Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A1219(09)

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről - Nyilatkozatok

OJ L 334, 19.12.2007, p. 137–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 175 - 185

In force

22007A1219(09)

Megállapodás az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről - Nyilatkozatok

Hivatalos Lap L 334 , 19/12/2007 o. 0137 - 0147


20071108

Megállapodás

az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság között a vízumok kiadásának megkönnyítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség,

és

A SZERB KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: a Felek;

TEKINTETTEL a Szerb Köztársaság európai kilátásaira, a stabilizációs és társulási megállapodásra irányuló, az Európai Közösség/az EU-tagállamok és a Szerb Köztársaság közötti tárgyalások megkezdésére, valamint a 2006 januárjában a Tanács által elfogadott európai partnerségre;

MEGERŐSÍTVE a stabilizációs és társulási megállapodásnak a Szerb Köztársaság és az Európai Unió közötti vízumrendszer liberalizálását szolgáló jövőbeni struktúrái keretrendszerében történő szoros együttműködés szándékát, összhangban a 2003. június 21-én Thesszalonikiben tartott EU–Nyugat-Balkán találkozó következtetéseivel;

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy a vízummentes utazási rendszer felé tett első lépésként megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett, emberek közötti közvetlen kapcsolatokat azáltal, hogy megkönnyítik a vízumkiadást a Szerb Köztársaság állampolgárai számára;

SZEM ELŐTT TARTVA, hogy az uniós állampolgárok mentesek a vízumkötelezettség alól, ha 90 napot meg nem haladó időtartamra utaznak a Szerb Köztársaságba, vagy a Szerb Köztársaság területén átutaznak;

FELISMERVE, hogy amennyiben a Szerb Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Szerb Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is;

FELISMERVE, hogy a vízumok kiadásának megkönnyítése nem eredményezhet illegális migrációt, és

KÜLÖN FIGYELMET szentelve a biztonságnak és a visszafogadásnak;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, valamint a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra nem alkalmazhatók;

FIGYELEMMEL az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvre, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései a Dán Királyságra nem alkalmazhatók,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja és hatálya

(1) E megállapodás célja, hogy megkönnyítse a Szerb Köztársaság állampolgárai számára történő vízumkiadást a 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladóra tervezett tartózkodás esetében.

(2) Amennyiben a Szerb Köztársaság az uniós polgárok számára vagy azok bizonyos kategóriáira ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, úgy kölcsönösségi alapon a megállapodás által a Szerb Köztársaság állampolgárainak nyújtott ugyanazon könnyítések alkalmazandók automatikusan az uniós polgárokra is.

2. cikk

Általános záradék

(1) Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók a Szerb Köztársaság állampolgáraira, amennyiben ezek a Közösség vagy a tagállamok törvényei és rendeletei, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi megállapodások alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2) Az e megállapodás rendelkezéseiben nem érintett kérdésekre – mint például a vízumkiadás megtagadása, az úti okmányok elismerése, a megfelelő megélhetés bizonyítása, a belépés elutasítása, illetve kiutasítási intézkedések – a Szerb Köztársaság vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) "tagállam": az Európai Közösség bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság és az Egyesült Királyság kivételével;

b) "az Európai Unió polgára": az a) pontban meghatározott valamely tagállam állampolgára;

c) "a Szerb Köztársaság állampolgára": bármely olyan személy, aki a nemzeti jogszabályok szerint a Szerb Köztársaság állampolgárságával rendelkezik;

d) "vízum": valamely tagállam által az alábbiak céljából kiadott engedély vagy hozott határozat:

- az adott tagállamba vagy több tagállamba összesen legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás céljából történő belépés,

- az adott tagállam vagy több tagállam területére átutazás céljából történő belépés;

e) "jogszerűen tartózkodó személy": a Szerb Köztársaság olyan állampolgára, akinek – a közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át valamely tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1) A Szerb Köztársaság állampolgárainak alábbi kategóriái esetében a következő dokumentumok elegendőek a másik fél területére történő beutazás céljának indokolásához:

a) hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Szerb Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt:

- a Szerb Köztársaság hatósága által küldött levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik fél területére utazó küldöttség tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

b) üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői:

- a fogadó jogi személy vagy vállalat, szervezet, vagy az ilyen jogi személy vagy vállalat irodája vagy kirendeltsége, a tagállamok állami és helyi hatóságai, vagy a tagállamok területén kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák és tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által küldött írásbeli kérelem, és a Szerb Köztársaság Kereskedelmi Kamarájától származó megerősítés;

c) a tagállamok területére szállító, a Szerb Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői:

- a Szerb Köztársaság nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti vállalata vagy szövetsége által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

d) a tagállamok területére belépő vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai:

- a Szerb Köztársaság illetékes vasúti társasága által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

e) újságírók:

- szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói tevékenység végrehajtása;

f) tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek:

- a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységeken történő részvétel céljából;

g) tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok:

- írásbeli kérelem vagy a fogadó egyetemre, főiskolára, illetve iskolába történő beiratkozás igazolása vagy diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

h) nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek:

- a fogadó szervezet írásbeli kérelme: a tagállamok illetékes hatóságai, nemzeti sportszövetségei vagy Nemzeti Olimpiai Bizottságai;

i) testvérönkormányzatok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői:

- ezen önkormányzatok és városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásbeli kérelme;

j) olyan közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik a Szerb Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

- a fogadó személy írásbeli kérelme;

k) katonai és polgári temetőket látogató személyek:

- a sírhely létezését és megőrzését, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot megerősítő hivatalos dokumentum;

l) temetésen részt vevő személyek esetében:

- a halál tényét megerősítő hivatalos dokumentum, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolat igazolása;

m) orvosi indokokból utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek:

- az egészségügyi intézmény hivatalos dokumentuma, amely megerősíti az adott intézményben való egészségügyi ellátás szükségességét, a kísérő személyek szükségességét, valamint az egészségügyi ellátás kifizetéséhez szükséges anyagi fedezet bizonyítása;

n) a civil társadalom szervezeteinek – beleértve a csereprogramok keretében történő – képzés, szemináriumokon, konferenciákon való részvétel céljából utazó képviselői:

- a fogadó szervezet írásbeli kérelme, annak megerősítése, hogy a személy civil társadalmi szervezetet képvisel, valamint a nemzeti jogszabállyal összhangban az állami hatóság által kiadott igazolás a szervezet bejegyzéséről;

o) a Szerb Köztársaság vallási közösségeinek képviselői:

- a Szerb Köztársaságban nyilvántartott vallási közösség által küldött írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

p) a szellemi szabadfoglalkozású szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői:

- a fogadó szervezet írásbeli kérelme, amely megerősíti az érintett személy eseményen történő részvételét;

q) turisztikai célból utazó személyek:

- a helyi konzuli együttműködés keretében a tagállamok által akkreditált utazási ügynökség vagy utazásszervező által kiállított, a szervezett utazás foglalását bizonyító igazolás vagy utalvány.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a meghívott személy esetében: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, a személyazonosító igazolvány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, valamint a meghívott személlyel utazó házastárs és gyermekek neve;

b) a meghívó személy esetében – vezetéknév, keresztnév és cím; vagy

c) a meghívó jogi személy, vállalat vagy szervezet esetében – teljes név és cím, valamint

- amennyiben a meghívót szervezet állítja ki, a meghívót aláíró személy neve és beosztása,

- amennyiben a meghívó személy jogi személy vagy társaság, illetve annak valamely tagállam területén lévő irodája vagy kirendeltsége, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám.

(3) A személyek e cikk (1) bekezdésében említett kategóriái esetében valamennyi vízumtípust egyszerűsített eljárásban állítják ki, a tagállamok jogszabályai által előírt bármely egyéb indokolás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri beutazásra jogosító vízum kiadása

(1) A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek alábbi kategóriái részére:

a) a nemzeti kormány vagy helyi/regionális önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól, feladataik ellátásához és hivatali idejükre korlátozva, amennyiben az kevesebb mint öt év;

b) hivatalos küldöttségek azon állandó tagjai, akik a Szerb Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen részt vesznek;

c) házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), valamint szülők, akik a Szerb Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg, a meglátogatott személy tartózkodási engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartammal.

(2) A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki a személyek alábbi kategóriái részére, feltéve, hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel, és a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmüket megindokolják:

a) hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Szerb Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken rendszeresen részt vesznek;

b) a tagállamokba rendszeresen utazó üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői;

c) a tagállamok területére szállító, a Szerb Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

d) a tagállamok területére belépő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

e) újságírók;

f) tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő, a tagállamokba rendszeresen utazó személyek;

g) tanulmányok vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok keretében történő utazást is – utazó diákok és posztgraduális hallgatók;

h) nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

i) testvérönkormányzatok és testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

j) orvosi indokokból rendszeresen utazó személyek és szükség esetén az azokat kísérő személyek;

k) a civil társadalom szervezeteinek – beleértve a csereprogramok keretében történő utazást – képzés, szemináriumokon, konferenciákon történő részvétel céljából a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői;

l) a tagállamokba rendszeresen utazó, a Szerb Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői;

m) a szakmák nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő, a tagállamokba rendszeresen utazó képviselői.

(3) A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei legalább két és legfeljebb öt évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki a személyek e cikk (2) bekezdésében említett kategóriái részére, feltéve, hogy azok a megelőző két évben a meglátogatott államba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályokkal összhangban használták fel az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumot, és a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4) Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyek tagállamok területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

A vízumkérelmek feldolgozásának díja

(1) A Szerb Köztársaság állampolgárai vízumkérelmeinek feldolgozási díja 35 euro.

A fenti összeg a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálható.

Amennyiben a Szerb Köztársaság az uniós polgárok számára ismét bevezeti a vízumkötelezettséget, a Szerb Köztársaság által kiszabott díj nem haladhatja meg a 35 eurót, illetve a megállapított összeget, amennyiben a díjat a 14. cikk (4) bekezdése szerinti eljárással összhangban felülvizsgálták.

(2) A személyek alábbi kategóriái mentesülnek a vízumkérelem feldolgozásának díja alól:

a) hivatalos küldöttségek azon tagjai, akik a Szerb Köztársasághoz címzett hivatalos meghívást követően a tagállamok területén értekezleteken, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint kormányközi szervezetek által tartott eseményeken vesznek részt;

b) a nemzeti kormány vagy helyi/regionális önkormányzatok tagjai, parlamenti képviselők, az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

c) tudományos, kulturális és művészeti tevékenységekben részt vevő személyek, beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokban részt vevőket is;

d) tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányok vagy képzés céljából utaznak, beleértve a csereprogramok, valamint egyéb, iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében történő utazást is;

e) nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

f) testvérönkormányzatok és testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői;

g) fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

h) a civil társadalom szervezeteinek találkozókon, szemináriumokon, csereprogramokban vagy képzéseken történő részvétel céljából utazó képviselői;

i) olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból – beleértve sürgős orvosi ellátás érdekében, az ilyen személy kísérőjével, illetve közeli rokon temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli rokon meglátogatása céljából – történő utazásuk szükségességét;

j) újságírók;

k) a tagállamok területére szállító, a Szerb Köztársaságban nyilvántartásba vett nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

l) a tagállamok területére belépő vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi- és mozdonyszemélyzet tagjai;

m) közeli hozzátartozók – házastársak, gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is), szülők (beleértve a gyámot is), nagyszülők és unokák –, akik a Szerb Köztársaságnak a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg;

n) a tagállamokba rendszeresen utazó, a Szerb Köztársaságban nyilvántartott vallási közösségek képviselői;

o) a szakmák tagállamok területén megrendezett nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon, szemináriumokon vagy egyéb hasonló eseményeken részt vevő képviselői;

p) nyugdíjasok;

q) hat év alatti gyerekek.

(3) A fenti (1) bekezdéstől eltérve Bulgária és Románia, amelyekre nézve kötelezőek a schengeni vívmányok, de még nem bocsátanak ki schengeni vízumokat, megszüntethetik a Szerb Köztársaság állampolgárai esetében a rövid időtartamú tartózkodásra feljogosító vízum iránti kérelmek feldolgozási díját addig a napig, amelyet tanácsi határozat állapít meg a vízumpolitika területén a schengeni vívmányok általuk történő teljes átültetésére.

7. cikk

A vízumkérelmek feldolgozási eljárásainak időtartama

(1) A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított tíz naptári napon belül döntenek a vízumkérelemről.

(2) A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát egyéni esetekben harminc naptári napra terjeszthetik ki, különösen akkor, ha a kérelem további ellenőrzést tesz szükségessé.

(3) A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának időtartamát sürgős esetekben három vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthetik.

8. cikk

Távozás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Európai Unió azon polgárai és a Szerb Köztársaság azon állampolgárai, akik – a Szerb Köztársaság vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt – elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy a Szerb Köztársaság diplomáciai és konzuli képviseletei által kiállított, a határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmányokkal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott ország területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények között

A Szerb Köztársaság azon állampolgárai esetében, akik vis maior okokból nem tudják a vízumukban megállapított időn belül elhagyni a tagállamok területét, a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban és a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra díjmentesen meghosszabbítják vízumaik érvényességét.

10. cikk

Diplomata-útlevelek

(1) A Szerb Köztársaság érvényes diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el vagy utazhatnak át a tagállamok területén.

(2) Az e cikk (1) bekezdésében említett személyek 180 napos időszakonként 90 napot meg nem haladó ideig tartózkodhatnak a tagállamok területén.

11. cikk

A vízumok területi érvényessége

A tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira és előírásaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos uniós szabályokra is figyelemmel a Szerb Köztársaság állampolgárai az Európai Unió polgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok területén.

12. cikk

A megállapodás igazgatására felállított vegyes bizottság

(1) A Felek az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság képviselőiből álló szakértői vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A Közösséget tagállami szakértők segítsége mellett az Európai Közösségek Bizottsága képviseli.

(2) A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b) javaslatot tesz e megállapodás módosításaira vagy kiegészítéseire;

c) dönt az e megállapodás rendelkezéseinek értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákban.

(3) A bizottság valamely szerződő fél kérésére szükség esetén, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk

E megállapodás kapcsolata a tagállamok és a Szerb Köztársaság közötti kétoldalú megállapodásokkal

(1) E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez bármely olyan, az egyes tagállamok és a Szerb Köztársaság közötti két- vagy többoldalú megállapodással vagy egyezménnyel szemben, amennyiben ez utóbbi megállapodások vagy egyezmények rendelkezései e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintenek.

(2) A tagállamok és a Szerb Köztársaság között 2007. január 1. előtt aláírt, a szolgálati útlevelek birtokosainak vízumkötelezettség alóli mentesítéséről szóló kétoldalú megállapodások vagy egyezmények e megállapodás hatálybalépésétől számítva öt évig maradnak érvényben, ami nem érinti az érintett tagállamok vagy a Szerb Köztársaság arra irányuló jogát, hogy az ötéves időszak alatt ezeket a kétoldalú megállapodásokat felmondja vagy felfüggessze.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1) E megállapodást a Felek saját belső eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá, és e megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást, hogy az említett eljárások befejeződtek.

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérően e megállapodás csak az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, a személyek visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépésekor lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében előírt időpont után van.

(3) E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve, ha e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4) E megállapodás a Felek írásbeli megállapodásával módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső eljárásaik befejezéséről.

(5) E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészség védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztéssel kapcsolatos döntésről a másik Felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél haladéktalanul tájékoztatja a másik Felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6) E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. E megállapodás az ilyen értesítés napját követő 90 nap elteltével hatályát veszti.

Készült Brüsszelben, a kétezer-hetedik év szeptember havának tizennyolcadik napján, két példányban a Felek valamennyi hivatalos nyelvén, amelyek mindegyike egyaránt hiteles.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20071108

MELLÉKLET

A MEGÁLLAPODÁSHOZ CSATOLT JEGYZŐKÖNYV A SCHENGENI VÍVMÁNYOKAT NEM TELJESKÖRŰEN ALKALMAZÓ TAGÁLLAMOKRÓL

Azon tagállamok, amelyekre a schengeni vívmányok kötelezőek, de amelyek a Tanács vonatkozó határozatára várva még nem adnak ki schengeni vízumot, nemzeti vízumokat adnak ki, amelyek érvényessége saját területükre korlátozott.

E tagállamok egyoldalúan elismerhetik a 2006. június 14-i 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal összhangban a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat és tartózkodási engedélyeket.

A 2006. június 14-i 895/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat nem vonatkozik Romániára és Bulgáriára; az Európai Bizottság hasonló rendelkezéseket fog javasolni, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az országok egyoldalúan elismerhessék a schengeni térségbe teljes mértékben még be nem tagozódott más tagállamok által a területükön való átutazásra kiadott schengeni vízumokat, tartózkodási engedélyeket és más hasonló dokumentumokat.

--------------------------------------------------

Top