Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979R2968

A Bizottság 2968/79/EGK rendelete (1979. december 20.) a tagsággal nem rendelkező országokba importált, különleges elbánásra jogosult, tehéntejből előállított, puhára érlelt sajtok kivitelével kapcsolatos közigazgatási segítségre vonatkozó rendelkezés részletes szabályainak megállapításáról

OJ L 336, 29.12.1979, p. 25–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 156 - 160
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 65 - 68
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 65 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 174 - 177
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 174 - 177
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 137 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 150 - 153
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 150 - 153

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2008; hatályon kívül helyezte: 32008R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2968/oj

31979R2968Hivatalos Lap L 336 , 29/12/1979 o. 0025 - 0028
finn különkiadás fejezet 3 kötet 11 o. 0174
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 27 o. 0156
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 11 o. 0174
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 17 o. 0065
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 17 o. 0065


A Bizottság 2968/79/EGK rendelete

(1979. december 20.)

a tagsággal nem rendelkező országokba importált, különleges elbánásra jogosult, tehéntejből előállított, puhára érlelt sajtok kivitelével kapcsolatos közigazgatási segítségre vonatkozó rendelkezés részletes szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országban különleges behozatali elbánásban részesíthető mezőgazdasági termékek exportjára vonatkozó segítségnyújtásról szóló, 1979. december 20-i 2931/79/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 1. cikke (2) bekezdésére,

mivel az Amerikai Egyesült Államok a GATT keretében hozzájárult a tehéntejből készült, puhára érlelt sajtok mennyiségi korlátozásoktól mentes behozatalához; mivel ezt az intézkedést 1980. január 1-jétől kell alkalmazni;

mivel a Közösség vállalta, hogy közigazgatási segítséget nyújt az Amerikai Egyesült Államok hatóságainak az egyezmény helyes alkalmazása érdekében; mivel e célból a szóban forgó sajtokat egy, a Közösség illetékes hatóságai által kiállított tanúsítványnak kell kísérnie;

mivel az e rendeletben foglalt intézkedések összhangban állnak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösségben előállított, tehéntejből készült, puhára érlelt, a közös vámtarifa 04.04 E alszáma alá tartozó, és az e rendelet I. mellékletében található meghatározásnak megfelelő sajtok Amerikai Egyesült Államokba (beleértve Puerto Ricót is) irányuló kivitele során, az érintett személy kérelmére a II. mellékletben szereplő mintának megfelelő tanúsítványt kell kiállítani.

2. cikk

(1) A tanúsítványokat fehér papírra kell nyomtatni és angol nyelven készülnek. Méretük 210 x 297 mm. A kiállító hivatal minden tanúsítványt sorszámmal lát el.

Az exportáló tagállam előírhatja, hogy a területén használatos tanúsítvány az angol nyelven kívül hivatalos nyelvei valamelyikét is tartalmazza nyomtatásban.

(2) A tanúsítványoknak egy eredeti és legalább két másolati példányban kell készülniük. A másolatok az eredetivel azonos sorszámot kapnak. Az eredeti példányt és a másolatokat gépírással vagy kézírással kell kitölteni; utóbbi esetben nyomtatott nagybetűkkel és tintával.

3. cikk

(1) A tanúsítványt és másolatait a tagállam által erre kijelölt hivatal állítja ki.

(2) A kiállító hivatal megtartja a tanúsítvány egyik másolatát. Az eredeti és a másik másolati példányt ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtani, ahol az Amerikai Egyesült Államokba irányuló behozatallal kapcsolatos vámalakiságokat végzik.

(3) A (2) bekezdésben említett vámhivatal kitölti az eredeti példány részére fenntartott rovatát, majd azt visszaadja az érintett személynek. A másolatot a vámhivatal tartja meg.

4. cikk

A tanúsítvány csak az illetékes vámhivatal jóváhagyásával érvényes. A tanúsítvány a benne feltüntetett mennyiségre vonatkozik. A tanúsítvány azonban még kiterjed a feltüntetett mennyiséget maximum 5 %-kal meghaladó mennyiségre is.

5. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a kiadott tanúsítványon szereplő sajtok eredetének, típusának, összetételének és minőségének ellenőrzése céljából.

6. cikk

Ez a rendelet 1980. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1979. december 20-án.

a Bizottság részéről

Finn Gundelach

alelnök

[1] HL L 334., 1979.12.28., 8. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A PUHÁRA ÉRLELT, TEHÉNTEJBŐL KÉSZÜLT SAJTOK MEGHATÁROZÁSA

1. A puhára érlelt sajtot biológiai pácolással kezelik, vagy érlelik, pl. penészgombával, élesztővel vagy egyéb organizmusokkal, amelyek különálló réteget képeznek a sajt felületén. A pácolást, illetve érlelést úgy végzik, hogy a sajt a felületétől a belseje felé látható módon pácolódjon, illetve érlelődjön. A szárazanyag zsírtartalma nem lehet kevesebb 50 %-nál. A zsírmentes szárazanyag alapján kiszámított nedvességtartalma nem lehet kevesebb 65 %-nál.

Nem tartoznak a puhára érlelt sajt fogalmába az olyan sajtok, amelyek a felületükön lévő penészgombán, élesztőn vagy egyéb organizmuson kívül a sajt egészén belül szétszórtan is tartalmaznak – akár kék, akár más jellegű – penészt.

2. A következő, nem teljes körű lista csupán tájékoztató jellegű, és csak arra szolgál, hogy bemutasson néhány, az 1. pontban leírt meghatározásnak általában megfelelő sajttípust:

- Bibress,

- Brie,

- Camembert,

- Cambré,

- Carré de l’Est,

- Chaource,

- Coulommiers,

- Epoise,

- Herve,

- Limbourg,

- Livarot,

- Maroilles,

- Franciaországból és Németországból, a Rajna mindkét partjáról származó Munster,

- Pont-l’Evêque,

- Reblochon,

- St Marcellin és

- Taleggio.

Megjegyzés:

Ahhoz, hogy az itt felsorolt sajtok puhára érlelt sajtnak legyenek tekinthetők, meg kell felelniük a megadott meghatározásnak.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top