Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0717

2005/717/EK: A Bizottság határozata (2005. október 13.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 3754. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 271, 15.10.2005, p. 48–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 239–242 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 186 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 186 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; hatályon kívül helyezte: 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/717/oj

15.10.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/48


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. október 13.)

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének a műszaki haladáshoz való hozzáigazítás céljából történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 3754. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/717/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1)

A 2002/95/EK irányelv értelmében a Bizottságnak értékelnie kell egyes, az irányelv 4. cikkének (1) bekezdése alapján tiltott veszélyes anyagokat.

(2)

Egyes ólmot, higanyt, kadmiumot, hat vegyértékű krómot, polibrómozott bifenileket (PBB-ket) vagy polibrómozott difenil-étereket (PBDE-ket) tartalmazó anyagokat és alkatrészeket mentesíteni kell a tiltás alól, mivel e veszélyes anyagok kivonása vagy helyettesítése ezekben a konkrét anyagokban és alkatrészekben továbbra sem kivitelezhető.

(3)

Mivel a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló, 1993. március 23-i 793/93/EGK tanácsi rendelet (2) alapján elvégzett deka-BDE kockázatértékelés arra a következtetésre jutott, hogy jelenleg nincs szükség a fogyasztókat érintő kockázatok csökkentését szolgáló intézkedésekre a már alkalmazottakon kívül, de a kockázatértékelés alapján további tanulmányokat kell készíteni, a deka-BDE további értesítésig mentesíthető a 2002/95/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelmények alól. Amennyiben egy új bizonyíték alapján a kockázatértékelés eltérő következtetést eredményez, ezt a határozatot felülvizsgálják és adott esetben módosítják. Ezzel párhuzamosan az ipar önkéntes kibocsátáscsökkentő programot hajt végre.

(4)

Egyes konkrét anyagok és alkatrészek tilalma esetében a mentesítések alkalmazási körét korlátozni kell annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok az elektromos és az elektronikus berendezésekből fokozatosan kiszoruljanak, mivel elkerülhetővé válik majd ezen anyagoknak ilyen berendezésekben való felhasználása.

(5)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint az irányelv mellékletében felsorolt mentesítéseket felül kell vizsgálni legalább négyévente, illetve négy évvel azután, hogy a lista egy új ponttal egészült ki, annak érdekében, hogy megvizsgálják az elektromos és elektronikus berendezések egyes anyagainak vagy alkatrészeinek a törlését a mellékletből, ha a tervezés módosításával történő kivonásuk, vagy olyan anyagok vagy alkatrészek használatával történő helyettesítésük, amelyekhez nem szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében említett anyagok, műszaki vagy tudományos szempontból lehetséges, feltéve hogy a helyettesítés által okozott káros környezeti, egészségügyi és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő hatások nem haladják meg az így elérhető környezeti, egészségügyi és/vagy a fogyasztói biztonságot érintő előnyöket. Ezért az e határozatban megállapított mentesítések felülvizsgálatát 2010 előtt el kell végezni.

(6)

A 2002/95/EK irányelv 5. cikke (2) bekezdésének értelmében a Bizottság kikérte az elektromos és elektronikus berendezések gyártói, az újrafeldolgozó és a hulladékkezelő üzemek képviselői, valamint környezetvédelmi szervezetek és munkavállalói és fogyasztói szövetségek véleményét, és továbbította a megjegyzéseket a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv (3) 18. cikkével létrehozott bizottságnak (a továbbiakban: a bizottság).

(7)

A Bizottság az e határozatban megállapított intézkedéseket szavazásra nyújtotta be a hulladékokról szóló, 2005. április 19-i 75/442/EGK irányelv 18. cikkével létrehozott bizottsághoz. Az intézkedések nem kaptak minősített többségű támogatást. Ebből következően a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében rögzített eljárásnak megfelelően tanácsi határozatjavaslat került benyújtásra a Tanácshoz 2005. június 6-án. Mivel a Tanács a 2002/95/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdésében előírt időszak végéig a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi rendelet (4) 5. cikkének (6) bekezdésével összhangban nem fogadta el a javasolt intézkedéseket, és nem is jelezte, hogy azokat ellenzi, a Bizottságnak kell elfogadnia az intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

A 2002/95/EK irányelv melléklete az e határozat mellékletében meghatározottak szerint módosul.

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 13-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 37., 2003.2.13., 19. o.

(2)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

A 2002/95/EK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

2.

Kiegészül a következő 9a. ponttal:

„9a.

Deka-BDE polimer alkalmazásokban;”.

3.

Kiegészül a következő 9b. ponttal:

„9b.

Ólom az ólom-bronz csapágycsészékben és -bélésekben”.


Top