Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2411

A Tanács 2411/98/EK rendelete (1998. november 3.) a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről

OJ L 299, 10.11.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 177 - 179
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 39 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2411/oj

31998R2411Hivatalos Lap L 299 , 10/11/1998 o. 0001 - 0003


A Tanács 2411/98/EK rendelete

(1998. november 3.)

a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikke (1) bekezdésének d) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a Közösség meghatározott számú intézkedést fogadott el a határok nélküli belső piac zavartalan működésének biztosítása érdekében, amelyben az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása a Szerződés rendelkezéseivel összhangban biztosított;

(2) mivel számos tagállam aláírta az 1968. évi bécsi közúti közlekedési egyezményt [4], a továbbiakban: "Egyezmény", amelynek 37. cikke előírja, hogy a nemzetközi közlekedésben részt vevő valamennyi gépjármű hátsó részén - a rendszámon kívül - fel kell tüntetni azon állam államjelzését is, amelyben azt nyilvántartásba vették;

(3) mivel a Közösség nem szerződő fél az Egyezményben és mivel egyes, az Egyezményben szerződő fél tagállamok alkalmazzák az Egyezmény 37. cikkének rendelkezéseit; mivel ezek a tagállamok ily módon megkövetelik, hogy a többi tagállamból érkező járműveken szerepeljen az Egyezmény 3. mellékletében előírt államjelzés; mivel ezen tagállamok némelyike nem ismer el a rendszámtáblákon szereplő jeleken kívül olyan egyéb jeleket, amelyek - bár feltüntetik azt a tagállamot, amelyben a járművet nyilvántartásba vették - nem felelnek meg az Egyezmény 3. mellékletének;

(4) mivel több tagállam olyan rendszámtábla-mintát vezetett be, amelynek a bal szélső részén az európai zászlót jelképezve kék mezőben 12 sárga csillag szerepel a nyilvántartó tagállam államjelzésével együtt; mivel a Közösségen belüli közlekedésnél ez az államjelzés megfelel annak a célnak, hogy a nyilvántartásba vevő állam az Egyezmény 37. cikkében előírtak szerint azonosítható legyen;

(5) mivel azon tagállamoknak is el kell ismerniük az e rendelet mellékletében előírt jelet, amelyek megkövetelik, hogy a többi tagállamból érkező járművön szerepeljen a nyilvántartásba vevő állam államjelzése,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ezt a rendeletet a Közösségen belül közlekedő, a tagállamokban nyilvántartásba vett járművekre kell alkalmazni.

2. cikk

Ennek a rendeletnek az alkalmazásában:

1) "nyilvántartásba vevő tagállam államjelzése": az a tagállamot feltüntető, maximum három latin nagybetűből álló betűsor, amelyben a járművet nyilvántartásba vették;

2) "jármű": a következők által meghatározott gépjárművek és pótkocsijaik:

- a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [5],

- a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról szóló, 1992. június 30-i 92/61/EGK tanácsi irányelv [6].

3. cikk

Azok a tagállamok, amelyek megkövetelik, hogy egy másik tagállamban nyilvántartásba vett járműveken megkülönböztető nyilvántartási jel szerepeljen, amikor a területükön közlekednek, ugyanúgy elismerik a bejegyző tagállamnak a rendszámtábla bal szélső részén e rendeletnek megfelelően feltüntetett államjelzését, mint minden egyéb olyan államjelzést, amelyet a járművet nyilvántartásba vevő állam azonosítása érdekében elfogadnak.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1998. november 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. Prammer

[1] HL C 290., 1997.9.24., 25. o. és HL C 159., 1998.5.26., 16. o.

[2] HL C 95., 1998.3.30., 32. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. február 19-i véleménye (HL C 80., 1998.3.16., 210. o.), a Tanács 1998. június 5-i közös álláspontja (HL C 227., 1998.7.20., 31. o.) és az Európai Parlament 1998. október 7-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának égisze alatt megkötött 1968. november 8-i Bécsi Egyezmény.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 97/27/EK irányelvvel (HL L 233., 1997.8.25., 1. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 225., 1992.8.10., 72. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A NYILVÁNTARTÁSBA VEVŐ TAGÁLLAMNAK A RENDSZÁMTÁBLA BAL SZÉLSŐ RÉSZÉRE ERŐSÍTENDŐ ÁLLAMJELZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

+++++ TIFF +++++

1. MINTA (példa)

+++++ TIFF +++++

Színek:

1. Fényvisszaverő kék háttér (Munsell referencia 5,9 pb 3,4/15,1)

2. 12 db fényvisszaverő sárga csillag

3. A nyilvántartásba vevő tagállam fehér vagy sárga színű fényvisszaverő államjelzése

Elhelyezés és méretek:

1. Kék háttér:

magasság = minimum 98 mm

szélesség = minimum 40 mm, maximum 50 mm

2. A 12 csillag középpontját egy 15 mm-es sugarú körben kell elhelyezni; a csillagok két egymással szemben lévő csúcsának távolsága = 4-5 mm

3. A nyilvántartásba vevő tagállam államjelzése:

magasság = minimum 20 mm

karakterszélesség: 4-5 mm

Ha a kék háttér méreteit a két sorból álló rendszámtáblánál (lásd 2. minta) és/vagy a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok rendszámtábláinál lecsökkentették, a csillagoknak és a nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a mérete is arányosan csökkenthető.

--------------------------------------------------

Top