EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0086

A Bizottság 96/86/EK irányelve (1996. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 335, 24.12.1996, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 511 - 512

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/86/oj

31996L0086Hivatalos Lap L 335 , 24/12/1996 o. 0043 - 0044


A Bizottság 96/86/EK irányelve

(1996. december 13.)

a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 8. cikkére,

mivel a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás, általánosan ismert rövidítéssel ADR, A. és B. mellékletének módosított változatát, amely a 94/55/EK irányelv A. és B. mellékletét képezi, nem csak a határt átlépő szállításra kell alkalmazni, hanem az egyes tagállamokon belüli szállításokra is;

mivel a 94/55/EK irányelv mellékletei az ADR 1995. január 1-jétől hatályos formáját tartalmazzák, amelyet azóta minden nyelven kiadtak [2];

mivel az ADR-t kétévente korszerűsítik, és ezért 1997. január 1-jétől újabb, módosított változata lép hatályba;

mivel a 8. cikk értelmében az ezen irányelv által szabályozott területen bekövetkezett műszaki és tudományos fejlődéshez, valamint az új szabályokhoz történő hozzáigazítás érdekében szükséges módosításokat a 9. cikk szerinti eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

mivel az érintett gazdasági ágazatoknak alkalmazkodniuk kell az új ADR-szabályokhoz, és ehhez a 94/55/EK irányelv mellékleteit módosítani kell;

mivel ezen irányelv előírásai összhangban vannak a 94/55/EK irányelv 9. cikkében szereplő bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A. melléklet:

"Az A. melléklet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) 1997. január 1-jétől hatályos változatának 2000-től 3999-ig terjedő szélzetszámainak előírásaiból áll, azzal az eltéréssel, hogy a "Szerződő Fél" helyett "tagállam"-ot kell érteni.

Megjegyzés:

Az ADR A. mellékletének 1995. évi, egységes szerkezetbe foglalt szövegét módosító 1997. évi szöveg a Közösség minden hivatalos nyelvén megjelenik, amint a szöveg minden nyelven elkészül."

2. B. melléklet:

"A B. melléklet a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) 1997. január 1-jétől hatályos változatának 10000-től 270000-ig terjedő szélzetszámainak előírásaiból áll, azzal az eltéréssel, hogy a "Szerződő Fél" helyett "tagállam" értendő.

Megjegyzés:

Az ADR B. mellékletének 1995. évi, egységes szerkezetbe foglalt szövegét módosító 1997. évi szöveg a Közösség minden hivatalos nyelvén megjelenik, amint a szöveg minden nyelven elkészül."

2. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 13-án.

a Bizottság részéről

Neil Kinnock

a Bizottság tagja

[1] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

[2] HL L 275., 1996.10.28., 1. o.

--------------------------------------------------

Top