Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0766

A Tanács irányelve (1976. július 27.) az alkoholtáblázatokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; hatályon kívül helyezte: 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766Hivatalos Lap L 262 , 27/09/1976 o. 0149 - 0152
finn különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0178
görög különkiadás: fejezet 13 kötet 4 o. 0123
svéd különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0178
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0188
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 5 o. 0188


A Tanács irányelve

(1976. július 27.)

az alkoholtáblázatokról szóló tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/766/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel több tagállamban léteznek az etilalkohol–víz elegy alkoholtartalmának meghatározásáról szóló jogszabályok, és mivel e jogszabályok eltérőek a különböző tagállamokban, és így akadályozzák a kereskedelmet; mivel e területen szükséges a közösségi összehangolás és a közös fogalommeghatározás;

mivel a Tanács iparpolitikáról szóló, 1973. december 17-i állásfoglalásában [3] felkérte a Bizottságot, hogy az alkoholfok méréséről és a szeszfokmérőkről szóló irányelvre vonatkozóan javaslatot terjesszen elé 1974. december 1-jéig;

mivel az alkoholtartalom mérések eredményéből történő meghatározásának módszerére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolása a szeszfokmérők és az alkohol-sűrűségmérők összehangolásáról szóló irányelv kiegészítéseként is szükséges a félreérthetőség vagy a jogviták elkerülése végett,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv a mellékletben megadott módon meghatározza az alkoholtartalom kifejezésének a módszerét térfogatszázalékban és tömegszázalékban, és tartalmazza azt a képletet, amellyel az elvégzett mérések alapján az alkoholtartalom kiszámításához az alkoholtáblázatok elkészíthetők.

2. cikk

A tagállamok e táblázat és eszközök alkalmazása okán 1980. január 1-jétől nem vonják kétségbe a mellékletben megadott képlet alapján készített, az alkoholfok méréséhez szükséges táblázatból, továbbá az EGK-jellel vagy jelzéssel ellátott szeszfokmérőkre és alkohol-sűrűségmérőkre vagy a legalább azonos nagyságú pontossági fokot mutató eszközökkel elvégzett mérésekből levezetett, az alkoholtartalmat kifejező számot.

3. cikk

A 2. cikkben említett és a mellékletben meghatározott alkoholtartalom kifejezésére alkalmazott szimbólumok a következők:

"% V/V" – térfogatszázalék,

"% m/m" – tömegszázalék.

4. cikk

1980. január 1-jétől a tagállamok megtiltják az alkoholtartalmak használatát, amelyek nem felelnek meg ezen irányelv követelményeinek.

5. cikk

(1) A tagállamok az ezen irányelvről szóló értesítés időpontjától számított 24 hónapon belül elfogadják és kihirdetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1980. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1976. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Van Der STOEL

[1] HL C 76., 1975.4.7., 39. o.

[2] HL C 248., 1975.10.29., 22. o.

[3] HL C 117., 1973.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ ALKOHOLTARTALOM MEGHATÁROZÁSA

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Az "etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalma térfogatszázalékban kifejezve": a 20 °C hőmérsékletű elegyben lévő tiszta etilalkohol térfogatának aránya az azonos hőmérsékletű elegy teljes térfogatához viszonyítva.

Az "etilalkohol–víz elegyek alkoholtartalma tömegszázalékban kifejezve": az elegyben lévő tiszta etilalkohol tömegének aránya az elegy teljes tömegéhez viszonyítva.

2. AZ ALKOHOLTARTALOM KIFEJEZÉSE

Az alkoholtartalmat az elegyben lévő alkoholmennyiség százalékos arányával fejezik ki.

A vonatkozó jelek a következők:

"% V/V" – térfogatszázalék,

"% m/m" – tömegszázalék.

3. AZ ALKOHOLTARTALOM MEGHATÁROZÁSA

Az alkoholtartalom a szeszfokmérőkre és az alkohol-sűrűségmérőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i tanácsi irányelv [1] rendelkezéseinek megfelelő eszközökkel történő meghatározása a következő:

- a fokmérőn vagy a sűrűségmérőn leolvassák a mért értéket az elegy adott hőmérsékleténél,

- meghatározzák az elegy hőmérsékletét.

Az eredményt a nemzetközi alkoholtáblázatból állapítjuk meg.

4. AZ ETILALKOHOL–VÍZ ELEGYRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI ALKOHOLTÁBLÁZATOK SZÁMÍTÁSI MÓDSZERE

A "t" hőmérsékletű Celsius-fokban kifejezett etilalkohol–víz elegy ñ sűrűsége kilogramm/köbméterben (kg/m³) kifejezve az alábbi képlettel határozható meg a következő állandók függvényében.

- "p" az elegy tömegaránya tizedes számban kifejezve [2],

- "t" az elegy hőmérséklete Celsius-fokban kifejezve (IPTS-68),

- az alább megadott numerikus együtthatók.

A képlet –20-tól + 40 °C közötti hőmérséklettartományban érvényes.

ñ = A

+ ∑

A

p

+ ∑

B

+ ∑

C

p

n | = | 5 |

m1 | = | 11 |

m2 | = | 10 |

m3 | = | 9 |

m4 | = | 4 |

m5 | = | 2 |

NUMERIKUS EGYÜTTHATÓK A KÉPLETBEN

k | Ak kg/m3 | Bk |

1 | 9,982 012 300 · 102 | –2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |

2 | –1,929 769 495 · 102 | –5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |

3 | 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |

4 | –1,668 103 923 · 103 | –3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |

5 | 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |

6 | –8,829 278 388 · 104 | –9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |

7 | 3,062 874 042 · 105 | |

8 | –6,138 381 234 · 105 | |

9 | 7,470 172 998 · 105 | |

10 | –5,478 461 354 · 105 | |

11 | 2,234 460 334 · 105 | |

12 | –3,903 285 426 · 104 | |

| C1, k kg/(m3 · °C) | C2, k kg/(m3 · °C 2) |

1 | 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | –1,193 013 005 057 010 · 10-2 |

2 | –1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |

3 | 7,196 353 469 546 523 · 101 | –2,170 575 700 536 993 |

4 | –7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |

5 | 3,924 090 430 035 045 · 103 | –5,029 988 758 547 014 · 101 |

6 | –1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |

7 | 2,248 646 550 400 788 · 104 | –1,422 753 946 421 155 · 102 |

8 | –2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |

9 | 1,852 373 922 069 467 · 104 | –4,414 153 236 817 392 · 101 |

10 | –7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |

11 | 1,285 617 841 998 974 · 103 | |

k | C3, k kg/(m3 · °C 3) | C4, k kg/(m3 · °C 4) | C5, k kg/(m3 · °C 5) |

1 | –6,802 995 733 503 803 · 10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | –2,788 074 354 782 409 · 10-8 |

2 | 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | –8,763 058 573 471 110 · 10-6 | 1,345 612 883 493 354 · 10-8 |

3 | –2,002 561 813 734 156 · 10-1 | 6,515 031 360 099 368 · 10-6 | |

4 | 1,022 992 966 719 220 | –1,515 784 836 987 210 · 10-6 | |

5 | –2,895 696 483 903 638 | | |

6 | 4,810 060 584 300 675 | | |

7 | –4,672 147 440 794 683 | | |

8 | 2,458 043 105 903 461 | | |

9 | –5,411 227 621 436 812 · 10-1 | | |

[1] HL L 262., 1976.9.27., 143. o.

[2] Például 12 % esetén p = 0,12.

--------------------------------------------------

Top