EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3378

Az Európai Parlament És A Tanács 3378/94/EK Rendelete (1994. december 22.) a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletnek, valamint az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendeletnek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi Fordulóját követő módosításáról

HL L 366., 1994.12.31, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32014R0251

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3378/oj

31994R3378Hivatalos Lap L 366 , 31/12/1994 o. 0001 - 0002
finn különkiadás fejezet 3 kötet 66 o. 0153
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 66 o. 0153


Az Európai Parlament és a Tanács 3378/94/EK rendelete

(1994. december 22.)

a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1576/89/EGK rendeletnek, valamint az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendeletnek a többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóját követő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100a cikkeire,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 189b. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően [2],

mivel az 1576/89/EGK rendelet [3] és az 1601/91/EGK rendelet [4] megállapítja a szeszes italok, ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített boralapú koktélok meghatározására, leírására és kiszerelésére vonatkozó általános előírásokat; mivel a Világkereskedelmi Szervezetet létrehozó egyezmény szerves részét képező Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezménynek különösen a 23. és 24. cikkeiből eredő kötelezettségeknek az említett rendeletekben történő figyelembevétele céljából e rendeletekben rendelkezni kell arról, hogy bizonyos körülmények között az érintett felek megakadályozzák a Világkereskedelmi Szervezetben tagként részt vevő harmadik ország védett földrajzi árujelzőinek jogellenes használatát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Az 1576/89/EGK rendelet a 11. cikke után a következő cikkel egészül k:

"11a. cikk

(1) A Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezmény 23. és 24. cikkeiben megállapított kikötéseknek megfelelően a tagállamok meghozzák mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az érintettek számára e rendelet hatálya alá tartozó termékek azonosítására szolgáló földrajzi árujelzők közösségi használatának megakadályozását olyan termékek vonatkozásában, amelyek nem arról a helyről származnak, mint amire a szóban forgó földrajzi árujelző utal, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben a termék tényleges származási helyét is feltüntették, vagy a földrajzi árujelző fordításban szerepel, vagy azt "– szerű", "típusú", "stílusú", "utánzat" vagy egyéb hasonló kifejezések egészítik ki.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "földrajzi árujelző" olyan jelölést jelent, amely alapján azonosítani lehet, hogy a termék a Világkereskedelmi Szervezetben tagként résztvevő harmadik ország területéről, régiójából vagy helységéből származik, amennyiben a termék minőségét, hírnevét vagy egyéb különleges jellemzőjét elsősorban földrajzi eredetének lehet tulajdonítani.

(2) E rendelet 11. cikkével és e rendelet hatálya alá tartozó termékek megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az (1) bekezdést alkalmazni kell.

(3) Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 15. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghozni."

(2) Az 1601/91/EGK rendelet a 10. cikke után a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

(1) A Szellemi Tulajdonjogok Kereskedelmi Vonatkozásairól szóló egyezmény 23. és 24. cikkeiben megállapított kikötéseknek megfelelően a tagállamok meghozzák mindazokat a szükséges intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az érintettek számára az e rendelet hatálya alá tartozó termékek azonosítására szolgáló földrajzi árujelzők közösségi használatának megakadályozását olyan termékek vonatkozásában, amelyek nem arról a helyről származnak, mint amire a szóban forgó földrajzi árujelző utal, ideértve azokat az eseteket is, amelyekben a termék tényleges származási helyét is feltüntették, vagy a földrajzi árujelző fordításban szerepel, vagy azt "– szerű", "típusú", "stílusú", "utánzat" vagy egyéb hasonló kifejezések egészítik ki.

Ennek a cikknek az alkalmazásában a "földrajzi árujelző" olyan jelölést jelent, amely alapján azonosítani lehet, hogy a termék a Világkereskedelmi Szervezetben tagként résztvevő harmadik ország területéről, régiójából vagy helységéből származik, amennyiben a termék minőségét, hírnevét vagy egyéb különleges jellemzőjét elsősorban földrajzi eredetének lehet tulajdonítani.

(2) E rendelet 10. cikkével és e rendelet hatálya alá tartozó termékek megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló közösségi jogszabályok egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az (1) bekezdést alkalmazni kell.

(3) Ennek a cikknek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat szükség esetén a 14. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kell meghozni."

2. cikk

A Bizottság minden évben egy megfelelő statisztikai adatokkal alátámasztott, a hatályos eszközök alkalmazásáról szóló jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé.

3. cikk

(1) Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba.

(2) 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. december 22-én.

az Európa Parlament részéről

az elnöke

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

H. Seehofer

[1] Az 1994. november 24-én kibocsátott vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] Az Európai Parlament 1995. december 13-i véleménye (HL C 369., 1995.12.24., 1. o.), a Tanács 1994. december 13-i közös állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai Parlament 1994. december 15-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 160., 1989.6.12., 1. o. Legutóbb a 3280/92/EGK rendelettel (HL L 327., 1992.11.13., 3. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 149., 1991.6.14., 1. o. Legutóbb a 3279/92/EGK rendelettel (HL L 327., 1992.11.13., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Top