Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0078

A Bizottság 2001/78/EK irányelve (2001. szeptember 13.) a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V. és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII–XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról (A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 285, 29.10.2001, p. 1–162 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 94 - 250

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006; közvetve hatályon kívül helyezte: 32004L0018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/78/oj

32001L0078Hivatalos Lap L 285 , 29/10/2001 o. 0001 - 0162


a Bizottság 2001/78/EK irányelve

(2001. szeptember 13.)

a 93/36/EGK tanácsi irányelv IV. mellékletének, a 93/37/EGK tanácsi irányelv IV., V. és VI. mellékletének, a 97/52/EK irányelvvel módosított 92/50/EGK tanácsi irányelv III. és IV. mellékletének és a 98/4/EK irányelvvel módosított 93/38/EGK tanácsi irányelv XII–XV., XVII. és XVIII. mellékletének módosításáról

(A közbeszerzési hirdetmények közzétételénél használt szabványos űrlapokra vonatkozó irányelv)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 97/52/EK irányelvvel [1] módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 22. cikkére, a 97/52/EK irányelvvel módosított, az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelvre [3] és különösen annak 14. cikkére, a 97/52/EK irányelvvel módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelvre [4] és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére, valamint a 98/4/EK irányelvvel [5] módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelvre [6] és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére és 40. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 92/50/EGK, a 93/36/EGK, a 93/37/EGK és a 93/38/EGK irányelvek előírják, hogy az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni azokat a szerződéseket, amelyekre a fenti irányelveket alkalmazni kell, továbbá meghatározzák azokat az információkat, amelyeket a szerződéseknek tartalmazniuk kell; ezek az irányelvek mintákat tartalmaznak továbbá, amelyekkel összhangban a hirdetményeket meg kell fogalmazni; ezt a kötelezettséget a 93/36/EGK irányelv 9. cikke (4) bekezdése, a 93/37/EGK irányelv 11. cikke (6) bekezdése, a 92/50/EGK irányelv 17. cikke (1) bekezdése, valamint a 93/38 irányelv 21. cikke (1) és (4) bekezdése, 22. cikke (2) bekezdése és 24. cikke (1) bekezdése írja elő.

(2) A Bizottság 1991. október 24-én ajánlást [7] (91/561/EGK), 1992. december 30-án pedig közleményt [8] fogadott el; ennek megfelelően az árubeszerzésekre és építési beruházásokra vonatkozóan bizonyos hirdetményminták használata ajánlott. Ezek a minták különböznek az irányelvek mellékleteiben szereplő hirdetménymintáktól.

(3) Az irányelvekben megállapított mintákat módosítani kell annak érdekében, hogy azokkal a közzététel szabályainak végrehajtását tovább lehessen egyszerűsíteni, ugyanakkor a mintákat hozzá kell igazítani a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben elindított és a közbeszerzések információs rendszere (SIMAP) részeként kifejlesztett elektronikus eszközökhöz. Továbbá, a szabványos űrlapok használata és a Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) esetleges használata a piac fokozottabb átláthatóságát segíti. Az egyértelműség érdekében célszerű a fent említett mellékletek helyett a szabványos űrlapokat bevezetni.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban állnak a közbeszerzési tanácsadó bizottság és a távközlési beszerzések tanácsadó bizottsága véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A 93/36/EGK irányelv IV. melléklete helyébe ennek az irányelvnek az I. melléklete lép.

(2) A 93/37/EGK irányelv IV., V. és VI. melléklete helyébe ennek az irányelvnek a II., III., illetve IV. melléklete lép.

(3) A 92/50/EGK irányelv III. és IV. melléklete helyébe ennek az irányelvnek az V., illetve VI. melléklete lép.

(4) A 93/38/EGK irányelv XII–XV., XVII. és XVIII. melléklete helyébe ennek az irányelvnek a VII–XII. melléklete lép.

2. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. május 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az 1. cikkben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. szeptember 13-án.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 209., 1992.7.24., 1. o.

[2] HL L 328., 1997.11.28., 1. o.

[3] HL L 199., 1993.8.9., 1. o.

[4] HL L 199., 1993.8.9., 54. o.

[5] HL L 199., 1993.8.9., 84. o.

[6] HL L 101., 1998.4.1., 1. o

[7] HL L 305., 1991.11.6., 19. o.

[8] A Bizottság közleménye azon űrlapokról, amelyeket a 90/531/EGK irányelv (HL S 252. A, 1992.12.30., 1. o.) hatálybalépése által érintett ajánlatkérőknek használniuk kell.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

XII. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top