Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21999A0710(02)

Megállapodás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról

OJ L 176, 10.7.1999, p. 36–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
OJ L 176, 10.7.1999, p. 2–26 (GA)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 4 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 019 P. 147 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 148 - 164

In force

21999A0710(02)Hivatalos Lap L 176 , 10/07/1999 o. 0036 - 0062


Megállapodás

az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA

és

AZ IZLANDI KÖZTÁRSASÁG ÉS

A NORVÉG KIRÁLYSÁG,

MIVEL az Európai Unió tizenhárom tagállama, a Schengeni Megállapodások aláírói és az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között 1996. december 19-én. Luxemburgban kötött megállapodás aláírása óta az utóbbi két állam részt vett a Schengeni Megállapodások és kapcsolódó rendelkezések alkalmazására, végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó tárgyalásokon;

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról szóló Amszterdami Szerződés által az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv (a továbbiakban "a Schengeni Jegyzőkönyv") eredményeként, az említett megállapodások és kapcsolódó rendelkezések keretében, az Európai Uniónak a Schengeni Megállapodásokat aláíró tagállamai közötti együttműködés a jövőben az Európai Unió intézményi és jogi keretei között fog megvalósulni, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával;

MIVEL a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének első bekezdésének megfelelően, az Európai Unió – beleértve az Európai Közösséget – egy, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság tárulásáról szóló egyezményen keresztül, az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követően, a schengeni vívmányok megvalósításával és annak – a Luxemburgi Megállapodás alapján történő – továbbfejlesztésével kívánja tiszteletben tartani és végrehajtani a Luxemburgi Megállapodás tárgyát és célját, ily módon biztosítva azt a közös célkitűzést, hogy ezt a két államot továbbra is bevonják e tevékenységekbe;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy minden olyan résztvevő felet, amely alkalmazza a schengeni vívmányokat alkotó rendelkezéseket, és amelyekre e rendelkezések és azok továbbfejlesztései esetleg vonatkozhatnak, beleértve az Izlandi Köztársaságot és a Norvég Királyságot, minden szinten be kell vonni ezek gyakorlati alkalmazására, végrehajtására és továbbfejlesztésének előkészítésére vonatkozó tárgyalásokba;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ehhez szükség van egy, az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak e területeken a döntéshozatali eljáráshoz történő tárulását biztosító, és – egy vegyes bizottságon keresztül – azok e tevékenységekben való részvételét lehetővé tevő, az Európai Unió intézményi keretén kívüli szervezeti felépítés létrehozására,

FELIDÉZVE, hogy a Luxemburgi Megállapodás tárgya és célja a skandináv útlevéluniót létrehozó, a belső skandináv belső határok közötti útlevél-ellenőrzés megszüntetéséről szóló, 1957. július 12-én Koppenhágában aláírt Egyezmény értelmében, az öt skandináv állam közötti meglévő rendszer megőrzése, miután azok a skandináv államok, amelyek tagjai az Európai Uniónak, részt vesznek a Schengeni Megállapodásokban meghatározott, a belső határokon a személyellenőrzések megszüntetésére vonatkozó rendszerben;

SZEM ELŐTT TARTVA a Luxemburgi Megállapodásban megállapított rendelkezéseket;

FELISMERVE azonban, hogy a schengeni vívmányok integrációja az Európai Unió keretébe azzal a következménnyel jár, hogy a schengeni vívmányokat alkotó rendelkezések továbbfejlesztését szolgáló határozatok elfogadása az Európai Unió – beleértve az Európai Közösséget – ügyévé vált;

MIVEL az Európai Unió tizenhárom tagállama, a Schengeni Megállapodások aláírói és az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között 1996. december 19-én. Luxemburgban kötött megállapodás aláírása óta az utóbbi két állam részt vett a Schengeni Megállapodások és kapcsolódó rendelkezések alkalmazására, végrehajtására és fejlesztésére vonatkozó tárgyalásokon;

MIVEL az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Közösségeket létrehozó szerződések és egyes kapcsolódó okmányok módosításáról szóló Amszterdami Szerződés által az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez mellékelt, a schengeni vívmányokat az Európai Unió keretébe beillesztő jegyzőkönyv (a továbbiakban "a Schengeni Jegyzőkönyv") eredményeként, az említett megállapodások és kapcsolódó rendelkezések keretében, az Európai Uniónak a Schengeni Megállapodásokat aláíró tagállamai közötti együttműködés a jövőben az Európai Unió intézményi és jogi keretei között fog megvalósulni, az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával;

MIVEL a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének első bekezdésének megfelelően, az Európai Unió – beleértve az Európai Közösséget – egy, az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság tárulásáról szóló egyezményen keresztül, az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követően, a schengeni vívmányok megvalósításával és annak – a Luxemburgi Megállapodás alapján történő – továbbfejlesztésével kívánja tiszteletben tartani és végrehajtani a Luxemburgi Megállapodás tárgyát és célját, ily módon biztosítva azt a közös célkitűzést, hogy ezt a két államot továbbra is bevonják e tevékenységekbe;

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy minden olyan résztvevő felet, amely alkalmazza a schengeni vívmányokat alkotó rendelkezéseket, és amelyekre e rendelkezések és azok továbbfejlesztései esetleg vonatkozhatnak, beleértve az Izlandi Köztársaságot és a Norvég Királyságot, minden szinten be kell vonni ezek gyakorlati alkalmazására, végrehajtására és továbbfejlesztésének előkészítésére vonatkozó tárgyalásokba;

FIGYELEMBE VÉVE, hogy ehhez szükség van egy, az Izlandi Köztársaságnak és a Norvég Királyságnak e területeken a döntéshozatali eljáráshoz történő tárulását biztosító, és – egy vegyes bizottságon keresztül – azok e tevékenységekben való részvételét lehetővé tevő, az Európai Unió intézményi keretén kívüli szervezeti felépítés létrehozására,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság, a továbbiakban "Izland" és "Norvégia", társul az Európai Közösség és az Európai Unió tevékenységeihez az e megállapodás A. és B. mellékletében említett rendelkezések hatálya alá tartozó területeken és ezek további fejlesztéséhez.

Ez a megállapodás – az itt meghatározott eljárásokkal összhangban – kölcsönös jogokat és kötelezettségeket teremt.

2. cikk

(1) Izland és Norvégia végrehajtja és alkalmazza a schengeni vívmányoknak az e megállapodás A. mellékletében felsorolt rendelkezéseit, amelyek az Európai Uniónak a Schengeni Jegyzőkönyv által engedélyezett megerősített együttműködésben részt vevő tagállamaira – a továbbiakban "tagállamok" – vonatkoznak.

(2) Izland és Norvégia végrehajtja és alkalmazza az Európai Közösség jogi aktusainak az e megállapodás B. mellékletében felsorolt rendelkezéseit, olyan mértékben, amennyiben ezek a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt egyezmény vonatkozó rendelkezései helyébe léptek, vagy ezeket annak értelmében fogadták el.

(3) Izland és Norvégia – a 8. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül – elfogadja, végrehajtja és alkalmazza azokat az Európai Unió által megtett – az A. és B. mellékletekben említett rendelkezéseket módosító vagy az azokra támaszkodó – jogi aktusokat és intézkedéseket, amelyekre az e megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazták.

3. cikk

(1) Létrejön egy Izland és Norvégia kormányainak képviselőiből, az Európai Unió Tanácsának – a továbbiakban "Tanács" – tagjaiból, és az Európai Közösségek Bizottsága – a továbbiakban "Bizottság" – tagjaiból álló vegyes bizottság.

(2) A vegyes bizottság saját eljárási szabályait konszenzussal fogadja el.

(3) A vegyes bizottság az elnök kezdeményezésére, vagy bármely tagja kérésére ülésezik.

(4) A vegyes bizottság – a 4. cikk (2) bekezdésének értelmében – a körülményektől függően, miniszteri, magas rangú tisztviselői vagy szakértői szinten ülésezik.

(5) A vegyes bizottság elnökségét az alábbiak szerint látják el:

- szakértői szinten: az Európai Unió képviselője,

- magas rangú tisztviselői és miniszteri szinten: felváltva, egy hat hónapos időszakra az Európai Unió képviselője, és Izland vagy Norvégia kormányának képviselője.

4. cikk

(1) A vegyes bizottság – e megállapodással összhangban – foglalkozik a 2. cikk hatálya alá tartozó összes üggyel és biztosítja, hogy az Izland és Norvégia által előadott minden ügyet megfelelően figyelembe vesznek.

(2) A miniszteri szintű vegyes bizottságban Izland és Norvégia képviselői lehetőséget kapnak, hogy:

- kifejtsék egy bizonyos jogi aktus vagy intézkedés tekintetében észlelt problémákat, vagy válaszoljanak a más küldöttségek által észlelt problémákra,

- kifejtsék véleményüket az általuk aggályosnak tartott rendelkezések fejlődéséről vagy azok végrehajtásáról.

(3) A vegyes bizottság miniszteri szintű üléseit a magas rangú tisztviselői szinten ülésező vegyes bizottság készíti elő.

(4) Izland és Norvégia kormányainak képviselői jogosultak arra, hogy az 1. cikkben említett ügyekkel kapcsolatban javaslatokat tegyenek a vegyes bizottságban. A tárgyalást követően, a Bizottság vagy bármely tagállam, az Európai Unió szabályaival összhangban, az ilyen javaslatokat – az Európai Közösség vagy az Európai Unió jogi aktusának vagy intézkedésének elfogadására vonatkozó javaslat vagy kezdeményezés megtétele céljából – figyelembe veszi.

5. cikk

A 4. cikk sérelme nélkül, a vegyes bizottságot tájékoztatják az e megállapodásra esetleg vonatkozó jogi aktusoknak és intézkedéseknek Tanácson belüli előkészítéséről.

6. cikk

Az e megállapodás hatálya alá tartozó területen új jogszabály tervezetének elkészítése során, a Bizottság nem hivatalos úton ugyanúgy kikéri Izland és Norvégia szakértőinek tanácsait, ahogyan saját javaslatainak tervezetekor a tagállamok szakértőinek tanácsait kikéri.

7. cikk

A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a tagállamokban, vagy Izlandon, vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem elbírálására illetékes tagállam meghatározására vonatkozó feltételekre és mechanizmusokra vonatkozó megfelelő megegyezést kötnek. Ilyen megegyezésnek léteznie kell akkor, amikor – a 15. cikk (4) bekezdésével összhangban – Izlandra és Norvégiára vonatkozóan hatályba lépnek az A. és B. mellékletben említett, illetve a 2. cikk (3) bekezdése értelmében már elfogadott rendelkezések.

8. cikk

(1) A 2. cikkben említett ügyekkel kapcsolatos új jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását az Európai Unió illetékes intézményeinek tartják fenn. A (2) bekezdésre is figyelemmel, az ilyen jogi aktusok vagy intézkedések az Európai Unió és érintett tagállamai, illetve Izland és Norvégia vonatkozásban egyidejűleg lépnek hatályba, kivéve ha e jogi aktusok vagy intézkedések kifejezetten ettől eltérő módon rendelkeznek. Ezzel összefüggésben, megfelelően figyelembe kell venni az Izland és Norvégia számára a saját alkotmányos követelményeik teljesítéséhez szükséges időként Izland és Norvégia által a vegyes bizottságban megjelölt időt.

(2) a) Az (1) bekezdésben említett olyan jogi aktusok vagy intézkedések elfogadásáról, amelyekre az e megállapodásban meghatározott eljárásokat alkalmazták, a Tanács haladéktalanul értesíti Izlandot és Norvégiát. Izland és Norvégia függetlenül döntenek azok tartalmának elfogadásáról és belső jogrendjükben történő végrehajtásukról. E határozatokról – a jogi aktusok vagy intézkedések elfogadását követő harminc napon belül – értesítik a Tanácsot és a Bizottságot.

b) Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalma Izland számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Izland, az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Tanácsot és a Bizottságot. Izland haladéktalanul írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről, és ezt a tájékoztatást – az (1) bekezdésnek megfelelően – az Izland számára a jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére megállapított időpont előtt legalább négy héttel teszik meg.

c) Amennyiben egy ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalma Norvégia számára csak az alkotmányos követelmények teljesítését követően válhat kötelezővé, Norvégia, az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja erről a Tanácsot és a Bizottságot. Norvégia haladéktalanul, de legkésőbb a Tanács által megküldött értesítéstől számított hat hónapon belül írásban tájékoztatja a Tanácsot és a Bizottságot az alkotmányos követelmények teljesítéséről. A jogi aktus vagy intézkedés Norvégia számára megállapított hatálybalépésének időpontjától, az alkotmányos követelmények teljesítéséről szóló tájékoztatásig, Norvégia – amennyiben lehetséges – ideiglenesen alkalmazza az ilyen jogi aktus vagy intézkedés tartalmát.

(3) A (2) bekezdésben említett jogi aktusok és intézkedések tartalmának Izland és Norvégia általi elfogadása jogokat és kötelességeket teremt Izland és Norvégia között, valamint egyrészt Izland és Norvégia között, másrészt az Európai Közösség, illetve a jogi aktusokkal és intézkedésekkel kötelezett tagállamok között.

(4) Abban az esetben, ha:

a) vagy Izland vagy Norvégia olyan határozatról értesít, hogy nem fogadja el a (2) bekezdésben említett olyan jogi aktus vagy intézkedés tartalmát, amelyre az e megállapodásban megállapított eljárást alkalmazták; vagy

b) vagy Izland vagy Norvégia a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott harminc napos időtartamon belül nem küld értesítést; vagy

c) Izland az érintett jogi aktus vagy intézkedés hatálybalépésére meghatározott időpont előtt a (2) bekezdés b) pontjában megállapított négyhetes időtartamot megelőzően nem küld értesítést; vagy

d) Norvégia a (2) bekezdés c) pontjában megállapított hat hónapos határidőn belül nem küld értesítést, vagy az ugyanabban az albekezdésben az érintett jogi aktus vagy intézkedések hatálybalépésére meghatározott időponttól nem ír elő ideiglenes alkalmazást;

e megállapodást – az esettől függően – Izland vagy Norvégia vonatkozásában megszűntnek kell tekinteni, kivéve ha a vegyes bizottság – a megállapodás fenntartása módjainak gondos vizsgálatát követően, kilencven napon belül másképp határoz. E megállapodás megszüntetése a kilencven napos időtartam lejártától számított három hónap elteltével lép hatályba.

9. cikk

(1) A Szerződő Felek azon célja elérésének érdekében, hogy a 2. cikkben említett rendelkezések alkalmazása és értelmezése a lehető legegységesebb legyen, a vegyes bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Közösségek Bírósága, a továbbiakban: "Bíróság", esetjogának alakulását, valamint Izland és Norvégia illetékes bíróságainak az ilyen rendelkezésekre vonatkozó esetjogának alakulását. E célból egy mechanizmust hoznak létre, amely biztosítja az ilyen esetjog rendszeres kölcsönös továbbítását.

(2) A Bíróság alapokmánya szükséges módosításainak elfogadásától függően, Izland és Norvégia jogosult, hogy az esetekről jelentéseket vagy írásbeli észrevételeket nyújtson be a Bíróságnak olyan esetekben, ahol egy tagállam bírósága a 2. cikkben említett bármely rendelkezés értelmezésére vonatkozó előzetes döntéshozatalra terjesztett elő kérdést a Bíróságnak.

10. cikk

(1) Izland és Norvégia évente jelentéseket nyújtanak be a vegyes bizottságnak arról, hogy közigazgatási hatóságaik és bíróságaik – az esettől függően – hogyan alkalmazzák és értelmezik a 2. cikkben említett, a Bíróság által értelmezett rendelkezéseket.

(2) Ha a vegyes bizottság – a Bíróság és Izland és Norvégia bíróságainak esetjoga közötti jelentős különbség, illetve az érintett tagállamok hatóságai és Izland és Norvégia hatóságai között a 2. cikkben említett rendelkezések alkalmazása közötti jelentős különbség miatti esetekben – két hónapon belül nem képes biztosítani az egységes alkalmazás vagy értelmezés megőrzését, a 11. cikkben említett eljárást kell alkalmazni.

11. cikk

(1) E megállapodás alkalmazása körüli jogvita esetében, vagy a 10. cikk (2) bekezdésében előírt helyzet előfordulása esetén, az ügy jogvitaként hivatalosan felkerül a miniszteri szintű vegyes bizottság napirendjére.

(2) A vegyes bizottságnak attól az időponttól számított kilencven nap áll rendelkezésére a jogvita rendezésére, amelyen a jogvitát a napirendre felvették.

(3) Amennyiben a vegyes bizottság a (2) bekezdésben előirányzott kilencven napon belül nem képes a jogvitát rendezni, további harminc nap áll rendelkezésére a vita végleges rendezésére.

jogvitát nem sikerül véglegesen rendezni, e megállapodást – attól függően, hogy a jogvita melyik államot érinti –, Izland vagy Norvégia vonatkozásában megszűntnek kell tekinteni. Az ilyen megszüntetés a harmincnapos időtartam lejártát követő hat hónap elteltével lép hatályba.

12. cikk

(1) Ami az e megállapodás alkalmazása során felmerülő közigazgatási költségeket illeti, Izland és Norvégia hozzájárulnak az Európai Közösségek általános költségvetéséhez az alábbi, éves összeggel:

- Izland esetében 0,1 %-a,

- Norvégia esetében 4,995 %-a

az Európai Unión belüli inflációs rátára tekintettel évente kiigazított 300000000 BEF-nek (vagy ennek megfelelő euróban megadott összegnek).

Azokban az esetekben, ahol az e megállapodásnak alkalmazása során felmerült működési költségeket nem az Európai Közösségek általános költségvetésére terhelik, hanem azokat közvetlenül a résztvevő tagállamokra hárítják, Izland és Norvégia bruttó nemzeti terméküknek a többi résztvevő állam bruttó nemzeti termékéhez viszonyított arányával összhangban járulnak hozzá e költségekhez.

Azokban az esetekben, ahol a működési költségeket az Európai Közösség általános költségvetésére terhelik, Izland és Norvégia bruttó nemzeti terméküknek a többi résztvevő állam bruttó nemzeti termékéhez viszonyított arányával összhangban, az említett költségvetéshez történő egy éves összeggel hozzájárulással osztoznak e költségekben.

(2) Izland és Norvégia jogosultak megkapni a Bizottság által vagy a Tanácson belül a megállapodás vonatkozásában elkészített okmányokat, valamint a vegyes bizottság ülésein az Európai Közösségek intézményeinek valamelyik – általuk választott – hivatalos nyelvére történő tolmácsolást kérelmezni. Az izlandi vagy norvég nyelvre vagy nyelvről történő fordítás vagy tolmácsolás költségeit azonban, az esettől függően, Izland vagy Norvégia viseli.

13. cikk

(1) Ez a megállapodás semmilyen módon nem érinti az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást, vagy az Európai Közösség és Izland és/vagy Norvégia között létrejött bármely más megállapodást.

(2) Ez a megállapodás semmilyen értelemben nem érinti az Európai Közösség által Izlanddal és/vagy Norvégiával a jövőben megkötendő megállapodásokat, vagy az Európai Unióról szóló szerződés 24. és 38. cikke alapján létrejövő megállapodásokat.

(3) Ez a megállapodás nem érinti a skandináv útlevélunió keretében megvalósuló együttműködést, amennyiben ez az együttműködés nem ellentétes e megállapodással, és a megállapodáson alapuló jogi aktusokkal és intézkedésekkel, illetve nem akadályozza azokat.

14. cikk

Ezt a megállapodást Svalbard (Spitzbergák) területére nem kell alkalmazni.

15. cikk

(1) Ez a megállapodás egy hónappal azután lép hatályba, hogy a Tanács Főtitkára letéteményesi minőségben megállapította, hogy a megállapodás felei által vagy nevében a megállapodás kötelező jellegére vonatkozó beleegyezés kifejezését érintő minden formális követelmény teljesült.

(2) Az 1., 3., 4., 5. cikket és a 8. cikk (2) bekezdése a) pontjának első mondatát a megállapodás aláírásának időpontjától ideiglenesen alkalmazni kell.

(3) A megállapodás aláírása után, de annak hatálybalépése előtt elfogadott jogi aktusok vagy intézkedések vonatkozásában, a 8. cikk (2) bekezdése a) pontjának első mondatában említett harmincnapos időtartam e megállapodás hatálybalépésének napjától veszi kezdetét.

(4) Az A. és B. mellékletben említett, valamint a 2. cikk (3) bekezdése értelmében már elfogadott rendelkezések Izlandra és Norvégiára vonatkozóan a Tanács által – a Schengeni Jegyzőkönyvvel feljogosított szorosabb együttműködésben résztvevő tagállamokat képviselő tagok egyhangúságával eljárva, a vegyes bizottságban, e megállapodás 4. cikkével összhangban, folytatott konzultációk után – meghatározásra kerülő időpontban lépnek hatályba, miután meggyőződött arról, hogy Izland és Norvégia eleget tett a vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló előfeltételeknek, és a külső határokon az ellenőrzés hatékony.

(5) A (4) bekezdésben említett rendelkezések hatálybaléptetése jogokat és kötelességeket keletkeztet Izland és Norvégia között, valamint egyrészről Izland és Norvégia, másrészről az Európai Közösség, illetve azon tagállamok között, amelyek tekintetében az említett rendelkezések hatályba léptek.

16. cikk

Ez a megállapodást Izland vagy Norvégia vagy a Tanács – a Schengeni Jegyzőkönyvvel feljogosított szorosabb együttműködésben részt vevő tagállamokat képviselő tagok egyhangúságával – felmondhatja. E felmondásról a letéteményest értesítik. A felmondás az értesítést követő hat hónap után lép hatályba.

17. cikk

A megállapodás Izland vagy Norvégia általi felmondásának vagy a vonatkozásukban történő megszűnésének következményeit a megmaradó felek és a megállapodást felmondó fél, illetve a felmondás hatálya alá tartozó fél közötti megállapodásban határozzák meg. Ha ilyen megállapodást nem sikerül létrehozni, a Tanács a megmaradó másik társult Szerződő Féllel folytatott konzultáció után határoz a szükséges intézkedésekről. Ezen intézkedések azonban csak abban az esetben kötelezőek az érintett félre, ha az ezeket elfogadja.

18. cikk

E megállapodás a Belga Királyság, a Francia Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság, a Görög Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Dán Királyság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, a Schengeni Megállapodás és a Schengeni Egyezmény Szerződő Felei, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között a közös határaikon történő személyellenőrzésének megszüntetéséről szóló, 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt együttműködési megállapodás helyébe lép.

Kelt Brüsszelben, az ezerkilencszázkilencvenkilencedik év május havának tizennyolcadik napján egyetlen eredeti példányban, angol, dán, finn, francia, görög, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, izlandi és norvég nyelven, a szövegek mindegyike egyaránt hiteles, az eredeti példányt az Európai Unió Főtitkárságának levéltárában helyezik letétbe.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

A. MELLÉKLET

(2. cikk (1) bekezdése)

E melléklet 1. része az 1985. évi Schengeni Megállapodásra és az 1985. évi Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló 1990. évi Schengeni Egyezményre vonatkozik. A 2. rész a csatlakozási okiratokra, a 3. rész pedig a vonatkozó másodlagos schengeni jogi aktusokra vonatkozik.

1.RÉSZ

A Benelux Gazdasági Unió, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről 1985. június 14-én Schengenben aláírt egyezmény rendelkezései.

A Belga Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság között az 1985. június 15-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt egyezmény összes rendelkezése, kivéve a következőket:

a 2. cikk (4) bekezdése

a 4. cikk, a poggyászellenőrzést illetően

a 10. cikk (2) bekezdése

a 19. cikk (2) bekezdése

a 28–38. cikk és a kapcsolódó meghatározások

a 60. cikk

a 70. cikka

74. cikk

a 77–91. cikk a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó területeken

a 120–125. cikk

a 131–133. cikk

a 134. cikk

a 139–142. cikk

a záróokmányban található 2. nyilatkozat

a záróokmányban található 4., 5. és 6. nyilatkozat

a jegyzőkönyv

a Közös nyilatkozat

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata

2. RÉSZ

Az Olasz Köztársasággal (1990. november 27-én Párizsban aláírt), a Spanyol Királysággal és a Portugál Köztársasággal (1991. június 25-én Bonnban aláírt), a Görög Köztársasággal (1992. november 6-án Madridban aláírt), az Osztrák Köztársasággal (1995. április 28-án Brüsszelben aláírt) és a Dán Királysággal, a Finn Köztársasággal és a Svéd Királysággal (1996. december 19-én Luxemburgban aláírt) Csatlakozási Szerződések és a Schengeni Megállapodás és a Schengeni Egyezmény jegyzőkönyveinek rendelkezései, az alábbiak kivételével:

1. Az Olasz Köztársaság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én Párizsban aláírt jegyzőkönyv.

2. Az Olasz Köztársaság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között 1985. június 14-én létrejött Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló megállapodás, annak Záróokmánya és a kapcsolódó nyilatkozatok alábbi rendelkezései:

az 1. cikk

az 5. és 6. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. és 3. nyilatkozat

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

3. A Spanyol Királyság kormányának, az Olasz Köztársaság kormányával a csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én Párizsban aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én Bonnban aláírt jegyzőkönyv, és a kísérő nyilatkozatok.

4. A Spanyol Királyság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én Bonnban aláírt megállapodás, amihez az Olasz Köztársaság a Párizsban 1990. november 27-én aláírt megállapodás értelmében csatlakozott, annak Záróokmánya és a kapcsolódó nyilatkozatok következő rendelkezései:

az 1. cikk

az 5. és 6. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. és 3. nyilatkozat

a III. részben található 3. és 4. nyilatkozat

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

5. A Portugál Köztársaság kormányának, az Olasz Köztársaság kormányának csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én Párizsban aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én Bonnban aláírt jegyzőkönyv és a kísérő nyilatkozatok.

6. A Portugál Köztársaság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1991. június 25-én Bonnban aláírt megállapodás, amihez az Olasz Köztársaság a Párizsban 1990. november 27-én aláírt megállapodás értelmében csatlakozott, annak Záróokmánya és a kapcsolódó nyilatkozatok következő rendelkezései:

az 1. cikk

a 7. és 8. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. és 3. nyilatkozat

a III. részben található 2., 3., 4. és 5. nyilatkozat

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

7. A Görög Köztársaság kormányának, az Olasz Köztársaság kormányával a csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én Párizsban aláírt, valamint a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság kormányával 1991. június 25-én Bonnban aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én Schengenben aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1992. november 6-án Madridban aláírt jegyzőkönyv és a kísérő nyilatkozatok.

8. A Görög Köztársaság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1992. november 6-án Madridban aláírt megállapodás, amihez az Olasz Köztársaság a Párizsban 1990. november 27-én aláírt megállapodás értelmében, a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság pedig a Bonnban 1991. június 25-én aláírt megállapodás értelmében csatlakozott, annak Záróokmánya és a kapcsolódó nyilatkozatok következő rendelkezései:

az 1. cikk

a 6. és 7. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2., 3. és 4. nyilatkozat

a III. részben található 1. és 3. nyilatkozat

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

9. Az Osztrák Köztársaság kormányának, az Olasz Köztársaság a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság kormányával a csatlakozásáról szóló, 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, illetve 1992. november 6-án aláírt jegyzőkönyvvel módosított, a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én Schengenben aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló, 1995. április 28-án Brüsszelben aláírt jegyzőkönyv és a kísérő nyilatkozatok.

10. Az Osztrák Köztársaság kormányának a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között Schengenben 1985. június 14-én aláírt megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben 1990. június 19-én aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1995. április 28-án Brüsszelben aláírt megállapodásnak, amihez az Olasz Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Portugál Köztársaság és a Görög Köztársaság 1990. november 27-én, 1991. június 25-én, illetve 1992. november 6-án csatlakozott, és annak Záróokmányának következő rendelkezései:

az 1. cikk

az 5. és 6. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. nyilatkozat

a III. rész.

11. A Dán Királyság kormányának, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én Schengenben aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt jegyzőkönyv és annak kapcsolódó nyilatkozata.

12. A Dán Királyság kormányának a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt egyezményhez történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt megállapodás, annak záróokmánya és kapcsolódó nyilatkozat következő rendelkezései:

az 1. cikk

a 7. és 8. cikk

a záróokmány II. része

a II. részben található 2. nyilatkozat

a III. rész

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

13. A Finn Köztársaság kormányának a közös határaikon az ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én Schengenben aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt jegyzőkönyv és annak kapcsolódó nyilatkozata.

14. A Finn Köztársaság kormányának a közös határaikon az ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt megállapodás, annak záróokmánya és kapcsolódó nyilatkozat következő rendelkezései:

az 1. cikk

a 6. és 7. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. nyilatkozat

a III. rész, kivéve az Åland-szigetekre vonatkozó nyilatkozatot

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

15. A Svéd Királyság kormányának a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-én Schengenben aláírt megállapodáshoz történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt jegyzőkönyv és annak kapcsolódó nyilatkozata.

16. A Svéd Királyság kormányának a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló 1985. június 14-ei Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló, 1990. június 19-én Schengenben aláírt Egyezményhez történő csatlakozásáról 1996. december 19-én Luxemburgban aláírt megállapodás, annak záróokmánya és kapcsolódó nyilatkozat következő rendelkezései:

az 1. cikk

a 6. és 7. cikk

a záróokmány I. része

a II. részben található 2. nyilatkozat

a III. rész

a Miniszterek és államtitkárok nyilatkozata.

3.RÉSZ

A. A Végrehajtó Bizottság következő határozatai:

SCH/Com-ex (93) 10 1993.12.14. | A miniszterek és államtitkárok 1992. június 19-i és 1993. június 30-i, a hatálybalépésről szóló nyilatkozatainak megerősítéséről |

SCH/Com-ex (93) 14 1993.12.14. | A kábítószer-kereskedelem elleni gyakorlati igazságügyi együttműködés javításáról |

SCH/Com-ex (93) 16 1993.12.14. | A Schengeni Információs Rendszer (SIS kozponti rész) létesítésének és működésének költségeire vonatkozó pénzügyi szabályzatról |

SCH/Com-ex (93) 21 1993.12.14. | Az egységes vízumok meghosszabbításáról |

SCH/Com-ex (93) 22 Rev 1993.12.14. | Egyes dokumentumok bizalmas természetéről |

SCH/Com-ex (93) 24 1993.12.14. | Az egységes vízum megsemmisítésére, visszavonására vagy érvényességi idejének lerövidítésére vonatkozó közös elvekről |

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2 1994.4.26 | A belső határokon a közúti határátkelőhelyeken zajló forgalom akadályainak és korlátainak megszüntetését célzó kiigazító intézkedésekről |

SCH/Com-ex (94) 2 1994.4.26 | Az egységes vízum határon történő kiadásáról |

SCH/Com-ex (94) 15 Rev 1994.11.21. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény 17. cikkének (2) bekezdésében említett, a központi hatóságokkal történő konzultációt szolgáló számítógépes eljárás bevezetéséről |

SCH/Com-ex (94) 16 Rev 1994.11.21. | A közös beléptetési és kiléptetési bélyegzők beszerzéséről |

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4 1994.12.22. | A schengeni rendszer repülőtereken és kisrepülőtereken történő bevezetéséről és alkalmazásáról |

SCH/Com-ex (94) 25 1994.12.22. | Az egységes vízumok kiadására vonatkozó statisztikai információk cseréjéről |

SCH/Com-ex (94) 28 Rev 1994.12.22. | A 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról |

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2 1994.12.22. | Az 1990. június 19-i Schengeni Végrehajtási Egyezmény hatálybaléptetéséről |

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev (8. pont) | A közös vízumpolitikáról |

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2 1995.12.20. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény 2. cikke (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó eljárással kapcsolatos SCH/I (95) 40 Rev 6 okmány jóváhagyásáról |

SCH/Com-ex (95) 21 1995.12.20. | A schengeni államok között a külső határokon előforduló esetleges működési hibákra vonatkozó statisztikai és konkrét adatok gyors cseréjéről |

SCH/Com-ex (96) 13 Rev 1996.6.27 | A schengeni vízumoknak a Schengeni Végrehajtási Egyezmény 30. cikke (1) bekezdése a) pontja szerint történő kiadására vonatkozó elvekről |

SCH/Com-ex (96) 27 1996.12.19. | Az átutazó tengerészek számára a vízumok határon történő kiadásáról |

SCH/Com-ex (97) 2 Rev 2 1997.4.25 | A SIS II. előtanulmányára vonatkozó pályázat elbírálásáról |

SCH/Com-ex (97) 6 Rev 2 1997.6.24 | Schengeni Kézikönyv a rendőrségi együttműködésről a közrend és közbiztonság területén |

SCH/Com-ex (97) 18 1997.10.7 | Izland és Norvégia hozzájárulásáról a SIS központi részének működési költségeihez |

SCH/Com-ex (97) 24 1997.10.7 | A SIS fejlesztéséről |

SCH/Com-ex (97) 29 Rev 2 1997.10.7 | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény Görögországban történő hatálybaléptetéséről |

SCH/Com-ex (97) 32 1997.12.15. | A vízumpolitika harmonizálásáról |

SCH/Com-ex (97) 34 Rev 1997.12.15. | A tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló együttes fellépés végrehajtásáról |

SCH/Com-ex (97) 35 1997.12.15. | A SIS központi részére vonatkozó pénzügyi szabályzat módosításáról |

SCH/Com-ex (97) 39 Rev 1997.12.15. | A schengeni államok közötti visszafogadási megállapodások keretében alkalmazott bizonyítási eszközökre és valószínűsítő körülményekre vonatkozó irányadó elvekről |

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev 1998.4.21 | A munkacsoport tevékenységéről szóló jelentésről |

SCH/Com-ex (98) 10 1998.4.21 | A Szerződő Felek között a külföldi állampolgárok légi úton történő kitoloncolására irányuló együttműködésről |

SCH/Com-ex (98) 11 1998.4.21 | A 15/18 kapcsolódási ponttal ellátott SIS központi egységről |

SCH/Com-ex (98) 12 1998.4.21 | A kiadott vízumokra vonatkozó statisztikák helyi szintű cseréjéről |

SCH/Com-ex (98) 17 1998.6.23 | Egyes dokumentumok bizalmas természetéről |

SCH/Com-ex (98) 18 Rev 1998.06.23 | A schengeni területről történő kitoloncoláshoz szükséges okmányok kiállítása kapcsán problémákat felvető országok vonatkozásában meghozandó intézkedésekről VISSZAFOGADÁS – VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 19 1998.6.23 | A monacói tartózkodási engedélyekről VÍZUMOK – KÜLSŐ HATÁROK – SIS |

SCH/Com-ex (98) 21 1998.6.23 | A vízum iránti kérelmet benyújtó személyek útlevelének lebélyegzéséről VÍZUMOK |

SCH/Com-ex (98) 26 def 1998.9.16 | A Schengent értékelő és végrehajtását felügyelő Állandó Bizottság létrehozásáról |

SCH/Com-ex (98) 29 Rev 1998.6.23 | A technikai schengeni vívmányok egészét felölelő átfogó záradékról |

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2 1998.9.16 | A Közös Kézikönyvnek az EU-tagságra pályázó államoknak történő átadásáról |

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 1998.9.16 | Az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról |

SCH/Com-ex (98) 43 Rev 1998.9.16 | A "Görögország" ad hoc bizottság létrehozásáról |

SCH/Com-ex (98) 49 Rev 3 1998.12.16. | A Schengeni Végrehajtási Egyezmény Görögországban történő hatálybaléptetéséről |

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3 1998.12.16. | A bűncselekmények megelőzése és nyomozása terén a határon átnyúló rendőrségi együttműködésről |

SCH/Com-ex (98) 52 1998.12.16. | A határon átnyúló rendőrségi együttműködésről szóló kézikönyvről |

SCH/Com-ex (98) 53 Rev 2 1998.12.16. | A vízumpolitika összehangolásáról – a szürke lista eltörlése |

SCH/Com-ex (98) 56 1998.12.16. | A vízummal ellátható okmányok kézikönyvének összeállításáról |

SCH/Com-ex (98) 57 1998.12.16. | A meghívólevél, a kötelezettségvállaló nyilatkozat és a szállás igazolására szolgáló harmonizált nyomtatvány bevezetéséről |

SCH/Com-ex (98) 59 Rev 1998.12.16. | Az okmányszakértők összehangolt igénybevételéről |

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2 1999.4.28 | A kábítószerek terén a schengeni normákról |

SCH/Com-ex (99) 3 1999.4.28 | A Help Desk 1999-es költségvetéséről |

SCH/Com-ex (99) 4 1999.4.28 | A SIS központi részének létesítési költségeiről |

SCH/Com-ex (99) 5 1999.4.28 | A SIRENE Kézikönyvről |

SCH/Com-ex (99) 6 1999.4.28 | A távközlésre vonatkozó schengeni vívmányokról |

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2 1999.4.28 | Az összekötő tisztviselőkről |

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2 1999.4.28 | Az informátorok és bizalmi személyek díjazását szabályozó általános elvekről |

SCH/Com-ex (99) 10 1999.4.28 | A tiltott fegyverkereskedelemről |

SCH/Com-ex (99) 11 Rev 2 1999.4.28 | A közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatos eljárásokban folytatandó együttműködésről szóló megállapodásról |

SCH/Com-ex (99) 13 1999.4.28 | A Közös Kézikönyv és a Közös Konzuli Utasítás végleges változatáról |

SCH/Com-ex (99) 14 1999.4.28 | A vízummal ellátható okmányok kézikönyvének összeállításáról |

SCH/Com-ex (99) 18 1999.4.28 | A bűncselekmények megelőzésre és nyomozása terén a rendőrségi együttműködés javításáról |

B. A Végrehajtó Bizottság következő nyilatkozatai:

Nyilatkozat | Tárgy |

SCH/Com-ex (96) Decl 5 1996.4.18 | A "külföldi" fogalmának meghatározásáról |

SCH/Com-ex (96) Decl 6 Rev 2 1996.6.26 | A kiadatásról |

SCH/Com-ex (97) Decl 13 Rev 1996.4.18 | A kiskorúak jogellenes elviteléről |

SCH/Com-ex (99) Decl 2 Rev 2 1999.4.29 | A SIS szerkezetéről |

C. A Központi Csoport következő határozatai

Határozat | Tárgy |

SCH/C (98) 117 1998.10.27. | Az illegális bevándorlás elleni intézkedések elfogadásáról |

SCH/C (99) 25 1999.3.22 | Az informátorok és bizalmi személyek díjazását szabályozó általános elvekről |

--------------------------------------------------

B. MELLÉKLET

(2.cikk (2) bekezdés) [1]

A tagállamok külső határainak átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országainak meghatározásáról szóló, 1999. március 12-i 574/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 72., 1999.3.18., 2. o.) [2];

A vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet (HL L 164., 1995.7.14., 1. o.), és a vízumok egységes formájának további műszaki előírásairól szóló, 1996. február 7-i bizottsági határozat (nem tették közzé);

A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló, 1991. június 18-i 91/477/EGK tanácsi irányelv (HL L 256., 1991.9.13., 51. o.), és az 1996. január 12-i 96/129/EK bizottsági ajánlással (HL L 30., 1996.2.8., 47. o.) módosított, az európai lőfegyverokmányról szóló, 1993. február 25-i 93/216/EGK bizottsági ajánlás (HL L 93., 1993.4.17., 39. o.).

[1] Lásd még az e megállapodás megkötésekor elfogadott, a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát a 95/46/EK irányelvről. megáll

[2] A harmadik országoknak – amely országok állampolgárainak rendelkezniük kell vízumokkal, vagy amelyek mentesülnek az ilyen kötelezettségek alól – meghatározásáról szóló, a Schengeni együttműködés keretében elfogadott rendelkezésekhez való kapcsolatának sérelme nélkül, és amelyeket a schengeni vívmányoknak az Európai Unió kereteibe való beillesztése során továbbra is alkalmazni fognak és az A. melléklet feltételeinek hatálya alá tartoznak.

--------------------------------------------------

Záróokmány

A Szerződő Felek elfogadták a következő nyilatkozatokat tartalmazó záróokmányt:

1. Izland és Norvégia nyilatkozata a 4. cikk (2) bekezdéséről

A miniszteri szintű vegyes bizottság ülései tekintetében, Izland és Norvégia úgy véli, hogy saját maguknak kell megítélniük, hogy egy bizonyos kérdés "felmerülő problémának" (a rendelkezés első francia bekezdése) vagy "aggályosnak talált kérdésnek" (a rendelkezés második francia bekezdése) minősíthető-e, és hogy miniszteri szintű tárgyalásokat igénylő jellegű-e. A Felek közös érdekeivel összhangban, előreláthatólag az ilyen "problémák" és "aggályok" a rendes együttműködés folyamán merülnek fel általában oly módon, amely a miniszteri szintű vegyes bizottság napirendjére történő felvételhez vezet. Ennek ellenére Izland és Norvégia hangsúlyozza a vegyes bizottság tagjainak arra vonatkozó jogát, hogy a megállapodás 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban kezdeményezzék a vegyes bizottság bármilyen szintű összehívását.

2. Izland és Norvégia nyilatkozata a 8. cikk (4) bekezdéséről

Azokban az esetekben, amikor a 8. cikk (4) bekezdésének a), b) vagy d) pontjában meghatározott helyzet jön létre, Izland és Norvégia élni fog a 3. cikk (3) bekezdésében előírt, a megállapodás folytatása módjainak keresése céljából, a bizottság miniszteri szintű ülésének összehívására irányuló kérelemre vonatkozó lehetőséggel.

3. Izland és Norvégia nyilatkozata a kiadatásról

1. Az 1977. január 27-én Strasbourgban aláírásra megnyitott, a terrorizmus megfékezéséről szóló európai egyezmény 13. cikke értelmében tett fenntartásokat az Európai Unió egyenlő bánásmódot biztosító tagállamaival kapcsolatos kiadatási eljárásokban nem kell alkalmazni.

2. Az 1957. december 13-án Párizsban aláírásra megnyitott, a kiadatásról szóló európai egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése értelmében tett nyilatkozatok nem alkalmazhatók jogalapként a nem skandináv államokban állandó lakhellyel rendelkező személyeknek az Európai Unió egyenlő bánásmódot biztosító tagállamainak történő kiadása visszautasításához.

4. Közös nyilatkozat a parlamentáris konzultációról

Az Európai Unió, Izland és Norvégia helyénvalónak véli, hogy az e megállapodás hatálya alá tartozó ügyeket az Európai Parlament-Izland és Európai Parlament-Norvégia interparlamentáris ülések keretében tárgyalják.

5. Az Európai Unió Tanácsának a vegyes bizottság határozatairól szóló Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésében említett, a tagok egyhangúlag elfogadott nyilatkozata

A Tanács értelmezése szerint, a vegyes bizottság által a megállapodás értelmében meghozandó határozatokat a Tanács tagjainak a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének (1) bekezdésében említett képviselői és Izland és Norvégia kormányainak képviselői egyhangúlag hozzák, kivéve ha az eljárási szabályzat vagy a Schengeni Jegyzőkönyv 6. cikkének (2) bekezdése alapján megkötendő megállapodás ettől eltérő módon rendelkezik.

6. Az Európai Bizottság nyilatkozata a javaslatok hozzáférhetővé tételéről

A megállapodást érintő javaslatoknak az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament részére történő továbbítása során, az Európai Bizottság a másolatokat Izlandnak és Norvégiának továbbítja.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.Gjört í Brussel 18. maí 1999.Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión EuropeaFor Rådet for Den Europæiske UnionFür den Rat der Europäischen UnionΓια το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςFor the Council of the European UnionPour le Conseil de l'Union européennePer il Consiglio dell'Unione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da União EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFör Europeiska unionens rådFyrir hönd ráðs EvrópusambandsinsFor Rådet for Den europeiske union

+++++ TIFF +++++

Por la República de IslandiaFor Republikken IslandFür die Republik IslandΓια τη Δημοκρατία της ΙσλανδίαςFor the Republic of IcelandPour la République d'IslandePer la Repubblica d'IslandaVoor de Republiek IJslandPela República da IslândiaIslannin tasavallan puolestaPå Republiken Islands vägnarFyrir hönd Lyðveldisins ÍslandsFor Republikken Island

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de NoruegaFor Kongeriget NorgeFür das Königreich NorwegenΓια το Βασίλειο της ΝορβηγίαςFor the Kingdom of NorwayPour le Royaume de NorvègePer il Regno di NorvegiaVoor het Koninkrijk NoorwegenPelo Reino da NoruegaNorjan kuningaskunnan puolestaPå Konungariket Norges vägnarFyrir hönd Konungsríkisins NoregsFor Kongeriket Norge

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top