

A VII. j. körzetnek az a része, amely a VII. j. 1. alkörzeten kívül esik.

ICES VII. k. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: az 52° 30′ észak, 12° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 12° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VII. k. 1. statisztikai alkörzet

Az a VII. k. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48.00 É

18.00 NY

52.50 É

18.00 NY

52.50 É

16.06 NY

52.44 É

16.07 NY

52.36 É

16.08 NY

52.27 É

16.09 NY

52.19 É

16.09 NY

52.11 É

16.09 NY

52.02 É

16.08 NY

51.94 É

16.07 NY

51.85 É

16.07 NY

51.77 É

16.05 NY

51.68 É

16.04 NY

51.60 É

16.02 NY

51.52 É

15.99 NY

51.43 É

15.96 NY

51.34 É

15.93 NY

51.27 É

15.90 NY

51.18 É

15.86 NY

51.10 É

15.82 NY

51.02 É

15.77 NY

50.94 É

15.73 NY

50.86 É

15.68 NY

50.78 É

15.63 NY

50.70 É

15.57 NY

50.62 É

15.52 NY

50.54 É

15.47 NY

50.47 É

15.42 NY

50.39 É

15.36 NY

50.32 É

15.30 NY

50.24 É

15.24 NY

50.17 É

15.17 NY

50.10 É

15.11 NY

50.03 É

15.04 NY

49.96 É

14.97 NY

49.89 É

14.89 NY

49.82 É

14.82 NY

49.75 É

14.74 NY

49.69 É

14.65 NY

49.62 É

14.57 NY

49.56 É

14.48 NY

49.50 É

14.39 NY

49.44 É

14.30 NY

49.38 É

14.22 NY

49.32 É

14.13 NY

49.27 É

14.04 NY

49.21 É

13.95 NY

49.15 É

13.86 NY

49.10 É

13.77 NY

49.05 É

13.67 NY

49.00 É

13.57 NY

48.95 É

13.47 NY

48.90 É

13.37 NY

48.86 É

13.27 NY

48.81 É

13.17 NY

48.77 É

13.07 NY

48.73 É

12.96 NY

48.69 É

12.85 NY

48.65 É

12.74 NY

48.62 É

12.64 NY

48.58 É

12.54 NY

48.55 É

12.43 NY

48.52 É

12.32 NY

48.49 É

12.22 NY

48.46 É

12.11 NY

48.43 É

12.00 NY

48.00 É

18.00 NY

ICES VII. k. 2. statisztikai alkörzet

A VII. k. körzetnek az a része , amely nem tartozik a VII. k. 1. alkörzethez.

ICES VIII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 43° 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi irányban Spanyolország és Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIII. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 48° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 8° 00′-ig; azután dél felé az északi 47° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 6° 00′-ig; majd dél felé az északi 47° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 5° 00′-ig; azután dél felé az északi 46° 00′-ig; azután kelet felé Franciaország partjáig; azután északnyugati irányban Franciaország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIII. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Franciaország nyugati partján az északi 46° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 4° 00′-ig; majd dél felé az északi 45° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3° 00′-ig; majd dél felé az északi 44° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 2° 00′-ig; azután dél felé Spanyolország északi partjáig; azután Spanyolország északi és Franciaország nyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIII. c. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északi partján a nyugati 2° 00′ ponttól indul; azután észak felé halad az északi 44° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 11° 00′ig; majd dél felé az északi 43° 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország nyugati partjáig; azután északi és keleti irányban Spanyolország partja mentén a kiindulópontig.

ICES VIII. d. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 8° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd dél felé az északi 44° 30′-ig; azután kelet felé a nyugati 3° 00′-ig; majd észak felé az északi 45° 30′-ig; azután nyugat felé a nyugati 4° 00′-ig; majd észak felé az északi 46° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 5° 00′-ig; azután észak felé az északi 47° 00′-ig; majd nyugat felé a nyugati 6° 00′-ig; azután észak felé az északi 47° 30′-ig, azután nyugat felé a nyugati 8° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIII. d. 1. statisztikai alkörzet

Az a VIII d. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

48.00 É

11.00 NY

48.00 É

10.64 NY

47.77 É

10.37 NY

47.45 É

09.89 NY

46.88 É

09.62 NY

46.34 É

10.95 NY

46.32 É

11.00 NY

48.00 É

11.00 NY

ICES VIII. d. 2. statisztikai alkörzet

A VIII. d. körzetnek az a része, amely a VIII. d. 1. alkörzeten kívül esik.

ICES VIII. e. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 43° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES VIII. e. 1. statisztikai alkörzet

Az a VIII. e. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

43.00 É

18.00 NY

48.00 É

18.00 NY

48.00 É

11.00 NY

46.32 É

11.00 NY

44.72 É

13.31 NY

44.07 É

13.49 NY

43.00 É

13.80 NY

ICES VIII. e. 2. statisztikai alkörzet

A VIII. e. körzetnek az a része, amely nem tartozik a VIII. e. 1. alkörzethez.

ICES IX. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; azután dél felé az északi 36° 00′-ig; majd kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IX. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: Spanyolország északnyugati partján az északi 43° 00′ ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 11° 00′-ig; majd dél felé az északi 36° 00′-ig; azután kelet felé Spanyolország déli partjának egy pontjához (Punta Marroqui isthmus) a nyugati 5° 36′-nál; azután északnyugati irányban Spanyolország délnyugati partja, Portugália partja és Spanyolország északnyugati partja mentén a kiindulópontig.

ICES IX. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 43° 00′ észak, 11° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 18° 00′-ig; majd dél felé az északi 36° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES IX. b. 1. statisztikai alkörzet

Az a IX. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

43.00 É

18.00 NY

43.00 É

13.80 NY

42.88 É

13.84 NY

42.04 É

13.64 NY

41.38 É

13.27 NY

41.13 É

13.27 NY

40.06 É

13.49 NY

38.75 É

13.78 NY

38.17 É

13.69 NY

36.03 É

12.73 NY

36.04 É

15.30 NY

36.02 É

17.90 NY

36.00 É

18.00 NY

43.00 É

18.00 NY

ICES IX. b. 2. statisztikai alkörzet

A IX. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a IX. b. 1. alkörzethez.

ICES X. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 48° 00′ észak, 18° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 42° 00′-ig; azután dél felé az északi 36° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES X. a. statisztikai körzet

A X. alterületnek az a része, amely a 43° É vonaltól délre esik.

ICES X. a. 1. statisztikai alkörzet

Az a X. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

36.00 É

18.00 NY

36.00 É

22.25 NY

37.58 É

20.62 NY

39.16 É

21.32 NY

40.97 É

23.91 NY

41.35 É

24.65 NY

41.91 É

25.79 NY

42.34 É

28.45 NY

42.05 É

29.95 NY

41.02 É

35.11 NY

40.04 É

35.26 NY

38.74 É

35.48 NY

36.03 É

31.76 NY

36.00 É

32.03 NY

36.00 É

42.00 NY

43.00 É

42.00 NY

43.00 É

18.00 NY

36.00 É

18.00 NY

ICES X. a. 2. statisztikai alkörzet

A X. a. körzetnek az a része, amely nem tartozik a X a. 1. alkörzethez.

ICES X. b. statisztikai körzet

A X. alterületnek az a része, amely a 43° É vonaltól északra esik.

ICES XII. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a 62° 00′ észak, 15° 00′ nyugat ponttól indul; azután nyugat felé halad a nyugati 27° 00′-ig; majd dél felé az északi 59° 00′-ig; azután nyugat felé a nyugati 42° 00′-ig; azután dél felé az északi 48° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 18° 00′-ig; azután észak felé az északi 60° 00′-ig; azután kelet felé a nyugati 15° 00′-ig; azután észak felé a kiindulópontig.

ICES XII. a. statisztikai körzet

Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

62.00 É

15.00 NY

62.00 É

27.00 NY

59.00 É

27.00 NY

59.00 É

42.00 NY

52.50 É

42.00 NY

52.50 É

18.00 NY

54.50 É

18.00 NY

54.50 É

24.00 NY

60.00 É

24.00 NY

60.00 É

18.00 NY

60.00 É

15.00 NY

62.00 É

15.00 NY

ICES XII. a. 1. statisztikai alkörzet

Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

52.50 É

42.00 NY

56.55 É

42.00 NY

56.64 É

41.50 NY

56.75 É

41.00 NY

56.88 É

40.50 NY

57.03 É

40.00 NY

57.20 É

39.50 NY

57.37 É

39.00 NY

57.62 É

38.50 NY

57.78 É

38.25 NY

57.97 É

38.00 NY

58.26 É

37.50 NY

58.50 É

37.20 NY

58.63 É

37.00 NY

59.00 É

36.77 NY

59.00 É

27.00 NY

60.85 É

27.00 NY

60.69 É

26.46 NY

60.45 É

25.09 NY

60.37 É

23.96 NY

60.22 É

23.27 NY

60.02 É

21.76 NY

60.00 É

20.55 NY

60.05 É

18.65 NY

60.08 É

18.00 NY

60.00 É

18.00 NY

60.00 É

24.00 NY

54.50 É

24.00 NY

54.50 É

18.00 NY

52.50 É

18.00 NY

52.50 É

42.00 NY

ICES XII. a. 2. statisztikai alkörzet

Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60.00 É

20.55 NY

60.00 É

15.00 NY

60.49 É

15.00 NY

60.44 É

15.22 NY

60.11 É

17.32 NY

60.05 É

18.65 NY

60.00 É

20.55 NY

ICES XII. a. 3. statisztikai alkörzet

Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

59.00 É

42.00 NY

56.55 É

42.00 NY

56.64 É

41.50 NY

56.75 É

41.00 NY

56.88 É

40.50 NY

57.03 É

40.00 NY

57.20 É

39.50 NY

57.37 É

39.00 NY

57.62 É

38.50 NY

57.78 É

38.25 NY

57.97 É

38.00 NY

58.26 É

37.50 NY

58.63 É

37.00 NY

59.00 É

36.77 NY

59.00 É

42.00 NY

ICES XII. a. 4. statisztikai alkörzet

Az a XII. a. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

62.00 É

27.00 NY

60.85 É

27.00 NY

60.69 É

26.46 NY

60.45 É

25.09 NY

60.37 É

23.96 NY

60.22 É

23.27 NY

60.02 É

21.76 NY

60.00 É

20.55 NY

60.05 É

18.65 NY

60.11 É

17.32 NY

60.44 É

15.22 NY

60.49 É

15.00 NY

62.00 É

15.00 NY

62.00 É

27.00 NY

ICES XII. b. statisztikai körzet

Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

60.00 É

18.00 NY

54.50 É

18.00 NY

54.50 É

24.00 NY

60.00 É

24.00 NY

60.00 É

18.00 NY

ICES XII. c. statisztikai körzet

Az a XII. alterületen belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

52.50 É

42.00 NY

48.00 É

42.00 NY

48.00 É

18.00 NY

52.50 É

18.00 NY

52.50 É

42.00 NY

ICES XIV. statisztikai alterület

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40° 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a nyugati 44° 00′ pontig; azután dél felé az északi 59° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27° 00′-ig; azután észak felé az északi 68° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

ICES XIV. a. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: a földrajzi Északi-sarktól a 40° 00′ délkör mentén indul, Grönland északi partjától nyugatra; azután keleti és déli irányban Grönland partja mentén a Cape Savary-nál lévő északi 68° 30′ pontig; majd dél felé a 27° 00′ délkör mentén az északi 68° 00′-tól nyugatra; azután kelet felé a nyugati 11° 00′-ig; azután észak felé a földrajzi Északi-sarkig.

ICES XIV. b. statisztikai körzet

Az alábbiak szerint meghatározott vonal által határolt vizek: A Grönland déli partján lévő nyugati 44° 00′ ponttól indul; azután dél felé halad az északi 59° 00′-ig; majd kelet felé a nyugati 27° 00′-ig; azután észak felé a Cape Savary-nál lévő északi 68° 30′ pontig; azután délnyugati irányban Grönland partja mentén a kiindulópontig.

ICES XIV. b. 1. statisztikai alkörzet

Az a XIV. b. körzeten belüli terület, amelyet az alábbi koordinátákat összekötő vonal határol:

Szélesség

Hosszúság

59.00 É

27.00 NY

59.00 É

36.77 NY

59.35 É

36.50 NY

59.50 É

36.35 NY

59.75 É

36.16 NY

60.00 É

35.96 NY

60.25 É

35.76 NY

60.55 É

35.50 NY

60.75 É

35.37 NY

61.00 É

35.15 NY

61.25 É

34.97 NY

61.50 É

34.65 NY

61.60 É

34.50 NY

61.75 É

34.31 NY

61.98 É

34.00 NY

62.25 É

33.70 NY

62.45 É

33.53 NY

62.50 É

33.27 NY

62.56 É

33.00 NY

62.69 É

32.50 NY

62.75 É

32.30 NY

62.87 É

32.00 NY

63.03 É

31.50 NY

63.25 É

31.00 NY

63.31 É

30.86 NY

63.00 É

30.61 NY

62.23 É

29.87 NY

61.79 É

29.25 NY

61.44 É

28.61 NY

61.06 É

27.69 NY

60.85 É

27.00 NY

59.00 É

27.00 NY

ICES XIV. b. 2. statisztikai alkörzet

A XIV. b. körzetnek az a része, amely nem tartozik a XIV. b. 1. alkörzethez.


Top