EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0157

A Tanács 70/157/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

HL L 42., 1970.2.23, p. 16–20 (DE, FR, IT, NL)
angol különkiadás sorozat I kötet 1970(I) o. 111 - 116

Egyéb különkiadás(ok) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/157/oj

31970L0157Hivatalos Lap L 042 , 23/02/1970 o. 0016 - 0020
finn különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0117
dán különkiadás sorozat I fejezet 1970(I) o. 0095
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 1 o. 0117
angol különkiadás sorozat I fejezet 1970(I) o. 0111 - 0116
görög különkiadás: fejezet 13 kötet 1 o. 0061
spanyol különkiadás fejezet 13 kötet 1 o. 0189
portugál különkiadás fejezet 13 kötet 1 o. 0189


A Tanács 70/157/EGK irányelve

(1970. február 6.)

a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel azok a műszaki előírások, amelyeknek az egyes országok jogszabályai szerint a gépjárműveknek meg kell felelniük, többek között a megengedett zajszintre és a kipufogórendszerekre is vonatkoznak;

mivel ezek az előírások tagállamonként eltérőek; mivel ezért szükséges, hogy az összes tagállam a meglévő szabályozása kiegészítéseként vagy azt felváltva ugyanazokat a követelményeket vezesse be, hogy lehetővé tegye különösen a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156 EGK [3] irányelvben meghatározott EGK-típusjóváhagyási eljárás további alkalmazását,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a „jármű” bármely olyan, karosszériával rendelkező vagy nem rendelkező jármű, amelyet közutakon való rendeltetésszerű használatra szántak, rendelkezik legalább négy kerékkel, és legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát, a sínen közlekedő járművek, a mezőgazdasági traktorok és gépek, valamint a közművek munkagépei kivételével.

2. cikk

A tagállamok nem tagadhatják meg az adott járműtípus EGK-típusjóváhagyásának vagy nemzeti típusjóváhagyásának megadását a megengedett zajszintre vagy a kipufogórendszerekre hivatkozva, ha ezek megfelelnek a mellékletben előírt követelményeknek.

3. cikk

A melléklet rendelkezéseinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében szükséges módosításokat, az 1.1 és 1.4.1.4. pontban előírt követelmények kivételével, a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv 13. cikkében szabályozott eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

4. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított 18 hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1970. február 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

P. Harmel

[1] HL C 160., 1969.12.18., 7. o.

[2] HL C 48., 1969.4.16., 16. o.

[3] HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. MEGENGEDETT ZAJSZINT

I.1. Határértékek

Az irányelv l. cikkében említett járműveknek az e mellékletben előírt feltételek szerint mért zajszintje nem haladhatja meg a következő értékeket:

| Járműkategória | dB(A)-ban kifejezett érték |

I.1.1. | Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt legfeljebb 9 üléssel rendelkeznek. | 82 |

I.1.2. | Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt maximum 9 üléssel rendelkeznek, és legnagyobb megengedett tömegük nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 84 |

I.1.3. | Áruszállításra készült járművek, amelyek legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 84 |

I.1.4. | Személyszállításra készült járművek, amelyek a vezetőüléssel együtt több mint 9 üléssel rendelkeznek, és megengedett legnagyobb tömegük nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 89 |

I.1.5. | Áruszállításra készült járművek, amelyek megengedett legnagyobb tömege nem haladja meg a 3,5 tonnát. | 89 |

I.1.6. | Személyszállításra készült járművek, amelyeknek a vezetőüléssel együtt több mint 9 ülésük van, és motorteljesítményük legalább 200 DIN Le. | 91 |

I.1.7. | Áruszállításra készült járművek, amelyeknek motorteljesítménye legalább 200 DIN Le, és megengedett legnagyobb tömegük meghaladja a 12 tonnát. | 91 |

I.2. Mérőberendezések

A járművek által keltett zaj mérését a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 179. számú kiadványának 1965. évi első kiadásában leírt típusú hangszintmérővel kell elvégezni.

I.3. Mérési feltételek

A méréseket terheletlen járművel, nyílt és megfelelően csöndes területen kell végezni (a környezeti zaj és a szél zaja legalább 10 dB(A)-lel legyen kisebb, mint a mérendő zaj).

Ez a terület lehet például egy 50 m sugarú nyitott terület, amelynek a központi, 20 m sugarú részének gyakorlatilag vízszintesnek kell lennie, amelyet beton, aszfalt vagy más hasonló anyag borít, és nem boríthatja porhó, avar, laza talaj vagy hamu.

Az útburkolatnak olyan kiképzésűnek kell lennie, hogy a gumiabroncsok ne keltsenek túl nagy zajt. Ezek a feltételek csak a mozgásban lévő járművek zajmérésére érvényesek.

A méréseket tiszta időben és legfeljebb gyenge szélben kell végezni. A jármű vagy a mikrofon közelében nem tartózkodhat más, csak a megfigyelő, aki a műszer leolvasását végzi, mert a nézelődők jelenléte a jármű vagy a mikrofon közelében jelentékenyen befolyásolhatja a mérőkészülékről leolvasott értékeket. Minden olyan kiugró értéket, amely láthatólag nincsen kapcsolatban az általános zajszint karakterisztikájával, a kiértékelésnél figyelmen kívül kell hagyni.

I.4. Mérési módszerek

I.4.1. Mozgó járművek zajának mérése (típusjóváhagyáshoz)

A jármű minden oldalán legalább két mérést kell elvégezni. Előzetes beállító méréseket lehet végezni, de ezeket nem lehet figyelembe venni.

A mikrofont a talajszint fölött 1,2 m magasan, a jármű CC’ hosszirányú tengelyének egyenesétől, az arra merőleges PP’ egyenesen mérve 7,5 m távolságra kell elhelyezni (1. ábra).

A PP’ egyenessel párhuzamosan, attól előre és hátrafelé irányban egyaránt 10–10 m-re két egyenest (AA’ és BB’) kell a próbaútra felfesteni. A járműveket az alábbiakban megadott állandó sebességgel kell vezetni egészen az AA’ vonalig. Ekkor a fojtószelepet a lehető leggyorsabban teljesen nyitni kell, és a szelepet ebben a helyzetben kell hagyni mindaddig, míg a teljes jármű [1] át nem halad a BB’ vonalon, ezután a szelepet, amilyen gyorsan csak lehetséges, el kell zárni.

A mérés eredményeként a legnagyobb rögzített hangszintet kell tekinteni.

I.4.1.1. Sebességváltó nélküli járművek

A járműnek az AA’ vonalat a következő három sebesség közül a legkisebb állandó sebességgel kell megközelítenie:

- a motor fordulatszáma 3/4 része a legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszámnak,

- a motor fordulatszáma a fordulatszám-szabályzó által megengedett legnagyobb fordulatszám 3/4 része,

- 50 km/h.

I.4.1.2. Kézi kapcsolású sebességváltós járművek

I.4.1.2.1. – A sebességváltót a második fokozatba kell kapcsolni, ha a jármű sebességváltója két-, három- vagy négyfokozatú;

I.4.1.2.2. – A sebességváltót a harmadik fokozatba kell kapcsolni, ha a sebességváltó több, mint négyfokozatú;

I.4.1.2.3. – A sebességváltót a jármű legnagyobb sebességéhez tartozó fokozatba kell kapcsolni, ha az erőátviteli rendszer felezőváltót is tartalmaz (előtétváltó vagy két kapcsolható áttételű hátsóhíd).

A járműnek az AA’ vonalat a következő három sebesség közül a legkisebb állandó sebességgel kell megközelítenie:

- a motor fordulatszáma 3/4 része a legnagyobb teljesítményhez tartozó fordulatszámnak,

- a motor fordulatszáma a fordulatszám-szabályzó által megengedett maximális fordulatszám 3/4 része,

- 50 km/h.

I.4.1.3. Automata sebességváltóval felszerelt járművek

A járműnek az AA” vonalat a következő két sebesség közül a kisebbnek megfelelő állandó sebességgel kell megközelítenie:

- 50 km/h,

- a legnagyobb 3/4 része.

Ha lehetséges, azt a városban használatos „normál” vezetés helyzetbe kell állítani.

I.4.1.4. Az eredmények kiértékelése

I.4.1.4.1. A mérőberendezés pontatlanságainak figyelembevétele céljából, a mérések eredményének meghatározásakor a leolvasott értéket 1 dB(A)-lel kell csökkenteni.

I.4.1.4.2. Azok a mérések tekinthetők érvényesnek, ahol a jármű egyik oldalán végzett két mérés közötti eltérés nem haladja meg a 2 dB(A)-t.

I.4.1.4.3. A legmagasabb mérési érték tekintendő a vizsgálat eredményének. Abban az esetben, ha ez az érték l dB(A)-lel nagyobb, mint a vizsgált jármű kategóriájára megengedett legnagyobb zajszint, két további mérést kell végezni. Ekkor a négy mért eredmény közül háromnak az előírt határokon belül kell maradnia.

+++++ TIFF +++++

Mozgásban lévő járművek helyzete a vizsgálat közben

I.4.2. Álló járművek zajának mérése

I.4.2.1. A zajszintmérő helyzete

A mérési pont a 2. ábrán feltüntetett X pont, amely 7 m-es távolságban van a jármű legközelebb eső felületétől.

A mikrofont a talajszint felett 1,2 m-rel kell elhelyezni.

I.4.2.2. A mérések száma

Legalább két mérést kell elvégezni.

I.4.2.3. A járművek vizsgálatának feltételei

A fordulatszám-szabályzó nélküli jármű motorját a gyártó által megadott legnagyobb teljesítményhez tartozó percenkénti fordulatszám 3/4-ének megfelelő fordulatszámmal kell üzemeltetni. A motor percenkénti fordulatszámát külön eszközzel kell mérni, például egy görgős paddal és egy fordulatszámmérővel. Ha a motor fordulatszám-szabályozóval van ellátva, amely megakadályozza, hogy a motor túlhaladja a maximális teljesítménynek megfelelő fordulatszámot, akkor azt a szabályozó által megengedett legnagyobb fordulatszámmal kell üzemeltetni.

A mérések megkezdése előtt a motornak el kell érnie a normál üzemi hőmérsékletét.

I.4.2.4. Az eredmények kiértékelése

A zajszintmérési eredményeket a jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetőleg a motorteljesítmény meghatározásának módját is rögzíteni kell. Meg kell adni a jármű terhelésének állapotát is.

A méréseket érvényesnek kell tekinteni, ha a jármű ugyanazon az oldalán végzett két egymást követő mérés eredménye közötti eltérés nem nagyobb, mint 2 dB(A).

A legmagasabb feljegyzett értéket kell a mérés eredményének tekinteni.

+++++ TIFF +++++

Álló jármű vizsgálati helyzete

II. KIPUFOGÓBERENDEZÉS (HANGTOMPÍTÓ)

II.1. Ha a jármű a kipufogó zajának csökkentésére szolgáló berendezéssel (hangtompítóval) van ellátva, erre a II. pont előírásai vonatkoznak. Ha a motor szívócsöve levegőszűrővel van felszerelve, amely az elfogadható zajszint betartásának biztosításához szükséges, ezt a szűrőt a hangtompító részének kell tekinteni, és erre a szűrőre a II. pont előírásai szintén vonatkoznak.

II.2. A kipufogórendszer vázlatát a mellékelni kell a jármű típusbizonyítványához.

II.3. A hangtompítón jól olvashatóan és kitörölhetetlenül fel kell tüntetni a márkajelzést és a típusszámot.

II.4. A hangtompítók készítésénél rostos hangelnyelő anyagok csak a következő feltételek teljesülése esetén használhatók:

II.4.1. A rostos hangelnyelő anyagok nem kerülhetnek a hangtompítónak gázok által átjárt részébe.

II.4.2. Megfelelő eszközökkel biztosítani kell, hogy a rostos hangelnyelő anyagok a hangtompító teljes használati ideje alatt eredeti helyükön maradjanak.

II.4.3. A rostos hangelnyelő anyag 20 %-kal magasabb hőmérsékletnek kell ellenálljon, mint a hangtompítónak azon a helyén fellépő üzemi hőmérséklet, ahol a rostos hangelnyelő anyag található.

[1] Ha a jármű része egy pótkocsi vagy egy félpótkocsi is, akkor a BB’ vonalon való áthaladáskor azt nem kell figyelembe venni.

--------------------------------------------------

Top