EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0424

A Tanács határozata (1990. június 26.) az állat-egészségügyi kiadásokról

OJ L 224, 18.8.1990, p. 19–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 136 - 145
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 128 - 137
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2009; hatályon kívül helyezte: 32009D0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/424/oj

31990D0424Hivatalos Lap L 224 , 18/08/1990 o. 0019 - 0028
finn különkiadás fejezet 3 kötet 33 o. 0136
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 33 o. 0136
12EM


A Tanács határozata

(1990. június 26.)

az állat-egészségügyi kiadásokról

(90/424/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az élő állatok és az állati eredetű termékek szerepelnek a Szerződés II. mellékletében található listán; mivel az állattenyésztés és az állati eredetű termékek forgalomba hozatala a mezőgazdaságban dolgozó népesség jelentős része számára bevételi forrást jelent;

mivel ezen ágazat ésszerű fejlesztése és termelékenységének növelése olyan állat-egészségügyi intézkedések bevezetésével érhető el, amelyek célja a közegészségnek és az állatok egészségének Közösségen belüli védelme, valamint színvonalának javítása;

mivel e célok elérése érdekében gondoskodni kell a folyamatban lévő, valamint a tervezett intézkedések Közösségi támogatásáról;

mivel a Közösségnek intézkedéseket kell elfogadnia a belső piac fokozatos, 1992. december 31-ig történő megvalósításának céljával;

mivel ennek keretében a Közösségnek pénzügyi hozzájárulást kell nyújtania a súlyos fertőző betegségek kitörésének mielőbbi felszámolásához;

mivel megfelelő védőintézkedések révén meg kell akadályozni, illetve mérsékelni kell az emberi egészséget fenyegető zoonózisok megjelenését;

mivel az új ellenőrzési stratégia feltételezi a belső határellenőrzések megszüntetését, valamint a harmadik országokból származó termékek ellenőrzésére szolgáló rendszerek összehangolását; mivel e stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében célszerűnek látszik, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújtson az új stratégia elindításához és fejlesztéséhez;

mivel a közegészség védelmét, az állatok egészségének védelmét valamint az állatok védelmét érintő alapvető követelmények összehangolása feltételezi közösségi kapcsolattartó és referencialaboratóriumok kijelölését, valamint műszaki és tudományos intézkedések meghozatalát; mivel célszerűnek látszik közösségi pénzügyi hozzájárulásról rendelkezni; mivel, különösen az állatvédelem területén, kívánatos egy adatbázis létrehozása a szükséges információk összegyűjtése, tárolása és terjesztése céljából;

mivel bizonyos állatbetegségek felszámolására irányuló közösségi intézkedések már ma is közösségi pénzügyi támogatásra jogosultak; mivel az ilyen rendelkezések közé tartoznak a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [4] módosított, a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1977. május 17-i 77/391/EGK tanácsi irányelv [5], a legutóbb a 3768/85 EGK rendelettel módosított, a 77/391/EGK irányelv módosításáról és a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására irányuló kiegészítő közösségi intézkedés bevezetéséről szóló, 1982. június 14-i 82/400/EGK tanácsi irányelv [6], a szarvasmarhák ragadós tüdőlobjának (CBPP) Portugáliában való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1989. február 20-i 89/145/EGK tanácsi határozat [7], a legutóbb a 87/488/EGK határozattal [8] módosított, a klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. november 11-i 80/1096/EGK tanácsi határozat [9], a legutóbb a 89/577/EGK határozattal [10] módosított, az afrikai sertéspestis Portugáliában való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1986. december 16-i 86/649/EGK tanácsi határozat [11], az afrikai sertéspestis Spanyolországban való felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevetetéséről szóló, 1986. december 16-i 86/650/EGK tanácsi határozat [12], valamint a veszettség felszámolása illetve megelőzése érdekében a betegség elleni védekezésre irányuló kísérleti projektek beindítását elrendelő közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. július 24-i 89/455/EGK tanácsi határozat [13] alapján elfogadott rendelkezések; mivel célszerű, hogy a fent említett betegségek felszámolására szánt közösségi pénzügyi hozzájárulásokat továbbra is az erre vonatkozó határozat szabályozza; mivel azonban a szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolására a 87/58/EGK határozatban [14] meghatározott kiegészítő intézkedéseket illetően a következetesség érdekében indokoltnak látszik lehetőséget teremteni arra, hogy a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértéke az érintett tagállamokban a szarvasmarhák vágásakor felmerülő költségek maximum 50 %-ára emelkedjen;

mivel rendelkezni kell egy olyan közösségi pénzügyi intézkedésről, amely bizonyos állatbetegségek felszámolására és azok figyelemmel kísérésére vonatkozik; mivel egy tétel alá kell vonni a kötelező közösségi költségvetési kiadások körébe tartozó, az állatbetegségek felszámolására és azok figyelemmel kísérésére vonatkozó összes közösségi pénzügyi intézkedést;

mivel célszerű a Bizottság feladatává tenni a szükséges végrehajtási intézkedések meghozatalát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat megállapítja a Közösség

- különleges állat-egészségügyi intézkedésekhez,

- állat-egészségügyi ellenőrző intézkedésekhez,

- állatbetegségek felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló programokhoz történő pénzügyi hozzájárulására irányadó eljárásokat.

E határozat nem érinti a strukturális alapok feladatairól és eredményességéről, továbbá tevékenységüknek egymás között, valamint az Európai Beruházási Bank és az egyéb meglévő pénzügyi eszközök műveleteivel történő összehangolásáról szóló, 1988. június 24-i 2052/88/EGK tanácsi rendelet [15] alapján bizonyos tagállamok által élvezett, több mint 50 %-os közösségi pénzügyi hozzájárulásra való jogosultságot.

1. CÍM

KÜLÖNLEGES ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

2. cikk

A különleges állat-egészségügyi intézkedések körébe tartoznak:

- a biztonsági intézkedések,

- a ragadós száj-és körömfájás elleni kampány,

- az állatok védelmére irányuló intézkedések,

- hozzájárulás bizonyos betegségek felszámolására irányuló nemzeti programokhoz,

- a műszaki és tudományos intézkedések.

1. fejezet

Biztonsági intézkedések

3. cikk

(1) E cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az alább felsorolt betegségek valamelyike fordul elő egy tagállam területén:

- keleti marhavész,

- kiskérődzők pestise,

- sertések hólyagos betegsége,

- blue tongue (kéknyelv betegség),

- fertőző sertésbénulás (tescheni betegség),

- madárinfluenza,

- juhhimlő vagy kecskehimlő,

- Rift-völgyi láz,

- bőrcsomósodáskór,

- afrikai lópestis,

- hólyagos szájgyulladás,

- lovak venezuelai encephalomyelitise.

(2) Az érintett tagállam a betegség felszámolására azzal a feltétellel részesülhet a Közösségtől pénzügyi hozzájárulásban, ha az általa azonnal megtett intézkedések között szerepel legalább a gazdaság elszigetelése a gyanú felmerülésének időpontjától, valamint a betegség hivatalos megállapítását követően az alábbiak:

- a betegségre fogékony állatfajokból a beteg vagy fertőzött, vagy a betegségre vagy fertőzöttségre gyanús állatok levágása és ezek megsemmisítése, továbbá madárinfluenza esetében a tojások megsemmisítése,

- a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése, amennyiben ez utóbbiakat nem lehet fertőtleníteni a harmadik francia bekezdésnek megfelelően,

- a gazdaságok és az ott található berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése,

- védőkörzetek kialakítása,

- megfelelő intézkedések megtétele a fertőzés terjedésének megelőzésére,

- az állatok levágását követően a gazdaság újratelepítése előtt tartandó várakozási időszak meghatározása,

- az állattartók gyors és megfelelő kártalanítása.

(3) Az érintett tagállam haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot a közösségi rendelkezésekkel összhangban bevezetett, betegségek bejelentésére és felszámolására vonatkozó intézkedésekről és azok eredményéről. A helyzetet a lehető leghamarabb ki kell vizsgálni a 68/361/EGK határozat [16] által létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) keretében. A Közösség által nyújtandó különös pénzügyi hozzájárulásról, az érintett piacok közös szervezésének keretében hozott intézkedések sérelme nélkül, a 41. cikkben megálla pított eljárásnak megfelelően kell határozni.

(4) Ha a Közösségen belüli helyzet alakulása tükrében szükségessé válik a (2) bekezdésben meghatározott intézkedések folytatása, a 40. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően új határozat fogadható el egy olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásról, amelynek mértéke meghaladhatja az (5) bekezdés első francia bekezdésében megállapított 50 %-os értéket. E határozat elfogadásakor minden olyan egyéb intézkedés is meghatározható, melyet az érintett tagállamnak a cselekvés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie, különösen a (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.

(5) A közös piacszervezés részeként hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, a Közösség pénzügyi hozzájárulása – szükség esetén több részletre osztva – az alábbiakra terjed ki:

- a tagállamnak a tulajdonosok – (2) bekezdés második francia bekezdésében említett – állatok levágása és megsemmisítése, illetve adott esetben, termékeik megsemmisítése, a gazdaságok és berendezések megtisztítása, rovartalanítása és fertőtlenítése, továbbá a szennyezett takarmány és a szennyezett berendezések megsemmisítése miatti kártalanításával kapcsolatban felmerült költségeinek 50 %-a,

- amennyiben a (4) bekezdéssel összhangban az állatok vakcinázásáról határoztak, a vakcinák beszerzési költségének 100 %-a, és a vakcinázás végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek 50 %-a.

4. cikk

(1) A 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha afrikai sertéspestis vagy szarvasmarhák ragadós tüdőlobja fordul elő egy olyan tagállam területén, vagy területének egy részén, ahol nem hajtanak végre a közösségi rendelkezéseknek megfelelő, e betegségekre vonatkozó mentesítési tervet.

(2) Ha egy tagállam területén Newcastle-betegség fordul elő, a 3. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

A vakcina beszerzésére és a vakcinázás végrehajtására azonban nem nyújtható közösségi pénzügyi hozzájárulás, kivéve, ha a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság határozatot hoz, melyben meghatározott feltételek esetén, valamint korlátozott időre és korlátozott területen engedélyt ad a vakcinázásra.

5. cikk

(1) A Bizottság, valamely tagállam kérésére, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiegészíti a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listát az olyan bejelentési kötelezettség alá tartozó egzotikus betegségekkel, amelyek valószínűleg veszélyt jelentenek a Közösség számára.

(2) A 3. cikk (1) bekezdésében szereplő lista a helyzet alakulásától függően, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiegészíthető azokkal a betegségekkel, amelyek a 82/894/EGK irányelvvel összhangban bejelentési kötelezettség alá tartoznak, valamint azokkal a betegségekkel, amelyek halakra átvihetők, illetve a lista módosítható vagy lerövidíthető, tekintetbe véve a bizonyos betegségek – különösen a klasszikus sertéspestis – elleni védekezésre közösségi szinten hozott intézkedések eredményeit.

(3) A 3. cikk (2) bekezdése a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kiegészíthető vagy módosítható, különösen új betegségeknek a 3. cikk (1) bekezdésében szereplő listára történő felvételére, a szerzett tapasztalatokra, illetve a járványügyi ellenőrzésre irányuló közösségi rendelkezések elfogadására tekintettel.

6. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) és (2) bekezdésében vagy a 11. cikk (1) bekezdésében említett betegségek valamelyikének egy szomszédos harmadik országban vagy tagállamban való előfordulása vagy terjedése közvetlen fenyegetést jelent egy tagállam számára, az adott tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, az általa a védekezés érdekében meghozandó intézkedésekről.

(2) A 41. cikkben említett bizottság a lehető leghamarabb kivizsgálja a helyzetet. Az e cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően határozat hozható bármilyen, a helyzetnek megfelelő intézkedés elfogadásáról, különösen egy vakcinázási pufferzóna létrehozásáról, valamint a megtett lépések sikeréhez különösen szükségesnek ítélt intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról.

(3) A (2) bekezdésben említett határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét.

7. cikk

(1) Egy tagállam kérésére a Közösség elhatározhatja, hogy a 3. cikk (1) bekezdésben, a 4. cikk (1) bekezdésben (vakcinák, standardizált vírus szerotípusok, diagnosztikai szérumok), és – a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti határozat sérelme nélkül – a 11. cikk (1) bekezdésében említett betegségek elleni védekezésre alkalmas biológiai készítményekből a tagállamoknak megfelelő készletet kell felhalmozniuk.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat – különösen az ilyen készletek kiválasztására, előállítására, tárolására, szállítására és felhasználására, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékére vonatkozó szabályokat – a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

8. cikk

(1) Ha a 3. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (1) bekezdésében, az 5. cikk (1) bekezdésében vagy a 11. cikk (1) bekezdésekben említett betegségek valamelyikének egy harmadik országban való előfordulása vagy terjedése veszélyt jelent a Közösség számára, a Közösség vakcina biztosításával vagy a vakcina beszerzésének finanszírozásával támogatást nyújthat a betegség elleni védekezésre irányuló intézkedésekhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket, és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

9. cikk

(1) A Bizottság az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végez annak biztosítása érdekében, hogy az elfogadott intézkedéseket állat-egészségügyi szempontból megfelelően alkalmazzák.

(2) A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek ezen ellenőrzések elősegítésére és különösen biztosítják a szakértők hozzáférését minden olyan információhoz és dokumentumhoz, amire szükségük van annak megállapításához, hogy végrehajtották-e az intézkedéseket.

(3) Az e cikk alkalmazására vonatkozó általános szabályokat, különösen azokat, amelyek az (1) bekezdésben említett ellenőrzések gyakoriságára és módszereire, az állat-egészségügyi szakértők kijelölésére, valamint az általuk a jelentés megfogalmazásakor követendő eljárásokra vonatkoznak, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Az e fejezetben említett intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

2. fejezet

A ragadós száj-és körömfájás elleni kampány

11. cikk

(1) E cikk rendelkezéseit kell alkalmazni, ha egy tagállam területén ragadós száj- és körömfájás fordul elő.

(2) Az érintett tagállam azzal a feltétellel részesülhet a Közösségtől a ragadós száj- és körömfájás felszámolására irányuló pénzügyi hozzájárulásban, ha haladéktalanul alkalmazza a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott intézkedéseket, valamint a 90/423/EGK irányelvvel [17] módosított, a száj- és körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. november 18-i 85/511/EGK tanácsi irányelv [18] megfelelő rendelkezéseit.

(3) A 3. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A közös piacszervezés keretében hozott piactámogatási intézkedések sérelme nélkül, az e határozat alapján nyújtott különleges pénzügyi hozzájárulás mértéke az adott tagállamban felmerülő alábbi költségek 60 %-ának felel meg:

a) a tulajdonosok kártalanítása a következőkért:

i. az állatok levágása és megsemmisítése;

ii. a tej megsemmisítése;

iii. a gazdaságok megtisztítása és fertőtlenítése;

iv. a szennyezett takarmány, és amennyiben nem fertőtleníthetők, a szennyezett berendezések megsemmisítése;

v. a gazdák abból adódóan felmerült veszteségei, hogy a 85/511/EGK irányelv 13. cikke (3) bekezdésének utolsó előtti albekezdésével összhangban a rendkívüli vakcinázás újbóli bevezetése miatt korlátozásokat vezettek be a tenyész- és hízóállatok forgalmazására vonatkozóan;

b) adott esetben, a tetemek elszállítása a feldolgozó üzemekbe;

c) minden egyéb intézkedés, amely elengedhetetlen a betegség kitörésének elhárítása érdekében.

A Bizottság a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza azokat a c) pontban említett egyéb intézkedéseket, amelyek a Közösség részéről ugyanolyan pénzügyi hozzájárulásra lehetnek jogosultak, valamint azokat az eseteket, amikor az a) pont v. alpontját kell alkalmazni.

(5) Először legkésőbb a ragadós száj- és körömfájás első kitörésének hivatalos megállapítása után 45 nappal, majd ezt követően, ahogy az események alakulása megköveteli, a helyzetet újra meg kell vizsgálni a 42. cikkben említett bizottság keretében. E vizsgálatnak ki kell terjednie mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind a már felmerült, valamint a jövőbeli kiadások felbecslésére. E vizsgálatot követően a 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően olyan új határozat is elfogadható, amely révén a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértéke meghaladja a (4) bekezdésben megállapított 60 %-ot. E határozatban meg kell állapítani a támogatható költségeket és a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét. Továbbá, e határozat elfogadásakor, minden olyan egyéb intézkedés is elfogadható, amelyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie, különösen a (2) bekezdésben említettektől eltérő intézkedések.

(6) Azonban a (4) bekezdéstől eltérve, az abban a bekezdésben említett intézkedésekre vonatkozó különleges közösségi pénzügyi hozzájárulás mérteke 1995. január 1-jéig 70 %.

12. cikk

Közösségi pénzügyi támogatásban részesülhet a Közösség által elhatározott minden intézkedés, amely a ragadós száj- és körömfájás elleni kampány Közösségen kívüli segítésére vonatkozik és különösen a 6. és a 8. cikk értelmében tett intézkedések.

13. cikk

A 12. cikkben említett intézkedéseket és az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, az azokra vonatkozó esetleges feltételeket, valamint a közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét a 42. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

14. cikk

Közösségi támogatás nyújtható a ragadós száj- és körömfájás elleni vakcina közösségi tartalékának a 85/511/EGK irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti létrehozásához.

A közösségi részesedés mértékét és e részesedés feltételeit a 42. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

15. cikk

A 12., a 13. és a 14. cikkben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

Ha a ragadós száj- és körömfájás egy súlyos kitörése, e fejezet rendelkezései alapján az első albekezdéssel összhangban meghatározott előirányzatot meghaladó kiadásokat tenne szükségessé, a Bizottság meglévő hatáskörében megteszi a szükséges intézkedéseket, vagy megteszi a szükséges javaslatokat a költségvetési szervek felé annak biztosítása érdekében, hogy a 11. cikkel összefüggő pénzügyi kötelezettségeknek eleget lehessen tenni.

A 11. cikkben meghatározott intézkedéseket a 729/70/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése értelmében intervenciónak kell tekinteni.

3. fejezet

Az állatok védelme

16. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt egy állatvédelmi információs politika kialakításához, beleértve az alábbiakat:

- egy olyan adatbázist tartalmazó rendszer felállítása és fejlesztése, amely alkalmas a tenyésztés céljából tartott állatok védelmére, az állatok szállítás közbeni védelmére és a vágóállatok védelmére vonatkozó közösségi jogszabályokkal kapcsolatos valamennyi információ összegyűjtésére és tárolására, és ezeknek az információknak az illetékes hatóságokhoz, a termelőkhöz és a fogyasztókhoz való eljuttatására,

- az állatvédelmi vonatkozású jogszabályok előkészítéséhez és kidolgozásához szükséges tanulmányok elkészítése.

17. cikk

A 16. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

18. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

4. fejezet

Műszaki és tudományos intézkedések

19. cikk

A Közösség megteszi, vagy segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy megtegyék a Közösség állat-egészségügyi jogszabályainak továbbfejlesztéséhez szükséges műszaki és tudományos intézkedéseket.

20. cikk

A 19. cikkben említett intézkedéseket, az azok végrehajtására vonatkozó szabályokat, és a közösségi hozzájárulás mértékét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

21. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

II. CÍM

Állatbetegségek felszámolására és figyelemmel kísérésére irányuló program

22. cikk

(1) A szarvasmarha-brucellózis, -tuberkulózis és -leukózis felszámolásában való közösségi pénzügyi részesedést – a 25. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül – az alábbi jogszabályok állapítják meg:

- a 77/391/EGK irányelv,

- a 82/400/EGK irányelv,

- a 87/58/EGK határozat.

(2) A szarvasmarhák ragadós tüdőlobjának felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a 89/145/EGK határozat állapítja meg.

23. cikk

(1) A klasszikus sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást a 80/1096/EGK határozat állapítja meg.

(2) Az afrikai sertéspestis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást az alábbi jogszabályok állapítják meg:

- a 86/649/EGK határozat,

- a 86/650/EGK határozat,

- az afrikai sertéspestis Szardínián való felszámolására vonatkozó közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 1990. április 25-i 90/217/EGK tanácsi határozat [19].

(3) A juhbrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást, a juh- és kecskebrucellózis felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló, 1990. május 21-i 90/242/EGK tanácsi határozat állapítja meg [20].

(4) A fertőző vérképzőszervi elhalás felszámolására irányuló közösségi pénzügyi hozzájárulást 1990. december 31. előtt, a Közösségben a lazacfélék fertőző vérképzőszervi elhalásának felszámolására irányuló közösségi pénzügyi intézkedés bevezetéséről szóló tanácsi határozat állapítja meg.

24. cikk

(1) Közösségi pénzügyi intézkedést kell bevezetni a mellékletben szereplő listában felsorolt betegségek felszámolására és azok figyelemmel kísérésére. Ez a lista a Közösség egészségügyi helyzetének alakulásától függően, a Tanács, Bizottság javaslata alapján minősített többséggel hozott határozatával egészíthető ki vagy módosítható.

(2) A Tanács 1990. október 1-jéig, a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel eljárva megállapítja az (1) bekezdésben említett intézkedésre alkalmazandó közösségi kritériumokat. Az olyan betegségek esetében azonban, amelyeknél a Közösség már megállapította a meghozandó intézkedésre alkalmazandó közösségi kritériumokat, az e határozatról szóló értesítés megtörténtét követően, a tagállamok a (3) bekezdéssel összhangban programot terjeszthetnek a Bizottság elé.

(3) Egy programnak a Bizottság elé terjesztésekor, az érintett tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania az összes megfelelő pénzügyi információt, különösen a program végrehajtásának becsült éves teljes költségét. Ezt a programot, mely adott esetben a Bizottság vizsgálatát követően módosításra kerül, a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell jóváhagyni.

(4) A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és esetleges feltételeit minden program esetében a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(5) A kifizetés iránti kérelmek az érintett tagállamnál a naptári év során felmerült kiadásokra vonatkoznak, és ezeket a kérelmeket a következő év július 1-je előtt kell benyújtani a Bizottságnak.

(6) A Bizottság a bizottsággal való konzultációt követően dönt a támogatásról.

(7) A Bizottság az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végez a közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülő programok végrehajtása tekintetében.

(8) A Bizottság – az érintett tagállamok hatóságai által rendelkezésre bocsátott információk alapján, amely hatóságoknak a kifizetés iránti kérelmük mellett részletes jelentést kell tenniük a Bizottságnak, továbbá adott esetben azon szakértők jelentései alapján, akiket a Bizottság jelölt ki, és akik a Közösség nevében helyszíni ellenőrzéseket végeztek – rendszeresen, de legalább évente egyszer a bizottság keretében tájékoztatja a tagállamokat.

(9) E cikk végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

25. cikk

(1) A 22., a 23., és a 24. cikk ellenére, az e cikkekben említett betegségekre vonatkozó programok esetében a közösségi pénzügyi részesedés mértékét a Bizottság – a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően – azon költségek 50 %-ában állapítja meg, melyek az érintett tagállamban, az adott betegség miatt levágott szarvasmarhák után a tulajdonosoknak kifizetett kártalanítás következtében merültek fel.

(2) Valamely tagállam kérésére a Bizottság az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálja a 22., a 23. és a 24. cikkben említett betegségekre vonatkozó helyzetet. Ez a felülvizsgálat kiterjed mind az állat-egészségügyi helyzetre, mind azon kiadások becslésére, amelyekre már kötelezettséget vállaltak, illetve ezután vállalnak kötelezettséget. E felülvizsgálatot követően, minden olyan közösségi pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó új határozatot, amely meghaladhatja a tagállamban az állatok adott betegség miatti levágása után a tulajdonosoknak fizetett kártalanítás következtében felmerült költségek 50 %-át, a 42. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

E határozat elfogadásakor minden olyan intézkedés is elfogadható, melyet az érintett tagállamnak a fellépés sikerének biztosítása érdekében meg kell tennie.

26. cikk

Az e címben meghatározott intézkedésekre a Közösség költségvetése mezőgazdasági fejezete terhére írható becsült éves támogatás 70 millió ECU.

III. CÍM

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS

27. cikk

A Közösség az állat-egészségügyi ellenőrzések hatékonyságának javításához az alábbiakkal járul hozzá:

- pénzügyi támogatás nyújtása a kapcsolattartó és referencialaboratóriumok számára,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a zoonózisok megelőzését célzó ellenőrzések végzéséhez,

- pénzügyi hozzájárulás nyújtása a belső piac létrehozásából következő új ellenőrzési stratégia végrehajtásához.

1. fejezet

Kapcsolattartó és referencialaboratóriumok

28. cikk

(1) Közösségi támogatásban részesülhet minden kapcsolattartó és referencialaboratórium, amelyet a Közösség állat-egészségügyi jogszabályaival összhangban ilyennek jelölnek ki, és amely eleget tesz az ezekben megállapított feladatoknak és követelményeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatások nyújtására vonatkozó kritériumokat, az arra vonatkozó esetleges feltételeket és a támogatás összegét a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(3) Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

2. fejezet

A zoonózisok megelőzését célzó ellenőrzések

29. cikk

A zoonózisok elleni védekezésre irányuló közösségi szabályok bevezetését követően, a tagállamok, a Bizottság által a 41. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyandó nemzeti terv részeként, ellenőrzési tervükhöz pénzügyi hozzájárulást igényelhetnek a Közösségtől.

30. cikk

Ellenőrzési tervének a Bizottság elé terjesztésekor, az érintett tagállamnak rendelkezésre kell bocsátania az összes megfelelő pénzügyi információt, különös tekintettel a terv végrehajtásának becsült éves költségére.

31. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és esetleges feltételeit minden nemzeti ellenőrzési terv esetében a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

32. cikk

E fejezet alkalmazásában a 24. cikk (5)–(8) bekezdését kell alkalmazni.

33. cikk

Az e fejezetben megállapított intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás keretében kell meghatározni.

3. fejezet

Új ellenőrzési stratégia

34. cikk

(1) Minden tagállam programot dolgoz ki az állat-egészségügyi ágazat tisztviselőinek cseréjére.

(2) A Bizottság, az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében, a tagállamokkal közösen koordinálja a csereprogramot.

(3) Az érintett tagállam minden szükséges lépést megtesz a koordinált csereprogramok megvalósításához.

(4) A tagállamok jelentései alapján, a bizottság keretében, minden évben meg kell vizsgálni a csereprogramok végrehajtását.

(5) A csereprogramok továbbfejlesztése és bővítése érdekében a tagállamok figyelembe veszik a szerzett tapasztalatokat.

(6) Közösségi pénzügyi támogatás nyújtható a csereprogramok zavartalan működésének elősegítéséhez, elsősorban a 36. cikk (1) bekezdésében említett továbbképző tanfolyamokon keresztül. A közösségi pénzügyi hozzájárulás mértékét és esetleges feltételeit a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

(7) E cikk alkalmazásában a 20. és a 21. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

35. cikk

A 34. cikk (6) és (7) bekezdését kell alkalmazni a közösségen belüli kereskedelemben a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv [21] 19. cikkében meghatározott határozat alapján létrehozandó programokra vonatkozóan, a harmadik országokból a Közösségbe bevitt termékek külső határokon történő állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére tekintettel.

36. cikk

(1) A Bizottság közvetlenül vagy az illetékes nemzeti hatóságokon keresztül továbbképző tanfolyamokat vagy megbeszéléseket szervezhet a tagállamok tisztviselői számára, különösen a 35. cikkben említett ellenőrzésekért felelős személyeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Bizottság határozza meg, a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően.

37. cikk

(1) Közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet a belső piac megvalósításának céljával a közösségen belüli élőállat-kereskedelem állat-egészségügyi ellenőrzéseire vonatkozó jogszabályok szerinti, az állatok azonosítására és a betegségek bejelentésére vonatkozó rendszerek bevezetése.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a Közösség pénzügyi hozzájárulásának mértékét a Bizottság határozza meg, a bizottsággal folytatott konzultációt követően.

38. cikk

(1) Ha egy tagállam azt tapasztalja, hogy strukturális vagy földrajzi szempontból az élő állatok és állati eredetű termékek belső piacának létrehozásával összefüggésben bevezetett új ellenőrzési stratégia megvalósítása személyi vagy infrastrukturális problémákat vet fel, átmeneti időszakra fokozatosan csökkenő közösségi pénzügyi hozzájárulásban részesülhet.

(2) Az érintett tagállamnak a Bizottság elé kell terjesztenie egy az ellenőrzési rendszerének javítását célzó nemzeti programot, az összes megfelelő pénzügyi információ kíséretében.

(3) E cikk alkalmazásában a 24. cikk (3) bekezdésének és a 24. cikk (5)–(8) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

39. cikk

Az e fejezetben meghatározott intézkedésekhez szükséges előirányzatokat minden évben a költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. cikk

A legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel [22] módosított, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendelet [23] 8. és 9. cikkét megfelelően alkalmazni kell.

41. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet az elnök – saját kezdeményezése vagy valamely tagállam kérésére – haladéktalanul a 68/361/EGK határozat által létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, amennyiben azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről késedelem nélkül javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács eléterjesztésétől számított három hónapos határidőn belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, és haladéktalanul végrehajtja azokat.

42. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben meghatározott eljárást kell követni, az ügyet az elnök – saját kezdeményezése vagy valamely tagállam kérésére – haladéktalanul a 68/361/EGK határozat által létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti.

(2) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság két napon belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy az nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről késedelem nélkül javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított 15 napon belül a Tanács nem döntött, a javasolt intézkedéseket a Bizottság fogadja el, és haladéktalanul végrehajtja azokat.

43. cikk

(1) A legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel módosított, egyes állat-egészségügyi biztonsági intézkedések közösségi finanszírozásáról szóló, 1976. december 21-i 77/97/EGK tanácsi határozat [24] az e határozatról szóló értesítés napjától kezdődően hatályát veszti.

A Bizottság, a 41. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően meghatározza az afrikai lópestis elleni vakcinázásra vonatkozó, 1989. szeptember 1-je óta végrehajtott intézkedések finanszírozására vonatkozó szabályokat.

(2) A 77/97/EGK határozat értelmében elfogadott határozatok azonban hatályban maradnak.

44. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1990. június 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. O'Kennedy

[1] HL C 84., 1990.4.2., 1. o.

[2] HL C 149., 1990.6.18.

[3] HL C 168., 1990.7.10., 5. o.

[4] HL L 362., 1985.12.31., 9. o.

[5] HL L 145., 1977.6.13., 14. o.

[6] HL L 173., 1982.6.19., 18. o.

[7] HL L 53., 1989.2.25., 55. o.

[8] HL L 280., 1987.10.3., 26. o.

[9] HL L 325., 1980.12.1., 5. o.

[10] HL L 322., 1989.11.7., 21. o.

[11] HL L 382., 1986.12.31., 5. o.

[12] HL L 382., 1986.12.31., 9. o.

[13] HL L 223., 1989.8.2., 19. o.

[14] HL L 24., 1987.1.27., 51. o.

[15] HL L 185., 1988.7.15., 9. o.

[16] HL L 255., 1968.10.18., 23. o.

[17] HL L 224., 1990.8.18., 13. o.

[18] HL L 315., 1985.11.26., 11. o.

[19] HL L 116., 1990. 5. 8., 24. o.

[20] HL L 140., 1990. 6. 1., 123. o.

[21] HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

[22] HL L 185., 1988.7.15., 1. o.

[23] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[24] HL L 26., 1977.1.31., 78. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

BETEGSÉGEK LISTÁJA

1. csoport

Állományalapú, kötelező vagy önkéntes ellenőrző és/vagy betegségmentesítési intézkedések alá eső endémiás betegségek

- Szarvasmarha-tuberkulózis

- Szarvasmarha-brucellózis

- IBR/IPV (mesterséges termékenyítő és embrióátültető egységek esetében)

- Juh- és kecske brucellózis (B. melitensis)

- Enzootiás szarvasmarha-leukózis (EBL)

- Aujeszky-féle betegség

- Salmonella pullorum

- Salmonella gallinarum

- Lépfene

- Maedi-Visna és CAEV

- IBR/IPV (más típusú üzemek esetében)

- Paratuberkulózis

- Mycoplasma gallisepticum

2. csoport

Zoonózisok és máshol nem szereplő járványos állatbetegségek

- Veszettség

- Hólyagférgesség (echinococcosis)

- Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) vagy egyéb lassan kifejlődő betegségek.

--------------------------------------------------

Top