Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0491

A Bizottság ajánlása (2005. június 3.) a pénzforgalomban részt vevő euro-érmék nemzeti előlapjára vonatkozó közös iránymutatásokról (az értesítés a C(2005) 1648. számú dokumentummal történt)

OJ L 186, 18.7.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/491/oj

18.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 186/1


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2005. június 3.)

a pénzforgalomban részt vevő euro-érmék nemzeti előlapjára vonatkozó közös iránymutatásokról

(az értesítés a C(2005) 1648. számú dokumentummal történt)

(Csak a dán, angol, finn, francia, német, görög, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelvű szöveg hiteles.)

(2005/491/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 211. cikkére,

mivel:

(1)

A Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok az Európai Központi Bank által jóváhagyott kibocsátási mennyiségben érméket bocsáthatnak ki.

(2)

A Tanács a Szerződés 106. cikke (2) bekezdése második mondatának értelmében harmonizációs intézkedéseket fogadott el ezen a területen a forgalomba hozatalra szánt euro-érmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK (1) tanácsi rendeletben.

(3)

Az euro bevezetéséről szóló, 1998. május 3-i 974/98/EK tanácsi rendelet (2) 11. cikke értelmében törvényes fizetőeszköznek kell tekinteni az euróban és centben denominált, megfelelő címletű és műszaki jellemzőjű érméket a rendeletben „résztvevőként” hivatkozott összes tagállamban. 2001. január 1-jei forgalomba hozataluk óta ezek az érmék az egész euro-övezetben forgalomban vannak.

(4)

Az Ecofin Tanács nem hivatalos veronai ülésén 1996. áprilisában az a döntés született, hogy az euro-érméknek közös európai hátlappal és megkülönböztető nemzeti előlappal kell rendelkezniük. Az egyes címletek közös rajzolatáról a tagállamok állam- és kormányfői az Európai Tanács amszterdami ülésén döntöttek 1997. decemberében a Bizottság által szervezett versenypályázat lezajlását követően. Az euro-érmék nemzeti oldalán szereplő rajzolatról a tagállamok maguk döntenek.

(5)

A Tanács 2003. december 8-án úgy döntött, hogy eltörli az Ecofin Tanács által 1998. november 23-án bevezetett, a forgalmi emlékérmék kibocsátására vonatkozó moratóriumot. A Bizottság ajánlása a pénzforgalomban résztvevő euro-érmék nemzeti előlapja rajzolatának módosítására vonatkozó közös gyakorlatról szóló, 2003. szeptember 29-i 2003/734/EK bizottsági ajánlással (3) összhangban 2004-től a tagállamoknak lehetőségük van bizonyos korlátozások mellett forgalmi emlék-euroérmék kibocsátására, amelyek egy-egy különleges eseménynek vagy személyiségnek állítanak emléket, és a közönséges forgalmi euro-érmékétől eltérő nemzeti rajzolattal rendelkeznek. A Tanács emellett azt a döntést hozta, hogy az érmén ábrázolt államfő személyének megváltozása esetén lehetséges a szokásos nemzeti előlap módosítása, míg a nemzeti előlap egyéb okból történő módosítására vonatkozó tilalom megváltoztatására 2008. végéig van lehetőség.

(6)

Az Európai Unió 2004. májusi kibővítését követően számos újonnan csatlakozott tagállam is megkezdte a felkészülést az euro bevezetésére. Az előkészületek részét képezi a saját euro-érmék nemzeti előlapjának kiválasztása.

(7)

Tekintettel a különböző nemzeti előlapok növekvő számára, az ajánlásban javasolt, a közönséges forgalmi érmék, illetve a forgalmi emlékérmék nemzeti előlapjának kiválasztására vonatkozó közös iránymutatások erősíteni fogják az euroérme-rendszer általánosan egységes jellegét.

(8)

Az euro-érmék nem csak a kibocsátó országban vannak forgalomban, hanem az egész euro-övezetben, sőt még annak területén kívül is. Ennek következtében az euro-övezet minden egyes országában növekszik azon forgalomban lévő érmék aránya, amelyek nem a saját nemzeti előlapjukkal rendelkeznek. Ezt figyelembe véve a nemzeti előlapon világosan fel kell tüntetni a kibocsátó országot, hogy az érdekelt érmehasználók könnyebben azonosíthassák a származási országot.

(9)

Az euro-érmék közös európai oldala tartalmazza mind az egységes valuta elnevezését, mind pedig az érme névértékét. A javaslat szerint a nemzeti előlapon nem ismétlődne meg sem a pénznem neve, sem az érme névértékének elnevezése. A kéteurós érme peremjelölése csak olyan formában utalhat a címletértékre, hogy – a legtöbb tagállamban alkalmazott gyakorlat szerint - tartalmazza a „2” számjegyet, illetve az „euro” kifejezést.

(10)

Mivel az euro-érmék a teljes euro-övezetben forgalomban vannak, bizonyos mértékben közös érdekek fűződnek a nemzeti minták rajzolatához. A tagállamoknak a végső döntést megelőzően értesíteniük kell egymást az új nemzeti előlapokról. Ennek érdekében a tagállamoknak az új euro-érmék tervét (beleértve a kéteurós érmék peremjelölését) további szétosztásra el kell küldeniük a Bizottságnak. A Bizottságnak ezt olyan formában kell megtennie, hogy a tagállamok ne szenvedjenek szükségtelen késedelmet.

(11)

A Bizottság a területen szokásos különböző nemzeti gyakorlatok és preferenciák figyelembevétele céljából konzultációt folytatott a tagállamokkal a javaslatban részletezett iránymutatásokkal kapcsolatban.

(12)

A Közösség monetáris megállapodásokat kötött a Monacói Hercegséggel, San Marino Köztársasággal és a Vatikánvárosi Állammal, melyek értelmében ezen államok meghatározott mennyiségben forgalmi euro-érméket bocsáthatnak ki. A közös alapelvek a fenti államok által kibocsátott és forgalomba hozott érmékre is érvényesek.

AJÁNLJA:

1. cikk

A kibocsátó tagállam azonosítása

A forgalomban résztvevő euro-érmék mindegyik címletének nemzeti előlapján fel kell tüntetni a kibocsátó tagállamot annak teljes vagy rövidített nevével.

2. cikk

A pénznem és az érmeérték megjelölésének elhagyása

a)

A nemzeti előlapon nem ismétlődhet meg semmiféle utalás az érme címletére vagy annak valamely elemére, és nem szerepelhet rajta sem a közös valuta, sem valamely kisebb egységének neve, kivéve ha az említett utalás az eltérő ábécé használata miatt szükségszerű.

b)

A kéteurós érme peremjelölése csak olyan formában utalhat a címletértékre, hogy a „2” számjegyet, illetve az „euro” kifejezést tartalmazza.

3. cikk

Tájékoztatási eljárás

A tagállamoknak a hivatalos jóváhagyás előtt értesíteniük kell egymást az új nemzeti előlapok rajzolatáról, a peremjelöléseket is beleértve. E célból a kibocsátó államnak továbbítania kell az új rajzolatterveket a Bizottsághoz, amely késlekedés nélkül tájékoztatja az összes többi tagállamot a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megfelelő albizottságán keresztül. A Bizottság az új nemzeti érmetervekkel kapcsolatos összes információt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

4. cikk

Az ajánlott gyakorlatok alkalmazási köre

Ez az ajánlás a közönséges euro-érmék és a forgalmi emlék-euroérmék nemzeti előlapjára, illetve peremjelölésére vonatkozik. Az ajánlás nem vonatkozik azon közönséges euro-érmék és forgalmi emlék-euroérmék nemzeti előlapjára, illetve peremjelölésére, amelyek első kibocsátása az ajánlás elfogadását megelőzően történt meg.

5. cikk

Címzettek

Ezen ajánlás címzettje a 974/98/EK rendelet 1. cikkében felsorolt összes tagállam.

Kelt Brüsszelben, 2005. június 3-án.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 139., 1998.5.11.,  6. o. A 423/1999/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 52., 1999.2.27.,  2. o.).

(2)  HL L 139., 1998.5.11.,  1. o. A 2596/2000/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 300., 2000.11.29.,  2. o.).

(3)  Lásd: „A Bizottság ajánlása a pénzforgalomban résztvevő euro-érmék nemzeti előlapja rajzolatának módosítására vonatkozó közös gyakorlatról” [HL L. 264., 2003.10.15.,  38. o.]


Top