Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0355

A Bizottság határozata (1999. május 26.) Kína tekintetében (Hongkong kivételével) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(1999) 1346. számú dokumentummal történt)

OJ L 137, 1.6.1999, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 285 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 48 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 48 - 50

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/355/oj

31999D0355Hivatalos Lap L 137 , 01/06/1999 o. 0045 - 0046


A Bizottság határozata

(1999. május 26.)

Kína tekintetében (Hongkong kivételével) az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) elterjedése elleni szükséghelyzeti intézkedésekről

(az értesítés a C(1999) 1346. számú dokumentummal történt)

(1999/355/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/2/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 15. cikke (3) bekezdésére,

(1) mivel ha valamelyik tagállam úgy véli, hogy fennáll annak közvetlen veszélye, hogy az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) valamelyik harmadik országból bekerül a területére, akkor e veszély elleni védekezés céljából ideiglenesen kiegészítő intézkedéseket hozhat;

(2) mivel az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)-nak a Kína bizonyos területeiről származó keményfából készült csomagolóanyagokon történt észlelése eredményeképpen az Egyesült Királyság 1998. december 14-én hivatalos intézkedéseket hozott területének az említett károsító szervezet behurcolásának veszélye elleni védelme céljából, és különleges kiegészítő ellenőrzési eljárásokat vezetett be az említett árucikken lévő említett károsító szervezetre vonatkozóan;

(3) mivel az Egyesült Királyság által szolgáltatott információ és a nemzetközi tudományos szakirodalom alapján ismert, hogy Hongkong mentes az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)-tól;

(4) mivel ezen észlelések alapján az Anoplophora glabripennis (Motschulsky)-nak az említett országból – Hongkong kivételével – a Közösségbe történő behurcolása elleni hatékonyabb védekezés céljából az egész Közösségben alkalmazandó szükséghelyzeti intézkedéseket kell hozni; mivel ezen intézkedéseknek tartalmazniuk kell azt az előírást, hogy a Kínából (Hongkong kivételével) származó és az alábbi formában lévő faanyag – a fenyők (Coniferales) faanyaga kivételével – esetében:

- láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap, amelyeket ténylegesen mindenféle tárgy szállításánál használnak,

vagy

- a rakomány kiékelésére vagy megtámasztására használt faanyag, beleértve a természetes gömbfa formáját meg nem tartott faanyagot,

a faanyag kéregtelenített, és mentes a rovarok által vájt 3 milliméter átmérőjűnél nagyobb lyukaktól, vagy mesterségesen szárított (kiln-dried), amit a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig megfelelő ideig és hőmérsékleten végeztek;

(5) mivel ha nyilvánvalóvá válik az, hogy az e határozat 1. cikkében említett szükséghelyzeti intézkedések nem elegendőek az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) behurcolásának megelőzésére, vagy ezeket az intézkedéseket nem tartják be, akkor szigorúbb vagy alternatív intézkedéseket kell előirányozni;

(6) mivel a szükséghelyzeti intézkedések hatásait 1999 során folyamatosan ellenőrzik és értékelik, és az említett ellenőrzés és értékelés eredményeinek figyelembevételével legkésőbb 1999. december 31-ig a lehetséges további intézkedéseket megfontolják;

(7) mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az e határozat mellékletében meghatározott, Kínából (Hongkong kivételével) származó faanyag csak akkor hozható be a Közösség területére, ha az e határozat említett mellékletében meghatározott szükséghelyzeti intézkedéseket betartják. A mellékletben meghatározott szükséghelyzeti intézkedéseket csak a Kínát 1999. június 10-én vagy azt követően elhagyó faanyagra vonatozóan kell alkalmazni.

2. cikk

A 94/3/EK bizottsági irányelv [3] rendelkezéseinek sérelme nélkül, az importáló tagállamok 1999. október 31. előtt átadnak a Bizottságnak és a többi tagállamnak egy, a melléklet 2. pontjában említett hivatalos ellenőrzési tevékenységről szóló részletes technikai jelentést.

3. cikk

A tagállamok oly módon igazítják ki az Anoplophora glabripennis (Motschulsky) behurcolása és elterjedése elleni védekezés céljából hozott intézkedéseiket, hogy az intézkedések az 1. cikknek megfeleljenek.

4. cikk

Ezt a határozatot legkésőbb 1999. december 31-ig felül kell vizsgálni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 26-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 15., 1998.1.21., 34. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

[3] HL L 32., 1994.2.5., 37. o. és a helyesbítés: HL L 59., 1995.3.3., 30. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1. cikk alkalmazásában a következő szükséghelyzeti intézkedéseknek kell megfelelni:

1. A Kínából (Hongkong kivételével) származó és az alábbi formában lévő faanyag – a fenyők (Coniferales) faanyaga kivételével – esetében:

- láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag, kábeldob, rakodólap, keretezett és más szállítólap, melyeket ténylegesen mindenféle tárgy szállításánál használnak,

vagy

- a rakomány kiékelésére vagy megtámasztására használt faanyag, beleértve a természetes gömbfa formáját meg nem tartott faanyagot,

a faanyag kéregtelenített, és mentes a rovarok által vájt 3 milliméter átmérőjűnél nagyobb lyukaktól, vagy mesterségesen szárított (Kiln-dried), amit a szárazanyag százalékarányában kifejezett, 20 %-nál alacsonyabb nedvességtartalom eléréséig megfelelő ideig és hőmérsékleten végeztek.

2. Az (1) bekezdésben említett előírásoknak való megfelelést a 77/93/EGK irányelvben említett felelős hivatalos testületek ellenőrzik.

--------------------------------------------------

Top