EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R0442

A Bizottság 442/88/EGK Rendelete (1988. február 17.) a vaj csökkentett áron történő értékesítése, valamint a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatás tekintetében a 2315/76/EGK és a 2191/81/EGK rendelet módosításáról

OJ L 45, 18.2.1988, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 54 - 55
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 7 - 8
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 195 - 196

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/442/oj

31988R0442Hivatalos Lap L 045 , 18/02/1988 o. 0025 - 0026
finn különkiadás fejezet 3 kötet 26 o. 0054
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 26 o. 0054


A Bizottság 442/88/EGK Rendelete

(1988. február 17.)

a vaj csökkentett áron történő értékesítése, valamint a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatás tekintetében a 2315/76/EGK és a 2191/81/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 3904/87/EGK rendelettel [1] módosított, a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikke (7) bekezdésére és 12. cikke (3) bekezdésére,

mivel a legutóbb a 2402/86/EGK rendelettel [3] módosított 2191/81/EGK bizottsági rendelet [4] rendelkezik a nonprofit intézmények és szervezetek vajbeszerzéséhez nyújtott támogatásról; mivel tekintettel a vajpiac jelenlegi helyzetére és az intervenciós készletek méretére újra lehetővé kell tenni, hogy az intervenciós raktárakban lévő vajat úgy lehessen nonprofit intézmények és szervezetek részére értékesíteni, hogy ne függesszék fel a 2191/81/EGK rendeletben meghatározott támogatás nyújtásának lehetőségét; mivel ezért a legutóbb a 3127/87/EGK rendelettel [5] módosított, a vajnak az intervenciós raktárból történő értékesítéséről szóló, 1976. szeptember 24-i 2315/76/EGK rendeletet [6] módosítani kell;

mivel meg kell határozni a vaj eladási árát és ennek az árnak a fenntartásához szükséges feltételeket, valamint annak a biztosítéknak az összegét, amely ezeknek a feltételeknek a teljesülését biztosítja;

mivel a 2191/81/EGK rendeletben meghatározott támogatás összegét még egyszer meg kell határozni; mivel egyrészt tekintetbe véve az 1269/79/EGK tanácsi rendelet [7] hatályon kívül helyezését, valamint a legutóbb a 2335/86/EGK rendelettel [8] módosított, az új-zélandi vajnak az Egyesült Királyságba különleges feltételek mellett történő behozatala folytatásáról szóló, 1983. december 19-i 3667/83/EGK új tanácsi rendeletre [9] való hivatkozást, a 2191/81/EGK rendelet 2. cikkének (3) bekezdését ki kell igazítani, másrészről pedig a szerzett tapasztalatok fényében a nemzetenként meghatározott maximális egyéni mennyiséget egy közösségi felső határértékkel kell helyettesíteni;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2315/76/EGK rendelet a következő 4a. cikkel egészül ki:

"4a. cikk

(1) Az 1. és 2. cikktől való eltérésként a vajat az intervenciós hivatal által az adásvételi szerződés megkötésekor alkalmazott felvásárlási árhoz képest 100 kg-onként 30 ECU-vel csökkentett áron kell eladni, feltéve hogy azt nonprofit intézmények és szervezetek használják fel a 2191/81/EGK rendeletnek megfelelően, és az az említett rendeletben meghatározott támogatásra jogosult.

(2) Az intervenciós hivatal csak akkor adhatja el a vajat, ha legkésőbb az adásvételi szerződés megkötéséig az (1) bekezdésben meghatározott, az árcsökkentéssel megegyező összegű biztosítékot, plusz 3 ECU-t adnak annak érdekében, hogy biztosítsák a vajnak a jogosult általi átvételével és a felhasználásával kapcsolatos főbb követelmények teljesülését a 2191/81/EGK rendelettel összhangban."

2. cikk

A 2191/81/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikkben:

- az (1) bekezdésben "178 ECU" helyébe "165 ECU" lép,

- a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Egyesült Királyság esetében az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 3667/83/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott különleges lefölözés csökkentésével egyidejűleg nem nyújtható.

Ezért az (1) bekezdésben meghatározott támogatás összegét a különleges lefölözés csökkentésével megegyező összeggel kell csökkenteni."

2. A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (3) bekezdés c) pontjában említett maximális vajmennyiség minden jogosult létesítményben fogyasztónként havi 2 kilogramm."

3. cikk

Ez a rendelet 1988. április 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1988. február 17-én.

a Bizottság részéről

Frans Andriessen

alelnök

[1] HL L 370., 1987.12.30., 1. o.

[2] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[3] HL L 208., 1986.7.31., 22. o.

[4] HL L 213., 1981.8.1., 20. o.

[5] HL L 296., 1987.10.21., 8. o.

[6] HL L 261., 1976.9.25., 12. o.

[7] HL L 161., 1979.6.29., 8. o.

[8] HL L 203., 1986.7.26., 7. o.

[9] HL L 366., 1983.12.8., 16. o.

--------------------------------------------------

Top