Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0075

A Bizottság határozata (2002. február 1.) a csillagánizs harmadik országokból való behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2002) 379. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 33, 2.2.2002, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 040 P. 346 - 349

No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2003; hatályon kívül helyezte: 32003D0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/75(1)/oj

32002D0075Hivatalos Lap L 033 , 02/02/2002 o. 0031 - 0034


A Bizottság határozata

(2002. február 1.)

a csillagánizs harmadik országokból való behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról

(az értesítés a C(2002) 379. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/75/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 1993. június 14-i 93/43/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A csillagánizs (Illicium verum), amely kínai csillagánizs, illetve ánizscsillag néven is ismert, emberi fogyasztásra alkalmas, és általánosan használt élelmiszerek összetevőjeként.

(2) A csillagánizs japán csillagánizsként (Illicium anisatum vagy Illicium religiosum, Illicium japonicum, shikimmi és skimmi) ismert növénytani változatáról tudományosan bizonyított, hogy rendkívül mérgező, ezért emberi fogyasztásra nem alkalmas.

(3) Egyes harmadik országokból származó csillagánizs-szállítmányok elemzése japán csillagánizs jelenlétét is kimutatta; a japán csillagánizs jelenlétét pedig több esetben is összefüggésbe hozták a Közösségben fellépett ételmérgezéssel.

(4) Egyes harmadik országokban tehát élelmiszer-higiéniai probléma mutatkozik, amely súlyos közegészségügyi veszélyt jelent a Közösség számára, ezért megfelelő védekezési intézkedések elfogadása szükséges közösségi szinten.

(5) Fontos annak a biztosítása, hogy a harmadik országból emberi fogyasztásra vagy élelmiszerek összetevőjeként behozott csillagánizs ne tartalmazzon japán csillagánizst.

(6) A harmadik országbeli illetékes hatóságoknak megfelelő okmányokkal kell tanúsítaniuk az országukból származó minden egyes csillagánizs-szállítmány esetén, hogy kizárólag csillagánizst tartalmaz és japán csillagánizstól mentes.

(7) Ezért a közegészség védelme céljából a Közösségbe behozott, emberi fogyasztásra vagy élelmiszerek összetevőjéül szánt csillagánizs-szállítmányokat szúrópróbaszerű mintavétel útján elemzésnek kell alávetni, mielőtt szabad kereskedelmi forgalomba kerülnének; ugyanilyen okból a már piacon lévő termékeket is ellenőrizni kell.

(8) Mivel az e határozatban előírt intézkedések súlyosan érintik a tagállamok vizsgálati erőforrásait, rövid időn belül értékelni kell azok eredményeit, és szükség szerint módosítani kell az intézkedéseket.

(9) A 93/43/EGK tanácsi irányelv 10. cikkének (3) bekezdésében előírt intézkedésekkel kapcsolatosan a tagállamokkal 2001. december 18-án folytatott konzultációt követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A tagállamok abban az esetben hozhatnak be harmadik országból a 09091000 KN-kód alá sorolt, emberi fogyasztásra vagy élelmiszerek összetevőjéül szánt csillagánizst (Illicium verum), ha:

a) minden egyes szállítmányt a hatósági mintavétel és elemzés eredményeit tanúsító bizonylat, valamint az I. mellékletben foglalt minta szerint kitöltött, aláírt és az exportáló harmadik ország illetékes hatósága által ellenőrzött bizonyítvány kísér, amely tanúsítja, hogy a szállítmány nem tartalmaz emberi fogyasztásra nem alkalmas japán csillagánizst (Illicium anisatum, amely Illicium religiosum, Illicium janponicum, shikimmi és skimmi néven is ismert);

b) a szállítmányt a II. mellékletben felsorolt határátkelőhelyek egyikén keresztül hozzák be a Közösség területére;

c) minden egyes szállítmányt külön kód azonosít, amely megegyezik a bizonyítványban és az a) pontban említett hatósági mintavétel és elemzés eredményeit tanúsító kísérőokmányban feltüntetett kóddal.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai gondoskodnak arról, hogy a harmadik országból behozott csillagánizsra vonatkozó okmányokat vizsgálatnak vessék alá, hogy megbizonyosodjanak az egészségügyi bizonyítvánnyal és a mintavétel eredményeivel kapcsolatosan az (1) bekezdés a) pontjában említett követelmények betartásáról. A tagállamok biztosítják azt is, hogy az importőrök kötelesek legyenek előzetes értesítést küldeni a közösségi határátkelőhelyeken működő illetékes hatóságnak a szállítmány mennyiségéről, jellegéről és érkezésének várható időpontjáról.

(3) A tagállamok szúrópróbaszerű mintavétel útján elemzik a harmadik országból származó, emberi fogyasztásra vagy élelmiszerek összetevőjéül szánt csillagánizs-szállítmányait, mielőtt a Közösségbe való belépési helyről szabad kereskedelmi forgalomba kerülnének, és az élelmiszerekre vonatkozó sürgősségi riasztórendszer (rapid alert system for food – RASFF) útján tájékoztatják a Bizottságot az elemzések eredményeiről. A tagállamok az importőrre, illetve annak megbízottjára terhelhetik az elemzés költségét.

2. cikk

A tagállamok kizárólag nem emberi fogyasztás céljából engedélyezhetik japán csillagánizs behozatalát.

Valamennyi harmadik országból a Közösségbe behozott japán csillagánizs-szállítmányt címkével kell ellátni, amely figyelmeztet arra, hogy a termék emberi fogyasztásra nem alkalmas.

3. cikk

A tagállamok meghozzák a megfelelő intézkedéseket – beleértve a már piacon lévő csillagánizs mintavétel útján történő elemzését –, hogy ellenőrizzék, nincs-e japán csillagánizs az emberi fogyasztásra szánt áruban.

4. cikk

Ezt a határozatot 2002. július 1-jéig felül kell vizsgálni annak megállapítása céljából, hogy az 1. cikkben említett különleges feltételek megfelelő közegészségügyi védelmet nyújtanak-e a Közösség számára.

5. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek a határozatnak megfeleljenek. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. február 1-jén.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 175., 1993.7.19., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A belépési helyek felsorolása, amelyeken keresztül harmadik országból származó csillagánizs az Európai Közösség területére behozható

Tagállam | A belépés helye |

Belgium | Antwerp |

Dánia | Valamennyi dán kikötő és repülőtér, illetve valamennyi határállomás |

Németország | HZA Munich repülőtér a HZA Munich-ZA repülőtérenHZA Bremerhaven-ZA Rotersand in HZA Bremen-ZA BremershavenHZA Bremerhaven-ZA konténerterminál a HZA Bremen-ZA Bremerhaven konténerterminálonHZA Hamburg-Freihafen-Terminal in HZA Hamburg-Hafen-ZA WaltershofHZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus Terminal Südbahnhof in HZA Hamburg-ZA WaltershofHZA Hamburg-Freihafen-ZA Köhlfleetdamm in HZA Hamburg-ZA WaltershofHZA Hamburg-St Annen-ZA Altona wird ersatzlos aufgehoben ab 1.1.2002HZA Hamburg-Waltershof-Terminal in HZA Hamburg-ZA WaltershofHZA Hamburg-Waltershof-Flughafen in HZA Itzehoe-ZA Hamburg-airportHZA Lüneburg-ZA Stade in HZA Oldenburg-ZA StadeHZA Trier-ZA Idar-Oberstein in HZA Koblenz-ZA Idar-Oberstein |

Görögország | Athens, Pireas, Elefsis, Athens Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Crete, Crete Airport, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi |

Spanyolország | A Coruña-Laxe (kikötő), Algeciras (kikötő), Alicante (repülőtér és kikötő), Almería (repülőtér és kikötő), Asturias (repülőtér), Barcelona (repülőtér és kikötő), Bilbao (repülőtér és kikötő), Cádiz (kikötő), Cartagena (kikötő), Gijón (kikötő), Gran Canaria (repülőtér), Huelva (kikötő), Las Palmas de Gran Canaria (kikötő), Madrid (repülőtér), Málaga (repülőtér és kikötő), Márin (kikötő), Palma de Mallorca (repülőtér), Pasajes (kikötő), Santa Cruz de Tenerife (kikötő), Santander (repülőtér és kikötő), Santiago de Compostela (repülőtér), San Sebastian (repülőtér), Sevilla (repülőtér és kikötő), Tarragona (kikötő), Tenerife Norte (repülőtér), Tenerife Sur (repülőtér), Valencia (repülőtér és kikötő), Vigo (repülőtér és kikötő),Villagarcía-Ribeira-Caraminal (kikötő), Vitoria (repülőtér), Zaragoza (repülőtér) |

Franciaország | Marseilles (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime) |

Írország | Dublin (kikötő és repülőtér), Cork (kikötő és repülőtér), Shannon (repülőtér), Waterford (repülőtér) |

Olaszország | Valamennyi kikötő, repülőtér és határállomás |

Luxemburg | Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg |

Hollandia | Rotterdam |

Ausztria | HZA Graz, HZA Vienna, Wiener Neustadt, Linz |

Portugália | Valamennyi kikötő, repülőtér és határállomás |

Finnország | Helsinki |

Svédország | Göteborg |

Egyesült Királyság | Belfast, Felixstowe, Gatwick Airport, Heathrow Airport, Hull, Liverpool, London, Southampton |

--------------------------------------------------

Top