EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1253

A Tanács 1253/99/EK rendelete (1999. május 17.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EGK rendelet módosításáról, valamint a közönséges búzára, rozsra, árpára, kukoricára és durumbúzára vonatkozó szabványos minőségek rögzítéséről szóló 2731/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HL L 160., 1999.6.26, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1253/oj

31999R1253Hivatalos Lap L 160 , 26/06/1999 o. 0018 - 0020


A Tanács 1253/99/EK rendelete

(1999. május 17.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EGK rendelet módosításáról, valamint a közönséges búzára, rozsra, árpára, kukoricára és durumbúzára vonatkozó szabványos minőségek rögzítéséről szóló 2731/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [4],

tekintettel a Számvevőszék véleményére [5],

(1) mivel a közös agrárpolitika 1992. évi reformja után a piaci egyensúlyok jelentős mértékben javultak;

(2) mivel, az intervenciós ár csökkentésének kiegészítéseként 1992-ben bevezetett, egyes szántóföldi növények termelőire vonatkozó támogatási rendszer keretében alkalmazott területpihentetés elősegítette a termelés ellenőrzés alatt tartását, miközben a megnövekedett árbeli versenyképesség további jelentős gabonamennyiségek hazai piacon, főként állati takarmány előállítása céljára történő felhasználását tette lehetővé;

(3) mivel, az egyes szántóföldi növények termelőire vonatkozó támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-i 1251/1999/EK [6] tanácsi rendeletben megállapított, a szántóföldi növények támogatási rendszerében alkalmazott területi pénztámogatások növeléseire is figyelemmel, az 1992. évi reform hatásának megerősítése érdekében, növelni kell az árak versenyképességét az intervenciós ár további csökkentése révén, lecsökkentve azt két lépésben arra a szintre, amelyen az védőhálóként funkcionál; mivel szükség esetén az intervenciós ár végső csökkentésére kerül sor, különösen a jobb piaci egyensúly biztosítása érdekében;

(4) mivel a szabványos minőségre vonatkozó rendelkezéseknek a továbbiakban nincs gyakorlati jelentőségük és ezért azok hatályon kívül helyezendők;

(5) mivel a nem gabonából nyert keményítő árát és a kompenzációs rendelkezéseket mindig a gabonafélék piacának közös szervezése határozta meg, e rendelkezések kiigazításakor a gabonára vonatkozóan hozott intézkedéseket kell követni, aminél fogva a burgonyakeményítő előállítására szánt burgonya minimális árát és az ilyen burgonyát termelőknek fizetett támogatást a gabonaár csökkentésével összhangban kell kiigazítani; mivel a termelői támogatást magasabb szinten rögzítették, mint a gabonára vonatkozó, ennek megfelelő támogatást, figyelembe véve, hogy csökkennek a burgonyakeményítő előállítására vonatkozó kontingensrendszer létrehozásáról szóló, 1994. július 27-i 1868/94/EK [7] tanácsi rendeletben meghatározott kontingensek;

(6) mivel a Szerződés 300. cikkének megfelelően kötött megállapodásokból és a Tanács bármely más jogi aktusából eredő vámkontingenseket részletes szabályok alapján a Bizottságnak kell megnyitnia és kezelnie;

(7) mivel, figyelembe véve a világpiaci árnak a belső árra gyakorolt hatását, pontosítani kell a belső piac stabilizálásához szükséges intézkedéseknek a Bizottság által történő alkalmazására vonatkozó feltételeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1766/92/EGK [8] rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő lép:

"(2) Ezt a rendeletet az egyes szántóföldi növények termelőire vonatkozó támogatási rendszer létrehozásáról szóló, 1999. május 17-ei 1251/1999/EK tanácsi rendelet [9] által előírt intézkedések sérelme nélkül kell alkalmazni."

2. A 3. cikk helyébe a következő lép:

"3. cikk

(1) Az intervenció hatálya alá tartozó gabonafélék intervenciós árát a következők szerint kell rögzíteni:

- 110,25 EUR/t a 2000/2001. gazdasági évre,

- 101,31 EUR/t a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődően.

A kukoricára és szemes cirokra májusban érvényes intervenciós ár ugyanazon év júliusában, augusztusában és szeptemberében is érvényben marad.

(2) Az intervenciós ár a gazdasági év egésze, illetve annak egy része során havi emelés tárgyát képezi. A havi növekmények összegét és számát a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(3) Az intervenciós ár a raktárba szállított áruk kirakodás előtti nagykereskedelmi állapotára vonatkozik. Az ár az egyes gabonafélékre kijelölt valamennyi közösségi intervenciós központra érvényes.

(4) Az e rendeletben rögzített árak a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően, a termelés és a piacok alakulásának fényében megváltoztathatók. Különösen a 2002/2003. gazdasági évtől kezdődően alkalmazandó intervenciós ár végső csökkentésére vonatkozó döntést kell a piaci fejlemények fényében meghozni."

3. A 8. cikk helyébe a következő lép:

"8. cikk

(1) A burgonyakeményítő előállítására szánt burgonya minimális árát a következők szerint kell rögzíteni:

- 194,05 EUR/t a 2000/2001. gazdasági évre;

- 178,31 EUR/t a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődően.

Az ár egy tonna keményítő előállításához szükséges, gyárba beszállított burgonyamennyiségre vonatkozik.

A minimális ár 2002/2003. gazdasági évtől alkalmazandó további csökkentéséről a gabonafélék intervenciós ára végső csökkentésének fényében születik döntés.

(2) A burgonyakeményítő előállítására szánt burgonyát termelők számára támogatási rendszer jön létre. A támogatás összege egy tonna keményítő előállításához szükséges burgonya mennyiségére vonatkozik. Ennek mértéke:

- 98,74 EUR/t a 2000/2001. gazdasági évre,

- 110,54 EUR/t a 2001/2002. gazdasági évtől kezdődően.

A 110,54 EUR/t összeg, a gabonafélék intervenciós ára végső csökkentésének fényében, a 2002/2003. gazdasági évtől kezdődően növelhető.

A támogatás csak arra a burgonyamennyiségre vonatkozóan fizethető ki, amely a burgonyatermelő és a keményítőgyártó közötti termeltetési szerződés tárgyát képezi, az e vállalkozás számára a burgonyakeményítő előállítására vonatkozó kontingensrendszer létrehozásáról szóló, 1994. július 27-ei 1868/94/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében [*] HL L 197., 1994.7.30., 4. o., A rendeletet legutóbb az 1284/98/EK rendelet (HL L 178., 1998.6.23., 3. o.) módosította. foglaltak szerint engedélyezett kontingens keretén belül.

(3) A minimális árat és a támogatást a burgonya keményítőtartalmának megfelelően kell kiigazítani.

(4) Amennyiben a burgonyakeményítő-piac helyzete szükségessé teszi, a Tanács a Szerződés 37. cikkének (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban elfogadja a megfelelő intézkedéseket.

(5) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a Bizottság a 23. cikkben megállapított eljárás szerint fogadja el."

4. A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 1. cikkben felsorolt termékekre vonatkozóan a Szerződés 300. cikkének megfelelően kötött megállapodásokból, illetve a Tanács bármely más, a Szerződés alapján hozott jogi aktusából eredő vámkontingens megnyitása és kezelése a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően elfogadott részletes szabályok alapján történik."

5. A 16. cikk helyébe a következő lép:

"16. cikk

(1) Ha a világpiaci árajánlatok vagy árak az 1. cikkben felsorolt egy vagy több termékre vonatkozóan olyan szintet érnek el, amely törést okoz, illetve azzal fenyegeti a közösségi piac ellátását, és ha ez a helyzet valószínűsíthetően tartósan fennáll és rosszabbodik, megfelelő intézkedéseket lehet hozni. Az ilyen intézkedéseket súlyos vészhelyzetben alkalmazott védintézkedésként lehet meghozni.

(2) E cikk alkalmazásának részletes szabályait a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni."

2. cikk

A közönséges búzára, rozsra, árpára, kukoricára és durumbúzára vonatkozó szabványos minőségek rögzítéséről szóló, 1975. október 29-i 2731/75/EGK [11] tanácsi rendelet hatályát veszti.

3. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése után hét nappal lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a 2000/2001. gazdasági évtől kezdődően kell alkalmazni.

(3) Az 1998/1999. és az 1999/2000. gazdasági évre vonatkozóan a 2731/75/EGK rendeletet továbbra is alkalmazni kell.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. Funke

[1] HL C 170., 1998.6.4., 1. o.

[2] 1999. május 6-án közzétett vélemény (a Hivatalos Lapban még nem hirdették ki).

[3] HL C 284., 1998.9.14., 55. o.

[4] HL C 93., 1999.4.6., 1. o.

[5] HL C 401., 1998.12.22., 3. o.

[6] HL L 160., 1996.6.26., 1. o.

[7] HL L 197., 1994.7.30., 4. o., A rendeletet legutóbb az 1284/98/EK rendelet (HL L 178. szám, 1998.6.23., 3. o.) módosította.

[8] HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A rendeletet legutóbb a 923/96/EK bizottsági rendelet (HL L 126., 1996.5.24., 37. o.) módosította.

[9] HL L 160., 1999.6.26., 1. o.

[11] HL L 281., 1975.11.1., 22. o. A rendeletet legutóbb a 2594/97/EK (HL L 351., 1997.12.23., 10. o.) módosította.

--------------------------------------------------

Top