EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0811

A Tanács 811/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

OJ L 150, 30.4.2004, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 88 - 90
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 168 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 79 - 81

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; hatályon kívül helyezte: 32019R0472

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/811/oj

32004R0811Hivatalos Lap L 150 , 30/04/2004 o. 0001 - 0011


A Tanács 811/2004/EK rendelete

(2004. április 21.)

az északi szürketőkehal-állomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) nemrégiben kiadott tudományos szakvéleményében jelezte, hogy a halászat a Közösség vizeiben élő északi szürketőkehal-állomány nagymértékű pusztulását eredményezte, amely olyan szintre csökkentette le az ivarérett halmennyiséget a tengerben, amelyről az állomány nagy valószínűséggel nem képes természetes szaporodással újra feltöltődni, és ezért az állományt a kipusztulás fenyegeti.

(2) A szóban forgó halállomány a Kattegatban, a Skagerrakban, az Északi-tengerben, a La Manche csatornában, Skócia nyugati vizeiben, valamint Írország és a Biscay-öböl körül fordul elő.

(3) Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy e halállomány helyreállítására többéves terv készüljön.

(4) Arra lehet számítani, hogy az említett halállomány helyreállítása e rendelet feltételei alapján 5–10 évet vesz igénybe.

(5) Akkor mondható, hogy a terv elérte a célját, ha az ivarérett északi szürke tőkehal mennyisége két egymást követő évben nagyobb annál a szintnél, amit az irányítók a biztonságos biológiai határmennyiségként meghatároztak.

(6) Az említett cél teljesítése érdekében úgy kell a halászati állománypusztulás mértékét szabályozni, hogy nagy valószínűséggel lehessen számítani a tenger ivarérett halállományának évenkénti szaporodására.

(7) A halászati állománypusztulás mértékének ilyen szabályozása azzal biztosítható, ha megfelelő módszert határoznak meg az érintett állomány teljes kifogható mennyiségi (TAC) szintjének megállapítására.

(8) Amint az állomány újra feltöltődött, a Tanácsnak a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet [2] 6. cikkének megfelelően döntenie kell a további intézkedésekről.

(9) A közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletben [3] meghatározottak mellett további ellenőrző intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy biztosítható legyen az e rendeletben meghatározott intézkedéseknek való megfelelés,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet állomány-helyreállítási tervet határoz meg az ICES IIIa. körzetben, az ICES IV. alterületen, az ICES Vb. körzetben (közösségi vizek), VIa. körzetben (közösségi vizek), az ICES VII. alterületen és az ICES VIIIa., b., d., e. körzetekben élő északi szürketőkehal-állományra (a továbbiakban: északi szürketőkehal-állomány).

2. cikk

Az állomány-helyreállítási terv célja

Az 1. cikkben említett állomány-helyreállítási terv célja az érintett északi szürketőkehal-állományban az ivarérett halak mennyiségének 140000 tonnának megfelelő vagy annál nagyobb mértékre történő növelése.

3. cikk

A célszintek elérése

Ha a Bizottság az ICES szakvéleménye alapján és e szakvéleménynek a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) általi megerősítését követően azt állapítja meg, hogy az érintett északi szürketőkehal-állományra vonatkozó célszintet két egymást követő évben sikerült elérni, a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz az állomány-helyreállítási tervnek a 2371/2002/EK rendelet 6. cikkével összhangban egy gazdálkodási tervvel való felváltásáról.

4. cikk

A TAC meghatározása

Az 5. cikkel összhangban meg kell határozni az érintett északi szürketőkehal-állomány teljes kifogható mennyiségét (TAC), ha a HTMGB az ICES legújabb jelentése fényében az ivarérett északi szürke tőkehal mennyiségét 100000 tonnának megfelelő vagy annál nagyobb mértékűre becsülte.

5. cikk

A TAC meghatározására vonatkozó eljárás

(1) A Tanács a Bizottság javaslatára minden évben minősített többséggel határoz az érintett északi szürketőkehal-állomány következő évre vonatkozó TAC-járól.

(2) 2004-re a TAC-ot az aktuális állapot szerinti halászati állománypusztulásnál 4 %-kal alacsonyabb, 0,25 %-os halászati állománypusztulásnak megfelelő szinten állapítják meg. Az állomány-helyreállítási terv rákövetkező éveire a TAC nem haladhatja meg azt a halfogási szintet, amely a HTMGB által végzett tudományos értékelések jelzése szerint – az ICES legutóbbi jelentései fényében – 0,25 %-os halászati halpusztulási mértéknek felel meg.

(3) A Tanács nem fogadhat el olyan TAC-ot, amelynek kifogása a HTMGB előrejelzése szerint – az ICES legutóbbi jelentése fényében – alkalmazásának évében az ikraállományi biomassza csökkenését eredményezi.

(4) Amennyiben adott évre a TAC (2) bekezdésnek megfelelő meghatározása az adott év végére várhatóan a 2. cikkben jelzett célszintet meghaladó ivarérett halmennyiséget eredményez, a Bizottság elvégzi az állomány-helyreállítási terv felülvizsgálatát, és a legújabb tudományos értékelések alapján javaslatot tesz a szükséges kiigazításokra. Annak biztosítása érdekében, hogy az állomány-helyreállítási terv teljesüljön, az ilyen felülvizsgálatra mindenképpen legkésőbb az e rendelet elfogadását követő 3 éven belül sor kell, hogy kerüljön.

(5) E rendelet alkalmazásának első évét kivéve a következő szabályok érvényesek:

a) ha a (2) vagy (4) bekezdésben előírt szabályok egy adott évre az előző évi TAC-ot több mint 15 %-kal meghaladó TAC-hoz vezetnek, a Tanács olyan TAC-ot fogad el, ami legfeljebb 15 %-kal lehet nagyobb az említett év TAC-jánál; vagy

b) ha a (2) vagy (4) bekezdésben előírt szabály egy adott évre az említett évi TAC-nál több mint 15 %-kal kisebb TAC-hoz vezet, akkor a Tanács olyan TAC-ot fogad el, ami legfeljebb 15 %-kal kisebb az említett év TAC-jánál.

6. cikk

A TAC meghatározása kivételes körülmények esetén

Amennyiben – az ICES legújabb jelentésének fényében – a HTMGB becslése szerint az érintett északi szürketőkehal-állományban lévő ivarérett halmennyiség 100000 tonnánál kisebb, a következő szabályokat kell alkalmazni:

a) az 5. cikket kell alkalmazni, ha annak alkalmazása eredményeként az érintett északi szürketőkehal-állományban lévő ivarérett halmennyiség a TAC alkalmazása évének végén várhatóan 100000 tonnának megfelelő vagy annál nagyobb mértékű lesz;

b) ha az 5. cikk alkalmazásával nem várható, hogy az a TAC alkalmazása évének végén az érintett északi szürketőkehal-állományban lévő ivarérett halmennyiség 100000 tonnának megfelelő vagy annál nagyobb lesz, a Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határoz a következő évi TAC-ról, amely alacsonyabb, mint az 5. cikkben leírt módszer alkalmazásából származó TAC.

7. cikk

A területeken eltöltött idő feljegyzése és elszámolása

A 2847/93/EGK rendelet 19a. cikkének ellenére az említett rendelet 19e. és 19k. cikkét kell alkalmazni az 1. cikkben említett földrajzi területen tevékenykedő hajókra.

8. cikk

Előzetes értesítés

(1) A közösségi halászhajó kapitánya vagy annak képviselője a tagállamok kikötőjébe vagy valamelyik kirakodóhelyére fedélzetén több mint két tonna északi szürke tőkehallal történő belépése előtt legalább négy órával értesíti az adott tagállam illetékes hatóságait a következőkről:

a) a kikötő vagy kirakodóhely neve;

b) az adott kikötőbe vagy kirakodóhelyre történő érkezésének becsült időpontja;

c) a szabályozott fajok élősúly-kilogrammban kifejezett mennyisége, amelyből több mint 50 kg-ot a fedélzeten megtart.

(2) Azon tagállam illetékes hatóságai, amelybe több mint két tonna északi szürke tőkehal kirakodása várható, előírhatják, hogy a fedélzeten megtartott fogás kirakodása az említett hatóságok által történt engedély megadása előtt nem történhet meg.

(3) Azon közösségi hajó kapitánya vagy annak képviselője, amely a fedélzeten megtartott bármely mennyiséget a tengeren át kívánja rakni vagy ki kívánja rakni, illetve harmadik ország kikötőjében vagy kirakodóhelyén kívánja kirakni, az átrakodás vagy tengeri kirakodás, illetve a harmadik országban történő kirakodás előtt legalább négy órával megküldi az (1) bekezdésben említett információkat a lobogó szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

9. cikk

Kijelölt kikötők

(1) Amennyiben egy közösségi halászhajó több mint két tonna északi szürke tőkehalat kíván kirakni a Közösségben, a hajó kapitánya biztosítja, hogy az ilyen kirakodásra csak kijelölt kikötőkben kerülhessen sor.

(2) Minden tagállam kijelöli azokat a kikötőket, amelyekben a két tonnát meghaladó mennyiségű északi szürke tőkehalat kirakhatják.

(3) Minden tagállam 2004. június 4-ig megküldi a Bizottságnak a kijelölt kikötők listáját, majd 30 napon belül az e kikötőkre vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti eljárást, beleértve az északi szürketőkehal-mennyiségeknek az egyes kirakodások keretében történő feljegyzésének és jelentésének feltételeit. A Bizottság az információkat valamennyi tagállamnak megküldi.

10. cikk

Hibahatár

A tagállami halfogásokra vonatkozó információk feljegyzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1983. szeptember 22-i 2807/83/EGK bizottsági rendelet [4] 5. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a hajón tartott északi szürke tőkehal kilogrammban kifejezett mennyiségének becslés szerinti hibahatára a hajónaplóban szereplő számadat 8 %-a. Amennyiben a közösségi jog nem határozott meg átváltási tényezőt, az azon tagállam által elfogadott átváltási tényezőt kell alkalmazni, amelynek lobogója alatt a hajó közlekedik.

11. cikk

Külön tárolás

A közösségi halászhajók fedélzetén tilos bármilyen tartályban északi szürke tőkehalat más tengeri szervezetfajokkal keverve tartani. Az északi szürke tőkehalat tartalmazó tartályokat azonosítási célból megfelelően meg kell jelölni, vagy oly módon kell elhelyezni a halraktárban, hogy azok elkülönüljenek más tartályoktól.

12. cikk

Szállítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai előírhatják, hogy az 1. cikkben meghatározott földrajzi területen kifogott és az adott tagállamba először kirakodott északi szürke tőkehal minden mennyiségét ellenőrök jelenlétében le kell mérni, mielőtt azokat az első kirakodási kikötőből máshova elszállítják. A 9. cikk szerint kijelölt kikötőbe először kirakodott északi szürke tőkehal esetén a számszerű kikötések legalább 20 %-át kitevő reprezentatív mintát a tagállam által arra felhatalmazott ellenőrök jelenlétében mérlegelni kell, mielőtt azokat először eladásra kínálják és eladják. A tagállam ebből a célból 2004. június 20-ig megküldi a Bizottságnak az alkalmazott mintavételi módszer adatait.

(2) A 2847/93/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott feltételektől eltérve az első kirakodás vagy a behozatal helyétől eltérő helyre szállított, 50 kg-nál nagyobb mennyiségű minden északi szürketőkehal-szállítmányt az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírt, a szállított északi szürke tőkehal mennyiségéről szóló nyilatkozat másolatának kell kísérnie.

13. cikk

Különleges megfigyelési program

A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az érintett északi szürketőkehal-állományra vonatkozó különleges megfigyelési program hatálybalépésének dátumától több mint két évig tarthat.

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2004. április 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Walsh

[1] 2004. február 11-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[3] HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1954/2003/EK rendelettel (HL L 289., 2003.11.7., 1. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 276., 1983.10.10., 1 o. A legutóbb az 1965/2001/EK rendelettel (HL L 268., 2001.10.9., 23. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top