EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0174

A Tanács irányelve (1991. március 25.) a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról

HL L 85., 1991.4.5, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; hatályon kívül helyezte: 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj

31991L0174Hivatalos Lap L 085 , 05/04/1991 o. 0037 - 0038
finn különkiadás fejezet 3 kötet 36 o. 0232
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 36 o. 0232


A Tanács irányelve

(1991. március 25.)

a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról

(91/174/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a fajtatiszta állatok, lévén "élő állatok", szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található jegyzékben;

mivel a fajtatiszta állatokat általában gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban tenyésztik; mivel az ilyen állatok tenyésztése a mezőgazdasági népesség egy részének bevételi forrást jelent, és ezért azt ösztönözni kell;

mivel az állattenyésztésre vonatkozó jogszabályok harmonizációja érdekében közösségi szinten különleges szabályokat határoztak meg a szarvasmarhára, sertésre, birkára, kecskére és lóra vonatkozóan;

mivel a fajtatiszta állatok tenyésztése ésszerű fejlesztésének biztosítása, és ezen keresztül a szektor termelékenységének növelése érdekében az ilyen állatok értékesítésének szabályait közösségi szinten kell meghatározni;

mivel elvben a Közösségen belüli kereskedelmet nem szabad megtiltani, korlátozni vagy akadályozni;

mivel a fajtatiszta tenyésztésre szánt szarvasmarhára vonatkozó rendelkezéseket célszerű kiterjeszteni a fajtatiszta tenyésztésre szánt bivalyra, és ennek következtében módosítani kell a 77/504/EGK irányelvet [4];

mivel ki kell kötni, hogy erre a szektorra a 90/425/EGK irányelv [5] rendelkezései vonatkoznak;

mivel intézkedéseket kell bevezetni annak megakadályozására, hogy harmadik országokból a Közösségen belül alkalmazottaknál kedvezőbb feltételekkel hozzanak be fajtatiszta állatokat,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "fajtatiszta tenyészállat" a Szerződés II. mellékletében szereplő tenyésztésre tartott állat, ami kereskedelmére vonatkozóan még nem készült különleges közösségi állattenyésztési jogszabály, és amit egy elismert tenyésztői szervezet vagy szövetség által vezetett nyilvántartásba vagy származási jegyzékbe bejegyeztek.

2. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy:

- a fajtatiszta állatok és spermájuk, petesejtjük és embriójuk forgalmazását állattenyésztési vagy származási alapon nem tiltják, korlátozzák, vagy akadályozzák,

- annak biztosítása érdekében, hogy az első francia bekezdésben meghatározott követelmények teljesüljenek, a tenyésztői szervezetek vagy szövetségek jóváhagyásának és elismerésének szempontjait, a törzskönyvi bejegyzésbe vagy nyilvántartásba való felvétel vagy bejegyzés szempontjait, fajtatiszta állatok szaporításra és spermájuk, petesejtjük és embrióik tenyésztésre való elfogadásának szempontjait és forgalmazásukhoz megkövetelt bizonyítványt megkülönböztetéstől mentesen határozzák meg, figyelembe véve a szóban forgó fajta nyilvántartását vagy törzskönyvét vezető szervezet vagy szövetség által meghatározott elveket.

Az alkalmazás részletes szabályainak – a 6. cikkben előírtaknak megfelelő – végrehajtásáig, a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni a Szerződés általános rendelkezéseinek figyelembevételével.

3. cikk

A 77/504/EGK irányelv 1. cikk a) pontja a "szarvasmarha faj" kifejezés után kiegészül a "beleértve a bivalyt" kifejezéssel.

4. cikk

A 90/425/EGK irányelv A mellékletének II. szakasza az alábbi szöveggel egészül ki:

"1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelv a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények megállapításáról

HL L 85., 1991.4.9., 37. o."

5. cikk

A tárgyra vonatkozó közösségi szabályok végrehajtásáig a fajtatiszta állatok és spermájuk, petesejtjük és embriójuk harmadik országból történő behozatalára vonatkozó feltételek nem lehetnek kedvezőbbek, mint a Közösségen belüli kereskedelmet szabályozók.

6. cikk

Az ennek az irányelvnek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 88/661/EGK irányelv [6] 11. cikkében szabályozott eljárással összhangban fogadják el.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1992. január 1-je előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 1991. március 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL C 304., 1988.11.29., 6. o.

[2] HL C 12., 1989.1.16., 365. o.

[3] HL C 56., 1989.3.6., 25. o.

[4] HL L 206., 1977.8.12., 8. o., A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel módosított irányelv (HL L 362., 1985.12.31., 8. o.).

[5] HL L 224., 1990.8.18., 29. o., A legutóbb a 90/675/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 373., 1990.12.31., 1. o.).

[6] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

Top