EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0835

A Bizottság 835/2004/EK rendelete (2004. április 28.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletnek és a 2002/928/EK, 2004/129/EK, 2004/247/EK és 2004/248/EK határozatnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további használata tekintetében történő kiigazításárólEGT vonatkozású szöveg

HL L 127., 2004.4.29, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/835/oj

32004R0835Hivatalos Lap L 127 , 29/04/2004 o. 0043 - 0047


A Bizottság 835/2004/EK rendelete

(2004. április 28.)

a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a 2076/2002/EK rendeletnek és a 2002/928/EK, 2004/129/EK, 2004/247/EK és 2004/248/EK határozatnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe fel nem vett egyes hatóanyagok további használata tekintetében történő kiigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére és különösen annak 2. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára és különösen annak 57. cikkére,

mivel:

(1) A 2076/2002/EK bizottsági rendelet [1] és a 2002/928/EK [2], 2004/129/EK [3], 2004/247/EK [4] és 2004/248/EK [5] bizottsági határozatok rendelkezéseket tartalmaznak egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek valamennyi engedélyének a tagállamok általi visszavonásáról. E jogi aktusok a helyettesítő megoldások kifejlesztéséig egyes hatóanyagok további, korlátozott időszakra történő használatát megengedő eltéréseket írnak elő.

(2) A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: új tagállamok) csatlakozása következtében az említett rendeletet és az említett határozatokat ki kell igazítani, mivel ezek az eltérések szükségesek az új tagállamok számára.

(3) Ezért a 2076/2002/EK rendeletet és a 2002/928/EK, 2004/129/EK, 2004/247/EK és 2004/248/EK határozatokat ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2076/2002/EK rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A 2002/928/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk a következő c) ponttal egészül ki:

"c) a melléklet C. oszlopában felsorolt felhasználásokkal kapcsolatban a B. oszlopban meghatározott tagállamok 2007. június 30-ig tarthatják hatályban a benomilt tartalmazó növényvédő szerekre vonatkozó engedélyeket, feltéve hogy a tagállam:

i. biztosítja, hogy a piacon maradó ilyen növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelő módon újracímkézik;

ii. bevezet minden megfelelő kockázatcsökkentő intézkedést a lehetséges kockázatok csökkentésére annak érdekében, hogy biztosítsa az emberi és állati egészség és a környezet védelmét; és

iii. biztosítja, hogy – elsősorban cselekvési tervek útján – komolyan kutatják az ilyen felhasználásokhoz szükséges helyettesítő termékeket vagy módszereket.

Az érintett tagállam legkésőbb 2004. december 31-ig tájékoztatja a Bizottságot e bekezdés alkalmazásáról és különösen az i., ii. és iii. pont szerint megtett intézkedésekről, valamint éves becsléseket nyújt az e ponttal összhangban felhasznált benomil mennyiségéről."

2. A 3. cikk helyébe a következő lép:

"3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban nyújtott türelmi idő a lehető legrövidebb, és az:

a) az olyan felhasználások tekintetében, amelyekre vonatkozó engedélyt az e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül kell visszavonni, legkésőbb az e határozat elfogadásától számított 18 hónap elteltével jár le;

b) az olyan felhasználások tekintetében, amelyekre vonatkozó engedélyt 2007. június 30-ig kell visszavonni, legkésőbb 2007. december 31-ével jár le."

"

3. Melléklet

A. oszlop | B. oszlop | C. oszlop |

Hatóanyag | Tagállam | Alkalmazás |

Benomil | Szlovákia | Lencse, dohány, cukorrépa, rozs |

"

3. cikk

A 2004/129/EK rendelet II. mellékletében a metidationra vonatkozó bejegyzés végén a szöveg a következő sorokkal egészül ki:

Ciprus | citrusfélék és olíva, téli alkalmazás lombhullató gyümölcsfáknál |

Szlovákia | Alma, sárgabarack, szőlő, körte, őszibarack, szilva, dísznövények |

4. cikk

A 2004/247/EK határozat melléklete a következő sorral egészül ki:

Lengyelország | Spárga, rebarbara, gyümölcs (alma, körte, sárgabarack, őszibarack, szilva, cseresznye, dió, ribiszke, köszméte, málna, szőlő, szamóca) |

5. cikk

A 2004/248/EK határozat melléklete a következő sorokkal egészül ki:

Magyarország | Kukorica |

Lengyelország | Kukorica |

6. cikk

Ez a rendelet a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződése hatálybalépésének esetén és időpontjától lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 28-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 319., 2002.11.23., 3. o. Az 1336/2003/EK rendelettel (2003.7.26., 21. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 322., 2002.11.27., 53. o.

[3] HL L 37., 2004.2.10., 27. o.

[4] HL L 78., 2004.3.16., 50. o.

[5] HL L 78., 2004.3.16., 53. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A 2076/2002/EK rendelet II. melléklete a következő sorokkal egészül ki:

"Azakonazol | Lengyelország | paradicsom, fák sebkezelése |

Benszultap | Magyarország | Burgonya, cukorrépa, gabonafélék, szamóca, mák, bab, bogyós gyümölcsök |

Lengyelország | Burgonya |

Brómpropilát | Ciprus | Citrusfélék |

Klórfenvinfosz | Lengyelország | Gomba |

Ciánazin | Lettország | repce |

Cseh Köztársaság | Futóborsó |

Észtország | repce |

Litvánia | repce |

Cikloát | Lengyelország | Cékla, spenót |

Diklórprop | Magyarország | Gabonafélék, fűfélék |

Fenuron | Magyarország | Napraforgó |

Furatiokarb | Cseh Köztársaság | Bab, bíbor lóhere, fehér lóhere, len, mák, uborka, lucerna, káposztafélék – vetőmag kezelésére |

Hexazinon | Magyarország | Erdészet |

Cseh Köztársaság | Erdészet |

Szlovákia | Erdészet |

Imazapir | Észtország | nem szántóföld |

Lettország | nem szántóföld újratelepítés előtti területkezelés az erdőgazdálkodásban |

Litvánia | nem szántóföld |

Lengyelország | nem szántóföld |

Szlovákia | nem szántóföld |

Iminoktadin | Lengyelország | Faiskolák |

Naptalam | Szlovákia | Uborka |

Lengyelország | Uborka, tök, cukkíni |

Cseh Köztársaság | Uborka |

Magyarország | Uborka |

Oxin-réz | Magyarország | Gabonafélék (csávázás) |

Oxikarboxin | Ciprus | Dísznövények, virágok, gyep, bab |

Prometrin | Magyarország | Napraforgó, burgonya, sárgarépa, lencse, fűszernövények, napraforgó |

Szlovákia | Hajdina, szamóca, kapor, lencse |

Lettország | sárgarépa, zeller, petrezselyem, póréhagyma, fokhagyma, vöröshagyma, kömény |

Ciprus | Sárgarépa, zeller, borsó, vöröshagyma, fokhagyma, petrezselyem, koriander, póréhagyma, lencse és ernyővirágzatú fűszernövények |

Észtország | borsó, bab, sárgarépa, zeller, petrezselyem, kömény, póréhagyma, vöröshagyma, fokhagyma |

Lengyelország | Sárgarépa, petrezselyem, pasztinák, gumós zeller, kapor, póréhagyma, fokhagyma, vöröshagyma, borsó, lóbab, lencse, koriander, kömény, festőbuzér, borsmenta és más lágyszárú növények, kardvirág, tulipán, rózsa |

Litvánia | Borsó, bab, bükköny, kömény, csillagfürt, sárgarépa |

Terbacil | Lengyelország | Borsmenta |

Terbufosz | Magyarország | Kukorica, cukorrépa, gabonafélék, napraforgó, szójabab |

Terbutrin | Szlovákia | lóbab, zöldborsó |

Tiociklám | Ciprus | Burgonya, bab, zeller, uborka, sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék, dísznövények |

Triforin | Cseh Köztársaság | Metélőhagyma (magtermesztés) és krizantém" |

--------------------------------------------------

Top