Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0479

A Tanács határozata (1994. március 29.) az Európai Közösség és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között levélváltás formájában létrejött, a Közösségnek a nukleáris biztonsági számlához való hozzájárulásáról szóló megállapodás megkötéséről

OJ L 200, 3.8.1994, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 114 - 115
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 43 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 009 P. 284 - 285
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 113 P. 82 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/479/oj

31994D0479Hivatalos Lap L 200 , 03/08/1994 o. 0033 - 0034
finn különkiadás fejezet 11 kötet 32 o. 0114
svéd különkiadás fejezet 11 kötet 32 o. 0114


A Tanács határozata

(1994. március 29.)

az Európai Közösség és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között levélváltás formájában létrejött, a Közösségnek a nukleáris biztonsági számlához való hozzájárulásáról szóló megállapodás megkötéséről

(94/479/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel több közép- és kelet-európai országban, valamint a volt Szovjetunió államaiban a nukleáris biztonság területén kialakult bizonytalan helyzet következtében nemzetközi erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy összehangolt stratégia részeként fokozni lehessen a nukleáris biztonság szintjét ezen országokban; mivel a Közösség, a Phare és a Tacis technikai segítségnyújtási program révén jelentős eszközöket fordít e célra; mivel a Bizottság is határozati javaslatot nyújtott be a 77/270/Euratom határozat módosítására vonatkozóan, hogy felhatalmazza a Bizottságot az egyes tagsággal nem rendelkező országokban működő atomerőművek hatékonysága és biztonsága javításának finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésre;

mivel a már megtett lépések kiegészítéseként az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál nukleáris biztonsági számla néven többoldalú alap létrehozására került sor, amelynek célja az említett országok nukleáris biztonsága szintjének növelésére irányuló rövid távú intézkedések finanszírozása; mivel lisszaboni ülésén az Európai Tanács, valamint 1992. december 7-i következtetéseiben a Tanács kifejezte óhaját az iránt, hogy a Közösség járuljon hozzá ezen alaphoz;

mivel a Bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál létrehozott nukleáris biztonsági számla alapján végzett műveletek összhangban legyenek az Európai Unió közép- és kelet-európai országokra, valamint a volt Szovjetunió államaira kidolgozott nukleáris biztonsági stratégiájával;

mivel a legmegfelelőbb támogatási stratégia meghatározása érdekében a nukleáris biztonságot a közép- és kelet-európai országok, valamint a volt Szovjetunió államai általános energiaellátási lehetőségeinek részeként kell tekinteni; tudomásul véve, ezzel összefüggésben, a Világbank, a Nemzetközi Energiaügynökség, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank által 1993 júniusában közösen kidolgozott jelentés következtetéseit;

mivel a fogadó országoknak tiszteletben kell tartaniuk a legfontosabb nemzetközi biztonsági megállapodásokat, alá kell írniuk az üzemeltetők polgári jogi felelősségéről szóló, bécsi és párizsi egyezményt, és e célból megfelelő szabályozást kell létrehozniuk a biztosításra vonatkozóan;

mivel a fogadó országoknak független biztonsági hatóságokkal kell rendelkezniük, tervet kell készíteniük a legkevésbé biztonságos atomerőművek cseréjére, energiatakarékosságra irányuló intézkedéseket kell kidolgozniuk, elő kell irányozniuk egy valós költségeken alapuló energiaár-rendszer fokozatos megvalósítását, és átfogó energiaügyi programot kell előkészíteniük;

mivel ezért a rövid távon szükségesnek tekintett pénzügyi támogatások odaítélését a legveszélyesebb – elsősorban RBMK, illetve VVER-230 reaktorral működő – olyan erőművek esetén, amelyek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a fogadó ország villamosenergia-termelésében, mindig függővé kell tenni attól, hogy létezik-e, illetve előkészületben van-e megfelelő terv az érintett erőmű mielőbbi leállítására;

mivel a Bizottság, a költségvetési eljárás részeként, éves jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál létrehozott nukleáris biztonsági számla alapján végrehajtott műveletekről, valamint azoknak az Európai Unió nukleáris biztonsági stratégiájával való összeegyeztethetőségéről;

mivel a Tanács felhatalmazta a Bizottságot a Közösségnek a nukleáris biztonsági számlához való hozzájárulásáról szóló megállapodás megkötésére; mivel e megállapodást jóvá kell hagyni;

mivel az említett megállapodás hozzájárul a Közösség célkitűzéseinek megvalósításához; mivel a Szerződés nem ír elő e határozat elfogadásához a 235. cikkben foglaltakon túli hatáskört,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között levélváltás formájában létrejött, a Közösségnek a nukleáris biztonsági számlához való hozzájárulásáról szóló megállapodást a Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

A levélváltás formájában létrejött megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Közösséget a Bizottság képviseli a hozzájárulást fizető országok közgyűlésében, és szükség esetén a nukleáris biztonsági számlát kezelő bizottságban, és a Bizottság maga jelöli ki képviselőit.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1994. március 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Moraitis

[1] 1994. március 11-i vélemény (HL C 91., 1994.3.28.).

--------------------------------------------------

Top