EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0894

A Tanács irányelve (1982. december 21.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről

OJ L 378, 31.12.1982, p. 58–62 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 227 - 231
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 026 P. 227 - 231
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 015 P. 215 - 219
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 015 P. 215 - 219
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 191 - 195
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 141 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 141 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 28 - 32

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; hatályon kívül helyzete és felváltotta: 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/894/oj

31982L0894Hivatalos Lap L 378 , 31/12/1982 o. 0058 - 0062
finn különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0215
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 26 o. 0227
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 15 o. 0215
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 26 o. 0227


A Tanács irányelve

(1982. december 21.)

az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről

(82/894/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Közösség rendelkezéseket állapított meg a szarvasmarhafélék és sertések, a friss hús, a friss baromfihús, valamint a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében;

mivel bizonyos fertőző állatbetegségek előfordulása vagy jelenléte veszélyezteti a Közösség állatállományait, különösen a Közösségen belüli kereskedelem révén történő terjedésével; mivel a közösségi rendelkezésekben meghatározott különböző védőintézkedések alkalmazása szempontjából lényeges a gyors és pontos tájékoztatás;

mivel a legutóbb a 80/1274/EGK tanácsi irányelvvel [3] módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv [4] 9. cikkével, a legutóbb a 80/216/EGK tanácsi irányelvvel [5] módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv [6] 11. cikkével, a legutóbb a 80/1099/EGK tanácsi irányelvvel [7] módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv [8] 7. cikkével, valamint a legutóbb a 80/1100/EGK tanácsi irányelvvel [9] módosított, a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 80/215/EGK tanácsi irányelv [10] 7. cikkével összhangban minden tagállam köteles jelenteni a többi tagállamnak és a Bizottságnak bizonyos állatbetegségeknek a területükön való kitörését és megszűnését;

mivel pontosan meg kell határozni a bejelentés módját, valamint a bejelentendő betegségeket; mivel minden tagállamban rendszeresen meg kell vizsgálni a járványügyi helyzetet;

mivel a műszaki követelményekhez a fent említett bejelentések révén szerzett tapasztalatok alapján szükségessé váló igazodást a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését igénylő eljárás keretében kell végezni;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a következők bejelentésére vonatkozik:

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörése,

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörésével kapcsolatos korlátozásoknak az utolsó kitörés felszámolását követő feloldása.

(2) Ezen irányelvet az állatbetegségek felszámolásának és/vagy megelőzésének összehangolásával kapcsolatos információkra vonatkozó különleges rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "gazdaság": a tagállam területén lévő (mezőgazdasági vagy egyéb) létesítmény, ahol állatokat nevelnek vagy tartanak;

b) "eset": az I. mellékletben felsorolt bármely betegség állatban vagy tetemben történt hivatalos megerősítése;

c) "kitörés": a Közösség területén lévő gazdaság vagy hely, ahol állatokat tartanak, és ahol egy vagy több esetet hivatalosan megerősítettek;

d) "elsődleges kitörés": a 64/432/EGK irányelv (2) cikkében meghatározottak szerint egy tagállamnak ugyanazon régiójában történt előző kitöréshez járványügyileg nem kapcsolódó kitörés, illetve ugyanazon tagállamnak egy másik régiójában történt első kitörés.

3. cikk

(1) Minden tagállam 24 órán belül közvetlenül jelenti mind a Bizottságnak, mind a többi tagállamnak:

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének a tagállam területén hivatalosan megerősített elsődleges kitörését,

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörésével kapcsolatos korlátozásoknak az utolsó kitörés felszámolását követő feloldását.

(2) Az (1) bekezdésben említett bejelentések tartalmazzák a II. mellékletben meghatározott információkat, és közlésük telex útján történik.

(3) Klasszikus sertéspestis esetében a legutóbb a 80/1274/EGK irányelvvel [11] módosított, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. január 22-i 80/217/EGK tanácsi irányelv [12] értelmében szolgáltatott információt elégségesnek kell tekinteni.

4. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések sérelme nélkül, minden tagállam – legkésőbb minden hét első munkanapján – közvetlenül jelenti a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének a területén megerősített másodlagos kitörését.

A fent említett bejelentés a bejelentést megelőző vasárnap éjféllel záródó hétre vonatkozik.

A Bizottság összeveti a különböző információkat, és továbbítja azokat minden tagállam állat-egészségügyi hatóságainak.

(2) Ha a Bizottsághoz nem érkezik bejelentés, úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakban nem történt másodlagos kitörés.

(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentések tartalmazzák a II. mellékletben meghatározott információkat, és közlésük telex útján történik.

5. cikk

(1) A II. mellékletben meghatározott információk továbbításának kódolt formáját a 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, és az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt megelőzően kell meghatározni.

(2) A 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően döntés hozható:

- a mellékletek kiegészítéséről vagy módosításáról,

- a 4. cikk sérelme nélkül, a bejelentések körének, tartalmának és gyakoriságának az érintett betegség, valamint annak sajátos járványügyi alakulása függvényében történő ideiglenes módosításáról.

6. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell alkalmazni, az ügyet az elnök – saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérelmére – haladéktalanul a Tanács 1968. október 15-i határozatával létrehozott Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti.

(2) A bizottságban a tagállamok szavazatait a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapítottak szerint kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által a vizsgált kérdések sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít ezekről az intézkedésekről. A véleményeket 45 szavazatos többséggel kell meghozni.

(4) A Bizottság az intézkedéseket elfogadja, és azonnal végrehajtja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével. Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács az intézkedéseket minősített többséggel fogadja el.

Ha az ügynek a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem fogadott el intézkedést, a javaslatot a Bizottság fogadja el, és haladéktalanul végrehajtja, kivéve, ha a Tanács az említett intézkedéseket egyszerű többséggel elutasította.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1984. január 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1982. december 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

O. Møller

[1] 1982. április 12–13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 112., 1982.5.3., 4. o.

[3] HL L 375., 1980.12.31., 75. o.

[4] HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

[5] HL L 47., 1980.2.21., 8. o.

[6] HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

[7] HL L 325., 1980.12.1., 14. o.

[8] HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

[9] HL L 325., 1980.12.1., 16. o.

[10] HL 47., 1980.2.21., 4. o.

[11] HL 47., 1980.2.21., 11. o.

[12] HL L 375., 1980.12.31., 75. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek

Ragadós száj- és körömfájás

Keleti marhavész

Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

Kéknyelv betegség

Sertések hólyagos betegsége

Klasszikus sertéspestis

Afrikai sertéspestis

Tescheni betegség (fertőző sertésbénulás)

Madárinfluenza

Newcastle-betegség

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A bejelentés kapcsán közlendő információk

1. Az I. mellékletben felsorolt betegségek elsődleges kitörésével kapcsolatban a 3. cikkben előírt információk:

1. A bejelentés dátuma

2. A bejelentés ideje

3. A tagállam neve

4. a) A betegség neve

b) Vírustípus, ha szükséges

5. A megerősítés dátuma

6. A gazdaság földrajzi meghatározása

7. A gazdaságban lévő fogékony állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi

8. A levágott állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi

9. A megsemmisített tetemek száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi

2. Az I. mellékletben felsorolt betegségek másodlagos kitörésével kapcsolatban a 4. cikkben előírt információk:

1. A bejelentés dátuma

2. A bejelentés ideje

3. A tagállam neve

4. Minden bejelentett betegség esetében:

a) A betegség neve

b) A kitörések száma

3. A tagállamokban bevezetett korlátozásoknak az I. mellékletben felsorolt betegségek utolsó kitörésének felszámolását követő feloldásával kapcsolatban a 3. cikkben előírt információk:

1. A bejelentés dátuma

2. A bejelentés ideje

3. A tagállam neve

4. A betegség neve

5. A korlátozások feloldásának dátuma

--------------------------------------------------

Top