EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2122

A Bizottság 2122/89/EGK rendelete (1989. július 14.) a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről szóló 3440/84/EGK rendelet módosításáról

HL L 203., 1989.7.15, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2122/oj

31989R2122Hivatalos Lap L 203 , 15/07/1989 o. 0021 - 0022
finn különkiadás fejezet 4 kötet 3 o. 0130
svéd különkiadás fejezet 4 kötet 3 o. 0130


A Bizottság 2122/89/EGK rendelete

(1989. július 14.)

a tartozékoknak a vonóhálókra, a kerítőhálókra és a hasonló hálókra történő felszereléséről szóló 3440/84/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányával módosított, a halállomány védelmére és kezelésére vonatkozó közösségi rendszer létrehozásáról szóló, 1983. január 25-i 170/83/EGK tanácsi rendeletre [1],

tekintettel a legutóbb a 4193/88/EGK rendelettel [2] módosított, a halállomány védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló, 1986. október 7-i 3094/86/EGK tanácsi rendeletre [3] és különösen annak 15. cikkére,

mivel 1982 májusában Brüsszelben, valamint 1988 novemberében Stockholmban tanácskozásra került sor Norvégiával és Svédországgal a Skagerraknál és Kattegatnál folyó halászatról; mivel e tanácskozások eredményére tekintettel módosítani kell a 955/87/EGK rendelettel [4] módosított 3440/84/EGK bizottsági rendeletet [5];

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatierőforrás-gazdálkodási Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3440/84/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 5. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, Skagerraknál és Kattegatnál az "A" típusú felső kopásvédő használata tilos;

(7) Skagerraknál és Kattegatnál a felső kopásvédőnek a 70 milliméternél nagyobb szembőségű vonóhálókra való felszerelése tilos."

2. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

Erősítőzsák

(1) Az erősítőzsák henger alakú hálószerkezet, amely teljesen körülveszi a vonóháló zsákvégét, és amely szakaszosan rögzíthető a zsákvéghez. Mérete (hosszúsága és szélessége) legalább akkora, mint a zsákvégnek az a része, amelyhez rögzítik.

(2) A (3) és (4) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak Skagerrakra és Kattegatra.

(3) A legfeljebb 60 milliméteres szembőségű vonóhálók kivételével, amelyek esetében két erősítőzsák használata megengedett, egynél több erősítőzsák használata tilos.

(4) A szembőség a zsákvég szembőségének legalább kétszerese. Második erősítőzsák használata esetén, annak legkisebb szembősége 120 mm.

(5) A (6), (7), (8) és (9) bekezdés rendelkezései csak Skagerrakra és Kattegatra vonatkoznak.

(6) A 70 millimétert meghaladó szembőségű vonóhálók esetében az erősítőzsák használata tilos.

(7) A felső kopásvédő és az erősítőzsák egyidejű használata tilos.

(8) A 80 milliméternél kisebb szembőségű erősítőzsák használata tilos.

(9) A 16 milliméternél kisebb szembőségű vonóhálók kivételével, amelyek esetében két erősítőzsák használata megengedett, egynél több erősítőzsák használata tilos. A (8) bekezdéstől eltérően, ezen erősítőzsákok egyikének szembősége 80 milliméternél kisebb lehet, de legalább 35 milliméter.

(10) A zsákvég elé nyúló erősítőzsák használata tilos.

(11) Ha az erősítőzsák hengeres hálórészekből áll, az összeillesztési pontokon az egyes részek közötti átfedés legfeljebb négy szem lehet.

(12) A 60 millimétert meghaladó szembőségű vonóhálóra szerelt erősítőzsák legfeljebb két méterrel nyúlhat a hátsó emelőpánt elé.

(13) Az (1) bekezdéstől eltérően, a zsákvég méreténél kisebb erősítőzsák is felszerelhető a legfeljebb 60 milliméter szembőségű hálókra."

3. A 11. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Skagerraknál és Kattegatnál a belső terelőháló legfeljebb 20 hálószemnek megfelelő hosszban nyúlhat be a zsákvégbe."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1989. július 14-én.

a Bizottság részéről

Manuel Marín

alelnök

[1] HL L 24., 1983.1.27., 1. o.

[2] HL L 369., 1988.12.31., 1. o.

[3] HL L 288., 1986.10.11., 1. o.

[4] HL L 90., 1987.4.2., 29. o.

[5] HL L 318., 1984.12.7., 23. o.

--------------------------------------------------

Top