EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0149

A Tanács és a Bizottság határozata (1998. január 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről

OJ L 49, 19.2.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 028 P. 94 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 016 P. 183 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/149/oj

31998D0149Hivatalos Lap L 049 , 19/02/1998 o. 0001 - 0002


A Tanács és a Bizottság határozata

(1998. január 26.)

az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről Ukrajna közötti partnerségi és együttműködési megállapodás megkötéséről [1]

(98/149/EK, ESZAK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 54. cikke (2) bekezdésére, 57. cikke (2) bekezdése utolsó mondatára, 66. cikkére, 73c. cikke (2) bekezdésére, 75. cikkére, 84. cikke (2) bekezdésére, valamint 99., 100., 113. és 235. cikkére, összefüggésben 228. cikke (2) bekezdésének második mondatával és 228. cikke (3) bekezdése második albekezdésével,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 101. cikke második bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására [2],

az ESZAK tanácsadó bizottságával folytatott konzultációt követően és a Tanács hozzájárulásával,

tekintettel a Tanácsnak az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 101. cikkének megfelelően megadott jóváhagyására,

mivel egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről Ukrajna között 1998. június 14-én Luxembourgban aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás megkötése hozzájárul az Európai Közösségek célkitűzéseinek megvalósításához;

mivel a megállapodás célja, hogy megszilárdítsák az 1989. december 18-án aláírt és a 90/116/EGK határozattal [3] jóváhagyott, az Európai Gazdasági Közösség, az Európai Atomenergia-közösség és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között létrejött, a kereskedelemről, valamint a kereskedelmi és gazdasági együttműködésről szóló megállapodással létrehozott kapcsolatokat;

mivel a partnerségi és együttműködési megállapodásban előírt, a közösségi kereskedelempolitika hatályán kívül eső egyes kötelezettségek befolyásolják vagy befolyásolhatják a letelepedési jog, a szállítás és a vállalkozásokkal kapcsolatos elbánás területén elfogadott közösségi jogszabályok által megállapított rendelkezéseket;

mivel az említett megállapodás bizonyos kötelezettségeket ró az Európai Közösségre a Közösség és Ukrajna közötti tőkeáramlás és kifizetések tekintetében;

mivel továbbá, amennyiben az említett megállapodás befolyásolja az Európai Közösséget létrehozó szerződés 100. cikkén alapuló, a különböző tagállamok társaságainak egyesülésére, szétválására, vagyonátruházására és részvénycseréjére alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-i 90/434/EGK tanácsi irányelvet [4], valamint a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló, 1990. július 23-I 90/435/EGK tanácsi irányelvet [5], jogi alapként az említett cikket kell alkalmazni;

mivel az említett megállapodás egyes rendelkezései kötelezettségeket rónak Közösségre a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás területén;

mivel az említett megállapodás Közösség által végrehajtandó egyes rendelkezései tekintetében az Európai Közösséget létrehozó szerződés nem rendelkezik különleges hatáskörökről; mivel ezért a Szerződés 235. cikkét kell figyelembe venni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Tanács és a Bizottság az Európai Közösség, az Európai Szén- és Acélközösség, valamint az Európai Atomenergia-közösség nevében jóváhagyja az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről Ukrajna között létrejött partnerségi és együttműködési megállapodást a jegyzőkönyvvel, nyilatkozatokkal és levélváltással együtt.

A szövegeket csatolták e határozathoz.

2. cikk

(1) A Közösség együttműködési tanácson és együttműködési bizottságon belüli álláspontját a Bizottság javaslatára a Tanács, illetve adott esetben a Bizottság állapítja meg esetenként az Európai Közösséget, az Európai Szén- és Acélközösséget, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(2) A partnerségi és együttműködési megállapodás 86. cikkével összhangban az együttműködési tanácsban a Tanács elnöke elnököl, és ismerteti a Közösség álláspontját. Az együttműködési bizottságban – eljárási szabályzatával összhangban – a Bizottság képviselője elnököl, és ismerteti a Közösség álláspontját.

(3) Az együttműködési tanács és az együttműködési bizottság ajánlásainak az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről szóló határozatot esettől függően a Tanács és a Bizottság hozza meg.

3. cikk

A megállapodás 108. cikkében előírt értesítést az Európai Közösség nevében a Tanács elnöke küldi meg [6]. Az említett értesítést az Európai Szén- és Acélközösség, valamint az Európai Atomenergia-közösség nevében a Bizottság elnöke küldi meg.

Kelt Brüsszelben, 1998. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

J. Santer

a Tanács részéről

az elnök

R. Cook

[1] Ezt a partnerségi és együttműködési megállapodást Ukrajnával 1994. június 14-én az Európai Közösségek és a 12 tagállam ugyanazon időben írta alá. A bővítést követően 1997. április 10-én Ukrajnával kiegészítő jegyzőkönyvet írtak alá annak érdekében, hogy Ausztria, Finnország és Svédország a többi tizenkét tagállam mellett a megállapodás tagjaivá válhasson, valamint hogy a megállapodás svéd és a finn nyelvi változatát hivatalossá tegyék.A szükséges eljárások elvégzése után a Közösségek és azok tagállamai a partnerségi megállapodás megkötése során továbbá arról is határoztak, hogy az imént említett kiegészítő jegyzőkönyvet a 4. cikke szerinti hatálybalépéséig ideiglenesen alkalmazzák. Ennek megfelelően a Hivatalos Lap finn és svéd kiadásaiban szereplő partnerségi megállapodás szövegét a kiegészítő jegyzőkönyv teszi hivatalossá.Az Ukrajnával kötött partnerségi és együttműködési megállapodás 1998. március 1-jén lép hatályba, mivel a megállapodás 108. cikkének második bekezdésében megállapított eljárások befejezéséről szóló értesítéseket 1998. január 29-ig az összes fél megküldte.

[2] HL C 339., 1995.12.18, 42. o.

[3] HL L 68., 1990.3.15., 1. o.

[4] HL L 225., 1990.8.20., 1. o.

[5] HL L 225., 1990.8.20., 6. o.

[6] Az ideiglenes megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága hirdeti ki az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

--------------------------------------------------

Top