Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

2005/610/EK: A Bizottság határozata (2005. augusztus 9.) egyes építkezési termékek tűzállósági osztályainak megállapításáról (az értesítés a C(2005) 2925. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

11.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 208/21


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. augusztus 9.)

egyes építkezési termékek tűzállósági osztályainak megállapításáról

(az értesítés a C(2005) 2925. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/610/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az építési termékekre vonatkozó tagállami törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/106/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 20. cikkének (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 89/106/EGK irányelv tervbe veszi, hogy a nemzeti, regionális és helyi szinten folyó építési munkák különböző munkavédelmi szintjeinek figyelembevétele érdekében szükségessé válhat, hogy létrehozzák az értelmező dokumentumok osztályait, annak megfelelően, ahogyan a termékek az egyes lényeges követelményeknek megfelelnek. Ezeket a dokumentumokat „A Bizottság közleménye a 89/106/EGK irányelv értelmező dokumentumainak tekintetében” (2) címen publikálták.

(2)

A tűzesettel kapcsolatos alapvető követelményre való tekintettel a 2. sz. értelmező dokumentum felsorol számos egymással összefonódó intézkedést, amelyek együttesen a tagállamok által különféleképpen kialakított tűzvédelmi stratégiát meghatározzák.

(3)

A 2. sz. értelmező dokumentum ezen intézkedések egyikeként a tűz és a füst keletkezésének és elterjedésének egy adott területre való korlátozását nevezi meg, oly módon, hogy korlátozni kell az építkezési anyagoknak a tűz teljes kibontakozásához való hozzájárulásra való képességét.

(4)

Ennek a korlátozásnak a szintje csak a termékek végső felhasználásával kapcsolatos különböző tűzveszélyességi szintjeinek kifejezésével történhet.

(5)

Egy összehangolt megoldás révén, osztályozási rendszert határoztak meg a 89/106/EGK tanácsi irányelv végrehajtásáról szóló, 2000. február 8-i 2000/147/EK bizottsági határozatban (3), az építkezési termékek tűzveszélyességi teljesítményének osztályozását illetően.

(6)

Egyes építkezési termékek esetében szükség van arra, hogy a 2000/147/EK határozat által megállapított osztályozást használják.

(7)

Sok építkezési termék és/vagy anyag tűzállósági teljesítménye a 2000/147/EK határozat által megadott osztályozásban helyesen megállapított, és a tagállamok tűzvédelmi szakemberei számára kellően ismert, aminek az a következménye, hogy nem szükséges külön tesztelés erre a teljesítményjellemzőre.

(8)

A termékeket végső felhasználásban való alkalmazásuk alapján vettük figyelembe, ahol ez releváns.

(9)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Építési Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Azok az építkezési termékek és/vagy anyagok, amelyek a „tűzállóság” teljesítményjellemző valamennyi követelményét kielégítik, további tesztelés szükségessége nélkül a mellékletben szerepelnek.

2. cikk

Azok a konkrét osztályok, amelyek a különféle építkezési termékekre és/vagy anyagokra vonatkoznak, a 2000/147/EK határozat által elfogadott tűzállósági osztályozás szerint ennek a határozatnak a mellékletében szerepelnek.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 40., 1989.2.11., 12. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(2)  HL C 62., 1994.2.28., 1. o.

(3)  HL L 50., 2000.2.23., 14. o. A legutóbb a 2003/632/EK határozattal (HL L 220., 2003.9.3., 5. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

Ennek a mellékletnek a táblázatai felsorolják azokat az építkezési termékeket és/vagy anyagokat, amelyek kielégítik a tűzállósági teljesítmény-jellemző valamennyi követelményét, tesztelés szükségessége nélkül.

1. táblázat

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOK A RAGASZTOTTFA ESETÉBEN (1)

Anyag

Termék adatai

Minimális átlagos sűrűség (2)

(kg/m3)

Minimális teljes vastagság

(mm)

Osztály (3)

Ragasztottfa

Ragasztott laminált faipari termékek, az EN14080 szerint.

380

40

D-s2, d0


2. táblázat

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOK A LAMINÁLT PADLÓBURKOLATOKRA

Padlóburkolat típusa (4)

Termék adatai

Minimális sűrűség

(kg/m3)

Minimális teljes vastagság

(mm)

Osztály (5)

Padlóburkolatok

Laminált padlóburkolatok

Laminált padlóburkolatok az EN 13329:2000 szerint.

800

6,5

EFL


3. táblázat

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOK A RUGALMAS PADLÓBURKOLÓ ANYAGOKNÁL

Padlóburkolat típusa (6)

EN termékszabvány

Minimális tömeg

(g/m2)

Maximális tömeg

(g/m2)

Minimális teljes vastagság

(mm)

Osztály (7)

Padlóburkolatok

Sima és díszített linóleum

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Homogén és heterogén polivinilklorid padlóburkolatok

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Polivinilklorid padlóburkolatok habréteggel

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Polivinilklorid padlóburkolat, parafaalapú alátéttel

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Terjedelmesített (párnázott) polivinilklorid padlóburkolatok

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Félig rugalmas polivinilklorid lapok

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Linóleum parafa alátéttel

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Homogén és heterogén, sima felületű padlóburkoló anyagok, hab alátéttel

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Homogén és heterogén, sima felületű padlóburkoló anyagok

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Homogén és heterogén, domborított felületű padlóburkoló anyagok

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


4. táblázat

TŰZÁLLÓSÁGI OSZTÁLYOK TEXTIL PADLÓBURKOLATOKNÁL

Padlóburkolat típusa (8)

EN termékszabvány

Osztály (9)

Padlók

Nem tűzálló, faltól-falig gépi padlószőnyegek és padlószőnyeg-lapok (10)

EN 1307

EFL

Nem tűzálló, tűzött textil padlóburkolatok, csomók nélkül (10)

EN 1470

EFL

Nem tűzálló, tűzött textil padlóburkolatok, csomókkal (10)

EN 13297

EFL


(1)  A termék szabványában szereplő minden fafajtára és ragasztóra érvényes.

(2)  Az EN 13238 szerint kezelve.

(3)  Osztály, ahogyan azt a 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázata meghatározza.

(4)  Padlóburkolat lapokból, bármilyen faalapú alapozásra ≥ D-s2, d0, vagy bármilyen A2-s1, d0 osztályú alapozásra.

(5)  Osztály, ahogyan azt a 2000/14/EK határozat mellékletének 2. táblázata meghatározza.

(6)  Padlóburkolat lapokból, bármilyen faalapú alapozásra ≥ D-s2, d0, vagy bármilyen A2-s1, d0 osztályú alapozásra.

(7)  Osztály, ahogyan azt a 2000/14/EK határozat mellékletének 2. táblázata meghatározza.

(8)  Ragasztott vagy lerakott padlóburkolat A2-s1, d0 osztályú alapozással.

(9)  Osztály, ahogyan azt a 2000/14/EK határozat mellékletének 2. táblázata meghatározza.

(10)  Textil padlóburkolatok teljes tömege legfeljebb 4 800 g/m2, a csomók minimális sűrűsége 1,8 mm ISO 1766) és:

100 % gyapjú felület;

a felület 80 % vagy több gyapjú – 20 % vagy annál kevesebb poliamid;

a felület 80 % vagy több gyapjú – 20 % vagy annál kevesebb poliamid;

a felület 100 % poliamid;

a felület 100 % polipropilén, és SBR-hab alátéttel a teljes tömeg > 780 g/m2. Minden polipropilén szőnyeg, amelynek más habalátéte van, ki van ebből zárva.


Top