EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0032

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

OJ L 140, 30.5.2002, p. 10–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 3 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 42 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 166 - 177

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj

32002L0032Hivatalos Lap L 140 , 30/05/2002 o. 0010 - 0022


Az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve

(2002. május 7.)

a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 2002. március 26-án jóváhagyott közös szövegtervezet figyelembevételével,

mivel:

(1) A takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról és termékekről szóló, 1999. április 22-i 1999/29/EK tanácsi irányelvet [4] többszörösen módosítani kell. Az átláthatóság és hatékonyság érdekében az említett irányelvet át kell dolgozni.

(2) Az állattenyésztés a Közösség mezőgazdasági termelésében fontos helyet foglal el, és a közegészségügy, az állategészségügy, az állatok kímélete, a környezet és az állattenyésztők pénzügyi helyzete nagymértékben függ a megfelelő, jó minőségű takarmány használatától.

(3) Szükség van a takarmányokra vonatkozó szabályokra a mezőgazdaság termelékenységének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében, és hogy lehetővé váljon a közegészségügy, az állategészségügy, az állatok kíméletének és a környezet védelmének biztosítása. Ezen kívül szükség van a higiénia átfogó szabályozására az egyéni gazdaságokban előállított takarmány jó minőségének biztosítása érdekében akkor is, ha a takarmányt nem kereskedelmi célból állították elő.

(4) Ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az állatok számára biztosított víz minőségére és biztonságára, mint amelyek a takarmányozásra szánt termékek minőségére és biztonságára vonatkoznak. Jóllehet a takarmány meghatározása nem zárja ki azt, hogy a vizet takarmánynak tekintsék, a víz nem szerepel a takarmány-alapanyagok forgalmáról és felhasználásáról szóló, 1996. április 29-i 96/25/EK tanácsi irányelv [5] által meghatározott fontosabb takarmány-alapanyagok nem kizárólagos listáján. Azt a kérdést, hogy a vizet takarmánynak kell-e tekinteni, az említett irányelv keretében kell megvizsgálni.

(5) Bebizonyosodott, hogy az adalékanyagok nemkívánatos anyagokat tartalmazhatnak. Az irányelv alkalmazási körét ezért ki kell terjeszteni az adalékanyagokra is.

(6) A takarmányozásra szánt termékek olyan nemkívánatos anyagokat tartalmazhatnak, amelyek veszélyeztethetik az állatok egészségét, vagy az állati termékekben való jelenlétük miatt veszélyeztethetik az emberi egészséget illetve a környezetet.

(7) Lehetetlen teljesen megszüntetni a nemkívánatos anyagok jelenlétét, de fontos, hogy csökkentsék a mennyiségüket a takarmányozásra szánt termékekben, megfelelő figyelemmel az anyagok akut toxicitására, biológiai felhalmozódására és lebonthatóságára a nemkívánatos káros hatások megelőzése érdekében. Jelenleg nem kell ezt a mennyiséget a Közösség számára meghatározandó analitikai módszerekkel kimutatható szintek alatt rögzíteni.

(8) A nemkívánatos anyagok maradékait meghatározó módszerek egyre kifinomultabbá válnak, így még az emberi vagy állati egészség szempontjából elhanyagolható mennyiségű maradékanyagokat is ki lehet mutatni.

(9) A nemkívánatos anyagok csak az ezen irányelvben meghatározott feltételekkel összhangban lehetnek jelen takarmányozásra szánt termékekben, és más módon nem használhatók fel takarmányozás céljára. Ezt az irányelvet úgy kell alkalmazni, hogy ne érintse a takarmányokra vonatkozó egyéb közösségi rendelkezéseket, különös tekintettel az összetett takarmányokra vonatkozó szabályokra.

(10) Ezt az irányelvet a takarmányozásra szánt termékek tekintetében a Közösségbe történő belépéstől kell alkalmazni. Ezért elő kell írni, hogy a nemkívánatos anyagok megállapított legnagyobb szintjét általában attól a naptól kell alkalmazni, amikor a takarmányozásra szánt terméket forgalomba hozzák vagy felhasználják, az összes szakaszban és különösen, amikor a terméket importálják.

(11) A takarmányozásra szánt terméknek épnek, eredetinek és kereskedelmi minőségűnek kell lennie, ezért megfelelő felhasználás esetén nem jelenthet veszélyt az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, vagy nem hathat károsan az állattenyésztésre. Ezért be kell tiltani azon takarmányozásra szánt termékek felhasználását és forgalmazását, amelyek az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szinteket meghaladó mértékben tartalmaznak nemkívánatos anyagokat.

(12) Megfelelő legnagyobb szintek meghatározásával korlátozni kell egyes nemkívánatos anyagok jelenlétét a kiegészítő takarmányokban.

(13) Miközben bizonyos esetekben – az alapértékek figyelembevételével – meghatározzák a legnagyobb szintet, további erőfeszítés szükséges néhány különleges nemkívánatos anyag lehető legalacsonyabb szintre történő korlátozása érdekében a takarmányozásra szánt termékekben, hogy ezáltal csökkenjen jelenlétük a takarmányban és a táplálékláncban. Ezért ezen irányelv szerint lehetővé kell tenni azt, hogy a cselekvési küszöbértékeket nagymértékben a meghatározott legnagyobb szintek alatt határozzák meg. A cselekvési küszöbértékek túllépése esetén vizsgálatokat kell végrehajtani a nemkívánatos anyagok forrásának azonosítására, és intézkedéseket kell tenni e források csökkentésére vagy megszüntetésére.

(14) Amennyiben az állati vagy az emberi egészség, illetve a környezet veszélybe kerül, a tagállamok számára lehetővé kell tenni a meghatározott megengedett legnagyobb szintek ideiglenes csökkentését, legnagyobb szintek meghatározását más anyagokra vonatkozóan vagy ezen anyagok jelenlétének tiltását a takarmányozásra szánt termékekben. Az egységes alkalmazás biztosítása érdekében ezen irányelv I. mellékletének bármilyen módosításáról közösségi sürgősségi eljárással kell határozni a kiegészítő dokumentumok és az elővigyázatosság elve alapján.

(15) Az ezen irányelv követelményeinek megfelelő takarmányozásra szánt termékekben jelenlévő nemkívánatos anyagok szintjével kapcsolatban csak az ezen irányelvben és a takarmányozás terén végzendő hatósági vizsgálatok megszervezésére vonatkozó elvek meghatározásáról szóló, 1995. október 25-i 95/53/EK tanácsi irányelvben [6] előírt korlátozásokat lehet alkalmazni a forgalomba hozatalkor.

(16) A tagállamok a 95/53/EK irányelvnek megfelelő ellenőrző intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása érdekében, hogy a takarmányozásra szánt termékek felhasználásakor vagy forgalomba hozatalakor megfeleljenek a nemkívánatos anyagokra vonatkozó követelményeknek.

(17) Egy megfelelő közösségi eljárást kell megállapítani az ezen irányelv mellékleteiben meghatározott műszaki rendelkezések átdolgozásához a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével.

(18) A javasolt intézkedések végrehajtásának elősegítése céljából szoros együttműködési eljárásra van szükség a tagállamok és a Bizottság között a 70/372/EGK határozat [7] által felállított Takarmányok Állandó Bizottságán belül.

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a takarmányozásra szánt termékekben előforduló nemkívánatos anyagokra vonatkozik.

(2) Ezt az irányelvet

a) a takarmány-adalékanyagokról szóló, 1970. november 23-i 70/524/EGK tanácsi irányelv [9];

b) a 96/25/EK tanácsi irányelv és az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelv [10];

c) a gyümölcsökben és zöldségekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1976. november 23-i 76/895/EGK tanácsi irányelv [11], a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/362/EGK tanácsi irányelv [12], az állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1986. július 24-i 86/363/EGK tanácsi irányelv [13], és az egyes növényi eredetű termékekben – többek között a gyümölcsökben és zöldségekben –, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról szóló, 1990. november 27-i 90/642/EGK tanácsi irányelv [14], amennyiben ezek a maradványok nincsenek felsorolva ezen irányelv I. mellékletében;

d) az emberi és az állati egészséggel összefüggő állat-egészségügyi kérdésekre vonatkozó közösségi jogszabályok;

e) a takarmányozási célra felhasznált egyes termékekről szóló, 1982. június 30-i 82/471/EGK tanácsi irányelv [15];

f) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelv [16]

rendelkezéseinek sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "takarmány": az állatok szájon át történő táplálására szolgáló, természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredetű termék, illetve az ezek ipari feldolgozásából származó termék, valamint szerves vagy szervetlen anyag önmagában vagy keverékekben, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

b) "takarmány-alapanyagok": különböző természetes állapotú, friss vagy tartósított, növényi vagy állati eredetű termék, illetve az ezek ipari feldolgozásából származó termék, valamint szerves vagy szervetlen anyag, adalékanyagokkal vagy azok nélkül, amelyet állatok etetésére szándékoznak akár közvetlenül, akár feldolgozás után, vagy összetett takarmányok előállításához vagy előkeverékek összetevőjeként felhasználni;

c) "adalékanyag": a 70/524/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének a) pontjában meghatározott adalékanyagok;

d) "előkeverék": adalékanyagok keverékei, illetve egy vagy több adalékanyag keveréke vivőanyagként használt anyagokkal, amelyet takarmány előállítására szánnak;

e) "összetett takarmány": teljes értékű vagy kiegészítő takarmányként állatok szájon át történő táplálására szolgáló takarmány-alapanyagok keveréke, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

f) "kiegészítő takarmány": a takarmányok keveréke, amely bizonyos anyagokat nagy mennyiségben tartalmaz, és amely összetételénél fogva kizárólag más takarmányokkal együtt etetve elegendő napi adagként;

g) "teljes értékű takarmány": a takarmányok keveréke, amely összetételénél fogva elegendő napi adagként;

h) "takarmányozásra szánt termék": takarmány-alapanyagok, előkeverékek, adalékanyagok, takarmányok és egyéb takarmányként való felhasználásra szánt vagy takarmányban felhasznált termékek;

i) "napi adag": a takarmányok 12 %-os nedvességtartalommal számított átlagos összmennyisége, amely egy meghatározott fajú, korcsoportú és hasznosítási irányú állat napi táplálóanyag-szükségletét teljes mértékben biztosítja;

j) "állat": a rendszerint az ember által táplált és tartott, illetve fogyasztott fajokhoz tartozó állat, valamint a vadon élő állatok, ha ezeket a vadállatokat takarmánnyal etetik;

k) "forgalomba hozatal" vagy "forgalmazás": a takarmányozásra szánt termékek eladás céljából, beleértve az eladásra felkínálást, vagy bármely más, harmadik személy részére, visszterhes vagy ingyenes átruházási forma céljából történő készletezése, valamint maga az eladás vagy az átruházás más formái;

l) "nemkívánatos anyag": bármely olyan anyag vagy termék – a kórokozók kivételével –, amely jelen van a takarmányozásra szánt termékben és/vagy annak felületén, és amely potenciális veszélyt jelent az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre, vagy káros hatással lehet az állattenyésztésre.

3. cikk

(1) Takarmányozásra szánt termék csak akkor hozható be harmadik országokból Közösségen belüli felhasználásra, illetve akkor hozható forgalomba és/vagy használható fel a Közösségen belül, ha a termék megbízható és kifogástalan kereskedelmi minőségű, illetve megfelelő felhasználás esetén nem jelent veszélyt az emberi egészségre, az állati egészségre vagy a környezetre, illetve nincs káros hatással az állattenyésztésre.

(2) A takarmányozásra szánt termék különösen nem felel meg az (1) bekezdésben előírtaknak, ha a termék által tartalmazott nemkívánatos anyagok szintje nem felel meg az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szinteknek.

4. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az I. mellékletben felsorolt nemkívánatos anyagok csak az ott meghatározott feltételek szerint engedhetők meg a takarmányozásra szánt termékekben.

(2) A takarmányozásra szánt termékben előforduló nemkívánatos anyagok forrásainak csökkentése vagy megszüntetése céljából a tagállamok – a gazdasági szereplőkkel együttműködve – vizsgálatokat folytatnak a nemkívánatos anyagok forrásainak azonosítására azokban az esetekben, amikor azok túllépik a legnagyobb megengedhető szinteket, illetve ha az alapértékeket figyelembe véve, ezen anyagok nagyobb szintjét észlelik. A megnövekedett szintek eseteinek egységes megközelítése érdekében szükséges lehet megállapítani azokat a cselekvési küszöbértékeket, amelyek elérése esetén vizsgálatot kell indítani. Ezek az értékek a II. mellékletben határozhatók meg.

A tagállamok eljuttatják a Bizottságnak és a többi tagállamnak a forrásra, valamint a nemkívánatos anyagok szintjének csökkentése, illetve ezen anyagok jelenlétének megszüntetése érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó összes információt és ténymegállapítást. Ezt a tájékoztatást a 95/53/EK irányelv 22. cikkének rendelkezései szerint a Bizottságnak továbbítandó éves beszámoló keretében kell továbbítani azon esetek kivételével, amikor a tájékoztatásnak azonnali vonatkozásai vannak a többi tagállamra nézve. Ez utóbbi esetben az információkat haladéktalanul továbbítani kell.

5. cikk

A tagállamok előírják, hogy az I. mellékletben meghatározott legnagyobb szintet meghaladó mértékben nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmányozásra szánt termék hígítás céljából nem keverhető össze ugyanolyan vagy más, takarmányozásra szánt termékkel.

6. cikk

Mivel nincsenek különös rendelkezések a kiegészítő takarmányokra vonatkozóan, a tagállamok előírják, hogy a kiegészítő takarmányok – a napi adagként előírt felhasználási arányukat figyelembe véve – nem tartalmazhatják az I. mellékletben felsorolt nemkívánatos anyagoknak a teljes értékű takarmányok esetében megállapított szinteket meghaladó szintjét.

7. cikk

(1) Amennyiben új információk vagy a meglévő információknak a kérdéses rendelkezések elfogadása óta végrehajtott újraértékelése alapján egy tagállam bizonyítani tudja, hogy az I. mellékletben meghatározott valamely legnagyobb szint vagy egy ott nem felsorolt nemkívánatos anyag veszélyt jelent az állati vagy emberi egészségre, illetve a környezetre, ez a tagállam ideiglenesen csökkentheti a meglévő legnagyobb szintet, megállapíthat egy legnagyobb szintet vagy megtilthatja az adott nemkívánatos anyag jelenlétét a takarmányozásra szánt termékekben. A tagállam haladéktalanul tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, döntését megindokolva.

(2) A 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően haladéktalanul határozni kell arról, hogy az I. és II. mellékletet módosítani kell-e.

Mindaddig, amíg sem a Tanács, sem a Bizottság nem hoz határozatot, a tagállam fenntarthatja az alkalmazott intézkedéseit.

A tagállamnak biztosítania kell, hogy az általa hozott határozat nyilvánosságra kerüljön.

8. cikk

(1) A 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság, a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének figyelembevételével módosítja az I. és II. mellékletet.

(2) Továbbá a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a Bizottság:

- rendszeresen elfogadja az I. és II. melléklet egységes szerkezetbe foglalt változatait, belefoglalva az (1) bekezdés szerint végrehajtott módosításokat,

- elfogadhatósági kritériumokat határozhat meg a méregtelenítési eljárások vonatkozásában, ezzel kiegészítve az ilyen eljárásokon átesett takarmányozásra szánt termékek esetében előírt kritériumokat.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy intézkedéseket tesznek a (2) bekezdés szerinti elfogadható eljárások pontos végrehajtása és a méregtelenített takarmányozásra szánt termékeknek az I. melléklet rendelkezéseinek való megfelelése érdekében.

9. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelvnek megfelelő takarmányozásra szánt termékekre forgalmazásuk tekintetében nem vonatkoznak a nemkívánatos anyagok jelenlétével kapcsolatos egyéb korlátozások, mint amelyeket ez az irányelv és a 95/53/EK irányelv előír.

10. cikk

Azokat a rendelkezéseket, amelyek hatással lehetnek a közegészségügyre vagy az állategészségügyre vagy a környezetre, a megfelelő tudományos bizottsággal/bizottságokkal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

11. cikk

(1) A Bizottságot a 70/372/EGK határozat 1. cikke által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben hivatkozás történik erre a cikkre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszakot három hónapban kell megállapítani.

12. cikk

(1) A Bizottságot a 70/372/EGK határozat 1. cikke által létrehozott Takarmányok Állandó Bizottsága segíti.

(2) Amennyiben hivatkozás történik erre a cikkre, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

(3) Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időszakot tizenöt napban kell megállapítani.

13. cikk

(1) A Közösségben előállított és harmadik országokba exportálandó takarmányozásra szánt termékek esetében a tagállamoknak legalább ezen irányelv rendelkezéseit alkalmazniuk kell.

(2) Az (1) bekezdés nem sérti a tagállamoknak azt a jogát, hogy a 178/2002/EK rendelet [17] 12. cikkében meghatározott feltételek szerint újrakivitelt engedélyezzenek. Az említett rendelet 20. cikkének rendelkezéseit ennek megfelelően kell alkalmazni.

14. cikk

(1) Az 1999/29/EK irányelv 2003. augusztus 1-jétől hatályát veszti, a tagállamoknak az említett irányelv III. mellékletének A. részében felsorolt irányelvek átültetésére vonatkozó – az említett melléklet B. részében megállapított – határidőkkel kapcsolatos kötelezettségének sérelme nélkül.

(2) Az 1999/29/EK irányelvre történt hivatkozásokat az ezen irányelvre történt hivatkozásokként, és a III. mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

15. cikk

A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. május 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Az elfogadott intézkedéseket 2003. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

16. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. május 7-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

R. De Rato Y Figaredo

[1] HL C 89. (E), 2000.3.28., 70. o. és HL C 96. (E), 2001.3.27., 346. o.

[2] HL C 140., 2000.5.18., 9. o.

[3] Az Európai Parlament 2000. október 4-i véleménye (HL C 178., 2001.6.22., 160. o.), a Tanács 2001. szeptember 17-i közös álláspontja (HL C 4., 2002.1.7., 1. o.) és az Európai Parlament 2001. december 12-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). Az Európai Parlament 2002. április 10-i határozata és a Tanács 2002. április 22-i határozata.

[4] HL L 115., 1999.5.4., 32. o.

[5] HL L 125., 1996.5.23., 35. o. A legutóbb a 2000/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 105., 2000.5.3., 36. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 265., 1995.11.8., 17. o. A legutóbb a 2001/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 234., 2001.9.1., 55. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL L 270., 1970.12.14., 1. o. A legutóbb a 2205/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 297., 2001.11.15., 3. o.) módosított irányelv.

[10] HL L 86., 1979.4.6., 30. o. A legutóbb a 2002/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 63., 2002.3.6., 23. o.) módosított irányelv.

[11] HL L 340., 1976.12.9., 26. o. A legutóbb a 2000/57/EK bizottsági irányelvvel (HL L 244., 2000.9.29., 76. o.) módosított irányelv.

[12] HL L 221., 1986.8.7., 37. o. A legutóbb a 2002/23/EK bizottsági irányelvvel (HL L 64., 2002.3.7., 13. o.) módosított irányelv.

[13] HL L 221., 1986.8.7., 43. o. A legutóbb a 2002/23/EK irányelvvel módosított irányelv.

[14] HL L 350., 1990.12.14., 71. o. A legutóbb a 2002/23/EK irányelvvel módosított irányelv.

[15] HL L 213., 1982.7.21., 8. o. A legutóbb az 1999/20/EK irányelvvel (HL L 80., 1999.3.25., 20. o.) módosított irányelv.

[16] HL L 237., 1993.9.22., 23. o. A legutóbb az 1999/29/EK irányelvvel (HL L 115., 1999.5.4., 32. o.) módosított irányelv.

[17] Az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Nemkívánatos anyag | Takarmányozásra szánt termék | Legnagyobb tartalom mg/kg-ban (ppm), 12 %-os nedvességtartalmú takarmányra vonatkozóan |

| |

(1) | (2) | (3) |

1.Arzén | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 2 |

–fűből, szárított lucernából, szárított lóheréből készült liszt, szárított cukorrépa pép, szárított cukorrépa szelet | 4 |

–foszfátok és halak vagy más tengeri állatok feldolgozásából nyert takarmány | 10 |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 2 |

–teljes értékű haltakarmányok | 4 |

Kiegészítő takarmányok, kivéve: | 4 |

–ásványi takarmányok | 12 |

2.Ólom | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 10 |

–zöldtakarmány | 40 |

–foszfátok | 30 |

–takarmányélesztő | 5 |

Teljes értékű takarmányok | 5 |

Kiegészítő takarmányok, kivéve: | 10 |

–ásványi takarmányok | 30 |

3.Fluor | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 150 |

–állati eredetű takarmányok | 500 |

–foszfátok | 2000 |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 150 |

–teljes értékű marha-, juh- és kecsketakarmányok | |

–tejelő | 30 |

–más | 50 |

–teljes értékű sertéstakarmányok | 100 |

–teljes értékű baromfitápok | 350 |

–teljes értékű csirketápok | 250 |

Marháknak, juhoknak és kecskéknek szánt ásványi keverékek | 2000 |

Más kiegészítő takarmányok | 125 |

4.Higany | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 0,1 |

–halak vagy más tengeri állatok feldolgozásával előállított takarmányok | 0,5 |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 0,1 |

–teljes értékű kutya- és macskatápok | 0,4 |

Kiegészítő takarmányok, kivéve: | 0,2 |

–kiegészítő kutya- és macskatápok | |

5.Nitritek | Halliszt | 60 (nátrium-nitritben kifejezve) |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: –kedvtelésből tartott állatok takarmányai, kivéve a madarakat és az akváriumi halakat | 15 (nátrium-nitritben kifejezve) |

6.Kadmium | Növényi eredetű takarmány-alapanyagok | 1 |

Állati eredetű takarmány-alapanyagok, kivéve: | 2 |

–kedvtelésből tartott állatok takarmányai | |

Foszfátok | 10 |

Teljes értékű marha-, juh- és kecsketakarmányok, kivéve: | 1 |

–teljes értékű borjú-, bárány- és gidatakarmányok | |

Más teljes értékű takarmányok, kivéve: | 0,5 |

–kedvtelésből tartott állatok takarmányai | |

Ásványi takarmányok | 5 |

Egyéb kiegészítő marha-, juh- és kecsketakarmányok | 0,5 |

7.Aflatoxin B1 | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 0,05 |

–földimogyoró, kopra, pálmamag, gyapotmag, babaszumag, kukorica és az ezek feldolgozásából származó termékek | 0,02 |

Teljes értékű marha-, juh és kecsketakarmányok, kivéve: | 0,05 |

–tejelő teheneknek szánt takarmányok | 0,005 |

–borjú- és báránytakarmányok | 0,01 |

Teljes értékű sertés- és baromfitakarmányok (kivéve a növendék állatoknak szánt takarmányt) | 0,02 |

Más teljes értékű takarmányok | 0,01 |

Kiegészítő marha-, juh- és kecsketakarmányok (kivéve a tejelő állatoknak, borjaknak és bárányoknak szánt kiegészítő takarmányt) | 0,05 |

Kiegészítő sertés- és baromfitakarmányok (kivéve a növendék állatoknak szánt kiegészítő takarmányt) | 0,03 |

Más kiegészítő takarmányok | 0,005 |

8.Hidrogén-cianid (kéksav) | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 50 |

–lenmag | 250 |

–lenmagpogácsa | 350 |

–manióka termékek és mandula-pogácsa | 100 |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 50 |

–teljes értékű csirketápok | 10 |

9.Szabad gosszipol | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 20 |

–gyapotmag-pogácsa | 1200 |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 20 |

–teljes értékű marha-, juh- és kecsketakarmányok | 500 |

–teljes értékű baromfi- (a tojótyúkok kivételével) és borjútakarmányok | 100 |

–teljes értékű nyúl- és sertéstakarmányok (kivéve a malactakarmányt) | 60 |

10.Teobromin | Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 300 |

–kifejlett marháknak szánt teljes értékű takarmány | 700 |

11.Mustár-illóolaj | Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 100 |

–repcepogácsa | 4000 (allil-izotiocianátban kifejezve) |

Teljes értékű takarmányok, kivéve: | 150 (allil-izotiocianátra kifejezve) |

–teljes értékű marha-, juh- és kecsketakarmány (kivéve a növendék állatok takarmányait) | 1000 (allil-izotiocianátra kifejezve) |

–teljes értékű sertés- (kivéve a malactakarmányt) és baromfitakarmány | 500 (allil-izotiocianátra kifejezve) |

12.Vinil-tiooxazolidon (Vinil-oxazolidin tion) | Teljes értékű baromfitápok, kivéve: | 1000 |

–tojótyúkoknak szánt teljes értékű táp | 500 |

13.Anyarozs (Claviceps purpurea) | Őröletlen gabonaféléket tartalmazó összes takarmány | 1000 |

14.Alkaloidákat, glükozidákat vagy más mérgező anyagokat külön, illetve kombinációban tartalmazó gyommagvak és őröletlen vagy össze nem zúzott termések, beleértve: | Összes takarmány | 3000 |

a)Lolium temulentum L., | 1000 |

b)Lolium remotum Schrank, | 1000 |

c)Dantura stramonium L. | 1000 |

15.Ricinus – Ricinus communis L. | Összes takarmány | 10 (ricinusmaghéjban kifejezve) |

16.Crotalaria fajok | Összes takarmány | 100 |

17.Aldrin | egyenként vagy összesen dieldrinben kifejezve | Összes takarmány, kivéve: | 0,01 |

18.Dieldrin | –zsírok | 0,2 |

19.Kamfeklor (toxafén) | Összes takarmány | 0,1 |

20.Klórdán (a cisz- és transz izomerek, valamint az oxiklórdán összege klórdánban kifejezve) | Összes takarmány, kivéve: | 0,02 |

–zsírok | 0,05 |

21.DDT (a DDT-, TDE- és DDE-izomerek összege DDT-ben kifejezve) | Összes takarmány, kivéve: | 0,05 |

–zsírok | 0,5 |

22.Endoszulfán (az alfa- és béta-izomerek, valamint az endoszulfán-szulfát összege endoszulfánban kifejezve) | Összes takarmány kivéve: | 0,1 |

–kukorica | 0,2 |

–olajos magvak | 0,5 |

–teljes értékű haltakarmány | 0,005 |

23.Endrin (az endrin és a delta-keto-endrin összege, endrinben kifejezve) | Összes takarmány, kivéve: | 0,01 |

–zsírok | 0,05 |

24.Heptaklór (a heptaklór és a heptaklór-epoxid összege, heptaklórban kifejezve) | Összes takarmány, kivéve: | 0,01 |

–zsírok | 0,2 |

25.Hexaklór-benzol (HCB) | Összes takarmány, kivéve: | 0,01 |

–zsírok | 0,2 |

26.Hexaklór-ciklohexán (HCH) | | |

26.1.alfa-izomerek | Összes takarmány, kivéve: | 0,02 |

–zsírok | 0,2 |

26.2.béta-izomerek | Összetett takarmányok, kivéve: | 0,01 |

–tejelő teheneknek szánt takarmány | 0,005 |

Takarmány-alapanyagok, kivéve: | 0,01 |

–zsírok | 0,1 |

26.3.gamma-izomerek | Összes takarmány, kivéve: | 0,2 |

–zsírok | 2,0 |

27.Dioxin (a PCDD és a PCDF összege), nemzetközi toxicitási egyenértékben kifejezve | Citruspép | 500 pg I-TEQ/kg (felső kimutathatósági határ) |

28.Kajszibarack – Prunus armeniaca L. | Összes takarmány | Az első oszlopban felsorolt növényfajok magjai és termései, illetve azok feldolgozott származékai csak mennyiségileg nem kimutatható, elenyésző mennyiségben lehetnek jelen a takarmányban |

29.Keserűmandula – Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara (DC.) Focke) |

30.Hántolatlan bükkmakk – Fagus silvatica L. |

31.Vetési gomborka – Camelina sativa (L.) Crantz |

32.Mowrah, Bassia, Madhuca – Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb. = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller) |

33.Jatropha curcas L. |

34.Croton tiglium L. |

35.Indiai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. Ssp. intergrifolia (West.) Thell. |

36.Szareptai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea |

37.Kínai mustár – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var lutea Batalin |

38.Fekete mustár – Brassica nigra (L.) Koch |

39.Etiópiai mustár – Brassica carinata A. Braun |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1999/29/EK irányelv | Jelen irányelv |

1. cikk | 1. cikk |

2. cikk a) pont | 2. cikk a) pont |

2. cikk b) pont | 2. cikk b) pont |

2. cikk c) pont | 2. cikk g) pont |

2. cikk d) pont | 2. cikk f) pont |

2. cikk e) pont | 2. cikk e) pont |

2. cikk f) pont | 2. cikk i) pont |

2. cikk g) pont | 2. cikk j) pont |

2. cikk h) pont | – |

– | 2. cikk c) pont |

– | 2. cikk d) pont |

– | 2. cikk h) pont |

– | 2. cikk k) pont |

– | 2. cikk l) pont |

3. cikk | 3. cikk |

4. cikk (1) bekezdés | 4. cikk (1) bekezdés |

4. cikk (2) bekezdés | – |

– | 4. cikk (2) bekezdés |

5. cikk | – |

6. cikk | – |

7. cikk | 5. cikk |

8. cikk | 6. cikk |

9. cikk | 7. cikk |

10. cikk | 8. cikk |

11. cikk | 9. cikk |

12. cikk | – |

– | 10. cikk |

13. cikk | 11. cikk |

14. cikk | 12. cikk |

15. cikk | 13. cikk |

16. cikk | – |

– | 14. cikk |

– | 15. cikk |

17. cikk | 16. cikk |

18. cikk | 17. cikk |

I. melléklet | I. melléklet |

II. melléklet | – |

III. melléklet | – |

IV. melléklet | II. melléklet |

--------------------------------------------------

Top