Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0497

A Bizottság határozata (1999. július 7.) a továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) DECT/GSM kettős üzemmódú végberendezéseire vonatkozó közös műszaki szabályokról (az értesítés a C(1999) 2026. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

OJ L 192, 24.7.1999, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 91 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 287 - 289
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 49 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/497/oj

31999D0497Hivatalos Lap L 192 , 24/07/1999 o. 0058 - 0059


A Bizottság határozata

(1999. július 7.)

a továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlés (DECT) DECT/GSM kettős üzemmódú végberendezéseire vonatkozó közös műszaki szabályokról

(az értesítés a C(1999) 2026. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(1999/497/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a távközlő végberendezésekről és a műholdas földiállomás-berendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1998. február 12-i 98/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

(1) mivel a Bizottság elfogadta a közös műszaki szabályokat igénylő végberendezések típusjóváhagyásra vonatkozó intézkedést, és ehhez kapcsolódóan megállapította a szabályozás hatályát a 98/13/EK irányelv 7. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésének megfelelően;

(2) mivel célszerű a megfelelő harmonizált szabványokat, illetve részszabványokat is elfogadni, amelyek a közös műszaki szabályokba belefoglalandó alapvető követelmények teljesítésére vonatkoznak;

(3) mivel annak érdekében, hogy a gyártók piacra jutásának folyamatosságát biztosítani lehessen, átmeneti rendelkezésekre van szükség a nemzeti típus-jóváhagyási szabályozás szerint engedélyezett berendezésekre vonatkozóan;

(4) mivel a javaslatot a 29. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtották a bizottságnak (ACTE);

(5) mivel az e határozatban elfogadandó közös műszaki szabályok összhangban vannak az ACTE véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Ezt a határozatot a nyilvános távközlő hálózatokhoz csatlakoztatható és a 2. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmonizált szabvány hatálya alá tartozó végberendezésre kell alkalmazni.

(2) Ez a határozat a GSM-hálózatokhoz történő csatlakozáshoz használatos DECT-berendezésekre vonatkozó követelményekre vonatkozóan állapít meg közös műszaki szabályokat.

2. cikk

(1) A közös műszaki szabályok tartalmazzák a harmonizált szabványt, amelyet az eljárni jogosult szabványügyi szerv a 98/13/EK irányelv 5. cikkének g) pontjában említett alapvető követelmények lehetséges mértékű megvalósítása érdekében dolgozott ki. Az e szabványra történő hivatkozás a mellékletben szerepel.

(2) Az e határozat hatálya alá tartozó végberendezések megfelelnek az (1) bekezdésben említett közös műszaki szabályoknak, vagy a 97/523/EK [2], a 97/524/EK [3], a 97/525/EK [4], a 98/574/EK [5], a 98/542/EK [6], a 98/575/EK [7], a 98/543/EK [8] vagy az 1999/310/EK [9] bizottsági határozatban meghatározott közös műszaki szabályoknak. Ezen túl teljesítik a 98/13/EK irányelv 5. cikkének a) és b) pontjában említett alapvető követelményeket, és teljesítik az összes egyéb vonatkozó irányelv, különösen a 73/23/EGK [10] és a 89/336/EGK [11] tanácsi irányelv követelményeit.

3. cikk

A 98/13/EK irányelv 10. cikkében említett eljárások végrehajtására kijelölt, bejelentett szervek az e határozat 1. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó végberendezések tekintetében vagy e határozat hatálybalépését követően a mellékletben említett harmonizált szabványt, vagy a 97/523/EK, a 97/524/EK, a 97/525/EK, a 98/574/EK, a 98/542/EK, a 98/575/EK, a 98/543/EK vagy az 1999/310/EK bizottsági határozat mellékleteiben említett harmonizált szabványokat alkalmazzák, illetve biztosítják azok alkalmazását.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. július 7-én.

a Bizottság részéről

Karel van Miert

a Bizottság tagja

[1] HL L 74., 1998.3.12., 1. o.

[2] HL L 215., 1997.8.7., 48. o.

[3] HL L 215., 1997.8.7., 51. o.

[4] HL L 215., 1997.8.7., 54. o.

[5] HL L 278., 1998.10.15., 30. o.

[6] HL L 254., 1998.9.16., 28. o.

[7] HL L 278., 1998.10.15., 35. o.

[8] HL L 254., 1998.9.16., 32. o.

[9] HL L 119., 1999.5.7., 57. o.

[10] HL L 77., 1973.3.26., 29. o.

[11] HL L 139., 1989.5.23., 19. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Hivatkozás a vonatkozó harmonizált szabványra

Az e határozat 2. cikkében említett harmonizált szabvány a következő:

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Global System for Mobile communications (GSM); Attachment requirements for DECT/GSM dual-mode terminal equipment

[Továbbfejlesztett, vezeték nélküli digitális távközlés (DECT); mobil távközlés globális rendszere (GSM); a DECT/GSM kettős üzemmódú végberendezésekre vonatkozó csatlakoztatási követelmények]

ETSI

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

Titkárság

EN 301439 V1.1.1 – 1999. január

(az előszó kivételével)

Kiegészítő információk

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint elismert szervezet.

A fent említett harmonizált szabvány a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó eljárásai alapján kiadott megbízás szerint készült.

A fentiekben említett harmonizált szabvány teljes szövege az alábbi címen szerezhető be:

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

(European Telecommunications Standards Institute)

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia–Antipolis Cedex

vagy

az Európai Közösségek Bizottsága(Commission of the European Communities)DGXIII/A.2 – (BU 31, 1/7),Rue de la Loi/Wetstraat 200,

B-1049 Brüsszel

vagy bármely egyéb, az ETSI-szabványok rendelkezésre bocsátásáért felelõs szervezetnél, amelyek listája a www.ispo.cec.be internetcímen érhetõ el.

--------------------------------------------------

Top