EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0517(01)

Megállapodás az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítésérőll

OJ L 129, 17.5.2007, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 033 P. 189 - 196

In force

17.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 129/27


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Orosz Föderáció és az Európai Unió állampolgárai számára a rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről

A FELEK,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG,

a továbbiakban: a Közösség, és

az OROSZ FÖDERÁCIÓ,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy megkönnyítsék a gazdasági, humanitárius, kulturális, tudományos és egyéb kapcsolatok biztos fejlesztéséhez szükséges feltételnek tekintett emberek közötti kapcsolatok kialakulását azáltal, hogy kölcsönösen megkönnyítik a vízumkiadást az Európai Unió polgárai és az Orosz Föderáció állampolgárai számára;

TEKINTETTEL a 2003. május 31-i szentpétervári EU és Oroszország csúcstalálkozó alkalmával elfogadott közös nyilatkozatra, mely szerint az Európai Unió és Oroszország megegyeznek arról, hogy hosszú távú perspektívaként megvizsgálják a vízummentes utazás feltételeit;

MEGERŐSÍTVE azon szándékot, hogy vízummentes utazási rendszert hozzanak létre az Orosz Föderáció és az Európai Unió között;

SZEM ELŐTT TARTVA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló, 1994. június 24-i partnerségi és együttműködési megállapodást;

TEKINTETTEL az EU-bővítésről és az EU–Oroszország kapcsolatokról szóló, 2004. április 27-én elfogadott közös nyilatkozatra, mely hangsúlyozza az Európai Unió és az Orosz Föderáció azon szándékát, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az Európai Unió polgárai és az Orosz Föderáció állampolgárai számára a vízumkiadást, valamint hogy megállapodás megkötése céljából tárgyalásokat kezdjenek;

FELISMERVE, hogy e könnyítés nem eredményezhet illegális migrációt, és külön figyelmet szentelve a biztonságra és visszafogadásra;

FIGYELEMBE VÉVE egyrészt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, illetve Írország helyzetéről szóló, másrészt a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló, az Európai Unió létrehozásáról szóló, 1992. február 7-i szerződéshez, valamint az Európai Közösség létrehozásáról szóló, 1957. március 25-i szerződéshez csatolt jegyzőkönyveket, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései nem vonatkoznak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságára, illetve Írországra;

FIGYELEMBE VÉVE az Európai Unióról szóló, 1992. február 7-i szerződéshez, valamint az Európai Közösséget létrehozó, 1957. március 25-i szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvet, és megerősítve, hogy e megállapodás rendelkezései nem vonatkoznak a Dán Királyságra,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

A megállapodás célja és hatálya

E megállapodás célja, hogy kölcsönösen megkönnyítse az Európai Unió polgárai és az Orosz Föderáció állampolgárai számára a vízumkiadást, a 180 napos időszakonként legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás esetében.

2. cikk

Általános rendelkezés

(1)   Az e megállapodásban előírt vízumkönnyítések csak annyiban alkalmazandók az Európai Unió polgáraira és az Orosz Föderáció állampolgáraira, amennyiben az Orosz Föderáció, a Közösség vagy a tagállamok jogszabályai, e megállapodás vagy egyéb nemzetközi szerződés alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól.

(2)   E megállapodás rendelkezéseiben nem érintett kérdésekre – mint például a vízumkérelem elutasítása, az úti okmányok elismerése, a megélhetéshez szükséges anyagi fedezet igazolása, a beléptetés megtagadása, illetve kiutasítási intézkedések – az Orosz Föderáció vagy a tagállamok nemzeti joga, illetve a közösségi jog alkalmazandó.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a)

„tagállam”: az Európai Unió bármely tagállama, a Dán Királyság, az Ír Köztársaság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kivételével;

b)

„az Európai Unió polgára”: az a) pontban meghatározott tagállamok egyikének állampolgára;

c)

„az Orosz Föderáció állampolgára”: bármely olyan személy, aki – annak jogszabályaival összhangban – az Orosz Föderáció állampolgárságával rendelkezik vagy azt megszerezte;

d)

„vízum”: valamely tagállam vagy az Orosz Föderáció által az alábbiak céljából kiadott engedély vagy határozat:

az adott tagállamba vagy több tagállamba, illetve az Orosz Föderációba összesen legfeljebb 90 napra tervezett tartózkodás céljából történő belépés,

az adott tagállam vagy több tagállam, illetve az Orosz Föderáció területére átutazás céljából történő belépés;

e)

„jogszerűen tartózkodó személy”:

az Orosz Föderáció esetében, az Európai Unió azon polgára, aki ideiglenes tartózkodási engedélyt, tartózkodási engedélyt, illetve oktatási vagy munkavállalási vízumot kapott az Orosz Föderáció területére, legfeljebb 90 napos időszakra,

az Európai Unió esetében, az Orosz Föderáció azon állampolgára, akinek – a közösségi vagy nemzeti jogszabályok alapján – engedélyezték, illetve akit feljogosítottak arra, hogy több mint 90 napon át a tagállam területén tartózkodjon.

4. cikk

Az utazás célját igazoló dokumentumok

(1)   Az Európai Unió polgárainak és az Orosz Föderáció állampolgárainak alábbi kategóriái esetében elegendőek a következő dokumentumok a másik Fél területére történő utazás céljának igazolásához:

a)

hivatalos delegációk azon tagjai esetében, akik a tagállamokhoz, az Európai Unióhoz vagy az Orosz Föderációhoz címzett hivatalos meghívást követően találkozókon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint az Orosz Föderáció vagy az egyik tagállam területén kormányközi szervezetek által rendezett eseményeken vesznek részt:

az egyik tagállam vagy az Orosz Föderáció illetékes hatósága, vagy valamely európai intézmény által kiállított levél annak megerősítésére, hogy a kérelmező a fenti eseményeken történő részvétel céljából a másik Fél területére utazó delegáció tagja, valamint a hivatalos meghívó másolata;

b)

üzletemberek és üzleti szervezetek képviselői esetében:

a fogadó jogi személy, vállalat, szervezet, vagy annak irodája, illetve kirendeltségei, az Orosz Föderáció és a tagállamok állami és helyi hatóságai, illetve az Orosz Föderáció vagy az egyik tagállam területén rendezett kereskedelmi és ipari kiállítások, konferenciák, tudományos tanácskozások szervezőbizottságai által kiállított írásbeli kérelem;

c)

az Orosz Föderáció és a tagállamok közötti, a tagállamokban vagy az Orosz Föderációban nyilvántartott nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői esetében:

az Orosz Föderáció vagy a tagállamok nemzetközi közúti közlekedést biztosító fuvarozóinak nemzeti szövetsége által kiállított írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

d)

a tagállamok és az Orosz Föderáció területe között közlekedő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi-, mozdonyszemélyzet tagjai esetében:

az Orosz Föderáció vagy a tagállamok illetékes vasúti társasága által kiállított írásbeli kérelem az utazások céljának, időtartamának és gyakoriságának feltüntetésével;

e)

újságírók esetében:

szakmai szervezet által kiállított igazolás vagy egyéb dokumentum annak igazolására, hogy az érintett személy szakképzett újságíró, valamint munkáltatója által kiállított dokumentum arról, hogy az utazás célja újságírói tevékenység folytatása;

f)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásbeli kérelme az említett tevékenységekben történő részvételre vonatkozóan;

g)

tanulmányok folytatása vagy képzés céljából – beleértve csereprogramok, valamint egyéb iskolával kapcsolatos tevékenységek keretében – utazó tanulók, diákok, posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok esetében:

írásbeli kérelem vagy beiratkozási igazolás a fogadó egyetemtől, akadémiától, intézménytől, főiskolától vagy iskolától, illetve diákigazolványok vagy az elvégzendő kurzusok igazolása;

h)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek esetében:

a fogadó szervezet írásos kérelme: a tagállamok vagy az Orosz Föderáció illetékes hatóságai, nemzeti sportszövetségei, az Orosz Föderáció vagy a tagállamok Nemzeti Olimpiai Bizottsága;

i)

testvérvárosok között szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői esetében:

a városok közigazgatási vezetőjének/polgármesterének írásos kérelme;

j)

olyan közeli rokonok esetében – házastársak, gyermekek (örökbefogadott is), szülők (gyámok is), nagyszülők és unokák –, akik az Európai Uniónak vagy az Orosz Föderációnak az Orosz Föderáció vagy a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárait látogatják meg:

a fogadó személy írásos kérelme;

k)

katonai és polgári temetők látogatásához:

a sírhely meglétét, valamint a kérelmező és az elhunyt közötti családi, illetve egyéb kapcsolatot igazoló hivatalos dokumentum.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett írásbeli kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a)

a meghívott személyre vonatkozóan: vezetéknév, keresztnév, születési idő, nem, állampolgárság, személyazonosító okmány száma, az utazás ideje és célja, a belépések száma, és a meghívott személlyel utazó kiskorú gyermekek neve;

b)

a meghívó személyére vonatkozóan – vezetéknév, keresztnév és cím; vagy

c)

a meghívó jogi személyre, vállalatra vagy szervezetre vonatkozóan – teljes név és cím, valamint

amennyiben a kérelmet valamely szervezet állítja ki, a kérelmet aláíró személy neve és beosztása,

amennyiben a meghívó személy jogi személy, társaság, hivatal, vagy annak valamely tagállam területén alapított fiókja, az érintett tagállam nemzeti joga által megkövetelt cégnyilvántartási szám,

amennyiben a meghívó személy jogi személy, társaság, hivatal, vagy annak az Orosz Föderáció területén alapított fiókja, az adószám.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett kategóriák esetében, valamennyi vízumtípust az egyszerűsített eljárás szerint állítják ki, a Felek jogszabályai által előírt minden egyéb indoklás, meghívó vagy az utazási cél jóváhagyásának megkövetelése nélkül.

5. cikk

Többszöri belépésre jogosító vízumok kiadása

(1)   A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb öt évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki az állampolgárok alábbi kategóriái részére:

a)

a nemzeti és regionális kormányok és parlamentek, alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok tagjai részére – amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól – feladataik ellátásához, hivatali megbízatásuk időtartamára korlátozva az érvényességet, amennyiben az kevesebb mint 5 év;

b)

azon házastársak és 21. életévüket még be nem töltött vagy eltartott gyermekek (beleértve az örökbefogadottakat is) részére, akik az Európai Uniónak vagy az Orosz Föderációnak az Orosz Föderáció vagy a tagállamok területén jogszerűen tartózkodó állampolgárát látogatják meg, a meglátogatott személy jogszerű tartózkodást biztosító engedélye érvényességének időtartamára korlátozott érvényességi időtartamra.

(2)   A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei legfeljebb egy évig érvényes, többszöri belépésre jogosító vízumot állítanak ki az állampolgárok alábbi kategóriái részére, feltéve hogy a megelőző egy évben legalább egy vízumot szereztek, azt a meglátogatott állam területére történő belépéssel, illetve ott-tartózkodással kapcsolatos jogszabályokkal összhangban használták, és indokolni tudják a többszöri belépésre jogosító vízum iránti kérelmüket:

a)

hivatalos delegációk tagjai, akik a tagállamokhoz, az Európai Unióhoz vagy az Orosz Föderációhoz címzett hivatalos meghívást követően hivatalos találkozókon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint az Orosz Föderáció vagy az egyik tagállam területén kormányközi szervezetek által rendezett eseményeken vesznek részt;

b)

üzletemberek vagy üzleti szervezetek képviselői, akik rendszeresen utaznak az Orosz Föderációba vagy a tagállamokba;

c)

az Orosz Föderáció és a tagállamok közötti, a tagállamokban vagy az Orosz Föderációban nyilvántartott nemzetközi teher- és személyszállító járművek vezetői;

d)

az Orosz Föderáció és a tagállamok területe között közlekedő nemzetközi vonatokon alkalmazott vonat-, hűtőkocsi-, mozdonyszemélyzet tagjai;

e)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenység – beleértve egyetemi és egyéb csereprogramokat is – résztvevői, akik rendszeresen utaznak az Orosz Föderációba vagy a tagállamokba;

f)

nemzetközi sportesemények résztvevői és az őket szakmai minőségben kísérő személyek;

g)

újságírók;

h)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői.

(3)   A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei legalább két, legfeljebb öt évig érvényes többszöri belépésre jogosító vízumot adnak ki az e cikk (2) bekezdésében említett személyek részére, feltéve hogy azok a két megelőző évben a meglátogatott országba történő belépésre, illetve ott-tartózkodásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használták az egyéves időtartamú, többszöri belépésre jogosító vízumaikat, és hogy a többszöri belépésre jogosító vízum kérelmezésének okai még mindig fennállnak.

(4)   Az e cikk (1)–(3) bekezdésében említett személyeknek a tagállamok vagy az Orosz Föderáció területén történő tartózkodásának teljes időtartama nem haladhatja meg 180 napos időszakonként a 90 napot.

6. cikk

Vízumeljárási díjak

(1)   A vízumkérelmek elbírálásának díja 35 EUR.

A fenti összeg a 15. cikk (4) bekezdésében említett eljárással összhangban felülvizsgálható.

(2)   A Felek 70 EUR összegű vízumeljárási díjat szabnak ki, amennyiben a vízumkérelmező a vízumkérelmet és a támogató dokumentumokat tervezett indulásának időpontja előtt három nappal nyújtotta be. Ez nem vonatkozik a 6. cikk (3) bekezdésének b), e) és f) pontja, valamint a 7. cikk (3) bekezdése szerinti esetekre.

(3)   Az alábbi személyi kategóriák mentesülnek a vízumeljárási díj megfizetésének kötelezettsége alól:

a)

olyan közeli rokonok – házastársak, gyermekek (örökbefogadott is), szülők (gyámok is), nagyszülők és unokák –, akik az Európai Unió vagy az Orosz Föderáció azon állampolgárait látogatják meg, akik az Orosz Föderáció vagy a tagállamok területén jogszerűen tartózkodnak;

b)

hivatalos delegációk azon tagjai, akik a tagállamoknak, az Európai Uniónak vagy az Orosz Föderációnak címzett hivatalos meghívást követően találkozókon, konzultációkon, tárgyalásokon vagy csereprogramokban, valamint az Orosz Föderáció vagy az egyik tagállam területén kormányközi szervezetek által rendezett eseményeken vesznek részt;

c)

a nemzeti és regionális kormányok és parlamentek, alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok tagjai, amennyiben e megállapodás alapján nem mentesülnek a vízumkötelezettség alól;

d)

tanulók, diákok posztgraduális hallgatók és kísérőtanárok, akik tanulmányi vagy képzés céljából utaznak;

e)

fogyatékkal élő személyek és szükség esetén kísérőik;

f)

olyan személyek, akik dokumentumokkal igazolták humanitárius okokból történő utazásuk szükségességét – beleértve a sürgős orvosi kezelés céljából történő beutazást, az ilyen céllal utazó személy kísérőjének utazását, illetve a beutazást közeli rokon temetésén történő részvétel vagy súlyosan beteg közeli rokon meglátogatása céljából;

g)

ifjúsági nemzetközi sportesemények résztvevői és kísérőik;

h)

tudományos, kulturális és művészeti tevékenységben – beleértve az egyetemi és egyéb csereprogramokat is – részt vevő személyek;

i)

testvérvárosok által szervezett hivatalos csereprogramok résztvevői.

7. cikk

A vízumkérelmek elbírásának határideje

(1)   A tagállamok és az Orosz Föderáció diplomáciai és konzuli képviseletei a vízumkérelem és a vízum kiadásához szükséges dokumentumok kézhezvételétől számított tíz naptári napon belül döntést hoznak a vízumkiadás iránti kérelemről.

(2)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának határidejét egyedi esetekben 30 naptári napra terjeszthetik ki, különösen akkor, ha a kérelem további vizsgálatot tesz szükségessé.

(3)   A vízumkérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalának határideje sürgős esetekben három vagy annál kevesebb munkanapra csökkenthető.

8. cikk

Kiutazás elvesztett vagy ellopott okmányok esetén

Az Európai Unió azon polgárai és az Orosz Föderáció azon állampolgárai, akik – az Orosz Föderáció vagy a tagállamok területén történő tartózkodásuk alatt – elveszítették személyazonosító okmányaikat, vagy akiktől ezen okmányokat ellopták, a tagállamok vagy az Orosz Föderáció diplomáciai vagy konzuli képviseletei által kiállított, határátlépésre jogosító érvényes személyazonosító okmánnyal vízum vagy egyéb engedély nélkül elhagyhatják az adott ország területét.

9. cikk

A vízumok meghosszabbítása kivételes körülmények miatt

Az Európai Unió azon polgárai és az Orosz Föderáció azon állampolgárai esetében, akik vis maior okokból kifolyólag nem tudják a vízumukban szereplő időn belül elhagyni az Orosz Föderáció vagy a tagállamok területét, – a fogadó állam által alkalmazott jogszabályokkal összhangban, a tartózkodási helyük szerinti államba történő visszatérésükhöz szükséges időszakra – díjmentesen meghosszabbítják vízumuk érvényességét.

10. cikk

Bejelentési eljárások

A Felek megegyeznek, hogy a lehető leghamarabb intézkedéseket hoznak a bejelentési eljárások egyszerűsítése érdekében, azzal a céllal, hogy az Orosz Föderáció állampolgárai a tagállamok, az Európai Unió polgárai pedig az Orosz Föderáció területén történő tartózkodásuk ideje alatt egyenlő elbánásban részesüljenek.

11. cikk

Diplomataútlevelek

(1)   Az Orosz Föderáció vagy a tagállamok érvényes diplomataútlevéllel rendelkező állampolgárai vízum nélkül léphetnek be, hagyhatják el vagy utazhatnak át a tagállamok vagy az Orosz Föderáció területén.

(2)   Az e cikk (1) bekezdésében említett állampolgárok 180 napos időszakonként legfeljebb 90 napot tartózkodhatnak az Orosz Föderáció és a tagállamok területén.

12. cikk

A vízumok területi érvényessége

Az Orosz Föderáció és a tagállamok nemzetbiztonsággal kapcsolatos nemzeti szabályaira, valamint a korlátozott területi érvényességű vízumokkal kapcsolatos EU szabályokra figyelemmel, az Orosz Föderáció állampolgárai és az Európai Unió polgárai az Európai Unió polgáraival és az Orosz Föderáció állampolgáraival azonos feltételek mellett utazhatnak a tagállamok és az Orosz Föderáció területén.

13. cikk

A megállapodással kapcsolatos kérdések rendezésére felállított vegyes bizottság

(1)   A megállapodással kapcsolatos kérdések rendezésére a Felek az Európai Közösség és az Orosz Föderáció képviselőiből álló vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság) hoznak létre. A bizottságban a Közösséget a tagállamok szakértői által segített Európai Bizottság képviseli.

(2)   A bizottság különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)

felügyeli e megállapodás végrehajtását;

b)

javaslatot tesz e megállapodás módosítására vagy kiegészítésére;

c)

új államok Európai Unióhoz történő csatlakozása esetén megvizsgálja e megállapodást, és amennyiben szükségesnek bizonyul, javaslatokat tesz annak módosítására.

(3)   A bizottság szükség esetén valamely szerződő Fél kérésére, de legalább évente egyszer ülésezik.

(4)   A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

14. cikk

A megállapodás viszonya a tagállamok és az Orosz Föderáció közötti szerződésekhez

E megállapodás – hatálybalépésétől kezdve – elsőbbséget élvez bármely a tagállamok és az Orosz Föderáció közötti két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés vagy megállapodás rendelkezéseivel szemben, amennyiben a nemzetközi szerződés vagy megállapodás rendelkezései az e megállapodásban tárgyalt kérdéseket érintik.

15. cikk

Záró rendelkezések

(1)   E megállapodást a Felek belső jogi eljárásaikkal összhangban erősítik meg vagy hagyják jóvá. E megállapodás azon időpontot követő második hónap első napján lép hatályba, amelyen a szerződő Felek a fenti belső jogi eljárások befejezéséről értesítik egymást.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve, e megállapodás csak az Európai Közösség és az Orosz Föderáció közötti, visszafogadásról szóló megállapodás hatálybalépése napján lép hatályba, amennyiben ez az időpont az e cikk (1) bekezdésében meghatározott időpont után van.

(3)   E megállapodást határozatlan időre kötik, kivéve ha azt e cikk (6) bekezdésével összhangban felmondják.

(4)   E megállapodás a Felek írásbeli megállapodása útján módosítható. A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Felek értesítik egymást az ehhez szükséges belső jogi eljárásaik befejezéséről.

(5)   E megállapodást részben vagy egészben bármelyik Fél felfüggesztheti a közrenddel, a nemzetbiztonság védelmével vagy a közegészségügy védelmével kapcsolatos okokból. A felfüggesztési határozatról a másik felet annak hatálybalépése előtt legalább 48 órával értesítik. Az e megállapodás alkalmazását felfüggesztő Fél azonnal tájékoztatja a másik felet, amint a felfüggesztés okai megszűntek.

(6)   E megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félhez intézett írásbeli értesítés útján. A megállapodás az ilyen értesítés kézhezvételét követő kilencvenedik nap elteltével veszti hatályát.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján két példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, valamint szlovén nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 1

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 2


Top