EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R1674

A Tanács 1674/72/EGK rendelete (1972. augusztus 2.) a vetőmagágazatban nyújtott támogatásra és a finanszírozásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról

HL L 177., 1972.8.4, p. 1–2 (DE, FR, IT, NL)
angol különkiadás sorozat I kötet 1972(III) o. 827 - 828

Egyéb különkiadás(ok) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; hatályon kívül helyezte: 32005R1947

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1674/oj

31972R1674Hivatalos Lap L 177 , 04/08/1972 o. 0001 - 0002
finn különkiadás fejezet 3 kötet 4 o. 0232
dán különkiadás sorozat I fejezet 1972(III) o. 0788
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 4 o. 0232
angol különkiadás sorozat I fejezet 1972(III) o. 0827
görög különkiadás: fejezet 03 kötet 8 o. 0096
spanyol különkiadás fejezet 03 kötet 6 o. 0057
portugál különkiadás fejezet 03 kötet 6 o. 0057


A Tanács 1674/72/EGK rendelete

(1972. augusztus 2.)

a vetőmagágazatban nyújtott támogatásra és a finanszírozásra vonatkozó általános szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vetőmagok piacának közös szervezéséről szóló, 1971. október 26-i 2358/71/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1970. április 21-i 729/70/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 2358/71/EGK rendelet 3. cikke bizonyos vetőmagok esetében rendelkezik támogatás nyújtásának a lehetőségéről, és mivel meg kell határozni e rendelkezés általános végrehajtási szabályait;

mivel a támogatást csak elit vetőmag vagy minősített vetőmag termelése esetén lehet nyújtani, és mivel e termékeket egyértelműen meg kell határozni;

mivel az ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az elit vetőmagot vagy a minősített vetőmagot megfelelően regisztrált termelési szerződések alapján kell előállítani, és mivel a vetőmagtermelő cégeknek és a nemesítőknek hivatalos elismeréssel vagy bejegyzéssel kell rendelkezniük;

mivel adminisztratív okokból az egyes tagállamokban csak az adott tagállamban betakarított termékekre nyújtható támogatás;

mivel a támogatási rendszer megfelelő működtetése céljából egy ellenőrző rendszer létrehozása szükséges annak biztosítására, hogy a támogatást csak az arra jogosult termékekre nyújtsák;

mivel ez a támogatás költségekkel jár; mivel a 2358/71/EGK rendelet 14. cikke szerint a közös agrárpolitika finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket e támogatás esetében is alkalmazni kell; mivel emiatt meg kell határozni azt, hogy a kérdéses támogatás finanszírozását a 729/70/EGK rendelet szabályozza,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkével összhangban rögzített támogatást a következő cikkek szerint azon elit vetőmagok és minősített vetőmagok esetében kell nyújtani:

- amelyeket a legutóbb az 1971. március 30-i irányelvvel [3] módosított, a takarmánynövény-vetőmag forgalmazásáról szóló, 1966. június 14-i tanácsi irányelvben [4] rögzítettek,

- amelyek megfelelnek az említett irányelvekben meghatározott szabványoknak és feltételeknek, és

- amelyeket hivatalosan minősítettek.

(2) 1973. február 1-jétől az új tagállamokra vonatkozó átmeneti intézkedésként támogatást kell nyújtani a Tanács egyenértékűségi határozatának hatálya alá tartozó elit vetőmagra és minősített vetőmagra vonatkozóan.

2. cikk

A vetőmagot:

a) a vetőmagtermesztő vagy a nemesítő és a szaporítóanyag-termesztő között megkötött szaporításra vonatkozó szerződés alapján; vagy

b) közvetlenül a vetőmagtermesztő vagy a nemesítő által kell előállítani; ezt a termelést egy szaporításra vonatkozó nyilatkozattal kell tanúsítani.

3. cikk

A tagállamok a 2. cikkben említett vetőmagtermesztőt vagy nemesítőt elismerik vagy bejegyezik.

A bármely tagállam által nyújtott elismerés vagy bejegyzés a Közösség egész területén érvényes.

4. cikk

A tagállamok csak a területükön betakarított vetőmagra vonatkozóan nyújthatnak támogatást abban a naptári évben, amelyben az a gazdasági év kezdődik, amelyre vonatkozóan a támogatást rögzítették.

A támogatást minden vetőmagtermesztő részére olyan feltételekkel kell folyósítani, amelyek a Közösségen belül a székhelyüktől függetlenül biztosítják a kedvezményezettek számára az egyenlő elbánást.

5. cikk

A tagállamok adminisztratív felügyeleti rendszert vezetnek be annak biztosítására, hogy a támogatás nyújtásához meghatározott feltételek teljesüljenek; a tagállamoknak különösen azt kell biztosítani, hogy a 2. cikkben említett termesztési szerződéseket és nyilatkozatokat bejegyezzék.

6. cikk

(1) A 2358/71/EGK rendelet 3. cikkében említett támogatás a 729/70/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében szereplő intervenció fogalomkörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatással kapcsolatos kiadásoknak meg kell egyezniük a 2358/71/EGK rendelet 3. cikkével összhangban kifizetett, és az azon cikk értelmében hozott rendelkezések szerint kifizetett összegekkel.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1972. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1972. augusztus 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

T. Westerterp

[1] HL L 246., 1971.11.5., 1. o.

[2] HL L 94., 1970.4.28., 13. o.

[3] HL L 87., 1971.4.17., 24. o. (71/162).

[4] HL L 125., 1966.7.11., 2298/66. o. (66/403).

--------------------------------------------------

Top