EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0258

A Tanács határozata (2000. március 20.) a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről

OJ L 79, 30.3.2000, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 394 - 396
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 76 - 79
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 76 - 79
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32016R0429 . Latest consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/258/oj

32000D0258Hivatalos Lap L 079 , 30/03/2000 o. 0040 - 0042


A Tanács határozata

(2000. március 20.)

a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről

(2000/258/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) A 92/65/EGK irányelv alternatív karanténozási rendszert ír elő egyes húsevő háziállatok bizonyos veszettségmentes tagállamok területére történő belépése esetére. Ez a rendszer megköveteli az említett állatok vakcinázása hatékonyságának – ellenanyagok titrálásával végzett – ellenőrzését.

(2) Az ezen elemzéseket majdan elvégző laboratóriumok ellenőrzésére irányuló hatékony rendszer biztosítása érdekében, helyénvaló az ilyen laboratóriumok közösségi jóváhagyási rendszerének létrehozása.

(3) Az ilyen laboratóriumok jóváhagyását egy, az ilyen ügyekkel foglalkozó közösségi referencialaboratóriumnak kell koordinálnia.

(4) Az Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (Francia Élelmiszer-biztonsági Hivatal, Nancy) laboratórium, mint az ilyen ügyekkel foglalkozó közösségi referencialaboratórium, megfelel a kijelöléshez előírt feltételeknek.

(5) E referencialaboratórium az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozat [2] 28. cikkében előírt módon közösségi támogatást kaphat.

(6) A Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [3] összhangban kell elfogadni az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy) laboratóriumát – amelynek az adatait az I. melléklet tartalmazza –, mint a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézetet, jelölik ki.

2. cikk

Az 1. cikkben említett laboratórium feladatait a II. melléklet határozza meg.

3. cikk

Az 1. cikkben említett laboratórium elküldi a Bizottságnak a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzésére jóváhagyandó közösségi laboratóriumok jegyzékét. E laboratóriumokat az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban hagyják jóvá.

4. cikk

E határozat mellékleteit az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban módosítják.

5. cikk

(1) A Bizottságot a 68/361/EGK határozat [4] 1. cikkével létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti munkájában.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre utalás történik, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében előírt időszak három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

6. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. március 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

L. Capoulas Santos

[1] HL L 268., 1992.9.14., 54. o. A legutóbb a 95/176/EK bizottsági határozattal (HL L 117., 1995.5.24., 23. o.) módosított irányelv.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1258/1999/EK rendelettel (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.) módosított határozat.

[3] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[4] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AFSSA, Nancy

Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages

Domaine de Pixérécourt

BP 9

F– 54220

Malzéville

Tel.: (00-33) 383 29 89 50

Fax: (00-33) 383 29 89 59

E-mail: maubert@fitech.fr

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A veszettség elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet:

- koordinálja a veszettség ellen vakcinázott húsevő állatokra vonatkozó szerológiai titrálási módszerek létrehozását, továbbfejlesztését és egységesítését,

- értékelést nyújt azokról a laboratóriumokról, melyekre vonatkozóan a tagállamok az első francia bekezdésben említett elemzések elvégzésének jóváhagyására kérelmet nyújtottak be; az értékelés eredményét az ilyen jóváhagyás céljából el kell küldeni a Bizottságnak,

- hasznos információkkal szolgál az elemzési módszerekről, összehasonlító vizsgálatokat biztosít e laboratóriumok számára, és személyzetük részére szakképzési célokat szolgáló találkozókat és továbbképző tanfolyamokat szervez,

- laboratóriumok közötti alkalmassági vizsgákat szervez,

- együttműködik az elemzések elvégzéséért felelős harmadik országbeli laboratóriumokkal, és javaslatokat tesz a Bizottságnak e laboratóriumok jóváhagyására vonatkozó eljárásra,

- tudományos és szakmai segítséget nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak ezen ügyekben, különösen abban az esetben, ha a tagállamok között nézeteltérés támad az elemzési eredményeket illetően.

--------------------------------------------------

Top