Help Print this page 

Document 32004L0088

Title and reference
A Bizottság 2004/88/EK irányelve (2004. szeptember 7.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról a technikai előrehaladáshoz történő hozzáigazítása céljából EGT vonatkozású szöveg
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013
OJ L 287, 8.9.2004, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 118–119 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 146 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 146 - 147
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 206 - 207

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/88/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn, svéd
Dates
  • Date of document: 07/09/2004
  • Date of effect: 11/09/2004; hatálybalépés a közzététel napja + 3 lásd cikk 3
  • Date of transposition: 01/10/2004; legkésőbb lásd cikk 2.1
  • Date of end of validity: 11/07/2013; lásd 31976L0768
Miscellaneous information
  • Author: Európai Bizottság
  • Form: Irányelv
  • Addressee: a tagállamok
  • Additional information: ...-t módosító irányelv, EGT vonatkozás
Relationship between documents
Text

8.9.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 287/5


A BIZOTTSÁG 2004/88/EK IRÁNYELVE

(2004. szeptember 7.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról a technikai előrehaladáshoz történő hozzáigazítása céljából

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottságával folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A kockázatfelmérés nem fejeződött be a meglévő anyagok kockázatainak értékelésére és szabályozására vonatkozó 793/93/EGK tanácsi rendeletnek (2) megfelelően, a 76/768/EGK irányelv III. melléklete 2. részében szereplő felvételi időszakot kiterjesztették 2004. szeptember 30-ig a pézsmaxilolra és a pézsmaketonra vonatkozóan.

(2)

2004. január 8-án a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság szakvéleményt fogadott el a pézsmaxilolra és a pézsmaketonra vonatkozó, a 793/93/EGK rendeletnek megfelelően elvégzett kockázatfelmérés eredményeiről.

(3)

A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága (Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers „SCCNFP”) megerősítette, hogy pézsmaxilol biztonságosan alkalmazható a kozmetikai termékekben – kivéve a szájhigiéniás termékeket –, a végtermékben finom parfüm esetében maximum 1 %-os, kölnivíz esetében 0,4 %-os, egyéb termékek esetében pedig 0,03 %-os koncentrációban; továbbá hogy a pézsmaketon biztonságosan alkalmazható a kozmetikai termékekben – kivéve a szájhigiéniás termékeket –, a végtermékben finom parfüm esetében maximum 1,4 %-os, kölnivíz esetében 0,56 %-os, egyéb termékek esetében pedig 0,042 %-os koncentrációban.

(4)

Tehát szükséges a pézsmaxilol és a pézsmaketon felvétele a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 1. részébe, míg a fenti melléklet 2. részében szereplő megfelelő tételek törlendők.

(5)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete a jelen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. október 1-jéig megfeleljenek. Ezeknek a rendelkezéseknek a szövegéről és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelések táblázatáról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

Olli REHN

a Bizottság tagja


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2003/83/EK irányelvvel (HL L 238., 2003.9.25., 23. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 2. részben a 61. és 62. hivatkozási számmal jelzett tételek törlendők.

2.

Az 1. részbe az alábbi tételek kerülnek felvételre a 96. és 97. hivatkozási szám alatt:

Hivatkozási szám

Anyag

Korlátozások

A címkén kötelezően szerepeltetendő használati feltételek és figyelmeztetések

Alkalmazási és/vagy használati terület

Megengedett maximális koncentráció a kozmetikai végtermékben

Egyéb korlátozások és követelmények

a

b

c

d

e

f

„96

Pézsmaxilol (CAS sz. 81-15-2)

Minden kozmetikai termék, a szájhigiéniás termékek kivételével

a)

1,0 % finom parfümben

b)

0,4 % kölnivízben

c)

0,03 % egyéb termékekben

 

 

97

Pézsmaketon (CAS sz. 81-14-1)

Minden kozmetikai termék, a szájhigiéniás termékek kivételével

a)

1,4 % finom parfümben

b)

0,56 % kölnivízben

c)

0,042 % egyéb termékekben”

 

 


Top