EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0051

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

OJ L 164, 30.4.2004, p. 164–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 251 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 86 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 86 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 004 P. 83 - 85

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; hatályon kívül helyezte: 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/oj

32004L0051Hivatalos Lap L 164 , 30/04/2004 o. 0164 - 0172


Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve

(2004. április 29.)

a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikkének (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekeintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4], az egyeztetőbizottság által 2004. március 23-én jóváhagyott közös szövegtervezetre figyelemmel,

mivel:

(1) Az 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv [5] előírja, hogy az engedéllyel rendelkező vasúttársaságok a Transzeurópai Vasúti Áruszállítási Hálózathoz és legkésőbb 2008-tól a nemzetközi vasúti áruszállítási szolgáltatások teljes hálózatához való hozzáférési jogokat kapnak.

(2) A nemzetközi vasúti áruszállítási szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogoknak a hálózat egészére 2006. január 1-jétől történő kiterjesztésének a vártnál nagyobb növekedéshez kell vezetnie a közlekedési módozatváltás és a nemzetközi vasúti áruszállítás fejlesztése szempontjából.

(3) A hozzáférési jogoknak a vasúti áruszállítási szolgáltatások valamennyi fajtájára 2007. január 1-jétől történő kiterjesztése - a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével összhangban - javítani fogja a vasúti szállítási mód hatékonyságát a többi szállítási módhoz képest. A hozzáférési jogok kiterjesztése a verseny serkentésével, illetve új tőke és vállalkozások belépésének lehetővé tételével elő fogja mozdítani a fenntartható szállítást a tagállamok között és a tagállamokon belül.

(4) Ez az irányelv a közlekedéspolitikáról szóló fehér könyvben bejelentett átfogó intézkedésegyüttes részét képezi, és magában foglalja a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelvet (vasútbiztonsági irányelv) [6], a kölcsönös átjárhatósági irányelveket módosító 2004/50/EK irányelvet [7] és az Európai Vasúti Ügynökséget létrehozó 881/2004/EK rendeletet (ügynökségi rendelet) [8]. Ezt a "második vasúti csomagként" említett intézkedésegyüttest azoknak a közösségi keretszabályoknak a vasutak területén történő továbbfejlesztésére fogadták el, amelyeket különösen a 2001/12/EK irányelv [9], a 2001/13/EK irányelv [10] és a 2001/14/EK irányelv [11] hozott létre, mely utóbbi irányelvekre az "első vasúti csomagként" történik hivatkozás. A keretszabályok kiegészítése és az integrált európai vasúti térség megvalósítására tett erőfeszítések kifejtése érdekében a Bizottság 2004. március 3-án egy harmadik intézkedésegyüttest javasolt, amely az ezen irányelv célkitűzéseihez való további hozzájárulást biztosít. Ez a javasolt harmadik lépés a vonatvezetői engedélyekkel, a vasúti áruszállítási szolgáltatás minőségével, az utasok nemzetközi vasúti közlekedésen belüli jogaival és a nemzetközi vasúti utasszállítási szolgáltatásokkal összefüggő piacnyitással foglalkozik. Az Európai Parlament már 2003 októberében szavazott ebben a jogalkotási eljárásban egy olyan módosításról, amelynek célja a valamennyi utasszállítási szolgáltatás számára 2008-ig történő piacnyitás. Az Európai Parlament és a Tanács megállapodott abban, hogy mielőbb megvizsgálja a harmadik intézkedésegyüttest. A nemzetközi utasszállítási szolgáltatásokat érintő piacnyitásra tekintettel a Bizottság által javasolt 2010. évi dátumot olyan célkitűzésnek kell tekinteni, amely az összes piaci szereplő részére lehetővé teszi a megfelelő módon történő felkészülést.

(5) A Bizottságnak tanulmányoznia kell a közlekedés, a biztonság, a munkafeltételek terén és a piaci szereplők helyzetében bekövetkező fejleményeket, és e fejleményekről 2006. január 1-jéig jelentést kell készítenie, amelyet adott esetben olyan új javaslatoknak kell kísérniük, amelyek a lehető legjobb feltételekhez teremtik meg az alapot a tagállamok gazdaságai, a vasúttársaságok, azok alkalmazottai és a vasút használói számára.

(6) A vasúti áruszállítási szolgáltatások komoly lehetőségeket kínálnak az új közlekedési szolgáltatások megteremtéséhez és a meglévők fejlesztéséhez nemzeti és európai szinten egyaránt.

(7) A teljes versenyképesség érdekében a vasúti áruszállítási ágazatnak egyre inkább átfogó szolgáltatásokat kell nyújtania, ideértve a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli közlekedési szolgáltatásokat is.

(8) Mivel a vasúti ágazatot érintő új, koherens közösségi keretszabályok részeként a vasúti biztonságot a 2004/49/EK irányelv szabályozza, a 91/440/EGK irányelv biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni.

(9) Ezért a 91/440/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/440/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 7. cikkben a (2) bekezdést el kell hagyni a közösségi vasutak biztonságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálybalépésének időpontjában.

2. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A 2. cikk hatálya alá tartozó vasúttársaságok nemzetközi áruszállítási szolgáltatások teljesítése céljából - kiegyensúlyozott feltételek mellett - hozzáférést kapnak a 10a. cikkben és az I. mellékletben meghatározott Transzeurópai Vasúti Áruszállítási Hálózathoz, és legkésőbb 2006. január 1-jéig a teljes vasúti hálózathoz.

Ezen kívül legkésőbb 2007. január 1-jéig a 2. cikk hatálya alá tartozó vasúttársaságok- kiegyensúlyozott feltételek mellett - az összes tagállamban hozzáférést kapnak az infrastruktúrához a vasúti áruszállítási szolgáltatások valamennyi típusának működtetése céljából.";

b) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A vasúti szállítási szolgáltatásokat végző valamennyi vasúttársaság a közjog vagy a magánjog alapján megköti az igénybe vett vasúti infrastruktúra üzemeltetőivel a szükséges megállapodásokat. Az e megállapodásokat szabályozó feltételeknek a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban megkülönböztetéstől menteseknek és átláthatóaknak kell lenniük. [12]

c) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(6) A vasúthálózat által az (1), a (2) és a (3) bekezdésben említett vasúti tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz, valamint az egynél több végső fogyasztót kiszolgáló vagy kiszolgálni képes terminálokban és kikötőkben nyújtott szolgáltatásokhoz való hozzáférést megkülönböztetéstől mentes és átlátható módon kell az összes vasúttársaság részére biztosítani, és a vasúttársaságok kérései csak akkor korlátozhatóak, ha megvalósítható vasúti alternatívák állnak rendelkezésre piaci feltételek között.";

d) a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(8) A Bizottság ennek az irányelvnek a végrehajtásáról legkésőbb 2006. január 1-jéig jelentést nyújt be az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a Tanács részére.

Ez a jelentés az alábbiakat foglalja magában:

- az irányelvnek a tagállamokban történő végrehajtása és a különböző érintett testületek által elvégzett tényleges munka,

- a piac fejlődése, különösen a nemzetközi közlekedési trendek, az összes piaci szereplő - ideértve az új belépőket is - tevékenysége és piaci részesedése,

- a teljes közlekedési ágazatra gyakorolt hatás, különösen a közlekedési módozatváltást illetően,

- a biztonsági szintre gyakorolt hatás ez egyes tagállamokban,

- az ágazati munkafeltételek az egyes tagállamokban.

Szükség esetén a vasúti piac és az azt szabályozó jogi keret fejlesztése céljából a jelentéshez a közösségi cselekvés folytatásával kapcsolatban megfelelő javaslatokat vagy ajánlásokat kell mellékelni."

3) A 10b. cikk (4) bekezdésében a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

"c) az európai vasúti hálózat állapota".

4) A 14. cikket el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 29-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 291. E., 2002.11.26., 1. o.

[2] HL C 61., 2003.3.14., 131. o.

[3] HL C 66., 2003.3.19., 5. o.

[4] Az Európai Parlament 2003. január 14-i véleménye (HL C 38. E., 2004.2.12., 89. o.), a Tanács 2003. június 26-i közös álláspontja (HL C 270. E., 2003.11.11., 1. o.) és az Európai Parlament 2003. október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 2004. április 22-i jogalkotási állásfoglalás és a Tanács 2004. április 26-i határozata.

[5] HL L 237., 1991. 8.24., 25. o. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/12/EK irányelvével (HL L 75., 2001.3.15., 1. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 164., 2004.4.30., 16. o.

[7] HL L 164., 2004.4.30., 40. o.

[8] HL L 164., 2004.4.30., 3. o.

[9] HL L 75., 2001.3.15., 1. o.

[10] HL L 75., 2001.3.15., 26. o.

[11] HL L 75., 2001.3.15., 29. o. A 2002/844/EK bizottsági határozattal (HL L 289., 2002.10.26., 30. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 75., 2001.3.15., 29. o. A 2002/844/EK bizottsági határozattal (HL L 289., 2002.10.26., 30. o.) módosított irányelv.";

--------------------------------------------------

Top