EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0647

A Tanács irányelve (1974. december 9.) a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről (74/647/EGK)

HL L 352., 1974.12.28, p. 41–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; hatályon kívül helyezte: 32016R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/647/oj

31974L0647Hivatalos Lap L 352 , 28/12/1974 o. 0041 - 0042
finn különkiadás fejezet 3 kötet 6 o. 0033
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 11 o. 0129
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 6 o. 0033
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 8 o. 0063
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 8 o. 0063


A Tanács irányelve

(1974. december 9.)

a szegfű-sodrómoly elleni védekezésről

(74/647/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a szegfűtermesztés a Közösség mezőgazdaságában fontos szerepet játszik;

mivel a szegfűtermés hozamát a károsító szervezetek folyamatosan veszélyeztetik;

mivel a szegfűtermesztés ilyen károsító szervezetek elleni védelme révén nemcsak szinten lehet tartani a termőképességet, hanem a mezőgazdasági termelékenységet is növelni lehet;

mivel a károsító szervezeteknek az egyes tagállamokba való behurcolását megakadályozó növényvédelmi intézkedéseknek csak korlátozott hatása lenne, ha ezek ellen a szervezetek ellen nem védekeznének egyidejűleg és módszeresen az egész Közösségben és nem akadályoznák meg ezek elterjedését;

mivel a szegfű számára a legártalmasabb szervezetek a mediterrán és a dél-afrikai sodrómolyok;

mivel e károsító szervezetek már számos tagállamban előfordultak;

mivel a szegfűtermesztés a Közösség egész területén állandó veszélynek van kitéve, hacsak nem hoznak hatékony intézkedéseket e kártevők elleni védekezésre és elterjedésük megakadályozására;

mivel e károsító szervezetek kiirtása érdekében a Közösségnek minimumszabályokat kell elfogadnia; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azokra az intézkedési minimumokra vonatkozik, amelyeket a tagállamokban foganatosítani kell a szegfűsodrómoly elleni védekezés és elterjedésének megakadályozása érdekében.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában "szegfű-sodrómoly": a mediterrán szegfű-sodrómoly (Cacoecimorpha pronubana Hb) és az afrikai szegfű-sodrómoly (Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.).

3. cikk

(1) A tagállamok rendelkeznek arról, hogy szegfű (Dianthus L.) csak akkor kerülhessen forgalomba, ha nem fertőzött e szegfűsodrómoly fajokkal, és hogy az ezekkel fertőzött szegfűkultúrákat oly módon kell kezelni, hogy a belőlük nyert szegfű a forgalomba hozatalkor már ne legyen fertőzött.

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül a szegfű-sodrómollyal enyhén fertőzött vágott szegfű október 16-tól április 30-ig forgalmazható.

4. cikk

A tagállamok megtiltják a szegfű-sodrómoly tartását.

5. cikk

(1) A tagállamok engedélyezhetik:

a) a 3. és 4. cikkben említett intézkedésektől való eltérést tudományos célokra, tesztelésre vagy nemesítési munkára;

b) a 3. cikktől eltérően a szegfű-sodrómollyal enyhén fertőzött vágott szegfű forgalomba hozatalát május 1-től október 15-ig.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett engedélyeket csak akkor adják meg, ha megfelelő ellenőrzések biztosítják, hogy azok nem hatnak károsan a szegfű- sodrómoly elleni védekezésre és nem idézik elő e károsító szervezetek elterjedésének veszélyét.

6. cikk

A tagállamok további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadhatnak el, amelyek a szegfű-sodrómoly elleni védekezéshez vagy ezek elterjedésének megakadályozásához szükségesek lehetnek.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított legkésőbb egy éven belül megfeleljenek, és arról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1974. december 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ch. Bonnet

[1] HL C 93., 1974. 8. 7., 87. o.

[2] HL C 116., 1974. 9. 30., 49. o.

--------------------------------------------------

Top