Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0478

A Bizottság határozata (2002. június 20.) a fentin-acetát 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2002) 2199. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 164, 22.6.2002, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 110 - 111
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 120 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/478/oj

32002D0478Hivatalos Lap L 164 , 22/06/2002 o. 0041 - 0042


A Bizottság határozata

(2002. június 20.)

a fentin-acetát 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2002) 2199. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/478/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére,

tekintettel a legutóbb a 2002/18/EK irányelvvel módosított [1], a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

tekintettel a legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel módosított [3], a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram első szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1992. december 11-i 3600/92/EGK bizottsági rendeletre [4] és különösen annak 7. cikke (3A) bekezdésének b) pontjára,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése előírta az 1993. július 15-én már a piacon lévő növényvédő szerekben használt hatóanyagok vizsgálatáról szóló munkaprogram végrehajtását a Bizottságnak. A program végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 3600/92/EGK bizottsági rendelet állapította meg.

(2) A legutóbb a 2230/95/EK rendelettel módosított [5], a növényvédő szerek hatóanyagainak megállapításáról és a referens tagállamoknak a 3600/92/EGK bizottsági rendelet végrehajtására történő kijelöléséről szóló, 1994. április 27-i 933/94/EK bizottsági rendelet [6] meghatározta azokat a hatóanyagokat, amelyeket a 3600/92/EK rendelet keretében vizsgálni kell, és az egyes hatóanyagok értékelésére egy-egy tagállamot referensként megjelölt, valamint minden olyan hatóanyag gyártóját azonosította, akik bejelentésüket időben megtették.

(3) A fentin-acetát egyike a 933/94/EK rendelet által meghatározott 90 hatóanyagnak.

(4) A 3600/92/EGK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az Egyesült Királyság, mint kijelölt referens tagállam a kapott információ értékeléséről 1996. november 11-én jelentést nyújtott be a Bizottságnak a bejelentők által e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően szolgáltatott információkról készített értékeléséről.

(5) A referens tagállam jelentésének kézhezvételekor a Bizottság konzultációkat kezdett a tagállamok szakértőivel, valamint a legfontosabb bejelentővel (Agrevo, most Aventis), ahogyan az a 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében elő van írva.

(6) Az Egyesült Királyságnak az értékelésről szóló jelentését a tagállamok és a Bizottság felülvizsgálta a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság keretén belül. A 3600/92/EGK rendelet 7. cikkének (6) bekezdésével összhangban a fentin-acetátról szóló jelentés felülvizsgálatának eredményét 2001. december 7-én bizottsági felülvizsgálati jelentés formájában véglegesítették.

(7) A benyújtott információk alapján történt értékelés alapján nem bizonyítható, hogy a javasolt használati feltételek mellett a fentin-acetát-tartalmú növényvédő szerek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított követelményeket kielégítik, különös tekintettel a fentin-acetátnak potenciálisan kitett felhasználókra, valamint a nem célorganizmusokra gyakorolt esetleges hatására.

(8) A fentin-acetátot ezért nem lehet felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

(9) Intézkedéseket kell tenni, hogy a fentin-acetátot tartalmazó növényvédő szerek jelenleg érvényes engedélyét meghatározott időn belül visszavonják, azokat ne újítsák meg, továbbá ne adjanak ki új engedélyeket.

(10) A fentin-acetát tartalmú növényvédő szerek megsemmisítésére, tárolására, forgalomba hozatalára és a meglévő készletekre a tagállam által engedélyezett türelmi idő a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének értelmében 12 hónapnál hosszabb nem lehet annak érdekében, hogy a meglévő készleteket még egy további termesztési időszakban elhasználják.

(11) Ez a határozat nem érinti a Bizottság e hatóanyaggal kapcsolatos, a legutóbb az Ausztria, Finnország és Svédország Csatlakozási Okmányával módosított, az egyes hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának tilalmáról szóló 1978. december 21-i 79/117/EGK tanácsi irányelv [7] keretében tett bármilyen későbbi intézkedését.

(12) E határozat rendelkezései összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A fentin-acetát hatóanyagként nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

1. a fentin-acetát hatóanyagú növényvédő szerekre kiadott engedélyeket az e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül visszavonják;

2. a határozat elfogadásától számítva a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében biztosított eltérési lehetőség alapján ne adjanak ki, vagy újítsanak meg fentin-acetát hatóanyagú növényvédő szerekre engedélyt.

3. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban megállapított bármely türelmi idő a lehető legrövidebb, és nem hosszabb, mint az e határozat elfogadásától számított 18 hónap.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 20-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 55., 2002.2.26., 29. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

[3] HL L 259., 2000.10.13., 27. o.

[4] HL L 366., 1992.12.15., 10. o.

[5] HL L 225., 1995.9.22., 1. o.

[6] HL L 107., 1994.4.28., 8. o.

[7] HL L 33., 1979.2.8., 36. o.

--------------------------------------------------

Top