EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0602

A Tanács 602/2004/EK rendelete (2004. március 22.) a 850/98/EK rendeletnek a Skóciától északnyugatra található mélytengeri korallzátonyoknak a vonóhálóval végzett halászat hatásaitól való védelme tekintetében történő módosításáról

HL L 97., 2004.4.1, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2019; közvetve hatályon kívül helyezte: 32019R1241

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/602/oj

32004R0602Hivatalos Lap L 097 , 01/04/2004 o. 0030 - 0031


A Tanács 602/2004/EK rendelete

(2004. március 22.)

a 850/98/EK rendeletnek a Skóciától északnyugatra található mélytengeri korallzátonyoknak a vonóhálóval végzett halászat hatásaitól való védelme tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet [2] előírja, hogy a közös halászati politikának elővigyázatos megközelítést kell alkalmaznia, ha abból a célból tesz intézkedéseket, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a halászat hatását a tengeri ökológiai rendszerekre.

(2) A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet [3] korlátozásokat állapít meg a vontatott fenékhálók használatára.

(3) A legújabb tudományos jelentések szerint – és különösen a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács jelentései értelmében – a Skóciától északnyugatra található, az Egyesült Királyság joghatósága alá tartozó területen mélytengerikorallzátony-telepeket (Lophelia pertusa) találtak és térképeztek fel részletesen. E Darwin Mounds néven ismert telepek állapota jónak tűnik, de láthatóak a fenékvonóhálóval folytatott halászat által okozott sérülések nyomai.

(4) A tudományos jelentések szerint ezek a koralltelepek olyan élőhelyeket alkotnak, ahol fontos és rendkívül sokféle biológiai közösség él. Számos fórumon elismerték azt a tényt, hogy ezek az élőhelyek kiemelt védelemre szorulnak. Az északkelet-atlanti tengeri környezet védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény) a közelmúltban felvette a mélytengeri korallzátonyokat a veszélyeztetett élőhelyek jegyzékébe.

(5) A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv [4] a közösségi jelentőségű természetes élőhelyek közé sorolja a korallzátonyokat, amelyek védelméhez különleges természetmegőrzési területeket kell kijelölni. Az Egyesült Királyság hivatalosan is kifejezte azt a szándékát, hogy a Darwin Moundst különleges természetmegőrzési területté nyilvánítsa abból a célból, hogy az említett irányelvben előírt kötelezettségei teljesítésével megóvja ezt az ilyen típusú élőhelyet.

(6) A tudományos bizonyítékok szerint a fenéken húzott vonóháló által a korallokban okozott kár helyreállítása vagy lehetetlen, vagy nagyon nehéz és hosszadalmas. Ezért célszerű megtiltani a fenékvonóhálók és más hasonló halászfelszerelések használatát a Darwin Moundst környező területeken.

(7) A 850/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet 30. cikke a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A következő koordináták összekötésével húzott vonal által határolt területen tilos a hajók számára a fenékvonóhálók vagy az olyan, hasonló vontatott hálók használata, amelyek alkalmazásuk közben érintik a tengerfeneket:

é. sz. 59°54′ | ny. h. 6°55′ |

é. sz. 59°47′ | ny. h. 6°47′ |

é. sz. 59°37′ | ny. h. 6°47′ |

é. sz. 59°37′ | ny. h. 7°39′ |

é. sz. 59°45′ | ny. h. 7°39′ |

é. sz. 59°54′ | ny. h. 7°25′" |

2. cikk

Ez a rendelet 2004. augusztus 23-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Walsh

[1] 2004. február 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[3] HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 973/2001/EK rendelettel (HL L 137., 2001.5.19., 1. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Top