EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0077

A Bizottság 96/77/EK irányelve (1996. december 2.) a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

HL L 339., 1996.12.30, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008; hatályon kívül helyezte: 32008L0084

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/77/oj

31996L0077Hivatalos Lap L 339 , 30/12/1996 o. 0001 - 0069


A Bizottság 96/77/EK irányelve

(1996. december 2.)

a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 94/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel szükséges a színezékeken és édesítőszereken kívüli egyéb élelmiszer-adalékanyagokokról szóló, 1995. február 20-i 95/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [3] említett, a színezékeken és az édesítőszereken kívüli összes adalékanyag tekintetében tisztasági követelmények megállapítása;

mivel szükséges a legutóbb a 86/604/EGK irányelvvel [4] módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett tartósítószerekre vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1965. január 26-i 65/66/EGK tanácsi irányelvben [5] felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel szükséges a 82/712/EGK irányelvvel [6] módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználható antioxidánsokra vonatkozó különleges tisztasági követelmények megállapításáról szóló, 1978. július 25-i 78/664/EGK tanácsi irányelvben [7] felsorolt tisztasági követelmények felváltása;

mivel a 65/66/EGK és a 78/664/EGK irányelvet ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni;

mivel figyelembe kell venni az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) által megszerkesztett Codex Alimentariusban az adalékanyagok vonatkozásában megállapított előírásokat és analitikai módszereket;

mivel ha az élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelésében szereplő vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azon adalékanyagokat értékelésre be kell nyújtani az élelmiszerügyi tudományos bizottsághoz azon célból, hogy az teljes körű értékelést végezzen, különös hangsúlyt fektetve a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/2/EK irányelvben említett, a színezékeken és édesítőszereken kívüli élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

2. cikk

A 65/66/EGK és a 78/664/EGK irányelv hatályát veszti.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1997. július 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Azon az 1997. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 2-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

[2] HL L 237., 1994.9.10., 1. o.

[3] HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

[4] HL 22., 1965.2.9., 373. o.

[5] HL L 352., 1986.12.13., 45. o.

[6] HL L 223., 1978.8.14., 30. o.

[7] HL L 297., 1982.10.23., 31. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

| |

| |

E 200 SZORBINSAV

Meghatározás

Kémiai név | Szorbinsav Transz, transz-2,4-hexadién-sav |

Einecs | 203-768-7 |

Összegképlet | C6H8O2 |

Molekulatömeg | 112,12 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Színtelen tűkristályok vagy könnyen folyó fehér por, enyhe jellegzetes szaggal, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 133 °C és 135 °C között, kénsavas exszikkátorban több órán át végzett vákuumszárítást követően |

B.Spektrometria | Izopropanolos oldata (1: 4.000.000) 254 ± 2 nm-nél éri el a maximális abszorpcióképességét |

C.Pozitív kettőskötés-teszt | | |

D.Szublimációs hőmérséklet | 80 °C |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,2 % |

Aldehid | Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 202 KÁLIUM-SZORBÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-szorbát Kálium (E,E)-2,4-hexadienoát A transz, transz-2,4-hexadiénsav káliumsója |

Einecs | 246-376-1 |

Összegképlet | C6H7O2K |

Molekulatömeg | 150,22 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat |

Azonosítás

A.A savasítással izolált és nem újrakristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően | | |

B.Pozitív kálium- és kettőskötés-teszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,0 % (105 °C, 3 óra) |

Savasság vagy lúgosság | Legfeljebb kb. 1,0 % (szorbinsavban vagy K2CO3-ban kifejezve) |

Aldehidek | Legfeljebb 0,1 %, formaldehidként számolva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 203 KALCIUM-SZORBÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-szorbát A transz, transz-2,4-hexadiénsav kalciumsói |

Einecs | 231-321-6 |

Összegképlet | C12H14O4Ca |

Molekulatömeg | 262,32 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Finom fehér kristályos por, amely 105 °C-on 90 percen át történő hevítést követően színváltozást nem mutat |

Azonosítás

A.A savasítással izolált és nem újrakristályosított szorbinsav olvadáspont-tartománya 133 °C és 135 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően | | |

B.Pozitív kalcium- és kettőskötés-teszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, kénsavas exszikkátorban 4 órán át végzett vákuumszárítással meghatározva |

Aldehidek | Legfeljebb 0,1 % (formaldehidben kifejezve) |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 210 BENZOESAV

Meghatározás

Kémiai név | Benzoesav Benzol-karbonsav Fenil-karbonsav |

Einecs | 200-618-2 |

Összegképlet | C7H6O2 |

Molekulatömeg | 122,12 |

Tartalom | Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 121,5 °C–123,5 °C |

B.Pozitív szublimációs teszt és benzoátteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 %, három órán át, kénsav felett történő szárítást követően |

pH-érték | Kb. 4 (vízben oldva) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

Klórozott szerves vegyületek | Legfeljebb 0,07 % kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezezve 0,3 %-nak felel meg |

Könnyen oxidálható anyagok | 1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat |

Könnyen elszenesíthető anyagok | 0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz |

Policiklusos savak | A benzoesav közömbösített oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspontja nem lehet a benzoesavétól eltérő |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 211 NÁTRIUM-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-benzoát A benzol-karbonsav nátriumsója A fenil-karbonsav nátriumsója |

Einecs | 208-534-8 |

Összegképlet | C7H5O2Na |

Molekulatömeg | 144,11 |

Tartalom | Legalább 99 % C7H5O2Na, négy órán keresztül 105 °C-on történő szárítást követően |

Leírás | Fehér, majdnem szagtalan kristályos por vagy szemcsék |

Azonosítás

A.Oldhatóság | Vízben nagyon jól oldódik, etanolban nehezen oldódik |

B.Olvadáspont-tartomány a benzoesav esetében | A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően |

C.Pozitív benzoát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,5 %, négy órán keresztül 105 °C-on történő szárítást követően |

Könnyen oxidálható anyagok | 1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat |

Policiklusos savak | A nátrium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő |

Klórozott szerves vegyületek | Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg |

A savasság vagy lúgosság mértéke | 1 g nátrium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 212 KÁLIUM-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-benzoát A benzol-karbonsav káliumsója A fenil-karbonsav káliumsója |

Einecs | 209-481-3 |

Összegképlet | C7H5KO2·3H2O |

Molekulatömeg | 214,27 |

Tartalom | Legalább 99 % C7H5O2K, 105 °C-on tömegállandóságig végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér kristályos por |

Azonosítás

A.A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően | | |

B.Pozitív benzoát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 26,5 %, 105 °C-on történő szárítással meghatározva |

Klórozott szerves vegyületek | Legfeljebb 0,06 % kloridként kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg |

Könnyen oxidálható anyagok | 1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként kell annyi 0,1 N KMnO4-ot hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat |

Könnyen elszenesíthető anyagok | 0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely a 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz |

Policiklusos savak | A kálium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő |

A savasság vagy lúgosság mértéke | 1 g kálium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 213 KALCIUM-BENZOÁT

Szinonimák | Monokalcium-benzoát |

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-benzoát Kalcium-dibenzoát |

Einecs | 218-235-4 |

Összegképlet | Vízmentes: | C14H10O4Ca |

Monohidrát: | C14H10O4Ca·H2O |

Trihidrát: | C14H10O4Ca·3H2O |

Molekulatömeg | Vízmentes: | 282,31 |

Monohidrát: | 300,32 |

Trihidrát: | 336,36 |

Tartalom | Legalább 99 %, 105 °C-on végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér vagy színtelen kristályok, vagy fehér por |

Azonosítás

A.A savasítással izolált és nem újrakristályosított benzoesav olvadáspont-tartománya 121,5 °C és 123,5 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően | | |

B.Pozitív benzoát- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 17,5 %, 105 °C-on, tömegállandóságig történő szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,3 % |

Klórozott szerves vegyületek | Legfeljebb 0,06 %, kloridban kifejezve, ami monoklór-benzoesavban kifejezve 0,25 %-nak felel meg |

Könnyen oxidálható anyagok | 1,5 ml kénsavat kell 100 ml vízhez hozzáadni, ezt kell forráspontig melegíteni, majd cseppenként annyi 0,1 N KMnO4-ot kell hozzáadni, hogy a rózsaszín elszíneződés 30 másodpercig megmaradjon. 1 gramm milligrammnyi pontossággal kimért mintát kell a felforrósított oldatban feloldani, és addig kell 0,1 N KMnO4-dal titrálni, hogy a rózsaszín elszíneződés 15 másodpercig megmaradjon. Legfeljebb 0,5 ml KMnO4 fogyhat |

Könnyen elszenesíthető anyagok | 0,5 g benzoesav hideg oldata 5 ml 94,5–95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz |

Policiklusos savak | A kalcium-benzoát (közömbösített) oldatának frakcionált savasításakor az első csapadék olvadáspont-tartománya nem lehet a benzoesavétól eltérő |

A savasság vagy lúgosság mértéke | 1 g kalcium-benzoát közömbösítése fenolftalein jelenlétében legfeljebb 0,25 ml 0,1 N NaOH-t vagy 0,1 N HCl-t igényelhet |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 214 ETIL ρ-HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák | Etil-paraben Etil- ρ -oxibenzoát |

Meghatározás

Kémiai név | Etil- ρ -hidroxi-benzoát A ρ -hidroxi-benzoesav etil-észtere |

Einecs | 204-399-4 |

Összegképlet | C9H10O3 |

Molekulatömeg | 166,8 |

Tartalom | Legalább 99,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 115 °C–118 °C |

B.Pozitív ρ -hidroxi-benzoát teszt | A savasítással izolált és nem újrakristályosított ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően |

C.Pozitív alkoholteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 215 NÁTRIUM-ETIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-etil- ρ -hidroxi-benzoát A ρ -hidroxi-benzoesav etil-észterének nátriumvegyülete |

Einecs | 252-487-6 |

Összegképlet | C9H9O3Na |

Molekulatömeg | 188,8 |

Tartalom | A ρ -hidroxi-benzoesav-etil-észter legalább 83 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, kristályos, higroszkopikus por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 115 °C–118 °C, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően |

B.Pozitív ρ -hidroxi-benzoát-teszt | A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van |

C.Pozitív nátriumteszt | | |

D.A 0,1 %-os vizes oldat pH-értékének 9,9 és 10,3 között kell lennie. | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva |

Szulfáthamu | 37–39 % |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 216 PROPIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák | Propil-paraben Propil- ρ -oxibenzoát |

Meghatározás

Kémiai név | Propil- ρ -hidroxi-benzoát n-Propil- ρ -hidroxi-benzoesav |

Einecs | 202-307-7 |

Összegképlet | C10H12O3 |

Molekulatömeg | 180,21 |

Tartalom | Legalább 99,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 95 °C–97 °C, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

B.Pozitív ρ -hidroxi-benzoátteszt | A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 % ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 217 NÁTRIUM-PROPIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-n-propil- ρ -hidroxi-benzoát A ρ -hidroxi-benzoesav n-propil-észterének nátriumvegyülete |

Einecs | 252-488-1 |

Összegképlet | C10H11O3Na |

Molekulatömeg | 202,21 |

Tartalom | A ρ -hidroxi-benzoesav-propil-észter legalább 85 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér vagy majdnem fehér, kristályos, higroszkopikus por |

Azonosítás

A.A savasítással izolált és nem újrakristályosított észter olvadáspont-tartománya: 94 °C–97 °C, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítást követően | | |

B.Pozitív nátriumteszt | | |

C.A 0,1 %-os vizes oldat pH-értékének 9,8 és 10,2 között kell lennie | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 5 %, kénsavas exszikkátorban végzett vákuumszárítással meghatározva |

Szulfáthamu | 34–36 % |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 218 METIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Szinonimák | Metil-paraben Metil- ρ -oxibenzoát |

Meghatározás

Kémiai név | Metil- ρ -hidroxi-benzoát A ρ -hidroxi-benzoesav metil-észtere |

Einecs | 243-171-5 |

Összegképlet | C8H8O3 |

Molekulatömeg | 152,15 |

Tartalom | Legalább 99 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Majdnem szagtalan, kisméretű színtelen kristályok, vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 125 °C–128 °C |

B.Pozitív ρ -hidroxi-benzoát-teszt | A mintából nyert ρ -hidroxi-benzoesav olvadáspont-tartománya 213 °C és 217 °C között van, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 %, 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 219 NÁTRIUM-METIL- ρ -HIDROXI-BENZOÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-metil- ρ -hidroxi-benzoát A ρ -hidroxi-benzoesav metil-észterének nátriumvegyülete |

Összegképlet | C8H7O3Na |

Molekulatömeg | 174,15 |

Tartalom | Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, higroszkopikus por |

Azonosítás

A.A metil- ρ -hidroxi-benzoát nátriumszármazéka 10 vegyes %-os vizes oldatának hidrogén-kloriddal végzett savasításával (indikátorként lakmuszpapírt felhasználva) előállított fehér csapadék olvadáspont-tartománya, vízzel történő átmosás és 80 °C-on két órán át végzett szárítást követően, 125 °C–128 °C. | | |

B.Pozitív nátriumteszt | | |

C.A szén-dioxid-mentes vízzel képzett 0,1 %-os oldat pH-értéke legalább 9,7 és legfeljebb 10,3. | | |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 5 % (Karl Fischer-módszer) |

Szulfáthamu | 40–44,5 % szárazanyagra vonatkoztatva |

ρ -hidroxi-benzoesav és szalicilsav | Legfeljebb 0,35 %, ρ -hidroxi-benzoesavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 220 KÉN-DIOXID

Meghatározás

Kémiai név | Kén-dioxid Kénessav anhidrid |

Einecs | 231-195-2 |

Összegképlet | SO2 |

Molekulatömeg | 64,07 |

Tartalom | Legalább 99 % |

Leírás | Színtelen, nem gyúlékony, erősen szúrós, fojtó szagú gáz |

Azonosítás

A.Pozitív kénteszt | | |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 0,05 % |

Nem illékony maradék | Legfeljebb 0,01 % |

Kén-trioxid | Legfeljebb 0,1 % |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg |

Egyéb, normál körülmények között a levegőben nem található gáz | Nincsen |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 221 NÁTRIUM-SZULFIT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-szulfit (vízmentes vagy heptahidrát) |

Einecs | 231-821-4 |

Összegképlet | Vízmentes: | Na2 SO3 |

Heptahidrát: | Na2 SO37H2O |

Molekulatömeg | Vízmentes: | 126,04 |

Heptahidrát: | 252,16 |

Tartalom | Vízmentes: | legalább 95 % Na2 SO3 és legalább 48 % SO2 |

Heptahidrát: | legalább 48 % Na2 SO3 és legalább 24 % SO2 |

Leírás | Fehér kristályos por vagy színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és nátriumteszt | | |

B.A 10 %-os oldat (vízmentes), illetve a 20 %-os oldat (heptahidrát) pH-értéke 8,5 és 11,5 között van | | |

Tisztaság

Tioszulfát | Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomrara vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 222 NÁTRIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-biszulfit Nátrium-hidrogén-szulfit |

Einecs | 231-921-4 |

Összegképlet | NaHSO3 vizes oldatban |

Molekulatömeg | 104,06 |

Tartalom | Legalább 32 tömeg % NaHSO3 |

Leírás | Tiszta, a színtelentől a sárgáig változó színű oldat. |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és nátriumteszt | | |

B.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke 2,5 és 5,5 között van | | |

Tisztaság

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg Na2 SO3, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 223 NÁTRIUM-METABISZULFIT

Szinonimák | Piroszulfit Nátrium-piroszulfit |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-diszulfit Dinátrium-pentaoxo-diszulfát |

Einecs | 231-673-0 |

Összegképlet | Na2S2O5 |

Molekulatömeg | 190,11 |

Tartalom | Legalább 95 % Na2S2O5 és legalább 64 % SO2 |

Leírás | Fehér kristályok vagy kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és nátriumteszt | | |

B.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke 4,0 és 5,5 között van | | |

Tisztaság

Tioszulfát | Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkozatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 224 KÁLIUM-METABISZULFIT

Szinonimák | Kálium-piroszulfit |

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-diszulfit Kálium-pentaoxo-diszulfát |

Einecs | 240-795-3 |

Összegképlet | K2S2O5 |

Molekulatömeg | 222,33 |

Tartalom | Legalább 90 % K2S2O5 és legalább 51,8 % SO2. A fennmaradó részt majdnem teljes egészében kálium-szulfát alkotja |

Leírás | Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Tioszulfát | Legfeljebb 0,1 %, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 226 KALCIUM-SZULFIT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-szulfit |

Einecs | 218-235-4 |

Összegképlet | CaSO3·2H2O |

Molekulatömeg | 156,17 |

Tartalom | Legalább 95 % CaSO3·2H2O és legalább 39 % SO2 |

Leírás | Fehér kristályok vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 227 KALCIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-biszulfit Kalcium-hidrogén-szulfit |

Einecs | 237-423-7 |

Összegképlet | Ca(HSO3)2 |

Molekulatömeg | 202,22 |

Tartalom | 6–8 vegyes% kén-dioxid és 2,5–3,5 vegyes % kalcium-dioxid 10–14 vegyes% kalcium-biszulfitnak [Ca(HSO3)2] felel meg |

Leírás | Tiszta, zöldessárga, jellegzetesen kén-dioxid szagú vizes oldat |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 228 KÁLIUM-BISZULFIT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-biszulfit Kálium-hidrogén-szulfit |

Einecs | 231-870-1 |

Összegképlet | KHSO3 vizes oldatban |

Molekulatömeg | 120,17 |

Tartalom | Literenként legalább 280 g KHSO3 (vagy 150 g SO2) |

Leírás | Tiszta, színtelen, vizes oldat |

Azonosítás

A.Pozitív szulfit- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Szelén | Legfeljebb 10 mg/kg, a SO2-tartalomra vonatkoztatva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 230 BIFENIL

Szinonimák | Difenil |

Meghatározás

Kémiai név | 1,1’-bifenil Fenil-benzol |

Einecs | 202-163-5 |

Összegképlet | C12H10 |

Molekulatömeg | 154,20 |

Tartalom | Legalább 99,8 % |

Leírás | Fehér vagy a halványsárgától a borostyánig terjedő színű, jellegzetes szagú, kristályos, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 68,5 °C–70,5 °C |

B.Forráspont-tartomány | 252,5 °C és 257,5 °C között egy 2,5 °C-os tartományban teljesen lepárlódik |

Tisztaság

Benzol | Legfeljebb 10 mg/kg |

Aromás aminok | Legfeljebb 2 mg/kg (anilinben kifejezve) |

Fenol-származékok | Legfeljebb 5 mg/kg (fenolban kifejezve) |

Könnyen elszenesíthető anyagok | 0,5 g bifenil hideg oldata 5 ml 94,5-95,5 %-os kénsavban nem mutathat erőteljesebb elszíneződést, mint az a referenciaoldat, amely 0,2 ml kobalt-klorid-oldatot, 0,3 ml vas(III)-klorid-oldatot, 0,1 ml réz-szulfát-oldatot és 4,4 ml vizet tartalmaz |

Terfenil és annál nagyobb polifenil-származékok | Legfeljebb 0,2 % |

Policiklusos aromás szénhidrogének | Nincsenek |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 231 ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák | Orto-xenol |

Meghatározás

Kémiai név | (1,1’-bifenil)-2-ol 2-hidroxi-difenil o-hidroxi-difenil |

Einecs | 201-993-5 |

Összegképlet | C12H10O |

Molekulatömeg | 170,20 |

Tartalom | Legalább 99 % |

Leírás | Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 56 °C–58 °C |

B.Pozitív fenolát-teszt | Etanolos oldata (1 g 10 ml-ben) zöldre színeződik 10 %-os vas-klorid oldat hozzáadásakor. |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

Difenil-éter | Legfeljebb 0,3 % |

p-fenil-fenol | Legfeljebb 0,1 % |

1-naftol | Legfeljebb 0,01 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 232 NÁTRIUM-ORTO-FENIL-FENOL

Szinonimák | Nátrium-orto-fenil-fenát Az o-fenil-fenol nátriumsója |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-orto-fenil-fenol |

Einecs | 205-055-6 |

Összegképlet | C12H9ONa·4H2O |

Molekulatömeg | 264,26 |

Tartalom | Legalább 97 % C12H9ONa·4H2O |

Leírás | Fehér vagy enyhén sárgás kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív fenolát- és nátriumteszt | | |

B.A mintából nyert, savasítással izolált és nem újrakristályosított orto-fenil-fenol olvadáspont-tartománya 56 °C és 58 °C között van, kénsavas exszikkátorban végzett szárítást követően | | |

C.A 2 %-os vizes oldat pH-értékének 11,1 és 11,8 között kell lennie | | |

Tisztaság

Difenil-éter | Legfeljebb 0,3 % |

p-fenil-fenol | Legfeljebb 0,1 % |

1-naftol | Legfeljebb 0,01 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 233 TIABENDAZOL

Meghatározás

Kémiai név | 4-(2-benzimidazolil)tiazol 2-(4-tiazolil)-1H-benzimidazol |

Einecs | 1205-725-8 |

Összegképlet | C10H7N3S |

Molekulatömeg | 201,26 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 296 °C–303 °C |

B.Spektrometria | Abszorpciós maximumértékek 0,1 N HCl-ben (0,0005 vegyes %-os) 302 nm, 258 nm és 243 nm esetén: E 1 cm1 %302 ± 2 nm-nél: = kb. 1230 E 1 cm1 %258 ± 2 nm-nél: = kb. 200 E 1 cm1 %243 ± 2 nm-nél: = kb. 620 Az abszorpciós hányados: 243 nm/302 nm = 0,47 - 0,53 Az abszorpciós hányados: 258 nm/302 nm = 0,14 - 0,18 |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 0,5 % (Karl Fischer-módszer) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,2 % |

Szelén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 234 NIZIN

Meghatározás | A nizin (Lancefield, N-csoport) több hasonló felépítésű polipeptidből áll, amelyeket a Streptococcus lactis természetes törzsei állítanak elő |

Einecs | 215-807-5 |

Összegképlet | C143H230N42O37S7 |

Molekulatömeg | 3354,12 |

Tartalom | A nizin-koncentrátum legalább 900 egységet tartalmaz a sovány tej szilárd alkotórészeiből álló keverék 1 milligrammjában és legalább 50 % a nátrium-klorid-tartalma |

Leírás | Fehér por |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 3 %, 102 °C–103 °C-on tömegállandóságig végzett szárítás során |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 235 NATAMICIN

Szinonimák | Pimaricin |

Meghatározás | A natamicin a polién-makrolid csoportba tartozó gombaölő szer, amelyet a Streptomyces natalensis vagy a Streptococcus lactis természetes törzsei állítanak elő |

Einecs | 231-683-5 |

Összegképlet | C33H47O13N |

Molekulatömeg | 665,74 |

Tartalom | Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | A fehértől a krémes fehérig változó színű kristályos por |

Azonosítás

A.Színreakciók | Ha néhány natamicinkristályt adunk cseppreakció-lapon a következőkhöz: egy cseppnyi tömény sósav, akkor kék szín jön létre,egy cseppnyi tömény foszforsav, akkor zöld szín jön létre,amely néhány perc múlva halványpirossá válik |

B.Spektrometria | Az 1 %-os metanol-ecetsav oldatban a 0,0005 vegyes %-os oldat abszorpciós maximumértékei kb. 290, 303 és 318 nm-nél figyelhetők meg, az inflexiós pont kb. 280 nm-nél jelentkezik, a minimumértékek pedig kb. 250, 295,5 és 311 nm-nél mutatkoznak |

C.pH-érték | 5,5–7,5 (20 rész dimetil-formamid és 80 rész víz korábban közömbösített elegyében készített 1 vegyes %-os oldatban mérve) |

D.Fajlagos forgatóképesség | αD20+250° és +295° között (jégecettel képzett 1 vegyes %-os oldat esetében, 20 °C-on, a szárított anyagra számítva) |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 8 % (P2O5 felett, 60 °C-on, vákuumban, tömegállandóságig végzett szárítás esetén) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,5 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Mikrobiológiai követelmények: összes élőcsíraszám | Legfeljebb 100/g |

E 239 HEXAMETILÉN-TETRAMIN

Szinonimák | Hexamin Meténamin |

Meghatározás

Kémiai név | 1,3,5,7-Tetraaza-triciklo [3.3.1.13,7]-dekán, hexametilén-tetramin |

Einecs | 202-905-8 |

Összegképlet | C6H12N4 |

Molekulatömeg | 140,19 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Színtelen vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív formaldehid- és ammónia-teszt | | |

B.Szublimációs hőmérséklet: kb. 260 °C | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 %, P2O5 felett, 105 °C-on, vákuumban, két órán át végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

Szulfátok | Legfeljebb 0,005 %, SO4-ben kifejezve |

Kloridok | Legfeljebb 0,005 %, Cl-ban kifejezve |

Ammóniumsók | Nem mutatható ki |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 242 DIMETIL-DIKARBONÁT

Szinonimák | DMDC (a "dimethyl dicarbonate"/"dimetil-dikarbonát" elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó) Dimetil-pirokarbonát |

Meghatározás

Einecs | 224-859-8 |

Kémiai név | Dimetil-dikarbonát Pirokarbonsav-dimetil-észter |

Összegképlet | C4H6O5 |

Molekulatömeg | 134,09 |

Tartalom | Legalább 99,8 % |

Leírás | Színtelen folyadék, amely vizes oldatban lebomlik. A bőrre vagy a szembe kerülve maró hatású, belélegezve vagy lenyelve mérgező |

Azonosítás

A.Lebomlás | Hígítás után pozitív vizsgálatok CO2- ra és metanolra |

B.OlvadáspontForráspont | 17 °C 172 °C, lebomlás mellett |

C.Sűrűség 20 °C-on | Kb. 1,25 g/cm3 |

D.Infravörös spektrum | Maximumértékek 1156 és 1832 cm-1-nél |

Tisztaság

Dimetil-karbonát | Legfeljebb 0,2 % |

Összes klór | Legfeljebb 3 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 249 KÁLIUM-NITRIT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-nitrit |

Einecs | 231-832-4 |

Összegképlet | KNO2 |

Molekulatömeg | 85,11 |

Tartalom | Legalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér vagy enyhén sárga, elfolyósodó szemcsék |

Azonosítás

A.Pozitív nitrit- és káliumteszt | | |

B.Az 5 %-os oldat pH-értéke: legalább 6,0 és legfeljebb 9,0 | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 3 %, szilikagélen négy órán át végzett szárítást követően |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 250 NÁTRIUM-NITRIT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-nitrit |

Einecs | 231-555-9 |

Összegképlet | NaNO2 |

Molekulatömeg | 69,00 |

Tartalom | Legalább 97 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos por vagy sárgás darabok |

Azonosítás

A. Pozitív nitrit- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,25 %, szilikagélen négy órán át végzett szárítást követően |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 251 NÁTRIUM-NITRÁT

Szinonimák | Chilei salétrom Nátronsalétrom |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-nitrát |

Einecs | 231-554-3 |

Összegképlet | NaNO3 |

Molekulatömeg | 85,00 |

Tartalom | Legalább 99 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér, kristályos, kissé higroszkopikus por |

Azonosítás

A.Pozitív nitrát- és nátriumteszt | | |

B.Az 5 %-os oldat pH-értéke | Legalább 5,5 és legfeljebb 8,3 |

C.Olvadáspont: ± 308 °C | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Nitritek | Legfeljebb 30 mg/kg, NaNO2-ben kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 252 KÁLIUM-NITRÁT

Szinonimák | Chilei salétrom Kálisalétrom |

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-nitrát |

Einecs | 231-818-8 |

Összegképlet | KNO3 |

Molekulatömeg | 101,11 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos por vagy hűsítő, sós, csípős ízű átlátszó prizmák |

Azonosítás

A.Pozitív nitrát- és káliumteszt | | |

B.Az 5 %-os oldat pH-értéke | Legalább 4,5 és legfeljebb 8,5 |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Nitritek | Legfeljebb 20 mg/kg, KNO2-ben kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 260 ECETSAV

Meghatározás

Kémiai név | Ecetsav Etánsav |

Einecs | 200-580-7 |

Összegképlet | C2H4O2 |

Molekulatömeg | 60,05 |

Tartalom | Legalább 99,8 % |

Leírás | Tiszta, színtelen, szúrós, jellegzetes szagú folyadék |

Azonosítás

A.Forráspont | 118 °C, 760 Hgmm nyomáson |

B.Fajlagos sűrűség | Kb. 1,049 |

C.Az 1: 3 hígítású oldat pozitív acetát-tesztet ad | | |

D.Dermedéspont | Nem alacsonyabb, mint 14,5 °C |

Tisztaság

Nem illékony maradék | Legfeljebb 100 mg/kg |

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok | Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve |

Könnyen oxidálható anyagok | Egy üvegdugós lombikban a mintából 2 ml-t kell felhígítani 10 ml vízzel, és 0,1 ml 0,1 N kálium-permanganátot kell hozzáadni. A rózsaszín elszíneződés 30 percen belül nem változik barnára |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 261 KÁLIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-acetát |

Einecs | 204-822-2 |

Összegképlet | C2H3O2K |

Molekulatömeg | 98,14 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Színtelen, elfolyósodó kristályok vagy fehér kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetillatú |

Azonosítás

A.Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 7,5 és legfeljebb 9,0 |

B.Pozitív acetát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 8 %, 150 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok | Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 262 (i) NÁTRIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-acetát |

Einecs | 204-823-8 |

Összegképlet | C2H3NaO2·nH2O (n = 0 vagy 3) |

Molekulatömeg | Vízmentes: | 82,03 |

Trihidrát: | 136,08 |

Tartalom | Legalább 98,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva (a vízmentes és a trihidrát forma esetén egyaránt) |

Leírás | Vízmentes: | Fehér, szagtalan, szemcsés, higroszkopikus por |

Trihidrát: | Színtelen, átlátszó kristályok vagy szemcsés, kristályos por, amely szagtalan vagy enyhén ecetillatú. Meleg, száraz levegőn kivirágzik |

Azonosítás

A.Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 8,0 és legfeljebb 9,5 |

B.Pozitív acetát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Vízmentes: | Legfeljebb 2 % (120 °C, 4 óra) |

Trihidrát: | 36 és 42 % között (120 °C, 4 óra) |

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok | Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 262 (ii) NÁTRIUM-DIACETÁT

Meghatározás | A nátrium-diacetát egy nátrium-acetát és egy ecetsav molekulavegyülete |

Kémiai név | Nátrium-hidrogén-diacetát |

Einecs | 204-814-9 |

Összegképlet | C4H7NaO4·nH2O (n = 0 vagy 3) |

Molekulatömeg | 142,09 (vízmentes) |

Tartalom | 39-41 % a szabad ecetsav és 58-60 % a nátriumacetát |

Leírás | Fehér, higroszkopikus, kristályos, ecetillatú szilárd anyag |

Azonosítás

A.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 4,5 és legfeljebb 5,0 |

B.Pozitív acetát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 2 % (Karl Fischer-módszer) |

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok | Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 263 KALCIUM-ACETÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-acetát |

Einecs | 200-540-9 |

Összegképlet | Vízmentes: | C4H6O4Ca |

Monohidrát: | C4H6O4Ca·H2O |

Molekulatömeg | Vízmentes: | 158,17 |

Monohidrát: | 176,18 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | A vízmentes kalcium-acetát fehér, higroszkopikus, alaktalan, kristályos, enyhén keserű ízű szilárd anyag. Esetleg enyhén ecetsavillatú. A monohidrát formája egyaránt lehet tűkristály, szemcse vagy por |

Azonosítás

A.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0 |

B.Pozitív acetát- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 11 %, szárítás után (a monohidrát esetében 155 °C-on, tömegállandóságig) |

Vízben nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,3 % |

Hangyasav, formiátok és más oxidálható anyagok | Legfeljebb 1000 mg/kg, hangyasavban kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 270 TEJSAV

Meghatározás

Kémiai név | Tejsav 2-hidroxi-propionsav 1-hidroxietán-1-karbonsav |

Einecs | 200-018-0 |

Összegképlet | C3H6O3 |

Molekulatömeg | 90,08 |

Tartalom | Legalább 76 % és legfeljebb 84 % |

Leírás | Színtelen vagy sárgás, majdnem szagtalan, szirupszerű, savas ízű folyadék, amelyet tejsav (C3H6O3) és tejsav-laktát (C6H10O5) elegye alkot. Cukrok tejsavas erjedése nyomán jön létre, vagy szintetikus úton állítják elő |

Megjegyzés:A tejsav higroszkopikus, és amikor forralással koncentrálják tejsav-laktáttá kondenzálódik, amely hígítás és melegítés hatására tejsavvá hidrolizál | | |

Azonosítás

A.Pozitív laktátteszt | | |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Klorid | Legfeljebb 0,2 % |

Szulfát | Legfeljebb 0,25 % |

Vas | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Megjegyzés:Ez az előírás a 80 %-os vizes oldatra vonatkozik. Az ennél hígabb vizes oldatok esetében az értékeket a tejsav-tartalom arányában kell kiszámítani | | |

E 280 PROPIONSAV

Meghatározás

Kémiai név | Propionsav Propánsav |

Einecs | 201-176-3 |

Összegképlet | C3H6O2 |

Molekulatömeg | 74,08 |

Tartalom | Legalább 99,5 % |

Leírás | Színtelen vagy enyhén sárgás színű, kissé szúrós szagú, olajos folyadék |

Azonosítás

A.Olvadáspont | – 22 °C |

B.Forráspont-tartomány | 138,5 °C–142,5 °C |

Tisztaság

Nem illékony maradék | Legfeljebb 0,01 %, 140 °C-on tömegállandóságig szárítva |

Aldehidek | Legfeljebb 0,1 %, formaldehidben kifejezve |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 281 NÁTRIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-propionát Nátrium-propanoát |

Einecs | 205-290-4 |

Összegképlet | C3H5O2Na |

Molekulatömeg | 96,06 |

Tartalom | Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér, kristályos, higroszkopikus por vagy finom fehér por |

Azonosítás

A.Pozitív propionát- és nátriumteszt | | |

B.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 7,5 és legfeljebb 10,5 |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,1 % |

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 282 KALCIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-propionát |

Einecs | 223-795-8 |

Összegképlet | C6H10O4Ca |

Molekulatömeg | 186,22 |

Tartalom | Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér, kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív propionát- és kalciumteszt | | |

B.A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | Legalább 6,0 és legfeljebb 9,0 |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,3 % |

Vas | Legfeljebb 50 mg/kg |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 283 KÁLIUM-PROPIONÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-propionát Kálium-propanoát |

Einecs | 206-323-5 |

Összegképlet | C3H5KO2 |

Molekulatömeg | 112,17 |

Tartalom | Legalább 99 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér, kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív propionát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,3 % |

Vas | Legfeljebb 30 mg/kg |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 284 BÓRSAV

Szinonimák | Bórsav Ortobórsav Borofax |

Meghatározás

Einecs | 233-139-2 |

Összegképlet | H3BO3 |

Molekulatömeg | 61,84 |

Tartalom | Legalább 99,5 % |

Leírás | Színtelen, szagtalan, átlátszó kristályok vagy fehér szemcsék, illetve por. Enyhén zsíros tapintású. A természetben kristályos bórsav formájában fordul elő |

Azonosítás

A.Olvadáspont | Kb. 171 °C |

B.Szép zöld lánggal ég | | |

C.A 3,3 %-os vizes oldat pH-értéke | 3,8 és 4,8 között |

Tisztaság

Peroxidok | Elszíneződést nem mutat KI-oldat hozzáadásának hatására |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 285 NÁTRIUM-TETRABORÁT (BÓRAX)

Szinonimák | Nátrium-borát |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-tetraborát Nátrium-biborát Nátrium-piroborát Vízmentes tetraborát |

Einecs | 215-540-4 |

Összegképlet | Na2B4O7 Na2B4O7·10H2O |

Molekulatömeg | 201,27 |

Leírás | Por vagy üvegszerű lemezek, amelyek levegő hatására homályossá válnak. Vízben lassan oldódik |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 171 °C és 175 °C között lebomlással |

Tisztaság

Peroxidok | Elszíneződést nem mutat KI-oldat hozzáadásának hatására |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 290 SZÉN-DIOXID

Szinonimák | Szénsavgáz Szárazjég (szilárd halmazállapotban) Szén-anhidrid |

Meghatározás

Kémiai név | Szén-dioxid |

Einecs | 204-696-9 |

Összegképlet | CO2 |

Molekulatömeg | 44,01 |

Tartalom | Legalább 99 térfogat % gázra vonatkoztatva |

Leírás | Normál környezeti feltételek mellett színtelen, enyhén szúrós szagú gáz. A kereskedelmi forgalomban kapható szén-dioxidot nagynyomású gázpalackokban vagy tömegtárolásra alkalmas rendszerekben folyékony állapotban, illetve sűrítve, szilárd tömbökben "szárazjégként" szállítják és használják. Általában a szilárd halmazállapotú forma (szárazjég) kötőanyagként adalékanyagokat, például propilénglikolt vagy ásványolajat tartalmaz |

Azonosítás

A.Kicsapódás(Csapadékképződés) | Amikor a mintafolyadékot bárium-hidroxid oldaton vezetjük át, fehér csapadék képződik, amely heves gázképződés kíséretében oldódik fel híg ecetsavban |

Tisztaság

Savasság | 50 ml frissen felforralt vízen átbugyborékoltatott 915 ml gáz nem teheti a vizet a metilnaranccsal szemben annál savasabbá, mint az az oldat, amelyet úgy készítettünk, hogy 50 ml frissen felforralt vízhez 1 ml (0,01 N) sósavat adtunk |

Redukáló anyagok, hidrogén-foszfid és -szulfid | 25 ml ammónia-ezüst-nitráton – amihez 3 ml ammóniát adtunk – átbugyborékoltatott 915 ml gáz nem okozhatja az oldat zavarosodását vagy elfeketedését |

Szénmonoxid | Legfeljebb 10 μl/l |

Olajtartalom | Legfeljebb 0,1 mg/l |

E 300 ASZKORBINSAV

Meghatározás

Kémiai név | L-aszkorbinsav Aszkorbinsav 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton 3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 200-066-2 |

Összegképlet | C6H8O6 |

Molekulatömeg | 176,13 |

Tartalom | Az aszkorbinsav – vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően – legalább 99 % C6H8O6-t tartalmaz |

Leírás | Fehértől a halványsárgáig változó színű, szagtalan, kristályos szilárd anyag |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 189 °C és 193 °C között, lebomlással |

B.Pozitív aszkorbinsavteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,4 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Fajlagos forgatóképesség | αD20-érték + 20,5° és + 21,5° között van (10 vegyes%-os vizes oldat) |

A 2 %-os vizes oldat pH-értéke | 2,4 és 2,8 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 301 NÁTRIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-aszkorbát Nátrium-L-aszkorbát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-nátrium-enolát 3-keto-L-gulofuranolakton-nátrium-enolát |

Einecs | 205-126-1 |

Összegképlet | C6H7O6Na |

Molekulatömeg | 198,11 |

Tartalom | A nátrium-aszkorbát – vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően – legalább 99 % C6H7O6Na-t tartalmaz |

Leírás | Fehér vagy majdnem fehér, szagtalan, kristályos szilárd anyag, amely fény hatására elsötétedik |

Azonosítás

A.Pozitív aszkorbát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,25 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően |

Fajlagos forgatóképesség | αD20-érték + 103 ° és + 106 ° között van (10 vegyes%-os vizes oldat) |

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | 6,5 és 8,0 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 302 KALCIUM-ASZKORBÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-aszkorbát-dihidrát A 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-dihidrát kalciumsója |

Einecs | 227-261-5 |

Összegképlet | C12H14O12Ca·2H2O |

Molekulatömeg | 426,35 |

Tartalom | Legalább 98 %, illóanyag-mentes anyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehértől a nagyon halvány szürkéssárgáig terjedő színű, szagtalan, kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív aszkorbát- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Fajlagos forgatóképesség | αD20-érték + 95 ° és + 97 ° között van (5 vegyes%-os vizes oldat) |

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | 6,0 és 7,5 között |

Illóanyag | Legfeljebb 0,3 %, kénsavat vagy foszfor-pentoxidot tartalmazó exszikkátorban, szobahőmérsékleten 24 órán át végzett szárítással meghatározva |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 304 (i) ASZKORBIL-PALMITÁT

Meghatározás

Kémiai név | Aszkorbil-palmitát L-aszkorbil-palmitát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-palmitát 6-palmitol-3-keto-L-gulofurano-lakton |

Einecs | 205-305-4 |

Összegképlet | C22H38O7 |

Molekulatömeg | 414,55 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 107 °C és 117 °C között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, 56–60 °C-on, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Fajlagos forgatóképesség | αD20-érték + 21 ° és + 24 ° között van (5 vegyes%-os metanolos oldatban) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 304 (ii) ASZKORBIL-SZTEARÁT

Meghatározás

Kémiai név | Aszkorbil-sztearát L-aszkorbil-sztearát 2,3-didehidro-L-treo-hexono-1,4-lakton-6-sztearát 6-sztearol-3-keto-L-gulofuranolakton |

Einecs | 246-944-9 |

Összegképlet | C24H42O7 |

Molekulatömeg | 442,6 |

Tartalom | Legalább 98 % |

Leírás | Fehér vagy sárgásfehér, citrus illatú szilárd anyag |

Azonosítás

A.Olvadáspont | Kb. 116 °C |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, 56–60 °C-os hőmérsékleten, egy órán át, vákuumszárítóban végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 306 TOKOFEROLBAN GAZDAG KIVONAT

Meghatározás | Ehető növényi olajtermékekből vákuumos vízgőz desztillációval nyert termék, amely koncentrált tokoferolokat és tokotrienolokat tartalmaz. A termék d-0-, d- β-, d-γ- és d-ζ-tokoferolt tartalmaz |

Molekulatömeg | 430,71 (d-α-tokoferol) |

Tartalom | Legalább 34 % az összes tokoferol |

Leírás | Barnásvörös vagy vörös, tiszta, viszkózus, enyhe jellegzetes illattal és ízzel rendelkező olaj. A viaszszerű alkotórészek mikrokristályos formában némi elkülönülést mutathatnak |

Azonosítás

A.Megfelelő gáz-folyadékkal kromatográfiai módszer | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben nem oldódik, etanolban oldódik, éterrel keveredik |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Fajlagos forgatóképesség | αD20-érték legalább + 20 ° |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Szinonimák | dl-α-tokoferol |

Meghatározás

Kémiai név | dl-5,7,8-trimetil-tokol dl-2,5,7,8-tetrametil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol |

Einecs | 200-412-2 |

Összegképlet | C29H50O2 |

Molekulatömeg | 430,71 |

Tartalom | Legalább 96 % |

Leírás | A halványsárgától a borostyánig változó színű, majdnem szagtalan, tiszta, viszkózus olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben nem oldódik, etanolban szabadon oldódik, éterrel keveredik |

B.Spektrofotometria | Vízmentes etanolban az abszorpció maximumértéke kb. 292 nm |

Tisztaság

Törésmutató | n D20 1,503–1,507 |

E 1 cm1 % szelektív abszorpció etanolban | E 1 cm1 %__NEWLINE__(292 nm) 72–76__NEWLINE__(0,01 g 200 ml tiszta etanolban) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Fajlagos forgatóképesség | αD20 érték 0° ± 0,05° (kloroform 1: 10 arányú oldatában) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 308 GAMMA-TOKOFEROL

Szinonimák | dl-γ-Tokoferol |

Meghatározás

Kémiai név | 2,7,8-trimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol |

Einecs | 231-523-4 |

Összegképlet | C28H48O2 |

Molekulatömeg | 416,69 |

Tartalom | Legalább 97 % |

Leírás | Tiszta, viszkózus, halványsárga olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik |

Azonosítás

A. Spektrometria | Tiszta etanolban az abszorpció maximumértékei kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél találhatók |

Tisztaság

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (298 nm) 91 és 97 között E 1 cm1 % (257 nm) 5,0 és 8,0 között |

Törésmutató | n D20 1,503–1,507 |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Meghatározás

Kémiai név | 2,8-dimetil-2-(4’,8’,12’-trimetil-tridecil)-6-kromanol |

Einecs | 204-299-0 |

Összegképlet | C27H46O2 |

Molekulatömeg | 402,7 |

Tartalom | Legalább 97 % |

Leírás | Tiszta, viszkózus, halványsárgás vagy narancsszínű olaj, amely levegő vagy fény hatására oxidálódik és elsötétedik |

Azonosítás

A. Spektrometria | Tiszta etanolban az abszorpció maximumértékei kb. 298 nm-nél és 257 nm-nél találhatók |

Tisztaság

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (298 nm) 89 és 95 között E 1 cm1 % (257 nm) 3,0 és 6,0 között |

Törésmutató | n D20 1,500–1,504 |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 310 PROPIL-GALLÁT

Meghatározás

Kémiai név | Propil-gallát A galluszsav propil-észtere A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-propil-észtere |

Einecs | 204-498-2 |

Összegképlet | C10H12O5 |

Molekulatömeg | 212,20 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehértől a krémfehérig változó színű, kristályos, szagtalan, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben kissé oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban tökéletesen oldódik |

B.Olvadáspont-tartomány | 146 °C és 150 °C között, 110 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,0 % (110 °C, négy óra) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Szabad sav | Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) |

Klórozott szerves vegyület | Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) |

E 1 cm1 % szelektív abszorpció etanolban | E 1 cm1 % (275 nm) legalább 485 és legfeljebb 520 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 311 OKTIL-GALLÁT

Meghatározás

Kémiai név | Oktil-gallát A galluszsav oktil-észtere A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-oktil-észtere |

Einecs | 213-853-0 |

Összegképlet | C15H22O5 |

Molekulatömeg | 282,34 |

Tartalom | Legalább 98 %, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben nem oldódik, etanolban, éterben és propán-1,2-diolban tökéletesen oldódik |

B.Olvadáspont-tartomány | 99 °C és 102 °C között, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 % (90 °C, hat óra) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

Szabad sav | Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) |

Klórozott szerves vegyület | Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) |

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (275 nm) legalább 375 és legfeljebb 390 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 312 DODECIL-GALLÁT

Szinonimák | Lauril-gallát |

Meghatározás

Kémiai név | Dodecil-gallát A 3,4,5-trioxi-benzoesav n-dodecil (vagy lauril)-észtere A galluszsav dodecil-észtere |

Einecs | 214-620-6 |

Összegképlet | C19H30O5 |

Molekulatömeg | 338,45 |

Tartalom | Legalább 98 %, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehértől a krémfehérig változó színű, szagtalan, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben nem oldódik, etanolban és éterben tökéletesen oldódik |

B.Olvadáspont-tartomány | 95 °C és 98 °C között, 90 °C-on hat órán át végzett szárítást követően |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 % (90 °C, hat óra) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 % |

Szabad sav | Legfeljebb 0,5 % (galluszsavban kifejezve) |

Klórozott szerves vegyület | Legfeljebb 100 mg/kg (klórban kifejezve) |

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (275 nm) legalább 300 és legfeljebb 325 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 30 mg/kg |

E 315 ERITORBINSAV

Szinonimák | Izoaszkorbinsav D-arabo-aszkorbinsav |

Meghatározás

Kémiai név | D-Eritro-hexán-2-sav-γ-lakton Izoaszkorbinsav D-izoaszkorbinsav |

Einecs | 201-928-0 |

Összegképlet | C6H8O6 |

Molekulatömeg | 176,13 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehértől a halványsárgáig változószínű, kristályos, szilárd anyag, amely fény hatására fokozatosan elsötétedik |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | Kb. 164 °C és 172 °C között lebomlással |

B.Pozitív aszkorbinsav- és színreakcióteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,4 %, csökkentett nyomáson, szilikagélen 3 órán át végzett szárítást követően |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,3 % |

Fajlagos forgatóképesség | αD25 érték 10 vegyes%-os vizes oldat esetén –16,5° és –18,0° között van |

Oxalát | 1 g anyagnak 10 ml vízzel létrehozott oldatához hozzá kell adni 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 316 NÁTRIUM-ERITORBÁT

Szinonimák | Nátrium-izoaszkorbát |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-izoaszkorbát Nátrium-D-izoaszkorbinsav 2,3-didehidro-D-eritro-hexono-1,4-lakton nátriumsója 3-keto-D-gulofurano-lakton nátrium-enolát-monohidrát |

Einecs | 228-973-9 |

Összegképlet | C6H7O6Na·H2O |

Molekulatömeg | 216,13 |

Tartalom | Legalább 98 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően, monohidrát anyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, kristályos, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen, etanolban nagyon kismértékben oldódik. |

B.Pozitív aszkorbinsav- és színreakcióteszt | | |

C.Pozitív nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,25 %, vákuumos exszikkátorban, 24 órán át kénsavon végzett szárítást követően |

Fajlagos forgatóképesség | αD25 érték 10 vegyes%-os vizes oldat esetében + 95 ° és + 98 ° között van |

A 10 %-os vizes oldat pH-értéke | 5,5–8,0 |

Oxalát | 1 g anyagnak 10 ml vízzel létrehozott oldatához hozzá kell adni 2 csepp jégecetet és 5 ml 10 %-os kalcium-acetát oldatot. Az oldatnak tisztának kell maradnia |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 320 BUTILEZETT HIDROXI-ANIZOL (BHA)

Szinonimák | BHA (a "butylated hydroxyanisole"/"butilezett hidroxi-anizol" elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó) |

Meghatározás

Kémiai név | 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol 2-tercier-butil-4-hidroxi-anizol és 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol keveréke |

Einecs | 246-563-8 |

Összegképlet | C11H16O2 |

Molekulatömeg | 180,25 |

Tartalom | Legalább 98,5 % C11H16O2 és legalább 85 % 3-tercier-butil-4-hidroxi-anizol izomer |

Leírás | Fehér vagy enyhén sárga kristályok vagy viaszos szilárd anyag enyhe aromás szaggal |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben nem oldódik |

B.Olvadáspont-tartomány | 48 °C és 55 °C között |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően |

Fenolos szennyeződések | Legfeljebb 0,5 % |

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (290 nm) legalább 190 és legfeljebb 210 |

E 1 cm1 % (228 nm) legalább 326 és legfeljebb 345 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 321 BUTILEZETT HIDROXI-TOLUOL (BHT)

Szinonimák | BHT (a "butylated hydroxytoluene"/"butilezett hidroxi-toluol" elnevezés kezdőbetűiből alkotott mozaikszó) |

Meghatározás

Kémiai név | 2,6-ditercier-butil-p-krezol 4-metil-2,6-ditercier-butil-fenol |

Einecs | 204-881-4 |

Összegképlet | C15H24O |

Molekulatömeg | 220,36 |

Tartalom | Legalább 99 % |

Leírás | Fehér, kristályos vagy pelyhes, szagtalan vagy jellegzetes gyenge aromás szaggal rendelkező, szilárd anyag |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben és propán-1,2-diolban nem oldódik. Etanolban tökéletesen oldódik |

B.Olvadáspont | 70 °C |

C.Az abszorpcióképesség maximumértéke | Az 1: 100000 hígítású oldat 2 cm-es rétegének 230-320 nm-es tartományában az abszorpció dehidratált etanolban csak 278 nm-nél éri el a maximumát |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,005 % |

Fenoltartalmú szennyeződések | Legfeljebb 0,5 % |

szelektív abszorpció etanolban E 1 cm1 % | E 1 cm1 % (278 nm) legalább 81 és legfeljebb 88 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 322 LECITINEK

Szinonimák | Foszfatidok Foszfolipidek |

Meghatározás | A lecitinek állati vagy növényi eredetű élelmiszerekből fizikai eljárások segítségével nyert foszfatidok keverékei vagy frakciói; közéjük tartoznak az ártalmatlan és a célnak megfelelő enzimek felhasználásával nyert hidrolizált termékek is. A végtermék maradék enzimaktivitást nem mutathat. A lecitineket vizes közegben hidrogén-peroxid segítségével enyhén fehéríteni lehet. Ez az oxidálódás kémiailag nem módosíthatja a lecitin foszfatidokat |

Einecs | 232-307-2 |

Tartalom | Lecitinek: az anyag legalább 60,0 %-át acetonban nem lehet oldaniHidrolizált lecitinek:az anyag legalább 56,0 %-át acetonban nem lehet oldani |

Leírás | Lecitinek: barna folyadék vagy viszkózus félfolyékony anyag vagy porHidrolizált lecitinek: világosbarnától a barnáig változó színű, viszkózus folyadék vagy massza |

Azonosítás

A.Pozitív kolin-, foszfor- és zsírsav-teszt | | |

B.Hidrolizáltlecitin-teszt | 800 ml-es főzőedénybe 500 ml (30–35 °C-os) vizet kell tenni. Ezután állandó keverés mellett lassan hozzá kell adni 50 ml-nyi mintát. A hidrolizált lecitin homogén emulziót képez. A nem hidrolizált lecitin kb. 50 g-nyi összeálló masszát alkot |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on egy órán át végzett szárítással meghatározva |

Toluolban nem oldódó anyag | Legfeljebb 0,3 % |

Savassági fok | Lecitinek: grammonként legfeljebb 35 mg kálium-hidroxidHidrolizált lecitinek: grammonként legfeljebb 45 mg kálium-hidroxid |

Peroxid-érték | Kisebb vagy egyenlő, mint 10 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 325 NÁTRIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-laktát Nátrium-2-hidroxi-propanoát |

Einecs | 200-772-0 |

Összegképlet | C3H5NaO3 |

Molekulatömeg | 112,06 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 57 % és legfeljebb 66 % |

Leírás | Színtelen, átlátszó folyadék Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes illatú |

Azonosítás

A.Pozitív laktátteszt | | |

B.Pozitív káliumteszt | | |

Tisztaság

Savasság | Legfeljebb 0,5 %, szárítás után, tejsavban kifejezve |

20 %-os vizes oldat pH-értéke | 6,5 - 7,5 |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Redukáló anyagok | A Fehling-féle oldatot nem redukálja |

Megjegyzés:Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik | | |

E 326 KÁLIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-laktát Kálium-2-hidroxi-propanoát |

Einecs | 213-631-3 |

Összegképlet | C3H5O3K |

Molekulatömeg | 128,17 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 57 % és legfeljebb 66 % |

Leírás | Kissé viszkózus, majdnem szagtalan, tiszta folyadék. Szagtalan vagy enyhe, jellegzetes illatú |

Azonosítás

A.Hevítés | A kálium-laktát oldatot hevíteni kell, amíg elhamvad. A hamu lúgos kémhatású és sav hozzáadására heves gázképződés jelentkezik |

B.Színreakció | 2 ml kálium-laktát oldatot kell pirokatechin és kénsav 5 ml-nyi 1: 100 arányú oldatára helyezni. Az érintkező anyagfelületeken mélyvörös szín jön létre |

CPozitív kálium- és laktátteszt | | |

Tisztaság

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Savasság | 1 g kálium-laktát oldatot kell 20 ml vízben feloldani, 3 csepp fenolftalein oldatot kell hozzáadni, és azt kell 0,1 N nátrium-hidroxiddal titrálni. Legfeljebb 0,2 ml nátrium-hidroxidra lehet szükség |

Redukáló anyagok | A kálium-laktát oldat nem idézheti elő a Fehling-féle oldat redukcióját |

Megjegyzés:Ez az előírás 60 %-os vizes oldatra vonatkozik | | |

E 327 KALCIUM-LAKTÁT

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-dilaktát Kalcium-dilaktát-hidrát A 2-hidroxi-propánsav kalciumsója |

Einecs | 212-406-7 |

Összegképlet | (C3H5O2)2 Ca·nH2O (n = 0–5) |

Molekulatömeg | 218,22 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Majdnem szagtalan, fehér kristályos por vagy szemcsék |

Azonosítás

A.Pozitív laktát- és kalciumteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben oldódik, etanolban pedig gyakorlatilag nem oldódik |

Tisztaság

Szárítási veszteség | 120 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva: vízmentes: legfeljebb 3,0 %1 vízmolekulával: legfeljebb 8,0 %3 vízmolekulával: legfeljebb 20,0 %4,5 vízmolekulával: legfeljebb 27 % |

Savasság | Legfeljebb a száraz anyag 0,5 %-a, tejsavban kifejezve |

Fluorid | Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 5 %-os oldat pH-értéke | 6,0 és 8,0 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Redukáló anyagok | A Fehling-féle oldatot nem redukálja |

E 330 CITROMSAV

Meghatározás

Kémiai név | Citromsav 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav β-hidroxi-trikarballitikus sav |

Einecs | 201-069-1 |

Összegképlet | a)C6H8O7 (vízmentes)b)C6H8O7·H2O (monohidrát) |

Molekulatömeg | a)192,13 (vízmentes)b)210,15 (monohidrát) |

Tartalom | A citromsav lehet vízmentes, vagy tartalmazhat 1 vízmolekulát. A citromsav legalább 99,5 % C6H8O7-t tartalmaz, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | A citromsav fehér vagy színtelen, szagtalan, kristályos, szilárd anyag, erőteljes savas ízzel. A monohidrát száraz levegőn elmállik |

Azonosítás

A.Oldhatósági tesztek | Vízben jól oldódik, etanolban tökéletesen oldódik, éterben oldódik |

Tisztaság

Víztartalom | A vízmentes citromsav legfeljebb 0,5 % vizet tartalmaz; a citromsav monohidrátja legfeljebb 8,8 % vizet tartalmaz (Karl Fischer-módszer) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,05 %, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Könnyen elszenesíthető anyagok | 1 g porított mintát kell 10 ml, legalább 98 %-os kénsavval együtt 90 °C-os vízfürdőben, sötétben egy órán át melegíteni. Legfeljebb halványbarna szín alakulhat ki (a K-folyadéknak felel meg) |

E 331 (i) NÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák | Mononátrium-citrát Egybázisú nátrium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Mononátrium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav mononátrium sója |

Összegképlet | a)C6H7O7Na (vízmentes)b)C6H7O7Na·H2O (monohidrát) |

Molekulatömeg | a)214,11 (vízmentes)b)232,23 (monohidrát) |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva: vízmentes: legfeljebb 1,0 %monohidrát: legfeljebb 8,8 % |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 3,5 és 3,8 között |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 331 (ii) DINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák | Dinátrium-citrát Kétbázisú nátrium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Dinátrium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dinátrium sója A 1,5 vízmolekulával rendelkező citromsav dinátrium sója |

Einecs | 205-623-3 |

Összegképlet | C6H7O7Na2·1,5H2O |

Molekulatömeg | 263,11 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 13,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 4,9 és 5,2 között |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 331 (iii) TRINÁTRIM-CITRÁT

Szinonimák | Trinátrium-citrát Hárombázisú nátrium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Trinátrium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trinátrium sója A citromsav trinátrium sója vízmentes, dihidrát és pentahidrát formában |

Einecs | 200-675-3 |

Összegképlet | Vízmentes: | C6H5O7Na3 |

Hidrát: | C6H5O7Na3·nH2O (n = 2 vagy 5) |

Molekulatömeg | 258,07 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Kristályos fehér por vagy színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva: |

– vízmentes: | legfeljebb 1,0 % |

– dihidrát: | legfeljebb 13,5 % |

– pentahidrát: | legfeljebb 30,3 % |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke | 7,5 és 9,0 között |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 332 (i) KÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák | Monokálium-citrát Egybázisú kálium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Monokálium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokálium sója A citromsav vízmentes monokálium sója |

Einecs | 212-753-4 |

Összegképlet | C6H7O7K |

Molekulatömeg | 230,21 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, higroszkopikus, szemcsés por vagy átlátszó kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

1 %-os vizes oldat pH-értéke | 3,5 és 3,8 között |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 332 (ii) TRIKÁLIUM-CITRÁT

Szinonimák | Trikálium-citrát Hárombázisú kálium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Trikálium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikálium sója A citromsav monohidrát trikálium sója |

Einecs | 212-755-5 |

Összegképlet | C6H5O7K3·H2O |

Molekulatömeg | 324,42 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, higroszkopikus, szemcsés por vagy átlátszó kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 6,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 5 %-os vizes oldat pH-értéke | 7,5 és 9,0 között |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

E 333 (i) KALCIUM-CITRÁT

Szinonimák | Monokalcium-citrát Egybázisú kalcium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Monokalcium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav monokalcium sója A citromsav monohidrát monokalcium sója |

Összegképlet | (C6H7O7)2Ca·H2O |

Molekulatömeg | 440,32 |

Tartalom | Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Finom fehér por |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és kalcium-teszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 7,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 3,2 és 3,5 között |

Fluorid | Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

Karbonátok | 1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő |

E 333 (ii) DIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák | Dikalcium-citrát Kétbázisú kalcium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Dikalcium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav dikalcium sója A citromsav trihidrát dikalcium sója |

Összegképlet | (C6H7O7)2Ca2·3H2O |

Molekulatömeg | 530,42 |

Tartalom | Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Finom fehér por |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és kalciumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 20,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Fluorid | Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

Karbonátok | 1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő |

E 333 (iii) TRIKALCIUM-CITRÁT

Szinonimák | Trikalcium-citrát Hárombázisú kalcium-citrát |

Meghatározás

Kémiai név | Trikalcium-citrát A 2-hidroxi-1,2,3-propán-trikarbonsav trikalcium sója A citromsav tetrahidrát trikalcium sója |

Einecs | 212-391-7 |

Összegképlet | (C6H6O7)2Ca3·4H2O |

Molekulatömeg | 570,51 |

Tartalom | Legalább 97,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Finom fehér por |

Azonosítás

A.Pozitív citrát- és kalcium-teszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 14,0 %, 180 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Fluorid | Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 1 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 5 mg/kg |

Karbonátok | 1 g kalcium-citrát 10 ml 2 N sósavban való feloldása közben csak szórványos buborékképződés fordulhat elő |

E 334 L(+)-BORKŐSAV

Meghatározás

Kémiai név | L-borkősav L-2,3-dihidroxi-butándiolsav d-α, β -dihidroxi-borostyánkősav |

Einecs | 201-766-0 |

Összegképlet | C4H6O6 |

Molekulatömeg | 150,09 |

Tartalom | Legalább 99,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Színtelen vagy áttetsző, kristályos szilárd anyag vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Olvadáspont-tartomány | 168 °C és 170 °C között |

B.Pozitív tartarát-teszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 % (P2O5-on, három óra) |

Szulfáthamu | Legfeljebb 1000 mg/kg, 800 ± 25 °C-on végzett kalcinálást követően |

A 20 vegyes %-os vizes oldat fajlagos optikai forgatása | αD20-érték +11,5° és +13,5° között van |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

E 335 (i) NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák | Az L-(+)-borkősav mononátrium sója |

Meghatározás

Kémiai név | Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav mononátrium sója Az L-(+)-borkősav monohidrát mononátrium sója |

Összegképlet | C4H5O6Na·H2O |

Molekulatömeg | 194,05 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Átlátszó színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív tartarát- és nátriumteszt | | |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 10,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 335 (ii) DINÁTRIUM-TARTARÁT

Meghatározás

Kémiai név | Dinátrium-L-tartarát Dinátrium-(+)-tartarát Dinátrium-(+)-2,3-dihidroxi-bután-diolsav Az L-(+)-borkősav dihidratált dinátrium sója |

Einecs | 212-773-3 |

Összegképlet | C4H4O6Na2·2H2O |

Molekulatömeg | 230,8 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Átlátszó színtelen kristályok |

Azonosítás

A.Pozitív tartarát- és nátriumteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | 1 gramm nem oldható 3 ml vízben. Etanolban nem oldódik |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 17,0 %, 150 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 7,0 és 7,5 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 336 (i) KÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák | Egybázisú kálium-tartarát |

Meghatározás

Kémiai név | Az L-(+)-borkősav vízmentes monokálium sója Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav monokálium sója |

Összegképlet | C4H5O6K |

Molekulatömeg | 188,16 |

Tartalom | Legalább 98 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos vagy szemcsés por |

Azonosítás

A.Pozitív tartarát- és káliumteszt | | |

B.Olvadáspont | 230 °C |

Tisztaság

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 3,4 |

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 336 (ii) DIKÁLIUM-TARTARÁT

Szinonimák | Kétbázisú kálium-tartarát |

Meghatározás

Kémiai név | Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav dikálium sója Az L-(+)-borkősav dikálium sója egy fél vízmolekulával |

Einecs | 213-067-8 |

Összegképlet | C4H4O6K2·1/2H2O |

Molekulatömeg | 235,2 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér kristályos vagy szemcsés por |

Azonosítás

A.Pozitív tartarát- és káliumteszt | | |

Tisztaság

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 7,0 és 9,0 között |

Szárítási veszteség | Legfeljebb 4,0 %, 150 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 337 KÁLIUM-NÁTRIUM-TARTARÁT

Szinonimák | Kálium-nátrium L-(+)-tartarát Rochelle-só Seignette-só |

Meghatározás

Kémiai név | Az L-2,3-dihidroxi-bután-diolsav kálium-nátrium sója Kálium-nátrium L-(+)-tartarát |

Einecs | 206-156-8 |

Összegképlet | C4H4O6KNa·4H2O |

Molekulatömeg | 282,23 |

Tartalom | Legalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Színtelen kristályok vagy fehér kristályos por |

Azonosítás

A.Pozitív tartarát-, kálium- és nátriumteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | 1 gramm oldható 1 ml vízben, etanolban nem oldódik |

C.Olvadáspont-tartomány | 70 °C és 80 °C között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 26,0 % és legalább 21,0 %, 150 °C-on három órán át végzett szárítással meghatározva |

Oxalátok | Legfeljebb 100 mg/kg, oxálsavban kifejezve, szárítás után |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 6,5 és 8,5 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 338 FOSZFORSAV

Szinonimák | Ortofoszforsav Monofoszforsav |

Meghatározás

Kémiai név | Foszforsav |

Einecs | 231-633-2 |

Összegképlet | H3PO4 |

Molekulatömeg | 98,00 |

Tartalom | Legalább 71 % és legfeljebb 83 % |

Leírás | Tiszta, színtelen, viszkózus folyadék |

Azonosítás

A.Pozitív sav- és foszfátteszt | | |

Tisztaság

Illékony savak | Legfeljebb 10 mg/kg (ecetsavban kifejezve) |

Kloridok | Legfeljebb 200 mg/kg (klórban kifejezve) |

Nitrátok | Legfeljebb 5 mg/kg (NaNO3 -ben kifejezve) |

Szulfátok | Legfeljebb 1500 mg/kg (CaSO4 -ban kifejezve) |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Megjegyzés:Ez az előírás egy 75 %-os vizes oldatra vonatkozik. | | |

E 339 (i) NÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Mononátrium-monofoszfát Savanyú mononátrium-monofoszfát Mononátrium-ortofoszfát Egybázisú nátrium-foszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Nátrium-dihidrogén-monofoszfát |

Einecs | 231-449-2 |

Összegképlet | Vízmentes: | NaH2PO4 |

Monohidrát: | NaH2PO4·H2O |

Dihidrát: | NaH2PO4·2H2O |

Molekulatömeg | Vízmentes: | 119,98 |

Monohidrát: | 138,00 |

Dihidrát: | 156,01 |

Tartalom | Legalább 97 % NaH2PO4, 6,0 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Fehér, szagtalan, kissé elfolyósodó por, kristályok vagy szemcsék |

Azonosítás

A.Pozitív nátrium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban, éterben vagy kloroformban nem oldódik. |

B.P2O5-tartalom | 58,0 % és 60,0 % között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | A vízmentes só legfeljebb 2,0 %-ot, a monohidrát legfeljebb 15,0 %-ot, a dihidrát pedig legfeljebb 25 %-ot veszít a tömegéből, ha először 60 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át szárítjuk |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 4,1 és 5,0 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 339 (ii) DINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Dinátrium-monofoszfát Szekunder nátrium-foszfát Dinátrium-ortofoszfát Sav dinátrium-foszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Dinátrium-hidrogén-monofoszfát Dinátrium-hidrogén-ortofoszfát |

Einecs | 231-448-7 |

Összegképlet | Vízmentes: | Na2HPO4 |

Hidratált: | Na2HPO4·nH2O (n = 2, 7 vagy 12) |

Molekulatömeg | 141,98 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 98 % Na2HPO4, 40 °C-on három órán át, majd 105 °C-on öt órán át végzett szárítást követően |

Leírás | A vízmentes dinátrium-hidrogén-foszfát fehér, higroszkopikus, szagtalan por. A lehetséges hidratált formák közé tartozik a dihidrát, amely fehér, kristályos, szagtalan szilárd anyag; a heptahidrát, amely fehér, szagtalan, elmálló kristályokból vagy szemcsés porból áll; valamint a dodekahidrát, amelyet fehér, elmálló, szagtalan por vagy kristályok képeznek |

Azonosítás

A.Pozitív nátrium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban nem oldódik. |

C.P2O5-tartalom | 49 % és 51 % között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | A vízmentes só legfeljebb 5,0 %-ot, a dihidrát legfeljebb 22,0 %-ot, a heptahidrát legfeljebb 50,0 %-ot, a dodekahidrát pedig legfeljebb 61,0 %-ot veszít a tömegéből, ha először 40 °C-on három órán át, majd 105 °C-on öt órán át szárítjuk |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 8,4 és 9,6 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 339 (iii) TRINÁTRIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Nátrium-foszfát Hárombázisú nátrium-foszfát Trinátrium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Trinátrium-monofoszfát Trinátrium-foszfát Trinátrium-ortofoszfát |

Einecs | 231-509-8 |

Összegképlet | Vízmentes: | Na3PO4 |

Hidratált: | Na3PO4·nH2O (n = 0,5, 1 vagy 12) |

Molekulatömeg | 163,94 (vízmentes) |

Tartalom | A vízmentes nátrium-foszfát, akárcsak a hemi-(fél-) és a monohidrát legalább 97,0 % Na3PO4-et tartalmaz szárazanyagra vonatkoztatva. A nátrium-foszfát dodekahidrát legalább 92,0 % Na3PO4-et tartalmaz hevített anyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, szagtalan kristályok, szemcsék vagy kristályos por. A lehetséges hidratált formák közé tartozik a hemi- és a monohidrát, a hexahidrát, az oktahidrát, a dekahidrát és a dodekahidrát. A dodekahidrát 1/4 nátrium-hidroxid molekulát tartalmaz |

Azonosítás

A.Pozitív nátrium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban nem oldódik |

C.P2O5-tartalom | 40,5 % és 43,5 % között |

Tisztaság

Hevítési veszteség | 120 °C-on két órán át végzett szárítás, majd kb. 800 °C-on 30 percen át végzett hevítés mellett bekövetkező súlyveszteségek a következők: a vízmentesnél legfeljebb 2,0 %, a monohidrátnál legfeljebb 11,0 %, a dodekahidrátnál pedig 45,0 % és 58,0 % közötti |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 11,5 és 12,5 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 340 (i) KÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Egybázisú kálium-foszfát Monokálium-monofoszfát Káliumsav-foszfát Kálium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Kálium-dihidrogén-foszfát Monokálium-dihidrogén-ortofoszfát Monokálium-dihidrogén-monofoszfát |

Einecs | 231-913-4 |

Összegképlet | KH2PO4 |

Molekulatömeg | 136,09 |

Tartalom | Legalább 98,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Szagtalan, színtelen kristályok, illetve fehér szemcsés vagy kristályos por, higroszkopikus |

Azonosítás

A.Pozitív kálium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban nem oldódik |

C.P2O5-tartalom | 51,0 % és 53,0 % között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 4,2 és 4,8 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 340 (ii) DIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Dikálium-monofoszfát Szekunder kálium-foszfát Dikáliumsav-foszfát Dikálium-ortofoszfát Kétbázisú kálium-foszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Dikálium-hidrogén-monofoszfát Dikálium-hidrogén-foszfát Dikálium-hidrogén-ortofoszfát |

Einecs | 231-834-5 |

Összegképlet | K2HPO4 |

Molekulatömeg | 174,18 |

Tartalom | Legalább 98,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítást követően |

Leírás | Színtelen vagy fehér szemcsés por, kristályok vagy massza. Elfolyósodó anyag |

Azonosítás

A.Pozitív kálium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban nem oldódik |

C.P2O5-tartalom | 40,3 % és 41,5 % között |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 8,7 és 9,4 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 340 (iii) TRIKÁLIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Kálium-foszfát Hárombázisú kálium-foszfát Trikálium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Trikálium-monofoszfát Trikálium-foszfát Trikálium-ortofoszfát |

Einecs | 231-907-1 |

Összegképlet | Vízmentes: | K3PO4 |

Hidratált: | K3PO4·nH2O (n = 1 vagy 3) |

Molekulatömeg | 212,27 (vízmentes) |

Tartalom | Legalább 97,0 %, hevített anyagra számítva |

Leírás | Színtelen vagy fehér, szagtalan, higroszkopikus kristályok vagy szemcsék. Lehetséges hidratált formái a monohidrát és a trihidrát |

Azonosítás

A.Pozitív kálium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben tökéletesen oldódik. Etanolban nem oldódik. |

C.P2O5-tartalom | 30,5 % és 33,0 % között (vízmentes, hevített anyagra vonatkoztatva) |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Vízmentes: legfeljebb 3,0 %; hidratált: legfeljebb 23,0 %. 105 °C-on egy órán át végzett szárítással, majd kb. 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítéssel meghatározva |

Vízben nem oldódó anyagok | Legfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Fluorid | Legfeljebb 10 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Az 1 %-os vizes oldat pH-értéke | 11,5 és 12,3 között |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 341 (i) KALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Egybázisú kalcium-foszfát Monokalcium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-dihidrogén-foszfát |

Einecs | 231-837-1 |

Összegképlet | Vízmentes: | Ca(H2PO4)2 |

Monohidrát: | Ca(H2PO4)2·H2O |

Molekulatömeg | 234,05 (vízmentes) 252,08 (monohidrát) |

Tartalom | Legalább 95,0 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Szemcsés por vagy fehér, elfolyósodó kristályok vagy szemcsék |

Azonosítás

A.Pozitív kalcium- és foszfátteszt | | |

B.P2O5-tartalom | 55,5 % és 61,1 % között (vízmentes) |

C.CaO-tartalom | 23,0 % és 27,5 % között (vízmentes) 19,0 % és 24,8 % között (monohidrát) |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legalább 14,0 %, 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva (vízmentes). Legfeljebb 17,5 %, 60 °C-on egy órán át, majd 105 °C-on négy órán át végzett szárítással meghatározva (monohidrát) |

Hevítési veszteség | Legfeljebb 17,5 %, 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően (vízmentes). Legfeljebb 25,0 %, 105 °C-on egy órán át végzett szárítással, majd 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítéssel meghatározva (monohidrát) |

Fluorid | Legfeljebb 30 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 341 (ii) DIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Kétbázisú kalcium-foszfát Dikalcium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Kalcium-monohidrogén-foszfát Kalcium-hidrogén-ortofoszfát Szekunder kalcium-foszfát |

Einecs | 231-826-1 |

Összegképlet | Vízmentes: | CaHPO4 |

Dihidrát: | CaHPO4·2H2O |

Molekulatömeg | 136,06 (vízmentes) 172,09 (dihidrát) |

Tartalom | A dikalcium-foszfát, 200 °C-on három órán át végzett szárítást követően, legalább 98 % és legfeljebb 102 %-nak megfelelő CaHPO4 egyenértéket tartalmaz |

Leírás | Fehér kristályok vagy szemcsék, szemcsés por vagy por |

Azonosítás

A.Pozitív kalcium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben mérsékelten oldódik. Etanolban nem oldódik |

C.P2O5-tartalom | 50,0 % és 52,5 % között (vízmentes) |

Tisztaság

Hevítési veszteség | Legfeljebb 8,5 % (vízmentes), vagy 26,5 % (dihidrát), 800 ± 25 °C-on 30 percen át végzett hevítést követően |

Fluorid | Legfeljebb 50 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 341 (iii) TRIKALCIUM-FOSZFÁT

Szinonimák | Kalcium-foszfát, hárombázisú Kalcium-ortofoszfát |

Meghatározás

Kémiai név | Trialcium-monofoszfát |

Einecs | 231-840-8 |

Összegképlet | Ca3(PO4)2 |

Molekulatömeg | 310,17 |

Tartalom | Legalább 90 %, hevített anyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, szagtalan és ízetlen por, amely levegőn stabil |

Azonosítás

A.Pozitív kalcium- és foszfátteszt | | |

B.Oldhatósági tesztek | Vízben gyakorlatilag nem oldódik, etanolban nem oldódik, híg sósavban és salétromsavban oldódik |

C.P2O5-tartalom | 38,5 % és 48,0 % között (vízmentes) |

Tisztaság

Hevítési veszteség | Legfeljebb 8 %, 800 ± 25 °C-on tömegállandóságig végzett hevítést követően |

Fluorid | Legfeljebb 50 mg/kg (fluorban kifejezve) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 385 KALCIUM-DINÁTRIUM-ETILÉN-DIAMIN-TETRAACETÁT

Szinonimák | Kalcium-dinátrium-EDTA Kalcium-dinátrium-edetat |

Meghatározás

Kémiai név | N,N’-1,2-Etándiil-bis-[N-(karboxi-metil)-glicinát] [(4-)-O,O’,ON,ON]kalciát(2)-dinátrium Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát Kalcium-dinátrium (etilén-dinitril)tetraacetát |

Einecs | 200-529-9 |

Összegképlet | C10H12O8CaN2Na2·2H2O |

Molekulatömeg | 410,31 |

Tartalom | Legalább 97 %, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, szagtalan kristályos szemcsék vagy fehér, illetve majdnem fehér, kissé higroszkopikus por |

Azonosítás

A.Pozitív nátrium- és kalcium-teszt | | |

B.A kelátképző reakcióképesség fémionokkal pozitív | | |

C.Az 1 %-os oldat pH-értéke: 6,5 és 7,5 között | | |

Tisztaság

Víztartalom | 5 - 13 % (Karl Fischer-módszer) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 1105 LIZOZIM

Szinonimák | Lizozim-hidroklorid Muramidáz |

Meghatározás | A lizozim a tyúktojás fehérjéjéből nyert, 129 aminosavat tartalmazó, lineáris polipeptid. Enzimaktivitással rendelkezik, mivel a baktériumok, különösen a Gram-pozitív organizmusok, külső membránjaiban képes hidrolizálni az N-acetil-muraminsav és az N-acetil-glükozamin közötti β (1–4) kötéseket. Általában a hidroklorid származékaként kapjuk meg |

Kémiai név | Enzimológiai Bizottság (EC) szám: 3.2.1.17 |

Einecs | 232-620-4 |

Molekulatömeg | Kb. 14000 |

Tartalom | Legalább 950 mg/g, szárazanyagra vonatkoztatva |

Leírás | Fehér, szagtalan, kissé édes ízű por |

Azonosítás

A.Izoelektromos pont: 10,7 | | |

B.A 2 %-os vizes oldat pH-értéke: 3,0 és 3,6 között | | |

C.A vizes oldat abszorpciós maximuma (25 mg/100 ml) 281 nm-nél, minimuma 252 nm-nél van | | |

Tisztaság

Víztartalom | Legfeljebb 6 % (Karl Fischer-módszer) (csak por alakban) |

Hevítési maradék | Legfeljebb 1,5 % |

Nitrogén | Legalább 16,8 % és legfeljebb 17,8 % |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 5 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

Mikrobiológiai követelmények

Összes baktériumszám | Legfeljebb 5 x 104 col/g |

Salmonellae | Nincs jelen 25 grammban |

Staphylococcus aureus | Nincs jelen 1 grammban |

Escherichia coli | Nincs jelen 1 grammban |

--------------------------------------------------

Top