Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A0517(02)

Megállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról - Nyilatkozatok

OJ L 124, 17.5.2005, p. 22–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 4 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 4 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 021 P. 233 - 251

In force

22005A0517(02)

Megállapodás az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról - Nyilatkozatok

Hivatalos Lap L 124 , 17/05/2005 o. 0022 - 0040


Megállapodás

az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról

A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG, a továbbiakban: a Közösség, és

AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG, a továbbiakban: Albánia,

AZZAL A SZÁNDÉKKAL, hogy az illegális bevándorlás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében megerősítsék együttműködésüket,

AZZAL AZ ÓHAJJAL, hogy e megállapodás segítségével és viszonossági alapon gyors és hatékony eljárásokat hozzanak létre az olyan személyek azonosítására, illetve biztonságos és szabályos visszaadatására, akik Albánia vagy az Európai Unió valamely tagállama területére való beutazás vagy tartózkodás feltételeinek nem, illetve már nem felelnek meg, továbbá hogy az együttműködés szellemében elősegítsék az ilyen személyek átutazását,

HANGSÚLYOZVA azt, hogy e megállapodás nem érinti a Közösségnek, az Európai Unió tagállamainak és Albániának a nemzetközi jogból, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-ei európai egyezményből, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai egyezményből és 1967. január 31-i jegyzőkönyvből, továbbá nemzetközi kiadatási egyezményekből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,

FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének hatálya alá tartozó megállapodás rendelkezéseit az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvnek megfelelően a Dán Királyságra nem kell alkalmazni,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E megállapodás alkalmazásában:

a) "tagállam": az Európai Unió bármely tagállama, a Dán Királyság kivételével;

b) "tagállam állampolgára": bármely személy, aki valamely tagállam — közösségi célú meghatározás szerinti — állampolgárságával rendelkezik;

c) "albán állampolgár": bármely személy, aki albán állampolgársággal rendelkezik;

d) "harmadik ország állampolgára": bármely személy, aki az albán, illetve valamely tagállam állampolgárságától eltérő állampolgársággal rendelkezik;

e) "hontalan személy": bármely személy, aki állampolgársággal nem rendelkezik;

f) "tartózkodási engedély": bármilyen típusú, Albánia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély, amely az adott személyt feljogosítja arra, hogy a területén tartózkodjon. Ez nem tartalmazza azokat az ideiglenes engedélyeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett személy az adott állam területén tartózkodjon a menedékjog vagy tartózkodási engedély iránti kérelem elbírálása alatt;

g) "vízum": bármilyen típusú, Albánia, illetve valamely tagállam által kibocsátott engedély vagy határozat, amely a területére való belépéshez vagy az azon való átutazáshoz szükséges. Ez nem tartalmazza a repülőtéri tranzitvízumot.

I. SZAKASZ

ALBÁNIA VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

2. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1) Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Albánia visszafogad minden olyan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy — meggyőző bizonyíték alapján — megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy albán állampolgár.

Ugyanezt kell alkalmazni azokra a személyekre, akiket a tagállamba való belépésük óta albán állampolgárságuktól megfosztottak vagy akik arról lemondtak, kivéve, ha az érintett személy legalább e tagállam honosítási ígéretével rendelkezik.

(2) Azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, Albánia szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszautazáshoz szükséges, legalább hat hónapos érvényességi idejű úti okmányt. Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, Albánia tizennégy naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amennyiben Albánia tizennégy naptári napon belül az úti okmányt nem állítja ki, annak érvényességét nem hosszabbítja meg, illetve szükség esetén azt nem újítja meg, úgy kell tekinteni, hogy Albánia elfogadta a kiadatásra rendszeresített szabványos, európai uniós úti okmány használatát [1].

3. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalan személyeknek a visszafogadása

(1) Valamely tagállam megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül Albánia visszafogad minden olyan, harmadik országból származó állampolgárt vagy hontalan személyt, aki a megkereső tagállam területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve hogy bizonyított vagy — meggyőző bizonyíték alapján — megalapozottan vélelmezhető, hogy ezek a személyek:

a) Albánia által kiállított érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vagy belépéskor ezek valamelyikével rendelkeztek; vagy

b) a tagállamok területére azután léptek be, hogy Albánia területén tartózkodtak vagy átutaztak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, ha

a) a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy kizárólag Albánia nemzetközi repülőterén, repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b) a megkereső tagállam a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve ha

- az érintett személy olyan, Albánia által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb, vagy

- a megkereső tagállam által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználásával került sor.

(3) Azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, Albánia szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszautazáshoz szükséges, legalább hat hónapos érvényességi idejű úti okmányt. Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, Albánia tizennégy naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amennyiben Albánia tizennégy naptári napon belül az úti okmányt nem állítja ki, annak érvényességét nem hosszabbítja meg, illetve szükség esetén azt nem újítja meg, azt úgy kell tekinteni, hogy Albánia elfogadta a kiadatásra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmány használatát.

II. SZAKASZ

A KÖZÖSSÉG VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

Saját állampolgárok visszafogadása

(1) Albánia megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan személyt, aki az Albánia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve hogy bizonyított vagy — meggyőző bizonyíték alapján — megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy az érintett tagállam állampolgára.

Ugyanezt kell alkalmazni azokra a személyekre, akiket az Albániába való belépésük óta tagállami állampolgárságuktól megfosztottak vagy arról lemondtak, kivéve ha az érintett személy legalább Albánia honosítási ígéretével rendelkezik.

(2) Azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, a tagállam szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszautazáshoz szükséges, legalább hat hónapos érvényességi idejű úti okmányt. Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, az érintett tagállam tizennégy naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amennyiben az érintett tagállam tizennégy naptári napon belül az úti okmányt nem állítja ki, annak érvényességét nem hosszabbítja meg, illetve szükség esetén azt nem újítja meg, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a kiadatásra rendszeresített albán igazolás használatát [2].

5. cikk

Harmadik ország állampolgárainak és hontalanoknak a visszafogadása

(1) Albánia megkeresésére és minden további, az e megállapodásban előírtaktól eltérő formalitások nélkül az érintett tagállam visszafogad minden olyan, harmadik országból származó állampolgárt vagy hontalan személyt, aki az Albánia területére való belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek nem, illetve már nem felel meg, feltéve, hogy bizonyított vagy — meggyőző bizonyíték alapján — megalapozottan vélelmezhető, hogy ez a személy:

a) a megkeresett tagállam által kiállított érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy belépéskor ezek valamelyikével rendelkezett; vagy

b) Albánia területére azután lépett be, hogy a megkeresett tagállam területén tartózkodott vagy átutazott.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, ha

a) a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan kizárólag a megkeresett tagállam nemzetközi repülőterén, repülőgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy

b) Albánia a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy részére a területére való belépést megelőzően vagy azt követően vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve, ha

- az érintett személy olyan, a megkeresett tagállam által kiállított vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, amelynek érvényességi ideje hosszabb; vagy

- az Albánia által kiállított vízum vagy tartózkodási engedély megszerzésére hamis vagy hamisított dokumentumok felhasználásával került sor.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a vízumot vagy tartózkodási engedélyt kiállította. Amennyiben két vagy több tagállam állított ki vízumot vagy tartózkodási engedélyt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amelyik a hosszabb érvényességi idejű dokumentumot állította ki, illetve ha azok közül egy vagy több dokumentum érvényességi ideje lejárt, a még érvényes dokumentumot kiállító tagállamot. Amennyiben valamennyi dokumentum érvényességi ideje lejárt, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség azt a tagállamot terheli, amely a legutóbb lejárt érvényességi idejű dokumentumot kiállította. Amennyiben a fenti dokumentumok egyikének bemutatására sem kerül sor, az (1) bekezdésben meghatározott visszafogadási kötelezettség az utolsó kilépés szerinti tagállamot terheli.

(4) Azon személy számára, akinek visszafogadását elfogadta, a tagállam szükség szerint és késedelem nélkül kiállítja a visszautazáshoz szükséges, legalább hat hónapos érvényességi idejű úti okmányt. Amennyiben az érintett személy átadására jogi vagy ténybeli okok folytán az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi ideje alatt nem kerülhet sor, az érintett tagállam tizennégy naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességét, illetve szükség esetén ugyanolyan érvényességi idejű új úti okmányt állít ki. Amennyiben az érintett tagállam tizennégy naptári napon belül az úti okmányt nem állítja ki, annak érvényességét nem hosszabbítja meg, illetve szükség esetén azt nem újítja meg, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a kiadatásra rendszeresített albán igazolás használatát.

III. SZAKASZ

VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS

6. cikk

Elv

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel a 2–5. cikkben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy bármilyen átadásának feltétele a megkeresett állam illetékes hatóságához benyújtott visszafogadási kérelem.

(2) A visszafogadási kérelmet az érintett személy visszatérését megelőző ésszerű határidőn belül a megkeresett állam illetékes hatóságának megküldött írásos közlemény is helyettesítheti, feltéve hogy a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal, és adott esetben a megkeresett állam érvényes vízumával vagy tartózkodási engedélyével rendelkezik.

7. cikk

Visszafogadási kérelem

(1) A visszafogadási kérelemnek — a lehetséges mértékben — tartalmaznia kell a következőket:

a) a visszafogadandó személy adatait (pl. név, utónév, születési dátum, és — amennyiben lehetséges — születési hely, apja neve, anyja neve, legutolsó tartózkodási helye);

b) az állampolgárságot, az átutazást, a harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeket, valamint a jogellenes belépést és tartózkodást igazoló vagy meggyőző bizonyítékként szolgáló, benyújtandó dokumentumokat.

(2) A visszafogadási kérelemnek — a lehetséges mértékben — tartalmaznia kell a következőket is:

a) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az átadandó személynek segítségre vagy ápolásra lehet szüksége, feltéve hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárulását adta a nyilatkozathoz;

b) bármely egyéb, védelmi vagy biztonsági intézkedést, amely az adott átadás esetében szükséges lehet.

(3) A visszafogadási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 5. mellékletét képezi.

8. cikk

Az állampolgárságot bizonyító dokumentumok

(1) Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti igazolása különösen az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt dokumentumok bármelyikével történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén az állampolgárságot a tagállamok és Albánia minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(2) Az állampolgárság 2. cikk (1) bekezdése és 4. cikk (1) bekezdése szerinti meggyőző bizonyítása különösen az e megállapodás 2. mellékletében felsorolt dokumentumok bármelyikével történhet, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen dokumentumok bemutatása esetén a tagállamok és Albánia az állampolgárságot ellenkező bizonyításig megállapítottnak tekintik. Az állampolgárság meggyőző bizonyítása nem történhet hamis dokumentumok alapján.

(3) Amennyiben a visszafogadandó személy az 1. vagy 2. mellékletben felsorolt dokumentumok egyikét sem tudja felmutatni, Albánia vagy az érintett tagállam illetékes diplomáciai és konzuli képviseletei kérelemre megszervezik, hogy e személyt állampolgársága megállapítása céljából késedelem nélkül meghallgassák.

9. cikk

Harmadik ország állampolgáraira és hontalan személyekre vonatkozó bizonyítási eszközök

(1) A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott igazolása különösen az e megállapodás 3. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik; e célra hamis dokumentumok nem használhatók fel. A tagállamok és Albánia bármely ilyen igazolást minden további vizsgálat nélkül kölcsönösen elismernek.

(2) A harmadik ország állampolgárainak és a hontalan személyeknek a visszafogadására vonatkozó feltételeknek a 3. cikk (1) bekezdésében és az 5. cikk (1) bekezdésében meghatározott meggyőző bizonyítása különösen az e megállapodás 4. mellékletében felsorolt bizonyítási eszközökkel történik, amire hamis dokumentumok nem használhatók fel. Ilyen meggyőző bizonyítékok bemutatása esetén a feltételeket a tagállamok és Albánia ellenkező bizonyításig megállapítottnak tekintik.

(3) A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényét az érintett személynek a megkereső állam területén szükséges vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmánya alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés vagy tartózkodás tényének meggyőző bizonyítéka a megkereső állam arra vonatkozó nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási engedéllyel.

10. cikk

Határidők

(1) A visszafogadási kérelmet a megkeresett állam illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított egy éven belül kell benyújtani, hogy a megkereső állam illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy egy harmadik ország állampolgára vagy egy hontalan személy nem, illetve már nem felel meg a belépés vagy tartózkodás hatályos feltételeinek. Amennyiben a kérelem időben történő benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van, a megkereső állam kérésére a határidő — kizárólag az akadály megszűnésének időpontjáig — meghosszabbítható.

(2) A visszafogadási kérelemre késedelem nélkül, de minden esetben legfeljebb tizennégy naptári napon belül választ kell adni; a visszafogadási kérelem elutasítását meg kell indokolni. A határidőt a visszafogadási kérelem kézhezvételének időpontjától kell számítani. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik válasz, az átadást elfogadottnak kell tekinteni.

(3) Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve adott esetben a tizennégy naptári napos határidő lejártát követően az érintett személyt késedelem nélkül, de legfeljebb három hónapon belül át kell adni. A kérelmező állam kérelmére ez a határidő a jogi vagy gyakorlati akadályok megszüntetésére fordított idővel meghosszabbítható.

11. cikk

Átadási intézkedések és az utaztatás módja

(1) Egy személy átadását megelőzően Albánia és az érintett tagállam illetékes hatóságai írásban előre rögzítik az átadás időpontját, a belépés helyét, az esetleges kíséretet és az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.

(2) Semmiféle szállítási mód, legyen az akár légi, közúti vagy tengeri szállítás, nem tiltható meg. A légi úton való visszaadatás nem korlátozható kizárólag Albánia vagy a tagállamok nemzeti légitársaságaira, és az menetrend szerinti vagy charterjáratokon egyaránt történhet. A kísérettel való visszaadatás esetén a kíséret nem korlátozható a kérelmező állam arra felhatalmazott személyeire, feltéve hogy ezek a személyek vagy Albániából, vagy valamely tagállamból valók.

12. cikk

Téves visszafogadás

Albánia késedelem nélkül visszavesz bármely, egy adott tagállam által visszafogadott személyt, és egy adott tagállam visszavesz bármely, Albánia által visszafogadott személyt, amennyiben az érintett személy átadását követő három hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a megállapodás 2–5. cikkében meghatározott feltételek nem teljesültek. Ilyen esetben Albánia és az érintett tagállam illetékes hatóságai minden, a visszaadandó személy valós személyazonosságára, állampolgárságára vagy szállítási útvonalára vonatkozóan rendelkezésükre álló információt átadnak egymásnak.

IV. SZAKASZ

AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA

13. cikk

Alapelvek

(1) A tagállamok és Albánia a harmadik országok állampolgárainak és a hontalan személyek átszállítását azokra az esetekre korlátozzák, amikor e személyek nem adhatók át közvetlenül a célállamnak.

(2) Valamely tagállam kérelmére Albánia lehetővé teszi a harmadik országok állampolgárainak vagy a hontalan személyek átszállítását, valamint Albánia kérelmére egy adott tagállam engedélyezi a harmadik országok állampolgárainak vagy a hontalan személyek átszállítását, ha a lehetséges egyéb tranzitállamokban való odautazás és a célállam általi visszafogadás biztosított.

(3) Albánia vagy egy tagállam visszautasíthatja az átszállítást,

a) ha valós veszélye áll fenn annak, hogy a harmadik ország állampolgára vagy a hontalan személy a célállamban vagy valamely tranzitállamban kínzásnak, embertelen vagy megalázó bánásmódnak lenne kitéve, vagy halálos ítélet fenyegeti, illetve faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy valamely társadalmi csoporthoz tartozása vagy politikai meggyőződése miatt üldöztetésnek lenne kitéve; vagy

b) ha a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt a megkeresett államban vagy valamely másik tranzitállamban büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása fenyegeti; vagy

c) a megkeresett állam közegészségügyi, belbiztonsági, közrendi vagy egyéb, nemzeti érdekei miatt.

(4) Albánia vagy valamely tagállam bármilyen kibocsátott engedélyt visszavonhat, ha időközben olyan, a (3) bekezdésben említett körülmények merülnek fel vagy látnak napvilágot, amelyek az átszállítás lebonyolítását akadályozzák, vagy ha a lehetséges tranzitállamokba való odautazás vagy a célállam általi visszafogadás már nem biztosított. Ebben az esetben a megkereső állam a harmadik ország állampolgárát vagy a hontalan személyt szükség szerint haladéktalanul visszafogadja.

14. cikk

Tranziteljárás

(1) A megkeresett tagállam illetékes hatóságához írásban az átszállítás lebonyolítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani, amely a következő információkat tartalmazza:

a) az átszállítás módját (légi, szárazföldi vagy tengeri), a lehetséges egyéb tranzitállamokat és a tervezett végső úticélt;

b) az érintett személy adatait (pl. név, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, születési dátum, nem és — amennyiben lehetséges — születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és száma);

c) a belépés tervezett helyét, az átszállítás időpontját és a kíséret esetleges igénybe vételét;

d) egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkereső állam úgy véli, hogy a 13. cikk (2) bekezdése szerinti feltételek teljesülnek, és nem ismertek okok a 13. cikk (3) bekezdése alapján való visszautasításra.

Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány e megállapodás 6. mellékletét képezi.

(2) A megkeresett állam öt naptári napon belül, írásban tájékoztatja a visszafogadás szerinti megkereső államot, megerősítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett időpontját, vagy tájékoztatja a megkereső államot a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.

(3) Amennyiben az átszállítás lebonyolítása légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete mentesül a reptéri tranzitvízum megszerzésének kötelezettsége alól.

(4) A megkeresett állam illetékes hatóságai a kölcsönös konzultációkra is figyelemmel segítséget nyújtanak az átszállítás lebonyolításában, különösen az érintett személyek megfigyelése révén, valamint az e célt szolgáló megfelelő feltételek megteremtésével.

V. SZAKASZ

KÖLTSÉGEK

15. cikk

Szállítási és tranzitköltségek

Az illetékes hatóságok azon jogának sérelme nélkül, hogy a visszafogadással kapcsolatos költségeket behajtsák a visszafogadandó személytől vagy harmadik felektől, az e megállapodás szerinti visszafogadással és átszállítással kapcsolatos valamennyi — a célállam határáig felmerülő — szállítási költséget a megkereső állam viseli.

VI. SZAKASZ

ADATVÉDELEM ÉS ZÁRADÉK

16. cikk

Adatvédelem

A személyes adatok közlésére csak abban az esetben kerül sor, ha — az esettől függően — ez Albánia vagy valamely tagállam illetékes hatóságai számára e megállapodás végrehajtása érdekében szükséges. A személyes adatok feldolgozását és kezelését valamely konkrét esetben Albánia nemzeti jogának, illetve ha az adatkezelő valamely tagállam illetékes hatósága, a 95/46/EK [3] irányelv és az adott tagállamnak az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti jogszabályainak megfelelően kell elvégezni. Ezen túlmenően a következő elveket kell alkalmazni:

a) a személyes adatok feldolgozását tisztességes és törvényes módon kell elvégezni;

b) a személyes adatok gyűjtését e megállapodás végrehajtásának meghatározott, egyértelmű és törvényes céljából kell végezni, és az adatokat ezen túlmenően sem az adatközlő hatóság, sem az azokat átvevő hatóság nem dolgozhatja fel az e céllal össze nem egyeztethető módon;

c) a személyes adatoknak gyűjtésük, illetve további feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőnek, relevánsnak és nem túlzott mértékűnek kell lenniük; különöseképpen az átadott személyes adatok csak a következőkre terjedhetnek ki:

- az átadandó személy adataira (pl. név, utónév, bármilyen korábbi név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, nem, családi állapot, születési dátum és hely, jelenlegi és bármely korábbi állampolgárság),

- útlevél, személyazonosító igazolvány vagy járművezetői engedély (száma, érvényességi ideje, a kiállítás napja, kiállító hatóság, a kiállítás helye),

- útmegszakítások és útvonalak,

- egyéb, az átadandó személy azonosításához vagy az e megállapodás szerinti visszafogadási követelmények megvizsgálásához szükséges információk;

d) a személyes adatoknak pontosnak, és ha szükséges, időszerűnek kell lenniük;

e) a személyes adatokat olyan formában kell tárolni, amely az érintettek azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

f) mind az adatközlő hatóság, mind pedig az adatokat átvevő hatóság megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy szükség esetén biztosítsa a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását abban az esetben, ha a feldolgozás nem felel meg e cikk rendelkezéseinek, különösen amiatt, mert ezek az adatok nem megfelelőek, relevánsak, pontosak vagy a feldolgozás célja szempontjából túlzott mértékűek. Ebbe beletartozik a másik fél értesítése az adatok bármely helyesbítéséről, törléséről vagy zárolásáról;

g) az adatokat átvevő hatóság kérésre tájékoztatja az adatközlő hatóságot a közölt adatok felhasználásáról és annak eredményéről;

h) a személyes adatok kizárólag az illetékes hatóságnak adhatók át. Az egyéb szerveknek való továbbításhoz az adatközlő hatóság beleegyezése szükséges;

i) az adatközlő hatóság és az adatokat átvevő hatóság köteles írásos nyilvántartást vezetni az adatok átadásáról és átvételéről.

17. cikk

Záradék

(1) E megállapodás nem érinti a Közösségnek, a tagállamoknak és Albániának a nemzetközi jogból, így különösen az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4-ei európai egyezményből, a menekültek jogállásáról szóló, 1951. július 28-ai egyezményből és az 1967. január 31-i jegyzőkönyvből, továbbá a nemzetközi kiadatási egyezményekből származó jogait, kötelezettségeit és felelősségét.

(2) Az e megállapodásban foglaltak nem akadályozzák meg egy személy más, formális vagy informális megállapodások keretében való visszaadatását.

VII. SZAKASZ

VÉGREHAJTÁS ÉS ALKALMAZÁS

18. cikk

Visszafogadási vegyes bizottság

(1) A szerződő felek kölcsönösen segítik egymást e megállapodás alkalmazásában és értelmezésében. Létrehoznak e célból egy visszafogadási vegyes bizottságot (a továbbiakban: a bizottság), amely különösen a következő feladatokat látja el:

a) ellenőrzi e megállapodás alkalmazását;

b) határoz ennek a megállapodásnak az egységes alkalmazásához szükséges végrehajtási rendelkezésekről;

c) rendszeres információcserét folytat az egyes tagállamok és Albánia által a 19. cikk szerint elkészített végrehajtási jegyzőkönyvről;

d) határoz e megállapodás mellékleteinek módosításairól;

e) ajánlásokat tesz e megállapodás módosítására.

(2) E bizottság határozatai a szerződő felekre nézve kötelezőek.

(3) A bizottság a Közösség és Albánia képviselőiből áll; a Közösséget a tagállami szakértők segítségével a Bizottság képviseli.

(4) A bizottság szükség esetén valamely szerződő fél kérelmére ülésezik.

(5) A bizottság létrehozza eljárási szabályzatát.

19. cikk

Végrehajtási jegyzőkönyvek

(1) Albánia és valamely tagállam az alábbiakra kiterjedő szabályokat tartalmazó végrehajtási jegyzőkönyvet készíthet:

a) az illetékes hatóságok, a határátkelőhely és a kapcsolattartók közötti cserék kijelölése;

b) a kísérettel történő átadás, beleértve a harmadik ország állampolgárainak és a hontalanoknak a kísérettel történő átszállítását is;

c) az e megállapodás 1–4. mellékleteiben felsoroltakon kívüli eszközök és dokumentumok.

(2) Az (1) bekezdésben említett végrehajtási jegyzőkönyvek csak a 18. cikkben említett visszafogadási bizottság értesítését követően lépnek hatályba.

(3) Albánia beleegyezik abba, hogy egy adott tagállammal készített végrehajtási jegyzőkönyv rendelkezéseit bármely más tagállammal való kapcsolatai során — ez utóbbi kérelmére — is alkalmazza.

20. cikk

A kétoldalú visszafogadási megállapodásokhoz és a tagállamok szabályaihoz való viszony

E megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek bármely olyan, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadására vonatkozó kétoldalú megállapodás rendelkezéseivel, illetve szabályokkal szemben, amelyeket az egyes tagállamok és Albánia a 19. cikk alapján kötöttek vagy köthetnek.

VIII. SZAKASZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Területi hatály

(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel ez a megállapodás azon a területen alkalmazandó, ahol az Európai Közösséget létrehozó szerződést alkalmazni kell, valamint Albánia területén

(2) Ezt a megállapodást a Dán Királyság területén nem kell alkalmazni.

22. cikk

Hatálybalépés, időtartam és megszűnés

(1) E megállapodást a szerződő felek saját eljárásaiknak megfelelően megerősítik vagy jóváhagyják.

(2) A (3) bekezdésre is figyelemmel e megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amely napon a szerződő felek értesítik egymást az első bekezdésben említett eljárások befejezéséről.

(3) E megállapodás 3. és 5. cikke két évvel a (2) bekezdésben említett időpontot követően lép hatályba.

(4) E megállapodás határozatlan időre jön létre.

(5) E megállapodást bármely szerződő fél a másik szerződő fél hivatalos értesítésével felmondhatja. E megállapodás az ilyen értesítés keltétől számított hat hónap elteltével hatályát veszti.

23. cikk

Mellékletek

Az 1–6. melléklet e megállapodás szerves részét képezi.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-ötödik év április havának tizennegyedik napján. Két-két eredeti példányban angol, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák, szlovén és albán nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Për Komunitetin Evropian

+++++ TIFF +++++

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā -

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

+++++ TIFF +++++

[1] A Tanács 1994. november 30-i ajánlása a harmadik ország állampolgárai kiadatására szolgáló szabványos úti okmány elfogadásáról (HL C 274., 1996.9.19., 8. o.).

[2] A megbízott külügyminiszter 2003. november 19-i, az Albániába való visszatérést lehetővé tévő belépési engedélynek az albán képviseletek általi kiállításáról szóló 553. sz. utasításával jóváhagyva.

[3] Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelve (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). A legutóbb az 1882/2003/EK (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Azon okmányok közös jegyzéke, amelyek bemutatása az állampolgárság bizonyítékának minősül

(2. cikk (1), 3. cikk (1), 4. cikk (1) és 5. cikk (1) bekezdés)

- Bármilyen fajta útlevél (nemzeti útlevél, diplomata útlevél, szolgálati útlevél, közös útlevél és a pótútlevél, beleértve a gyermekek útlevelét is),

- bármilyen fajta személyazonosító igazolvány (beleértve az ideiglenes és átmeneti igazolványokat is),

- szolgálati könyv és katonai személyazonosító igazolvány,

- tengerész-nyilvántartási könyv és hajóparancsnoki szolgálati igazolvány,

- az állampolgárságot igazoló bizonyítvány és egyéb hivatalos okmány, amely megemlíti vagy jelzi az állampolgárságot.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Azon okmányok közös jegyzéke, amelyek bemutatása az állampolgárság meggyözö bizonyítékának minösül

(2. cikk (1), 3. cikk (1), 4. cikk (1) es 5. cikk (1) bekezdés)

- Az e megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely okmány fénymásolata,

- járművezetői engedély vagy annak fénymásolata,

- születési anyakönyvi kivonat vagy annak fénymásolata,

- vállalati azonosító igazolvány vagy annak fénymásolata,

- tanúvallomások,

- az érintett személy nyilatkozatai, illetve az általa beszélt nyelv, beleértve azt is, ha ezt egy hivatalos teszt eredményeként állapítják meg,

- bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának megállapításában.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Azon okmányok közös jegyzéke, amelyek a harmadik országok állampolgárainak és a hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek bizonyítékának minősülnek

(3. cikk (1) és 5. cikk (1) bekezdés)

- Az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló pecsét vagy hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka (pl: fényképes bizonyíték),

- dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl.: szállodai számlák, orvosi vagy kórházi kezelésre megbeszélt időpontok, közintézmények/magánintézmények belépőkártyái, gépjárműbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.), amely egyértelműen bizonyítja, hogy az érintett személy a megkeresett állam területén tartózkodott,

- légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló jegyek, illetve utaslisták, amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett állam területén,

- arra vonatkozó információ, hogy az érintett személy egy szállító vagy utazási iroda szolgáltatásait vette igénybe,

- olyan, különösen a határőrség személyzete vagy más tanúk által tett nyilatkozatok, akik tanúsítani tudják, hogy az érintett személy átlépte a határt,

- az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos nyilatkozata.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

Azon okmányok közös jegyzéke, amelyek a harmadik országok állampolgárainak és a hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek meggyőző bizonyítékának minősülnek

(3. cikk (1) és 5. cikk (1) bekezdés)

- Annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkereső állam megfelelő hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt a megkereső állam területén feltartóztatták,

- valamely nemzetközi szervezet által szolgáltatott, az érintett személyazonosságával, illetve tartózkodásával kapcsolatos információ,

- a családtagok, utastársak stb. által nyújtott/megerősített információ,

- az érintett személy nyilatkozata.

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

Albánia címere

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Kelt. ………., ….-én/án)

(Megkereső hatóság megnevezése)

Ref.:

............................................……………

Címzett:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Megkereső hatóság megnevezése)

VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM

az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló 2005. április 14-i megállapodás 7. cikkének megfelelően

A. Személyes adatok

1. Teljes név (vezetéknév aláhúzandó):

.............................................................

2. Leánykori név:

.............................................................

3. Születési hely és idő:

.............................................................

Fénykép

4. Apja neve, anyja neve:

.................................................................................................................................

5. Neme és külső ismertetőjegyei (magasság, szeme színe, különleges ismertetőjegyek, stb.):

…………………………………………………………………………………….

6. Ismert még a következő neveken (korábbi nevei; egyéb nevek, melyeket használt, vagy melyeken ismert, illetve álnevei):

....................................................................................................................……….

7. Állampolgárság és anyanyelv:

...................................................................................................................………..

8. Családi állapot: házas hajadon/nőtlen elvált özvegy

házas: házastársa neve: ……………………….

Gyermekek neve és kora (ha van gyereke)

...........................................................................................

………….………………....…………………..........................

9. Legutolsó címe a megkereső államban:

..............................................................................................................……….......

+++++ TIFF +++++

B. Az átszállítandó személyre vonatkozó különleges körülmények

1. Egészségi állapot

(Pl.: esetlegesen szükséges speciális orvosi ellátás; fertőző betegség latin neve):

.................................................................................................................................

2. Különösen veszélyes személy feltüntetése

(Pl.: súlyos bűncselekmény gyanúsítottja; agresszív magatartás):

.................................................................................................................................

C. Mellékelt bizonyító okiratok

1. ...................................................................

(okmány típusa)

........................................................................

(sorszám, kiállítás ideje és helye)

....................................................................

(kiállító hatóság)

........................................................................

(érvényességi ideje)

2. ...................................................................

(okmány típusa)

........................................................................

(sorszám, kiállítás ideje és helye)

....................................................................

(kiállító hatóság)

........................................................................

(érvényességi ideje)

3. ...................................................................

(okmány típusa)

........................................................................

(sorszám, kiállítás ideje és helye)

....................................................................

(kiállító hatóság)

........................................................................

(érvényességi ideje)

4. ...................................................................

(okmány típusa)

........................................................................

(sorszám, kiállítás ideje és helye)

....................................................................

(kiállító hatóság)

........................................................................

(érvényességi ideje)

D. Észrevételek

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................

(A megkereső hatóság aláírása) (Pecsét/bélyegző)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

Albánia címere

..............................................................….

..................................................................

……………………………………………

(Kelt. ………., ….-én/án)

(Megkereső hatóság megnevezése)

Ref.:

............................................……………

Címzett:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(Megkereső hatóság megnevezése)

ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM

az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló 2005. április 14-i megállapodás 14. cikkének megfelelően

A. Személyes adatok

1. Teljes név (vezetéknév aláhúzandó):

.............................................................

2. Leánykori név:

.............................................................

3. Születési hely és idő:

.............................................................

Fénykép

4. Neme és külső ismertetőjegyei (magasság, szeme színe, különleges ismertetőjegyek, stb.):

………………………………………………………………………………………………

5. Ismert még a következő neveken (korábbi nevei, ragadvány-, illetve felvett nevei):

..........................................................................................................................................…..

6. Állampolgársága és anyanyelve:

...........................................................................................................................................….

7. Úti okmány típusa és száma:

...........................................................................................................................................….

+++++ TIFF +++++

B.Az Átszállítás lebonyolítása

1. Az átszállítás típusa

légi úton

vízi úton

szárazföldön

2. Célállam:

……………………………………………………………………………………………………….

3. Egyéb lehetséges tranzitországok:

……………………………………………………………………………………………………….

4. Javasolt határátkelőhely, az átszállítás dátuma és időpontja, esetleges kíséret

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

5. A visszafogadás bármely más tranzitállamba és a célállamba biztosított:

(13.cikk (2) bekezdés)

Igen

Nem

6. Az átszállítás visszautasításának bármiféle indokáról van- e tudomás?

(13.cikk (3) bekezdés)

Igen

Nem

C. Észrevételek

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................

(A megkereső hatóság aláírása) (Pecsét/bélyegző)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top