EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0361

A Tanács irányelve (1989. május 30.) a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről

HL L 153., 1989.6.6, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; hatályon kívül helyezte: 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/361/oj

31989L0361Hivatalos Lap L 153 , 06/06/1989 o. 0030 - 0031
finn különkiadás fejezet 3 kötet 29 o. 0107
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 29 o. 0107


A Tanács irányelve

(1989. május 30.)

a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről

(89/361/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a juhok és kecskék tenyésztése és tartása fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában; mivel ezek a tevékenységek bevételi forrást jelenthetnek az állattartó lakosság egy része számára;

mivel a juh- és kecsketenyésztést ösztönözni kell, és mivel e tekintetben a megfelelő eredmények nagymértékben a fajtatiszta állatok alkalmazásától függenek;

mivel nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók a törzskönyvi bejegyzésekben; mivel ezek az egyenlőtlenségek akadályt jelentenek a közösségen belüli kereskedelem számára; mivel a kereskedelem teljes liberalizálása további harmonizációt tesz szükségessé, különösen a törzskönyvi bejegyzések tekintetében;

mivel az egyenlőtlenségek megszüntetése, és ezáltal az ágazatban a mezőgazdasági termelékenység javítása érdekében liberalizálni kell a közösségen belüli kereskedelmet;

mivel a tagállamokat fel kell hatalmazni annak megkövetelésére, hogy a közösségi eljárásokkal összhangban összeállított tanúsítványokat mutassanak be;

mivel intézkedéseket kell bevezetni annak megakadályozására, hogy a Közösségben alkalmazott feltételeknél kevésbé szigorú feltételekkel lehessen fajtatiszta tenyészjuhokat és tenyészkecskéket behozni harmadik országokból;

mivel végrehajtási intézkedéseket kell elfogadni bizonyos technikai szempontokat illetően; mivel a tervezett intézkedések alkalmazásában rendelkezni kell a tagállamok és a Bizottság közötti szoros együttműködésről az Állattenyésztés-technológiai Állandó Bizottságon belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv azon állattenyésztés-technológiai problémákra vonatkozik, amelyek a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, valamint ezek spermájának, petesejtjeinek és embrióinak Közösségen belüli kereskedelmében merülhetnek fel.

(2) Amíg az ide vonatkozó közösségi rendelkezések hatályba nem lépnek, a nemzeti állat-egészségügyi szabályokat kell alkalmazni a Közösségen belüli kereskedelemben, feltéve, hogy azok megfelelnek az EGK-Szerződés általános rendelkezéseinek.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "fajtatiszta tenyészjuh és tenyészkecske": minden olyan juh vagy kecske, amelynek szüleit és nagyszüleit ugyanazon fajta törzskönyvébe jegyezték be vagy vették nyilvántartásba, és amely saját maga is be van jegyezve vagy nyilván van tartva, és alkalmas az oda történő bejegyzésre;

b) "törzskönyv": bármely könyv, nyilvántartás, adatállomány vagy adathordozó:

- amelyet egy, az alapításai helye szerinti tagállam által hivatalosan engedélyezett tenyésztői szervezet vagy szövetség, vagy a szóban forgó tagállam egy hivatalos ügynöksége vezet, és

- amelyben adott fajtájú fajtatiszta tenyészjuhok vagy tenyészkecskék kerülnek bejegyzésre vagy nyilvántartásba az őseik felsorolásával.

3. cikk

(1) A tagállamok állattenyésztés-technológiai jogcímen nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják a következőket:

- a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, valamint ezek spermájának, petesejtjeinek és embrióinak közösségen belüli kereskedelme,

- olyan tenyésztői szervezetek vagy szövetségek hivatalos engedélyezése, amelyek törzskönyveket vezetnek a 4. cikkel összhangban.

(2) A tagállamok azonban továbbra is alkalmazhatják az EGK-Szerződés általános szabályainak megfelelő nemzeti rendelkezéseiket a 4. és 6. cikkekben említett közösségi határozatok hatálybalépéséig.

4. cikk

A Közösség a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban 1991. január 1-jéig meghatározza a következőket:

- a törzskönyveket vezető vagy létesítő tenyésztői szervezetek és szövetségek hivatalos engedélyezésének kritériumai,

- a törzskönyvekbe történő bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel kritériumai,

- a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék teljesítményvizsgálatára és tenyészértékének meghatározására alkalmazott módszerek,

- egy tenyészállat jóváhagyásának kritériumai annak spermája, petesejtje vagy embriói felhasználásának alkalmazásában.

5. cikk

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a tenyésztői szervezetekről és szövetségekről, amelyeknek engedélyezték törzskönyvek vezetését vagy létesítését, és amelyek megfelelnek a 4. cikk első francia bekezdésével összhangban meghatározott kritériumoknak.

6. cikk

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a Bizottság által a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban kialakított mintának megfelelő állattenyésztés-technológiai tanúsítvány kísérje a fajtatiszta tenyészjuhokat és tenyészkecskéket, valamint ezek spermáját, petesejtjeit és embrióit piaci értékesítésük során.

7. cikk

A tárgyra vonatkozó közösségi szabályok végrehajtása során a harmadik országokból származó fajtatiszta tenyészjuh, tenyészkecske, valamint ezek spermája, petesejtjei és embriói behozatalával kapcsolatos állattenyésztés-technológiai feltételek nem lehetnek kedvezőbbek a Közösségen belüli kereskedelmet szabályozó feltételeknél.

8. cikk

Ahol az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, a 77/505/EGK határozattal [4] létrehozott Állattenyésztés-technológiai Állandó Bizottságnak kell eljárnia, a 88/661/EGK irányelv [5] 11. cikkében meghatározott szabályokkal összhangban.

9. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1991. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. május 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. Romero Herrera

[1] HL C 348., 1987.12.23., 6. o.

[2] HL C 94., 1988.4.11., 182. o.

[3] HL C 80., 1988.3.28., 35. o.

[4] HL L 206., 1977.8.12., 11. o.

[5] HL L 382., 1988.12.31., 36. o.

--------------------------------------------------

Top