EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0800

A Tanács határozata (1999. október 22.) a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény)

HL L 322., 1999.12.14, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/800/oj

Related international agreement

31999D0800Hivatalos Lap L 322 , 14/12/1999 o. 0001 - 0017


A Tanács határozata

(1999. október 22.)

a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv létrehozásáról és e jegyzőkönyv mellékleteinek elfogadásáról (Barcelonai egyezmény)

(1999/800/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben a 300. cikk (2) bekezdésének első mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A Közösség a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény [2] (a továbbiakban: Barcelonai egyezmény) szerződő feleinek egyike, és az annak keretein belül létrejött megállapodások közül aláírta a következő négy jegyzőkönyvet: a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv [3], az olajjal és más káros anyagokkal történő szennyezés elleni, vészhelyzetekre szóló küzdelemben történő együttműködésre vonatkozó jegyzőkönyv [4], a szárazföldi eredetű szennyezése elleni védelemről szóló jegyzőkönyv [5] és a fokozottan védett területekről szóló jegyzőkönyv [6].

(2) A Bizottság a Közösség nevében és a Barcelonai egyezmény szerződő felei által felállított munkacsoporton belül részt vett a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyvre vonatkozó tárgyalásokon, és az új jegyzőkönyv – annak 32. cikke alapján – hatálybalépésének dátumától kezdődően a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről szóló jegyzőkönyv első változatának helyébe lép.

(3) 1995. június 10-én Barcelonában a Közösség aláírta a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a jegyzőkönyv).

(4) A mediterrán területek megőrzéséről szóló előírások mellett a jegyzőkönyv új változata gondoskodik a veszélyeztetett és fenyegetett fajok és a szabályozott hasznosítású fajok jegyzékének összeállításáról (a jegyzőkönyv mellékletei).

(5) A meghatalmazottak azon konferenciája (Barcelona, 1995. június 9. és 10.), amelyen a jegyzőkönyvet elfogadták és aláírták, záródokumentumot adott ki, amely előírja a jegyzőkönyv mellékleteinek a meghatalmazottak egy későbbi konferenciáján történő elfogadását.

(6) A mellékleteket a 1996. november 23-i szakértői megbeszélést követően a meghatalmazottak 1996. november 24-i monacói konferenciáján fogadták el; a mellékletek a konferencia ideje alatt aláírásra nyitva álltak; a Bizottság nem rendelkezett megbízással a Közösség képviseletére.

(7) A mediterrán tagállamok, mint a Barcelonai egyezmény és jegyzőkönyveinek aláírói, jelen voltak a meghatalmazottak konferenciáján, és aláírták a mellékleteket; a konferencia záródokumentumában azonban kinyilatkoztatták, hogy ahol a mellékletek a Közösség hatáskörébe tartozó területekkel foglalkoznak, ott csak akkor tudnak megfelelő intézkedéseket tenni, ha a Közösség aláírja e mellékleteket.

(8) A Szerződés 174. cikke értelmében a Közösség környezetpolitikája többek között a környezet megőrzésére, védelmére, minőségének javítására irányul, illetve támogatja a regionális vagy globális környezetvédelmi problémák megoldására irányuló nemzetközi szintű intézkedéseket.

(9) A jegyzőkönyv és annak mellékletei a Közösség környezetvédelmi hatáskörébe tartozó területekkel (79/409/EGK irányelv a vadon élő madarak védelméről [7], a 92/43/EGK irányelv a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről [8] és a közös halászati politika (CFP) alapján szabályozott hasznosítású fajokkal foglalkoznak; ebben az összefüggésben a Közösség felügyel arra, hogy nemzetközi megállapodások megkötése ne ütközzön a hatályos közösségi joggal, és ne módosítsa annak hatályát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1) A mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyvet, valamint annak mellékleteit a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

(2) A fenti jegyzőkönyvet és annak mellékleteit csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1) A mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv 30. cikkében foglaltaknak megfelelően a Közösség nevében a Tanács elnöke a letéteményesnél helyezi el a jegyzőkönyv aláírásáról szóló okiratot [9].

(2) A Tanács elnöke a Közösség nevében bejelenti a mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv mellékleteinek a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény 16. cikkében foglaltak szerinti elfogadását [10]. A Közösség általi elfogadást a következő nyilatkozat kíséri: "A Közösség a Natura 2000 hálózat létrehozatalával támogatja a mellékletekben foglalt előírások megvalósítását."

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Ez a határozat elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 1999. október 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. Mönkäre

[1] HL C 219., 1999.7.30., 186. o.

[2] 77/585/EGK határozat, HL L 240., 1977.9.19., 1. o.

[3] 77/585/EGK határozat, HL L 240., 1977.9.19., 1. o.

[4] 81/420/EGK határozat, HL L 162., 1981.6.19., 4. o.

[5] 83/101/EGK határozat, HL L 67., 1983.3.12., 1. o.

[6] 84/132/EGK határozat, HL L 68., 1984.3.10., 36. o.

[7] HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb a 97/49/EK irányelvvel (HL L 223., 1997.8.13., 9. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb a 97/62/EK irányelvvel (HL L 305., 1997.11.8., 42. o.) módosított irányelv.

[9] A mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdeti ki az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága.

[10] A mediterrán térségben a fokozottan védett területekről és a biológiai sokféleségéről szóló jegyzőkönyv mellékletei hatálybalépésének időpontját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában hirdeti ki az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága.

--------------------------------------------------

Top