EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0287

A Bizottság határozata (2001. április 2.) a mezoszulfuron-metilnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről (az értesítés a C(2001) 1000. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

OJ L 99, 10.4.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 86 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 51 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 74 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/287/oj

32001D0287Hivatalos Lap L 099 , 10/04/2001 o. 0009 - 0010


A Bizottság határozata

(2001. április 2.)

a mezoszulfuron-metilnek a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dokumentáció teljességének elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2001) 1000. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/287/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/80/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 91/414/EGK irányelv (a továbbiakban: irányelv) előírja a növényvédő szerekben felhasználható engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2) Az Aventis 2000. december 15-én dokumentációt nyújtott be a francia hatóságokhoz a mezoszulfuron-metil hatóanyagnak az irányelv I. mellékletébe történő felvétele céljából.

(3) A francia hatóságok tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az irat megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. Továbbá e hatóságok úgy vélik, hogy a dokumentáció – egy érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – tartalmazza az irányelv III. mellékletében előírt adatokat és információkat. Ezt követően – a 6. cikk (2) bekezdésének előírásaival összhangban – a dokumentációt a kérelmező benyújtotta a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

(4) A dokumentációt 2001. február 2-án átadták a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak.

(5) Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése annak közösségi szinten történő hivatalos megerősítését írja elő, hogy a dokumentációt úgy kell tekinteni, mint ami elvben megfelel az irányelv II. mellékletében és – legalább egy, az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – a III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(6) Ez a megerősítés szükséges a dokumentáció részletes vizsgálatának lefolytatásához, illetve ahhoz, hogy a tagállamok számára lehetséges legyen az érintett hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használatának átmeneti engedélyezése az irányelv 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban.

(7) Ez a határozat nem sérti a Bizottság arra vonatkozó jogát, hogy a kérelmezőtől a referens tagállam számára további adatokat vagy információkat kérjenek a dokumentáció bizonyos pontjainak tisztázása érdekében. A dokumentáció tisztázásához szükséges további adatok benyújtására vonatkozó kérés nem befolyásolja a (9) preambulumbekezdésben említett jelentés benyújtásának határidejét.

(8) A tagállamok és a Bizottság között egyetértés született abban, hogy Franciaország a mezoszulfuron-metil dokumentációjának részletes vizsgálatát végezze el.

(9) Franciaország a lehető leghamarabb, de legkésőbb e határozat kihirdetésének napjától számított egy éven belül jelenti a Bizottságnak vizsgálatának következtetéseit, a felvétel pozitív vagy negatív elbírálására és az ezzel kapcsolatos feltételekre vonatkozó javaslatával együtt.

(10) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Aventis által a mezoszulfuron-metilnek a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe hatóanyagként történő felvétele céljából a Bizottsághoz és a tagállamokhoz benyújtott, és a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak 2001. február 2-án átadott dokumentáció elvben megfelel az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A dokumentáció, figyelemmel a javasolt felhasználásra – a mezoszulfuron-metil hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer tekintetében – megfelel az irányelv III. mellékletében megállapított adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. április 2-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 309., 2000.12.9., 14. o.

[2] HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

--------------------------------------------------

Top