Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0045

A Bizottság 95/45/EK irányelve (1995. július 26.) az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 226, 22.9.1995, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 218 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016 P. 174 - 218
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 10 - 54

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; hatályon kívül helyezte: 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/45/oj

31995L0045Hivatalos Lap L 226 , 22/09/1995 o. 0001 - 0045


A Bizottság 95/45/EK irányelve

(1995. július 26.)

az élelmiszerekben használható színezékek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 94/34/EK irányelvvel [1] módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel tisztasági követelményeket kell megállapítani az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről szóló, 1994. június 30-i 94/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben [3] említett színezékekre;

mivel szükség van a legutóbb a 85/7/EGK irányelvvel [4] módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami előírások közelítéséről szóló, 1962. október 23-i tanácsi irányelvben [5] említett színezékek tisztasági követelményeinek felülvizsgálatára;

mivel figyelembe kell venni a színezékekre vonatkozó, a Codex Alimentarius-ban (Élelmiszerkönyvben) szereplő és az Élelmiszer-adalékanyagok Közös Szakértői Bizottsága (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives JECFA) által meghatározott előírásokat és vizsgálati módszereket;

mivel a gyártási módszerekből vagy az alapanyagokból származó, az élelmiszerügyi tudományos bizottság által értékeltektől vagy az ezen irányelvben említettektől jelentősen eltérő élelmiszer-adalékanyagoknak teljes értékelés céljából e bizottsághoz kell tartozniuk, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerek Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/36/EK irányelvben említett színezékekre alkalmazandó, a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott tisztasági követelményeket ezen irányelv melléklete tartalmazza.

Az 1962. október 23-i irányelv 8. cikkét és a III. mellékletét el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Az 1996. július 1-je előtt forgalomba hozott vagy címkézett és az ezen irányelv rendelkezéseinek meg nem felelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. július 26-án.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 237., 1994.9.10., 1. o.

[2] HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

[3] HL L 237., 1994.9.10., 13. o.

[4] HL L 2., 1985.1.3.,22. o.

[5] HL L 115., 1962.11.11., 2645/62. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A. Az alumíniumlakkok általános előírásai

Meghatározás | Az alumíniumlakkok előállítása az előírt tisztasági követelményeknek megfelelő színezékek és alumínium-oxid vizes közegben végbemenő reakciójával történik. Az alumínium-oxid rendszerint frissen készített, nem szárított anyag, amelyet alumínium-szulfát vagy alumínium-klorid és nátrium-vagy kalcium-karbonát, illetve hidrogén-karbonát vagy ammónia reakciójával állítanak elő. A lakk kialakulását követően a terméket szűrik, vízzel mossák és szárítják. A késztermék nem reagált alumínium-oxidot tartalmazhat. |

Sósavban oldhatatlan anyagok | Legfeljebb 0,5 % |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 % (semleges közegben) |

A megfelelő színezékekre különleges tisztasági követelményeket kell alkalmazni. |

B. KÜLÖNLEGES TISZTASÁGI KÖVETELMÉNYEK

E 100 KURKUMIN

Szinonimák | CI Natural Yellow 3, turmeric sárga, diferoil-metán |

Meghatározás | A kurkumint a kurkuma, azaz a természetes Curcuma longa L. megőrölt gyökerének oldószeres extrakciójával nyerik. Koncentrált kurkuminpor előállításához az extraktumot tisztítják, majd kristályosítják. A termék főtömegében kurkuminokból áll, azaz a színező alkotórész, az (1,7-bisz-[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dionból és annak két dezmetoxi-származékából különböző arányokban. A kurkumában megtalálható olajok és gyanták kis mennyiségben jelen lehetnek a termékben. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószerek használhatók: etil-acetát, aceton, szén-dioxid, diklór-metán, n-butanol, metanol, etanol, hexán. |

Osztály | Dicinnamoil-metán |

Színindexszám | 75300 |

Einecs | 207-280-5 |

Kémiai név | I:1,7-bisz-[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dionII:1-(4-hidroxi-fenil)7-[4-hidroxi-3-(metoxi-fenil)]hepta-1,6-dién-3,5-dionIII:1,7-bisz-(4-hidroxi-fenil)hepta-1,6-dién-3,5-dion |

Összegképlet | I:C21H20O6II:C21H18O5III:C19H16O4 |

Molekulatömeg | I:368,39II:338,39III:308,39 |

Tartalom | Az összes színezőanyag-tartalom legalább 90 % |

E1 cm1 %= 1607, kb. 426 nm-en etanolban |

Leírás | Narancssárga kristályos por |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma etanolban mérve kb. 426 nm-en van. |

B: Olvadási tartomány | 179-182 °C |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Etil – acetát | Összesen vagy külön-külön, legfeljebb 50 mg/kg |

Aceton |

n – butanol |

Metanol |

Etanol |

Hexan |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Szinonimák | Laktoflavin |

Osztály | Izoalloxazin |

Einecs | 201-507-1 |

Kémiai név | 7,8-dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahidroxi-pentil)benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)dion 7,8-dimetil-10-(1'-D-ribitil)izoalloxazin |

Összegképlet | C17H20N4O6 |

Molekulatömeg | 376,37 |

Tartalom | Legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva. |

E1 cm1 %= 328, kb. 444 nm-en, vizes oldatban |

Leírás | Enyhe szaggal rendelkező, a sárgástól a narancssárgáig terjedő színű kristályos por. |

Azonosítás

A: Spektrometria | Az A375/A267 aránya 0,31és 0,33özött van | vizes oldatban. |

Az A375/A267 aránya 0,36és 0,39között van |

A maximuma vízben mérve kb. 375 nm-en van. |

B: Fajlagos forgatóképesség | [α]D20értéke –115° és –140° között 0,05 N nátrium-hidroxid oldatban. |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 1,5 % 4 órán keresztül végzett 105 °C-os szárítás után. |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 100 mg/kg ( anilinre számítva) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5'-FOSZFÁT

Szinonimák | Nátrium-riboflavin-5'-foszfát |

Meghatározás | Ezek az előírások az olyan riboflavin-5'-foszfátra vonatkoznak, amely kis mennyiségben szabad riboflavint és riboflavin-difoszfátot is tartalmaz. |

Osztály | Izoalloxazin |

Einecs | 204-988-6 |

Kémiai név | Mononátrium (2R,3R,4S)-5-(3'-10'-dihidro-7,8-dimetil-2',4'-dioxo-10'-benzo[g]pteridinil-2,3,4-trihidroxi-pentil-foszfát; |

a riboflavin-5'monofoszfát észterének mononátriumsója. |

Összegképlet | Dihidrátként: | C17H20N4NaO9P.2H2O |

Vízmentes formában: | C17H20N4NaO9P |

Molekulatömeg | 541,36 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 95 % C17H20N4NaO9P.2H2O-ként számítva |

E1 cm1 %= 250, kb. 375 nm-en, vizes oldatban |

Leírás | Enyhe szaggal rendelkező, keserű ízű, a sárgától a narancssárgáig terjedő színű, kristályos higroszkópos por. |

Azonosítás

A: Spektrometria | Az A375/A267 aránya 0,30 és 0,34 között van | vizes oldatban |

Az A375/A267 aránya 0,35 és 0,40 között van |

A maximuma vízben mérve kb. 375 nm-en van. |

B: Fajlagos forgatóképesség | [α]D20értéke + 38 ° és + 42 ° között van 5 mólos HCl-oldatban. |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Dihidrátként legfeljebb 8 % (5 órán keresztül 100 °C-on, vákuumban, P2O5 fölött). |

Szulfáthamu | Legfeljebb 25 % |

Szervetlen foszfát | Legfeljebb 1,0 % (vízmentes anyagra számítva PO4-ben kifejezve) |

Mellékszínezékek | Riboflavin (szabad): | legfeljebb 6 % |

Riboflavin-difoszfát: | legfeljebb 6 % |

Elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 70 mg/kg (anilinre számítva) |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 102 TARTRAZIN

Szinonimák | CI Food Yellow 4 |

Meghatározás | A tartrazin főtömegében trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint alapvetően színtelen anyagokból áll. |

A tartrazin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén megengedett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 19140 |

Einecs | 217-699-5 |

Kémiai név | Trinátrium-5-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil)4-(4-szulfonáto-fenil-azo)-1H-pirazol-3-karboxilát |

Összegképlet | C16H9N4Na3O9S2 |

Molekulatömeg | 534,37 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 530 kb. 426 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Világosnarancs színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 426 nm-en van. |

B: Vizes oldata sárga színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 0,5 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4-hidrazino-benzolszulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

4-amino-benzol-1-szulfonsav |

5-oxo-1-(4-szulfo-fenil)-2-pirazolin-3-karbonsav |

4,4'-diazo-amino-dibenzolszulfonsav |

tetrahidroxi-borostyánkősav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 104 KINOLINSÁRGA

Szinonimák | CI Food Yellow 13 |

Meghatározás | A kinolinsárga 2-(2-kinolil)indán-1,3-dion szulfonálásával készül. A kinolinsárga főtömegében a fenti vegyület főleg diszulfonátjainak, monoszulfonátjainak és triszulfonátjainak nátriumsóiból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A kinolinsárga alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén megengedett. |

Osztály | Kinoftalon |

Színindexszám | 47005 |

Einecs | 305-897-5 |

Kémiai név | 2-(2-kinolil) indán-1,3-dion-diszulfonátjának dinátrium sója (a fő alkotórész) |

Összegképlet | C18H9N Na2O8S2 (fő alkotórész) |

Molekulatömeg | 477,38 (fő alkotórész) |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként számítva. |

A kinolinsárga összetételének a következőnek kell lennie: Az összes színezőanyag tartalmaz: legalább 80 % dinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-diszulfonátot,legalább 15 % nátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-monoszulfonátot,legalább 7,0 % trinátrium-2-(2-kinolil)indán-1,3-dion-triszulfonátot. |

E1 cm1 %= 865 (fő alkotórész) kb. 411 nm-en, vizes ecetsavoldatban. |

Leírás | Sárga színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma kb. 411 nm-en van, pH 5-ös vizes ecetsavoldatban mérve. |

B: Vizes oldata sárga színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 4,0 % |

Szerves nem színezék komponensek:

2-metil-kinolin | Legfeljebb 0,5 % |

2- metil-kinolin-szulfonsav |

ftálsav |

2,6-dimetil-kinolin |

2,6-dimetil-kinolin- szulfonsav |

2-(2-kinolin-indán-1,3-dion | Legfeljebb 4 mg/kg |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 110 NARANCSSÁRGA FCF

Szinonimák | CI Food Yellow 3, Orange Yellow S |

Meghatározás | A narancssárga FCF főtömegében 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A narancssárga FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén megengedett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 15985 |

Einecs | 220-491-7 |

Kémiai név | Dinátrium-2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonát. |

Összegképlet | C16H10N2Na2O7S2 |

Molekulatömeg | 452,37 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 555, kb. 485 nm-en, pH 7-es vizes oldatban. |

Leírás | Narancsvörös színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve 485 nm-en van, pH 7-es értéknél. |

B: Vizes oldata narancsszínű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 5,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4- amino-benzol-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav |

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav |

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav |

4,4'-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav |

6,6’-oxi-dinaftalin-2-szulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 120 KOSNIL, KÁRMINSAV, KÁRMIN

Meghatározás | A kárminokat és a kárminsavat a kosnilból nyerik – amely a szárított Dactylopius coccus Costa rovar nőmenű példányainak szárított testéből áll – vizes, vizes-alkoholos vagy alkoholos extrakcióval. |

A színes alkotórész a kárminsav. |

A kárminsav (a kármin) alumíniumlakkjai előállíthatóak: ezekben az alumínium és a kárminsav molekulaaránya 1:2. |

A kereskedelmi forgalomban lévő termékek a színező alkotórészt ammónium-, kalcium-, kálium- vagy nátriumkationokkal (vagy ezek kombinációjával) együtt tartalmazzák; ezek a kationok feleslegben is jelen lehetnek. |

A kereskedelmi forgalomban lévő termékek tartalmazhatnak ezenkívül a rovarból származó fehérje jellegű anyagot, valamint szabad karminátokat, továbbá kis mennyiségű kötetlen alumíniumkation-maradékokat is. |

Osztály | Antrakinon |

Színindexszám | 75470 |

Einecs | Kosnil: 215-680-6 Kárminsav: 215-023-3 Kárminok: 215-724-4 |

Kémiai név | 7-β-D-glukopiranozil-3,5,6,8-tetrahidroxi-1-metil-9,10-dioxoantracén-2-karbonsav (kárminsav); a kármin az említett sav hidratált alumínium-kelátja |

Összegképlet | C22H20O13 (kárminsav) |

Molekulatömeg | 492,39 (kárminsav) |

Tartalom | A kárminsavat tartalmazó kivonatokban a kárminsavtartalom legalább 2,0 %; a kelátokban a kárminsavtartalom legalább 50 % |

Leírás | A vöröstől a sötétvörösig terjedő színű, morzsálódó szilárd anyag vagy por. A kosnilextraktum általában sötétvörös folyadék, de porrá is szárítható. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma vizes ammóniaoldatban kb. 518 nm-en van. |

A kárminsav maximuma vizes sósavoldatban kb. 494 nm-en van. |

Tisztaság

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 122 AZORUBIN, KARMAZSIN

Szinonimák | CI Food Red 3 |

Meghatározás | Az azorubin főtömegében 4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-1-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

Az azorubin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén megengedett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 14720 |

Einecs | 222-657-4 |

Kémiai név | 4-hidroxi-3-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)naftalin-1-szulfonát dinátriumsója |

Összegképlet | C20H12N2Na2O7S2 |

Molekulatömeg | 502,44 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 510 kb. 516 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Vöröstől a gesztenyebarnáig terjedő színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma kb. 516 nm-en van vizes oldatban. |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 5,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4-aminonaftalin-1-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

4-hidroxinaftalin-1-szulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 123 AMARANTH

Szinonimák | CI Food Red 9 |

Meghatározás | Az amaranth főtömegében 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

Az amaranth alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 16185 |

Einecs | 213-022-2 |

Kémiai név | Trinátrium 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonát |

Összegképlet | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulatömeg | 604,48 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 440, kb. 520 nm-en, vizes oldatban |

Leírás | Vörösesbarna színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben 520 nm-en van. |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 3,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4- amino-naftalin-1-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav |

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav |

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav |

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 124 NEUKOKCIN

Szinonimák | CI Food Red 7, Ponceau 4R, Kosnil vörös A |

Meghatározás | A neukokcin főtömegében 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)-naftalin-6,8-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészből áll. |

A neukokcin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 16255 |

Einecs | 220-036-2 |

Kémiai név | Trinátrium 2-hidroxi-1-(4-szulfonáto-1-naftil-azo)naftalin-6,8-diszulfonát. |

Összegképlet | C20H11N2Na3O10S3 |

Molekulatömeg | 604,48 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 430 kb. 505 nm-en, vizes oldatban |

Leírás | Vöröses színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve 505 nm-en van |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 1,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4- amino-naftalin-1-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 %. |

7-hidroxi-naftalin-1,3-diszulfonsav |

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav |

6-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav |

7-hidroxi-naftalin-1,3,6-triszulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 127 ERITROZIN

Szinonimák | CI Food Red 14 |

Meghatározás | Az eritrozin főtömegében dinátrium [2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxid-6-oxoxantén-9-il)benzoát] monohidrátból és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

Az eritrozin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Xantén |

Színindexszám | 45430 |

Einecs | 240-474-8 |

Kémiai név | Dinátrium-[2-(2,4,5,7-tetrajód-3-oxid-6-oxoxantén-9-il)benzoát] monohidrát |

Összegképlet | C20H6I4Na2O5. H2O |

Molekulatömeg | 897,88 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 87 %, vízmentes nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 1100, kb. 526 nm-en, pH 7-es vizes oldatban. |

Leírás | Vörös por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve 526 nm-en van, pH 7-es értéknél. |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Szervetlen jodidok, nátrium-jodidban számítva | Legfeljebb 0,1 % |

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek (a fluoreszcein kivételével) | Legfeljebb 3,0 % |

Fluoreszcein | Legfeljebb 20 mg/kg |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

Tri-jód-rezorcinol | Legfeljebb 0,2 % |

2-(2,4-dihidroxi-3,5-dijód-benzoil) benzoesav | Legfeljebb 0,2 % |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, 7-8-as pH-értékű oldatból. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

Alumínium-lakkok | A sósavban oldhatatlan alkotórész meghatározására szolgáló módszer nem alkalmazható. Azt a nátrium-hidroxidban oldhatatlan alkotórész meghatározásának módszerével kell helyettesíteni, kizárólag erre a színre legfeljebb 0,5 %-ig. |

E 128 VÖRÖS 2G

Szinonimák | CI Food Red 10, Azogeranin |

Meghatározás | A vörös 2G főtömegében dinátrium-8-acetamid-1-hidroxi-2-(fenil-azo)-naftalin-3,6-diszulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból, mint színtelen alkotórészekből áll. |

A vörös 2G színezék alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 18050 |

Einecs | 223-098-9 |

Kémiai név | Dinátrium 8-acetamid-1-hidroxi-2-fenil-azo-naftalin-3,6-diszulfonát |

Összegképlet | C18H13N3Na2O8S2 |

Molekulatömeg | 509,43 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 620, kb. 532 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Vörös színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 532 nm-en van. |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 2,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

5- acetamido-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

5- amino-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 129 ALLURAVÖRÖS AC

Szinonimák | CI Food Red 17 |

Meghatározás | Az alluravörös AC főtömegében dinátrium-2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-6-szulfonátból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

Az alluravörös AC alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 16035 |

Einecs | 247-368-0 |

Kémiai név | Dinátrium 2-hidroxi-1-(2-metoxi-5-metil-4-szulfonáto-fenil-azo)naftalin-6-szulfonát |

Összegképlet | C18H14N2Na2O8S2 |

Molekulatömeg | 496,42 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 540, kb. 504 nm-en, pH 7-es vizes oldatban. |

Leírás | Sötétvörös színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 504 nm-en van. |

B: Vizes oldata vörös színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 3,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

6-hidroxi-2-naftalin-szulfonsav, nátriumsó | Legfeljebb 0,3 % |

4- amino-5-metoxi-2-metil-benzol-szulfonsav | Legfeljebb 0,2 % |

6,6-oxi-bisz-(2-naftalin-szulfonsav), dinátriumsó | Legfeljebb 1,0 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 131 PATENTKÉK V

Szinonimák | CI Food Blue 5 |

Meghatározás | A patentkék V főtömegében {4-[ α -(4-dietil-amino-fenil)5-hidroxi-2,4-diszulfo-fenil-metilidén]-2,5-ciklohexadién-1-ilidén} dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyületéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból és/vagy kalcium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Triaril-metán |

Színindexszám | 42051 |

Einecs | 222-573-8 |

Kémiai név | {4-[ α -(4-dietil-amino-fenil)5-hidroxi-2,4-diszulfo-fenil-metilidén]2,5-ciklohexadién-1-ilidén} dietil-ammónium-hidroxid belső sójának kalcium- vagy nátriumvegyülete |

Összegképlet | KalciumvegyületC27H31N2O7S2Ca1/2NátriumvegyületC27H31N2O7S2Na |

Molekulatömeg | Kalciumvegyület579,72Nátrumvegyület582,67 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 % nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 2000, kb. 638 nm-en, pH 5-ös vizes oldatban. |

Leírás | Sötétkék színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma 638 nm-en van, pH 5-ös vízben mérve. |

B: Vizes oldata kék színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 2,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

3-hidroxi-benzaldehid | Összesen legfeljebb 0,5 % |

3-hidroxi-benzoesav |

3-hidroxi-4-szulfobenzoesav |

N,N-dietil-amino-benzol-szulfonsav |

Leukobázis | Legfeljebb 4 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva). |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 5-ös oldatból. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 132 INDIGÓKÁRMIN

Szinonimák | CI Food Blue 1 |

Meghatározás | Az indigókármin főtömegében dinátrium-3,3'-dioxo-2,2'bi(indolilidén)-5,5'-diszulfonát és dinátrium-3,3'-dioxo-2,2'bi(indolilidén)-5,7'-diszulfonát keverékéből és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

Az indigókármin alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Indigoid |

Színindexszám | 73015 |

Einecs | 212-728-8 |

Kémiai név | Dinátrium-3,3'-dioxo-2,2'bi(indolilidén)-5,5'-diszulfonát |

Összegképlet | C16H8N2Na2O8S2 |

Molekulatömeg | 466,36 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

Dinátrium-3,3'-dioxo-2,2'bi(indolilidén)-5,7'-diszulfonát: legfeljebb 18 % |

E1 cm1 %= 480, kb. 610 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Sötétkék színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 610 nm-en van. |

B: Vizes oldata kék színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | A dinátrium-3,3'-dioxo-2,2'bi(indolilidén)-5,7'-diszulfonát nélkül, legfeljebb 1,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

izatin-5-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,5 % |

5-szulfo-antranilsav |

antranilsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva). |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 % semleges közegben. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 132 BRILLANTKÉK FCF

Szinonimák | CI Food Blue 2 |

Meghatározás | A brillantkék FCF főtömegében dinátrium-{ α -[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)fenil] α -[4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-immonio)-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-toluol-2-szulfonát}-ból és izomerjeiből, valamint mellékszínezékekből, továbbá nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A brillantkék FCF alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Triaril-metán |

Színindexszám | 42090 |

Einecs | 223-339-8 |

Kémiai név | Dinátrium-{ α -[4-(N-etil-3-szulfonáto-benzil-amino)-fenil] α -f4-N-etil-3-szulfonáto-benzil-immonio)-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén]-toluol-2-szulfonát |

Összegképlet | C37H34N2Na2O9S3 |

Molekulatömeg | 792,84 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 85 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 1630, kb. 630 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Vöröseskék színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 630 nm-en van. |

B: Vizes oldata kék színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 6,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

2-,3- és 4-formil-benzolszulfonsavak együtt | Legfeljebb 1,5 % |

3-((etil)(4-szulfo-fenil)amino-)metil-benzol-szulfonsav) | Legfeljebb 0,3 % |

Leukobázis | Legfeljebb 5,0 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 7-nél |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 140 (i) KLOROFILLOK

Szinonimák | CI Natural Green 3, Magnéziumklorofill, Magnéziumfeofitin |

Meghatározás | A klorofillok kinyerése természetes ehető növényi anyagok – fű, lucerna és csalán – oldószeres extrakciójával történik. Az oldószer eltávolítása során a természetben előforduló komplex kötésű magnézium részben vagy teljesen eltűnhet a klorofillokból, így megtörténik a megfelelő feofitinek kinyerése. A fő színanyagok a feofitin és a magnéziumklorofillok. Az oldószer eltávolításával kapott extrahált termék további pigmenteket tartalmaz, mint például karotinokat, valamint a kiindulási anyagból származó olajokat, zsírokat és viaszokat. Az extrakcióhoz csak az alábbi oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán. |

Osztály | Porfirin |

Színindexszám | 75810 |

Einecs | Klorofillok: 215-800-7, klorofill a: 207-536-6, klorofill b: 208-272-4 |

Kémiai név | A legfontosabb színezék-alkotórészek a következők: Fitil (132,17,18-3(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13'oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)propionát, (feofitin a) vagy mint magnéziumkomplex (klorofill a)Fitil (132,17,18-3(8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13'oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)propionát, (feofitin b) vagy mint magnéziumkomplex (klorofill b) |

Összegképlet | Klorofill a (magnéziumkomplexe)C55H72MgN4O5Klorofill aC55H74N4O5Klorofill b (magnéziumkomplexe)C55H70MgN4O6Klorofill bC55H72N4O6 |

Molekulatömeg | Klorofill a (magnéziumkomplexe)893,51Klorofill a871,22Klorofill b (magnéziumkomplexe)907,49Klorofill b885,20 |

Tartalom | Az összes klorofill- és magnéziumkomplex-tartalom legalább 10 % |

E1 cm1 %= 700, kb. 409 nm-en, kloroformban. |

Leírás | A koordinációs kötésben lévő magnéziumtartalomtól függően olajzöldtől sötétzöldig terjedő színárnyalatú viaszos szilárd anyag. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma kloroformban kb. 409 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metil – etil – keton |

Metanol |

Etanol |

Propan – 2 – ol |

Hexan. |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 140 (ii) KLOROFILLINEK

Szinonimák | CI Natural Green 5, Nátriumklorofillin, Káliumklorofillin |

Meghatározás | A klorofillinek alkálisóit természetes, ehető növényi részek – fű, lucerna és csalán – oldószeres extraktumának elszappanosításával nyerik. Az elszappanosítás során a metil- és a fitolésztercsoportok eltűnnek és a ciklopentenil-gyűrű részben felszakadhat. A savas csoportokat semlegesítik, kálium- és/vagy nátriumsókká alakítják. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán. |

Osztály | Porfirin |

Színindexszám | 75815 |

Einecs | 287-483-3 |

Kémiai név | A fő színezékanyagok sav formában a következők: (klorofillin a)propionsav (klorofillin b) |

A hidrolízis mértékétől függően a ciklopentenil-gyűrű felszakadhat, így egy harmadik karboxilcsoport keletkezik. |

Magnéziumkomplexek is jelen lehetnek. |

Összegképlet | Klorofillin a (savformában)C34H34N4O5Klorofillin b (savformában)C34H32N4O6 |

Molekulatömeg | Klorofillin a578,68Klorofillin b592,66 |

A ciklopentenil-gyűrű felszakadásakor mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet. |

Tartalom | Az 1 órán keresztül kb. 100 °C-on szárított minta összes klorofillin-tartalma legalább 95 % |

E1 cm1 %= 700, kb. 405 nm-en, pH 9-es vizes oldatban. |

E1 cm1 %= 140, kb. 653 nm-en, pH 9-es vizes oldatban. |

Leírás | A sötétzöldtől a kékesfeketéig terjedő színű por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma pH 9-es vizes foszfátpuffer oldatban mérve kb. 405 nm-en és 653 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metil-etil-keton |

Metanol |

Etanol |

Propán-2-ol |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 141 (i) KLOROFILLOK RÉZKOMPLEXEI

Szinonimák | CI Natural Green 3, Rézklorofill, Rézfeofitin |

Meghatározás | A rézklorofillokat a természetes, ehető növények, fű, lucerna és csalán oldószeres extraktumaiból nyerik rézsó hozzáadásával. Az oldószermentes termék további pigmenteket, például karotinoidokat tartalmaz, valamint a kiindulási anyagból származó zsírokat és viaszokat. A fő színezőanyagok a rézfeofitinek. Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán. |

Osztály | Porfirin |

Színindexszám | 75815 |

Einecs | Rézklorofill a: 239-830-5, rézklorofill b: 246-020-5 |

Kémiai név | [Fitil (132R,17,18-3-(8-etil-132-metoxi-karbonil-2,7,12,18-tetrametil-13'oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)propionát]réz(II) (rézklorofill a) |

[Fitil (132R,17,18)3-8-etil-7-formil-132-metoxi-karbonil-2,12,18-trimetil-13'oxo-3-vinil-131-132-17,18-tetrahidro-ciklopenta[at]porfirin-17-il)propionát]réz(II) (rézklorofill b) |

Összegképlet | Rézklorofill aC55H72CuN4O5Rézklorofill bC55H70CuN4O6 |

Molekulatömeg | Rézklorofill a932,75Rézklorofill b946,73 |

Tartalom | Az összes rézklorofill-tartalom legalább 10 % |

E1 cm1 %= 540, kb. 422 nm-en, kloroformban. |

E1 cm1 %= 300, kb. 652 nm-en, kloroformban. |

Leírás | A kiindulási anyagtól függően a kékeszöldtől a sötétzöldig terjedő színű viaszos szilárd anyag. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma kloroformban mérve kb. 422 nm-en és 652 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metil-etil-keton |

Metanol |

Etanol |

Propán-2-ol |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Rézionok | Legfeljebb 200 mg/kg |

Összes réz | Legfeljebb az összes rézfeofitin 8 %-a |

E 141 (ii) A KLOROFILLINEK RÉZKOMPLEXEI

Szinonimák | Nátrium-réz klorofillin, Kálium-réz klorofillin, CI Natural Green 5 |

Meghatározás | A rézklorofillinek alkálisóit természetes ehető növények – fű, lucerna és csalán – oldószeres extraktumából azok elszappanosítása és réz hozzákötése révén nyerik. Az elszappanosítás során a metil- és a fitolésztercsoportok eltűnnek, és a ciklopentenil-gyűrű részlegesen felszakadhat. A tisztított klorofillinek savas csoportjait a réz megkötése után kálium- és/vagy nátriumsókkal semlegesítik. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, diklór-metán, szén-dioxid, metanol, etanol, propán-2-ol és hexán. |

Osztály | Porfirin |

Színindexszám | 75815 |

Einecs | | |

Kémiai név | A fő színezőanyagok savformában a következők: 3-(10-karboxilát-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il)-propionát, rézkomplex (rézklorofillin a)-3-(10-karboxilát-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-oxo-2-vinilforbin-7-il) propionát, rézkomplex (rézklorofillin b) |

Összegképlet | Rézklorofillin a (savforma)C34H32CuN4O5Rézklorofillin b (savforma)C34H30CuN4O6 |

Molekulatömeg | Rézklorofillin a604,20Rézklorofillin b654,18 A ciklopentenil-gyűrű felszakadása esetén mind a két érték 18 daltonnal emelkedhet. |

Tartalom | Az 1 órán keresztül 100 °C-on szárított minta összes rézklorofillin-tartalma legalább 95 % |

E1 cm1 %= 565, kb. 405 nm-en van, pH 7,5-es vizes foszfátpuffer oldatban. |

E1 cm1 %= 145, kb. 630 nm-en van, pH 7,5-es vizes foszfátpuffer oldatban. |

Leírás | A sötétzöldtől a kékesfeketéig terjedő színű por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma, pH 7,5-es vizes foszfátpufferben kb. 405 nm-en és 630 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metil-etil-keton |

Metanol |

Etanol |

Propán-2-ol |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Rézionok | Legfeljebb 200 mg/kg |

Összes réz | Legfeljebb az összes rézklorofillin 8 %-a |

E 142 ZÖLD S

Szinonimák | CI Food Green 4, Brillantzöld BS, Lisaminzöld |

Meghatározás | A zöld S főtömegében nátriumN-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminiumból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A zöld S alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Triaril-metán |

Színindexszám | 44090 |

Einecs | 221-409-2 |

Kémiai név | Nátrium N-{4-[(4-dimetil-amino-fenil)-(2-hidroxi-3,6-diszulfonáto-1-naftil)-metilén]-ciklohexa-2,5-dién-1-ilidén}-N-metil-metánaminium |

Nátrium 5-[4-dimetil-amino-α-(4-dimetil-imino-ciklohexa-2,5-dién-ilidén) benzil]-6-hidroxi-7-szulfonáto-naftil-2-szulfonát (alternatív kémiai név) |

Összegképlet | C27H25N2NaO7S2 |

Molekulatömeg | 576,63 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 1720, kb. 632 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Sötétkék vagy sötétzöld színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve kb. 632 nm-en van. |

B: Vizes oldata kék vagy zöld színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 1,0% |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4,4'bisz-(dimetil-amino)benzhidril-alkohol | Legfeljebb 0,1 % |

4,4'bisz-(dimetil-amino)benzofenon | Legfeljebb 0,1 % |

3-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav | Legfeljebb 0,2 % |

Leukobázis | Legfeljebb 5,0 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva). |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 % semleges közegben. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 150a KARAMELL

Meghatározás | Az egyszerű karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és/vagy a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertcukorszirup, a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül. A karamellizáció elősegítésére savakat, lúgokat és sókat lehet alkalmazni, az ammóniumvegyületek és a szulfitok kivételével. |

Einecs | 232-435-9 |

Leírás | A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag. |

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék | Legfeljebb 50 % |

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék | Legfeljebb 50 % |

Színintenzitás | 0,01-0,12 |

Összes nitrogén | Legfeljebb 0,1 % |

Összes kén | Legfeljebb 0,2 %. |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 2 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 25 mg/kg |

Meghatározás | A szulfitos karamellt szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirupok, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit) jelenlétében; ammóniumvegyületeket nem alkalmaznak. |

Einecs | 232-435-9 |

Leírás | A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag. |

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék | 50 % felett |

Színintenzitás | 0,05-0,13 |

Összes nitrogén | Legfeljebb 0,3 % |

Kén-dioxid | Legfeljebb 0,2 % |

Összes kén | 0,3-3,5 % |

A DEAE-cellulóz által megkötött kén | 40 % felett |

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya | 19-34 |

Abszorbanciaarány (A 280/560) | Nagyobb, mint 50 |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 2 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 25 mg/kg |

Meghatározás | Az ammóniás karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammóniavegyületek (ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát) jelenlétében; szulfitvegyületeket nem alkalmaznak. |

Einecs | 232-435-9 |

Leírás | A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag. |

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék | Legfeljebb 50 % |

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék | 50 % felett |

Színintenzitás | 0,08-0,36 |

Ammónianitrogén | Legfeljebb 0,3 % |

4-metil-imidazol | Legfeljebb 250 mg/kg |

2-acetil-4-tetrahidroxi-butil-imidazol | Legfeljebb 10 mg/kg |

Összes kén | Legfeljebb 0,2 % |

Összes nitrogén | 0,3-3,5 % |

A foszforilált cellulóz által megkötött színezék abszorbanciaaránya | 13-35 |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 2 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 25 mg/kg |

Meghatározás | A szulfitos-ammóniás karamell szénhidrátok (a kereskedelemben kapható, fogyasztásra alkalmas édesítőszerek, mint a glükóz és a fruktóz monomerjei, illetve az ezek polimerjei, például a glükózszirup, a szacharóz és/vagy az invertszirupok és a dextróz) ellenőrzött hőkezelésével készül, savak és lúgok felhasználásával vagy anélkül, ammónia- és szulfitvegyületek (kénessav, kálium-szulfit, kálium-hidrogén-szulfit, nátrium-szulfit és nátrium-hidrogén-szulfit, ammónium-hidroxid, ammónium-karbonát, ammónium-hidrogén-karbonát, ammónium-foszfát, ammónium-szulfát, ammónium-szulfit és ammónium-hidrogén-szulfit) jelenlétében. |

Einecs | 232-435-9 |

Leírás | A sötétbarnától a feketéig terjedő színű folyadék vagy szilárd anyag. |

Tisztaság

A DEAE-cellulóz által megkötött színezék | 50 % felett. |

Színintenzitás | 0,10-0,60 |

Ammóniás nitrogén | Legfeljebb 0,6 % |

Kén-dioxid | Legfeljebb 0,2 % |

4-metil-imidazol | Legfeljebb 250 mg/kg |

Összes nitrogén | 0,3-1,7 % |

Összes kén | 0,8-2,5 % |

Az alkoholos csapadék nitrogén-kén aránya | 0,7-2,7 |

Az alkoholos csapadék abszorbanciaaránya | 8-14 |

Abszorbanciaarány (A280/560) | Legfeljebb 50 |

Arzén | Legfeljebb 1 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 2 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 25 mg/kg |

Szinonimák | CI Food Black 1 |

Meghatározás | A brillantfekete BN főtömegében tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo]1-naftilazo)naftalin-1,7-diszulfonátból és más mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A brillantfekete BN színezék alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Biszazo |

Színindexszám | 28440 |

Einecs | 219-746-5 |

Kémiai név | Tetranátrium-4-acetamido-5-hidroxi-6-[7-szulfonáto-4-(4-szulfonáto-fenil-azo)1-naftil-azo]-naftalin-1,7-diszulfonát |

Összegképlet | C28H17N5Na4O14S4 |

Molekulatömeg | 867,69 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 80 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 530, kb. 570 nm-en, vizes oldatban. |

Leírás | Fekete színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma vízben mérve 570 nm-en van. |

B: Vizes oldata kékesfekete színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 1,0 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4-acetamid-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav | Összesen legfeljebb 0,8 % |

4-amino-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav |

8-amino-naftalin-2-szulfonsav |

4,4'-diazo-amino-dibenzol-szulfonsav |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 % semleges közegben |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 153 NÖVÉNYI SZÉN

Szinonimák | Carbo medicinalis vegetabilis, aktív szén |

Meghatározás | A növényi szenet növényi anyagok, mint a fa, a cellulózmaradékok, a tőzeg, a kókusz és más héjak elszenesítésével nyerik. A nyersanyag elszenesítését magas hőmérsékleten végzik. A növényi szén főtömegében finom eloszlású szénből áll. Kis mennyiségben nitrogént, hidrogént és oxigént tartalmazhat. Előállítás után a termék kevés nedvességet abszorbeálhat. |

Színindexszám | 77266 |

Einecs | 215-609-9 |

Kémiai név | Szén |

Összegképlet | C |

Molekulatömeg | 12,01 |

Tartalom | Az összes széntartalom legalább 95 %, víz- és hamumentes anyagra számítva. |

Leírás | Szagtalan és íztelen fekete színű por. |

Azonosítás

A: Oldhatóság: | Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. |

B: Égés: | Vörösizzásra hevítve lassan, láng nélkül ég. |

Tisztaság

Hamu (összes): | Legfeljebb 4,0 % (gyulladási hőmérséklet: 625 °C). |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

Poliaromás szénhidrogének: | Az 1 gramm termék 10 gramm tiszta ciklohexánnal folyamatosan végzett extrakciójával kapott kivonatnak színtelennek kell lennie, és a kivonat fluoreszcenciája ultraibolya fényben nem lehet intenzívebb, mint az 1000 ml 0,01 mólos kénsavban feloldott 0,100 kinin-szulfát fluoreszcenciája. |

Szárítási veszteség: | Legfeljebb 12 % (120 °C, 4 óra). |

Lúgban oldható anyag: | A 2 gramm minta 20 ml N nátrium-hidroxiddal történő forralása és szűrése után kapott szűrletnek színtelennek kell lennie. |

E 154 BARNA FK

Szinonimák | CI Food Brown 1 |

Meghatározás | A barna FK főtömegében a következő keverékekből: I:nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)-benzolszulfonát]II:nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)-benzolszulfonát]III:dinátrium-[4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]IV:dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]V:dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]VI:trinátrium-[4,4',4''-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)tribenzolszulfonát]és mellékszínezékekből, valamint vízből, nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A barna FK alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Azo (mono-, bisz- és trisz-azovegyületek keveréke) |

Einecs | | |

Kémiai név | A következők keveréke: I:nátrium-[4-(2,4-diamino-fenil-azo)benzolszulfonát]II:nátrium-[4-(4,6-diamino-m-tolil-azo)benzolszulfonát]III:dinátrium-[4,4'-(4,6-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]IV:dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]V:dinátrium-[4,4'-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilén-biszazo)dibenzolszulfonát]VI:trinátrium-[4,4',4''-(2,4-diamino-benzol-1,3,5-triszazo)tribenzolszulfonát] |

Összegképlet | I:C12H11N4NaO3SII:C13H13N4NaO3SIII:C18H14N6Na2O6S2IV:C18H14N6Na2O6S2V:C19H16N6Na2O6S2VI:C24H17N8Na3O9S3 |

Molekulatömeg | I:314,30II:328,33III:520,46IV:520,46V:534,47VI:726,59 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 70 % |

Az összes színezékben az egyes alkotórészek aránya az alábbi százalékos értéket nem haladhatja meg: I:26 %II:17 %III:17 %IV:16 %V:20 %VI:16 % |

Leírás | Vörösesbarna színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A narancsszínűtől a vörösesig terjedő színű oldat | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 3,5 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

4-aminobenzol-1-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,7 % |

m-fenilén-diamin és 4-metil-m-fenilén-diamin | Összesen legfeljebb 0,35 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok, az m-fenilén-diamin és 4-metil- m-fenilén-diamin kivételével | Legfeljebb 0,007 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 155 BARNA HT

Szinonimák | CI Food Brown 3 |

Meghatározás | A barna HT főtömegében dinátrium-[4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát]-ból és mellékszínezékekből, valamint nátrium-kloridból és/vagy nátrium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. |

A barna HT alatt nátriumsót kell érteni. Kalciumsó és káliumsó szintén engedélyezett. |

Osztály | Biszazo |

Színindexszám | 20285 |

Einecs | 224-924-0 |

Kémiai név | Dinátrium-[4,4'-(2,4-dihidroxi-5-hidroxi-metil-1,3-fenilén-biszazo)-di(naftalin-1-szulfonát] |

Összegképlet | C27H18N4Na2O9S2 |

Molekulatömeg | 652,57 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 70 %, nátriumsóként számítva. |

E1 cm1 %= 403, kb. 460 nm-en, pH 7-es vizes oldatban. |

Leírás | Vörösesbarna színű por vagy granulátum. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma pH 7-es vízben mérve kb. 460 nm-en van. |

B: Vizes oldata barna színű | | |

Tisztaság

Vízben oldhatatlan rész | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | Legfeljebb 3,0 % (VRK módszerrel). |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

1-amino-naftalin-1-szulfonsav | Összesen legfeljebb 0,7 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatban. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160a (i) VEGYES KAROTINOK

Szinonimák | CI Food Orange 5 |

Meghatározás | A vegyes karotinok kinyerése természetes, ehető növényi anyagok – sárgarépa, növényi olajok, fű, lucerna és csalán – oldószeres extrakciójával történik. |

Fő színezékeik a karotinoidok, amelyek legnagyobb része β -karotin, α -karotin és γ -karotin, de más pigmentek is jelen lehetnek. A színezékpigmentek mellett a nyersanyagban természetesen előforduló olajokat, zsírokat és viaszokat is tartalmazhatnak. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: aceton, metil-etil-keton, metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, diklór-metán és szén-dioxid. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 75130 |

Einecs | 230-636-6 |

Kémiai név | | |

Összegképlet | β -karotin: C40H56 |

Molekulatömeg | β -karotin: 536,88 |

Tartalom | Az összes karotintartalom (β -karotinként számítva) legalább 5 %. Növényi olaj extrakciójával kapott termék esetén: legalább 0,2 % étkezési zsírokban. |

E1 cm1 %= 2500, kb. 440-457 nm között, ciklohexánban |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma ciklohexánban mérve 440-457 nm között és 470-486 nm között van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50mg/kg összesen vagy külön-külön |

Metil-etil-keton |

Metanol |

Propán-2-ol |

Hexán |

Etanol |

Diklórmetán: | Legfeljebb 10mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160a(ii) BÉTA-KAROTIN

Szinonimák | CI Food Orange 5, β-karotin, szintetikus karotin |

Meghatározás | Ezeket az előírásokat elsősorban a béta-karotin olyan transz-izomerjeire kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált készítményeknél a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 40800 |

Einecs | 230-636-6 |

Kémiai név | β -karotin |

Összegképlet | C40H56 |

Molekulatömeg | 536,88 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 96 % (β -karotinként számolva). |

E1 cm1 %= 2500, kb. 453-456 nm-en, ciklohexánban |

Leírás | A vöröstől a barnásvörösig terjedő színű kristályok vagy kristályos por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma ciklohexánban mérve 453-456 nm-en van. |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,2 % |

Mellékszínezékek | A β -karotinok kivételével: legfeljebb az összes színezőanyag 3,0 %-a |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

Szinonimák | CI Food Orange 4, Orlean |

Meghatározás

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 75120 |

Einecs | Annatto: 215-735-4, annattomag-extraktum: 289-561-2, bixin: 230-248-7 |

Kémiai név | Bixin__NEWLINE__6,6'-metil-hidrogén-(9'-cisz-6,6'-diapokarotin-6,6'-dioát)__NEWLINE__6,6'-metil-hidrogén-(9'-transz-6,6'-diapokarotin-6,6'-dioát)Norbixin__NEWLINE__9'-cisz-6,6'-diapokarotin-6,6'-diosav__NEWLINE__9'-transz-6,6'-diapokarotin-6,6'-diosav |

Összegképlet | BixinC25H30O4NorbixinC24H28O4 |

Molekulatömeg | Bixin394,51Norbixin380,48 |

Leírás | Vörösesbarna színű por, szuszpenzió vagy oldat. |

Azonosítás

Spektrometria | Bixina maximuma kloroformban mérve kb. 502 nm-en van.Norbixina maximuma higított kálium-hidroxid-oldatban kb. 482 nm-en van. |

(i)Oldószerrel extrahált bixin és norbixin

Meghatározás | A bixint az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának extrakciójával nyerik, az alábbiak közül egy vagy több oldószerrel: aceton, metanol, hexán vagy diklór-metán, szén-dioxid; az extrakció után az oldószert el kell távolítani. |

A norbixint az extrahált bixin vizes-lúgos hidrolízisével készítik. |

A bixin és a norbixin az annatto magjaiból extrahált más anyagokat is tartalmazhat. |

A bixinpor különböző színes alkotórészt tartalmaz, legnagyobb mennyiségben bixint, amely mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. A bixin termikus bomlástermékei is jelen lehetnek. |

A norbixinpor a bixin hidrolízistermékeit tartalmazza nátrium- és káliumsó formájában mint fő színezőanyagot. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. |

Tartalom | A bixinporok összes karotintartalma legalább 75 %, bixinként számítva. |

A norbixinporok összes karotintartalma legalább 25 %, norbixinként számítva. |

Bixin: | E1 cm1 %= 2870, kb. 502 nm-en, kloroformban. |

Norbixin: | E1 cm1 %= 2870, kb. 482 nm-en, kálium-hidroxid oldatban. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metanol |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

(ii)Lúggal extrahált Annatto

Meghatározás | A vízoldható annattot az annattofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának vizes nátrium- vagy kálium-hidroxidos oldattal végzett extrakciójával nyerik. |

A vízoldható annatto fő színezőanyagként a norbixint, a bixin hidrolízis-termékét tartalmazza nátrium- és káliumsó formájában. Mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. |

Tartalom | Az összes karotintartalom legalább 0,1 % norbixinként számítva. |

Norbixin: | E1 cm1 %= 2870, kb. 482 nm-en, kálium-hidroxid oldatban. |

Tisztaság

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

(iii)Olajjal extrahált Annatto:

Meghatározás | Az olajos annattokivonatot (oldat vagy szuszpenzió formájában) az annatofa (Bixa orellana L.) magvai külső héjának ehető növényi olajjal végzett extrakciójával nyerik. Az olajos annattokivonat különböző színes összetevőket tartalmaz, a fő színezék a bixin, amely mind cisz-, mind transz-alakban jelen lehet. A bixin termikus bomlásával keletkező termékek szintén jelen lehetnek. |

Tartalom | Az összes karotintartalom legalább 0,1 % bixinként számolva. |

Norbixin: | E1 cm1 %= 2870, kb. 502 nm-en, kloroformban. |

Tisztaság

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160c PAPRIKAKIVONAT, KAPSZANTIN, KAPSZORUBIN

Szinonimák | Paprika-oleorezin |

Meghatározás | A paprikakivonatot a paprikafélékből – a Capsicum annuum L. megőrölt terméséből, maggal együtt vagy anélkül – oldószeres extrakcióval nyerik, amely tartalmazza a kapszantint és a kapszorubint, a fűszer fő színezőanyagait. Számos egyéb színezék is jelen van. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: metanol, etanol, aceton, hexán, diklór-metán, etil-acetát és szén-dioxid. |

Osztály | Karotinoid |

Einecs | Kapszantin: 207-364-1, Kapszorubin: 207-425-2 |

Kémiai név | Kapszantin(3R,3'S,5'R)-3,3'-dihidroxi- β,κ-karotin-6-onKapszorubin(3R,3'S,5R,5'R)-3,3'-dihidroxi-κ,κ-karotin-6,6'-dion |

Összegképlet | KapszantinC40H56O3KapszorubinC40H56O4 |

Molekulatömeg | Kapszantin584,85Kapszorubin600,85 |

Tartalom | Paprikakivonatlegalább 7 % karotinoidokat tartalmaz.Kapszantin/kapszorubinaz összes karotinoid-tartalom legalább 7 % |

E1 cm1 %= 2100, kb. 462 nm-en, acetonban. |

Leírás | Sötétpiros színű sűrű folyadék. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma acetonban mérve 462 nm-en van. |

B: Színreakció | A 2-3 csepp kloroformban lévő egy csepp mintához egy csepp kénsavat adva mélykék színt ad. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Etil-acetát | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metanol |

Etanol |

Aceton |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Kapszaicin | Legfeljebb 250 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160d LIKOPIN

Szinonimák | Natural Yellow 27 |

Meghatározás | A likopint a természetes piros paradicsomból (Lycopersicon esculentum L.) oldószeres extrakcióval, az oldószer eltávolítása után nyerik. Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: diklór-metán, szén-dioxid, etil-acetát, aceton, propán-2-ol, metanol, etanol és hexán. A paradicsom fő színanyaga a likopin; kisebb mennyiségben egyéb karotinoid-pigmenteket is tartalmazhat. Az egyéb színes pigmenteken kívül a termék a paradicsomban természetes módon előforduló olajokat, zsírokat, viaszokat és ízanyagokat is tartalmazhat. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 75125 |

Kémiai név | Likopin, ψ, ψ -karotin |

Összegképlet | C40H56 |

Molekulatömeg | 536,85 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 5 % E1 cm1 %= 3450 kb. 472 nm-en, hexánban. |

Leírás | Sötétpiros színű, sűrű folyadék. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma hexánban mérve kb. 472 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Etil-acetát | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metanol |

Etanol |

Aceton |

Hexán |

Propán-2-ol |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 160e BÉTA-APO-8'-KAROTINAL (C30)

Szinonimák | CI Food Orange 6, β apokarotin |

Meghatározás | Ezeket az előírásokat elsősorban a β -apo-8'-karotinal összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő β -apo-8'-karotinalból állítják elő, ide tartoznak a β -apo-8'-karotinok étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 40820 |

Einecs | 214-171-6 |

Kémiai név | transz-β-apo-8'-karotin-aldehid |

Összegképlet | C30H40O |

Molekulatömeg | 416,65 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 96 % |

E1 cm1 %= 2640, kb. 460-462 nm-en van, ciklohexánban mérve. |

Leírás | Sötétlila színű, fémes csillogású kristályok vagy kristályos por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma ciklohexánban mérve kb. 460-472 nm-en van. |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Mellékszínezékek | Nem β -apo-8'-karotinal karotinoidok: az összes színezőanyagból legfeljebb 3,0 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 10 mg/kg |

E 160f BÉTA-APO-8'-KAROTINSAV ETILÉSZTER (C30)

Szinonimák | CI Food Orange 7, β -apo-8'-karotinészter, Karotinsavészter |

Meghatározás | Ezeket az előírásokat elsősorban a β -apo-8'-karotinsav-etilészter összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat ennek az előírásnak megfelelő β -apo-8'-karotinsav-etilészterből állítják elő, és ide tartoznak a β -apo-8'-karotinsav-etilészter étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 40825 |

Einecs | 214-173-7 |

Kémiai név | β -apo-8'-karotinsav-etilészter, etil-(8'-apo- β -karotin-8'-oát) |

Összegképlet | C32H44O2 |

Molekulatömeg | 460,70 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 96 % |

E1 cm1 %= 2550, kb. 449 nm-en ciklohexánban |

Leírás | A vöröstől a liláig terjedő színű kristályok vagy kristályos por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma kb. 449 nm-en van ciklohexánban mérve. |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Mellékszínezékek | Nem β -apo-8'-karotinsav-etilésztere karotinoidok: az összes színezőanyag legfeljebb 3,0 %-a. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 161b LUTEIN

Szinonimák | Karotinoidkeverék, Xantofillek |

Meghatározás | A luteint a természetes, ehető gyümölcsök és növények – a fű, a lucerna (alfalfa) és a tagetes erecta – oldószeres extrakciójával nyerik. Fő színezékeit a karotinoidok, valamint legnagyobb részben a lutein és annak zsírsavészterei alkotják. Karotinok szintén jelen lehetnek különböző mennyiségben. A lutein a kiindulási növényi anyagban természetes módon megtalálható olajokat, zsírokat és viaszokat is tartalmazhat. |

Az extrakcióhoz csak a következő oldószereket lehet használni: metanol, etanol, propán-2-ol, hexán, aceton, metil-etil-keton, diklór-metán és szén-dioxid. |

Osztály | Karotinoid |

Einecs | 204-840-0 |

Kémiai név | 3,3'-dihidroxi-d-karotin |

Összegképlet | C40H56O2 |

Molekulatömeg | 568,88 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 4 %-a, luteinként számítva. |

E1 cm1 %= 2550, kb. 445 nm-en, kloroform-etanol (10+90) elegyében vagy hexán-etanol-aceton (80+10+10) elegyében. |

Leírás | Sötét, sárgásbarna színű folyadék |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma kb. 445 nm-en van, kloroform-etanol (10+90) elegyében. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Aceton | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Metil-etil-keton |

Metanol |

Etanol |

Propán-2-ol |

Hexán |

Diklór-metán: | Legfeljebb 10 mg/kg |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 161g KANTAXANTIN

Szinonimák | CI Food Orange 8, 4,4′-dioxo-β-karotin |

Meghatározás | Ezt az előírást elsősorban a kantaxantin összes olyan transz-izomerére kell alkalmazni, amelyek kisebb mennyiségű egyéb karotinoidokkal fordulnak elő. A hígított és a stabilizált formákat az ezen előírásoknak megfelelő kantaxantinból kell előállítani, ide tartoznak a kantaxantin étkezési zsírokkal vagy olajokkal készült oldatai, szuszpenziói, emulziói vagy vízoldható porai. Ezekben a készítményekben a cisz- és a transz-izomerek aránya eltérő lehet. |

Osztály | Karotinoid |

Színindexszám | 40850 |

Einecs | 208-187-2 |

Kémiai név | β -karotin-4,4'-dion |

Összegképlet | C40H52O2 |

Molekulatömeg | 564,86 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 96 % (kantaxantinként kifejezve). |

E1 cm1 %= 2200, kb. 485 nm-en kloroformban, |

kb. 468-472 nm között ciklohexánban, Kb. 464-467 nm között petroléterben. |

Leírás | Mélylila színű kristályok vagy kristályos por. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma kloroformban kb. 485 nm-en van. A maximuma ciklohexánban kb. 468-472 nm között van. A maximuma petroléterben kb. 464-467 nm között van. |

Tisztaság

Szulfáthamu | Legfeljebb 0,1 % |

Mellékszínezékek | Nem kantaxantin karotinoidok: az összes színezőanyagból legfeljebb 5,0 % |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 162 CÉKLAVÖRÖS

Szinonimák | Betanin |

Meghatározás | A céklavöröst a vörös céklafajtákból (Beta vulgaris L. var. rubra) nyerik az összezúzott cékla levének kipréselésével vagy a felaprított cékla vizes extrakciójával, az aktív alkotórészek besűrítése után. A színezőanyag a betalainosztályba tartozó különféle pigmenteket tartalmaz. A fő színezőanyag betacianinekből (vörös) áll, amelyekben a betanin mennyisége 75-95 % Kisebb mennyiségben betaxantin (sárga), valamint a betalainek bomlástermékei jelen lehetnek. |

A színezékek mellett a lé, illetve a kivonat a céklában előforduló cukrokat, sókat és/vagy fehérjéket is tartalmaz. Az oldatot koncentrálhatják, és bizonyos termékeket a cukrok, a sók és a fehérjék nagy részének eltávolításával finomítani lehet. |

Osztály | Betalain |

Einecs | 231-628-5 |

Kémiai név | (S-(R', R')4-[2-(2-karboxi-5-( β -D-glükopiranozil-oxi)-2,3-dihidro-6-hidroxi-1H-indol-1-il)etenil)2,3-dihidro-2,6-piridin-dikarboxilsav 1-(2-(2,6-dikarboxi-1,2,3,4-tetrahidro-4-piridilén]etilén}-5(β -D-glükopiranozil-oxi)6-dihidroxi-indolium-2-karboxilát |

Összegképlet | Betanin: C24H26N2O13 |

Molekulatömeg | 550,48 |

Tartalom | A vörös színezék legalább 0,4 % (betaninként kifejezve). |

E1 cm1 %= 1120, kb. 535 nm-en pH 5-ös vizes oldatban. |

Leírás | Vörös vagy sötétvörös színű folyadék, paszta, por vagy szilárd anyag. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma pH 5-ös vízben mérve 535 nm-en van. |

Tisztaság

Nitrát: | Grammonként legfeljebb 2 g nitrátanion vörös színezék (a "Tartalom"-ból kiszámítva). |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 163 ANTOCIÁNOK

Meghatározás | Az antociánokat a természetes növényfajtákból és az ehető gyümölcsökből szulfitos vizzel, savas vizzel, szén-dioxiddal, metanollal vagy etanollal lehet kivonni. Az antociánok tartalmazzák a kiindulási anyagban általában előforduló komponenseket, azaz antociánokat, szerves savakat, tanninokat, cukrokat, ásványi sókat stb., ezek aránya azonban nem feltétlenül egyezik meg a kiindulási anyagban meglévő arányukkal. |

Osztály | Antocianin |

Einecs | Cianidin:208-438-6, peonidin: 205-125-6, delfinidin: 208-437-0, malvidin: 211-403-8, pelargonidin: 205-127-7. |

Kémiai név | 3,3',4',5,7-pentahidroxi-flavilium-klorid (cianidin) 3,4',5,7-tetrahidroxi-3′-metoxi-flavilium-klorid (peonidin) 3,4',5,7-tetrahidroxi-3,5'-dimetoxi-flavilium-klorid (malvidin) 3,5,7-trihidroxi-2-(3,4,5-trihidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (delfinidin) 3,3',4',5,7-pentahidroxi-5′-metoxi-flavilium-klorid (petunidin) 3,5,7-trihidroxi-2-(4-hidroxi-fenil)-1-benzopirilium-klorid (pelargonidin) |

Összegképlet | CianidinC15H11O6ClPeonidinC16H13O6ClMalvidinC17H15O7ClDelfinidinC15H11O7ClPetunidinC16H13O7ClPelargonidinC15H11O5Cl |

Molekulatömeg | Cianidin322,6Peonidin336,7Malvidin366,7Delfinidin340,6Petunidin352,7Pelargonidin306,7 |

Tartalom | E1 cm1 %= 300, a tiszta pigmentre, pH 3-nál 515-535 nm között van. |

Leírás | Bíborvörös színű folyadék, por vagy paszta, enyhe, jellegzetes illattal. |

Azonosítás

Spektrometria | A maximuma 0,01 % HCl-t tartalmazó metanolban mérve: Cianidin535 nm-enPeonidin532 nm-enMalvidin542 nm-enDelfinidin546 nm-enPetunidin543 nm-enPelargonidin530 nm-en van. |

Tisztaság

Oldószermaradékok | Metanol | Legfeljebb 50 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Etanol |

Kéndioxid: | Legfeljebb 1000 mg/kg színanyagszázalékonként. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 170 KALCIUM-KARBONÁT

Szinonimák | CI Pigment White 18, Kréta |

Meghatározás | A kalcium-karbonát őrölt mészkő vagy kalciumionok karbonátionokkal történő kicsapásának terméke. |

Osztály | Szervetlen |

Színindexszám | 77220 |

Einecs | Kalcium-karbonát207-439-9Mészkő215-279-6 |

Kémiai név | Kalcium-karbonát |

Összegképlet | CaCO3 |

Molekulatömeg | 100,1 |

Tartalom | A kalciumkarbonát-tartalom legalább 98 %, vízmentes anyagra számítva. |

Leírás | Fehér színű, kristályos vagy amorf, szagtalan és íztelen por. |

Azonosítás

Oldhatóság | Vízben és alkoholban gyakorlatilag oldhatatlan. Híg ecetsavban, híg sósavban és híg salétromsavban pezsegve oldódik. A kapott oldatokkal a kalciumteszt forralás után pozitív. |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 2 % (200 °C, 4 óra). |

Savban oldhatatlan anyagok | Legfeljebb 0,2 % |

Magnézium- és alkálisók | Legfeljebb 1,5 % |

Fluorid | Legfeljebb 50 mg/kg |

Antimon (mint Sb) | Réz (mint Cu) |

Króm (mint Cr) |

Cink (mint Zn) |

Bárium (mint Ba) |

Legfeljebb 100 mg/kg, összesen vagy külön-külön. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

E 171 TITÁN-DIOXID

Szinonimák | CI Pigment White 6 |

Meghatározás | A titán-dioxid főtömegében tiszta atanáz titán-dioxidból áll, amelyet kis mennyiségű alumínium-oxiddal vagy szilícium-dioxiddal lehet bevonni a termék technológiai tulajdonságainak javítása érdekében. |

Osztály | Szervetlen |

Színindexszám | 77891 |

Einecs | 236-675-5 |

Kémiai név | titán-dioxid |

Összegképlet | TiO2 |

Molekulatömeg | 79,88 |

Tartalom | A titándioxid-tartalom legalább 99 % (alumínium-oxid és szilícium-dioxid nélkül számítva). |

Leírás | Amorf fehér színű por. |

Azonosítás

Oldhatóság | Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Hidrogén-fluoridban és koncentrált forró kénsavban lassan feloldódik. |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 % (105 °C, 3 óra). |

Izzítási veszteség | Legfeljebb 1,0 %, illó-anyag-mentes termékre számítva (800 °C). |

Alumínium-oxid és/vagy szilícium-dioxid | Együttesen legfeljebb 2,0 % |

0,5 N sósavban oldható anyagok | Legfeljebb 0,5 %, alumíniumoxid- és szilíciumdioxid-mentes termékre számítva; az alumínium-oxidot és szilícium-dioxidot tartalmazó terméknél legfeljebb 1,5 %, a forgalomba hozott termékre vonatkozóan. |

Vízoldható anyagok | Legfeljebb 0,5 % |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Antimon | Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva. |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg, teljesen feloldva. |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg, teljesen feloldva. |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg, teljesen feloldva. |

Cink | Legfeljebb 50 mg/kg, teljesen feloldva. |

E 172 VASOXID ÉS VAS-HIDROXID

Szinonimák | Vas-oxid-sárgaCI Pigment Yellow 42 és 43Vas-oxid-4vörösCI Pigment Red 101 és 102Vas-oxid-feketeCI Pigment Black 11 |

Meghatározás | A vas-oxidot és a vas-hidroxidot szintetikusan állítják elő, és főtömegükben vízmentes vas-oxidból és/vagy vasoxid-hidroxidokból állnak. A színskála a sárga, a vörös, a barna és a fekete színeket tartalmazza. Az élelmiszerekhez használt vas-oxidokat elsősorban az különbözteti meg a technikai tisztaságúaktól, hogy jóval kisebb mennyiségben tartalmaznak más fémszennyeződéseket. Ezt a vas forrásának kiválasztásával és ellenőrzésével és/vagy a gyártási folyamat során történő intenzív tisztítással lehet megvalósítani. |

Osztály | Szervetlen |

Színindexszám | Vas-oxid-sárga77492Vas-oxid-vörös77491Vas-oxid-fekete77499 |

Einecs | Vas-oxid-sárga257-098-5Vas-oxid-vörös215-168-2Vas-oxid-fekete235-442-5 |

Kémiai név | Vas-oxid-sárga: vas(III)-hidroxid-oxid-víz(1/1) Vas-oxid-vörös: vas(III)-oxid Vas-oxid-fekete: vas(II)-divas(III)-oxid |

Összegképlet | Vas-oxid-sárgaFeO(OH).H2OVas-oxid-vörösFe2O3Vas-oxid-feketeFeO.Fe2O3 |

Molekulatömeg | FeO(OH)88,85Fe2O3159,70FeO.Fe2O3231,55 |

Tartalom | A sárga színezékben legalább 60 % vas, a vörös és fekete színezékben legalább 68 % vas, vasban kifejezve. |

Leírás | Sárga, vörös, barna vagy fekete színű por. |

Azonosítás

Oldhatóság | Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlanok. Koncentrált ásványi savakban oldódnak. |

Tisztaság

Vízben oldható anyag | Legfeljebb 1,0% | teljesen feloldva |

Arzén | Legfeljebb 5mg/kg |

Bárium | Legfeljebb 50mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 5mg/kg |

Króm | Legfeljebb 100mg/kg |

Réz | Legfeljebb 50mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 20mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1mg/kg |

Nikkel | Legfeljebb 200mg/kg |

Cink | Legfeljebb 100mg/kg |

E 173 ALUMÍNIUM

Szinonimák | CI Pigment Metal, Al |

Meghatározás | Az alumíniumpor egészen kicsi alumíniumrészecskékből áll. Az étkezési növényi olaj és/vagy az élelmiszeradalékként használt minőségi zsírsavak jelenlétében vagy ezek nélkül őrölhető. A termék étkezési növényi olajon és/vagy élelmiszeradalék-minőségű zsírsavakon kívül más adalékanyagot nem tartalmaz. |

Színindexszám | 77000 |

Einecs | 231-072-3 |

Kémiai név | Alumínium |

Kémiai képlet | Al |

Atomsúly | 26,98 |

Tartalom | Legalább 99 % alumínium (AL), olajmentes anyagra számítva. |

Leírás | Ezüstszürke színű por vagy vékony lemezkék. |

Azonosítás

Oldhatóság | Vízben és szerves oldószerekben oldhatatlan. Híg sósavban oldható. A kapott oldatban az alumíniumteszt pozitív. |

Tisztaság

Szárítási veszteség | Legfeljebb 0,5 % (105 °C, tömegállandóságig szárítva). |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

E 174 EZÜST

Szinonimák | Argentum, Ag |

Osztály | Szervetlen |

Színindexszám | 77820 |

Einecs | 231-131-3 |

Kémiai név | Ezüst |

Kémiai képlet | Ag |

Atomsúly | 107,87 |

Tartalom | Legalább 99,5 % Ag. |

Leírás | Ezüstszínű por vagy vékony lemezkék. |

E 175 ARANY

Szinonimák | Pigment Metal 3, Aurum, Au |

Osztály | Szervetlen |

Színindexszám | 77480 |

Einecs | 231-165-9 |

Kémiai név | Arany |

Kémiai képlet | Au |

Atomsúly | 197,0 |

Tartalom | Legalább 90 % Au |

Leírás | Aranyszínű por vagy vékony lemezkék. |

Tisztaság

Ezüst | Legfeljebb 7 %, | teljes feloldás után |

Réz | Legfeljebb 4 %, |

E 180 LITOLRUBIN BK

Szinonimák | CI Pigment Red 57, Rubinpigment, Kármin 6B |

Meghatározás | A litolrubin BK főtömegében kalcium-[3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát]-ból és mellékszínezékekből, valamint vízből, kalcium-kloridból és/vagy kalcium-szulfátból mint színtelen alkotórészekből áll. | |

Osztály | Monoazo |

Színindexszám | 15850:1 |

Einecs | 226-109-5 |

Kémiai név | Kalcium-[3-hidroxi-4-(4-metil-2-szulfonáto-fenil-azo)-naftalin-2-karboxilát] |

Összegképlet | C18H12CaN2O6S |

Molekulatömeg | 424,45 |

Tartalom | Az összes színezőanyag legalább 90 % |

E1 cm1 %= 200, kb. 442 nm-en dimetil-formamidban. |

Leírás | Vörös színű por. |

Azonosítás

A: Spektrometria | A maximuma kb. 442 nm-en van, dimetil-formamidban. |

Tisztaság

Mellékszínezékek | Legfeljebb 0,5 % |

Szerves vegyületek a színezékeken kívül:

2-amino-5-metil-benzolszulfonsav kalciumsója | Legfeljebb 0,2 % |

3-hidroxi-2-naftalin-karboxilsav kalciumsója | Legfeljebb 0,4 % |

Nem szulfonált elsőrendű aromás aminok | Legfeljebb 0,01 % (anilinre számítva) |

Éterrel extrahálható anyagok | Legfeljebb 0,2 %, pH 7-es oldatból |

Arzén | Legfeljebb 3 mg/kg |

Ólom | Legfeljebb 10 mg/kg |

Higany | Legfeljebb 1 mg/kg |

Kadmium | Legfeljebb 1 mg/kg |

Nehézfémek (ólomban kifejezve) | Legfeljebb 40 mg/kg |

--------------------------------------------------

Top