EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0665-20190616

Consolidated text: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. október 4.) az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról (az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg) (2011/665/EU)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/2019-06-16

02011D0665 — HU — 16.06.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 4.)

az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról

(az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/665/EU)

(HL L 264, 2011.10.8., 32. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 16.)

  L 139I

108

27.5.2019
▼B

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. október 4.)

az engedélyezett vasútijármű-típusok európai nyilvántartásáról

(az értesítés a C(2011) 6974. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/665/EU)1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 2008/57/EK irányelv 34. cikke értelmében megállapítja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírásokat.

2. cikk

Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartására vonatkozó előírás

(1)  Az Ügynökség kidolgozza, működteti és kezeli az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartását az I. és II. mellékletben meghatározott előírás alapján.

(2)  Az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartása (ERATV) a tagállamok által a 2008/57/EK irányelv 26. cikk alapján engedélyezett járműtípusokra vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3)  Az egy tagállamban 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében egy vagy több járművet egy vagy több tagállamban 2010. július 19. után a 2008/57/EK irányelv 22. és 24. cikke értelmében engedélyeztek, a 2008/57/EK irányelv 26. cikkének rendelkezése alá tartozónak tekintendők, és nyilvántartásba kell őket venni az ERATV-ben. Ez esetben a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket a típusengedélyezési folyamat során ellenőriztek.

(4)  Az önkéntes alapon nyilvántartásba vehető járműtípusokat az I. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(5)  Az egyes járműtípusoknak kiosztott szám felépítését a III. melléklet tartalmazza.

(6)  A nyilvántartás legkésőbb 2012. december 31-től működik. A köztes időszakban az engedélyezett járműtípusokkal kapcsolatos információkat az Ügynökség a honlapján teszi közzé.

▼M1

2a. cikk

Az Ügynökség által beillesztendő információk

Az Ügynökség beilleszti az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásába az e határozat II. mellékletében meghatározott információkat a járműtípust vagy járműtípus-változatot érintő, általa kiadott engedélyekre, illetve a járműtípus vagy járműtípus-változat új kiviteleire vonatkozóan, összhangban az (EU) 2018/545 bizottsági végrehajtási rendelet ( 1 ) 50. cikkével.

▼B

3. cikk

A nemzeti biztonsági hatóságok által beküldendő információk

▼M1

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsássák az e határozat II. mellékletében meghatározott információkat a járműtípust vagy járműtípus-változatot érintő, általuk kiadott engedélyekre, illetve a járműtípus vagy járműtípus-változat új kivitelére vonatkozóan, összhangban az (EU) 2018/545 rendelet 50. cikkével.

▼B

(2)  A nemzeti biztonsági hatóságok az I. melléklet 5.2. pontjában meghatározott szabályoknak megfelelően bocsátják rendelkezésre az e cikk (1) bekezdésében említett információkat.

(3)  A nemzeti biztonsági hatóságok az információt az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek kitöltésével nyújtják be.

(4)  A nemzeti biztonsági hatóságok a 2010. július 19. után és az e határozat hatálybalépése előtt kibocsátott járműtípus-engedélyekkel kapcsolatos információkat legkésőbb négy hónappal e határozat hatálybalépését követően benyújtják.

▼M1

4. cikk

Korlátozási kódok

Valamennyi tagállamban harmonizált korlátozási kódok alkalmazandók.

A harmonizált korlátozási kódok jegyzéke az (EU) 2018/1614 bizottsági végrehajtási határozatban ( 2 ) említett jegyzék.

▼B

5. cikk

Záró rendelkezések

(1)  Az Ügynökség közzéteszi és naprakészen tartja az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásának alkalmazási útmutatóját. Ez az útmutató többek között minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások pontjaira, amelyek megállapítják az e paraméterre vonatkozó követelményeket.

(2)  Az Ügynökség legkésőbb az e határozat hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül ajánlást nyújt be a Bizottságnak a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok lehetséges nyilvántartásba vételéről, és a megszerzett tapasztalatok alapján e határozat lehetséges módosításáról.

6. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2012. április 15-től alkalmazandó.

7. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak az Európai Vasúti Ügynökség és a tagállamok a címzettjei.
I. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYEZETT JÁRMŰTÍPUSOK EURÓPAI NYILVÁNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁS

1.   AZ ÖNKÉNTES ALAPON NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ JÁRMŰTÍPUSOK

Azok a 2010. július 19. előtt engedélyezett járműtípusok, amelyek tekintetében 2010. július 19. után nem engedélyeztek új járműveket, önkéntes alapon nyilvántartásba vehetők az ERATV-ben.

Ezenfelül a következő járműtípusok vehetők önkéntes alapon nyilvántartásba:

 azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek a 2008/57/EK irányelv 23. vagy 25. cikke alapján további üzembehelyezési engedélyt kaptak,

 azok a 2010. július 19. előtt üzembehelyezési engedélyt kapott járművek, amelyek korszerűsítést vagy felújítást követően új üzembehelyezési engedélyt kaptak,

 harmadik országokból származó, a COTIF 1999 és különösen annak F. és G. függeléke értelmében az EU területén engedélyezett járművek, vagy

 harmadik országokból származó, a 2008/57/EK irányelv 21. cikkének (11) bekezdésének rendelkezései értelmében engedélyezett járművek.

Az önkéntes nyilvántartásba vétel e négy esetében a rögzítendő adatok azokra a paraméterekre korlátozódhatnak, amelyeket az engedélyezési folyamat során ellenőriztek.

Az ideiglenes engedélyeket, mint a tesztelésre és próbaüzemekre szóló engedélyeket nem kell rögzíteni az ERATV-ben.

2.   FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉS

2.1.    Az ERATV igazgatása

Az Ügynökség ad otthont az ERATV-nek, és irányítja azt. Az Ügynökség felhasználói fiókokat hoz létre, és ezen előírásokkal összhangban a nemzeti biztonsági hatóságok kérésére hozzáférési jogokat biztosít.

2.2.    Az ERATV címe

Az ERATV webalapú alkalmazás. Az ERATV címét közzé kell tenni az Ügynökség honlapján.

▼M1

2.3.    Felhasználók és felhasználói hozzáférési jogok

Az ERATV felhasználói a következők:1 táblázat

Az ERATV-hez való hozzáférési jogok

Felhasználó

Hozzáférési jogok

Belépés, felhasználói fiók

Bármely tagállam nemzeti biztonsági hatósága

Az adott tagállamra vonatkozó adatok benyújtása, amelyeket az Ügynökség hagy jóvá

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Funkcionális vagy anonim felhasználói fiókok nem lesznek elérhetők. Ha a nemzeti biztonsági hatóság kéri, több felhasználói fiókot is kaphat

Ügynökség

Az engedélyező szervként feldolgozott, járműtípus-engedélyre vonatkozó adatok nyilvántartásba vétele

A nemzeti biztonsági hatóságok által benyújtott adatoknak az ezen előírásoknak való megfelelés szempontjából történő jóváhagyása és közzététele

Korlátlan hozzáférés valamennyi adathoz, beleértve a jóváhagyás alatt álló adatokat is

Belépés felhasználónév és jelszó használatával

Nyilvánosság

A jóváhagyott adatokhoz való hozzáférés

Tárgytalan

▼B

2.4.    Interfész külső rendszerekhez

Valamennyi, az ERATV-ben nyilvántartásba vett (azaz jóváhagyott és közzétett) járműnek hiperhivatkozáson keresztül hozzáférhetővé kell válnia. Ezeket a hiperhivatkozásokat külső alkalmazások használhatják.

Figyelmet kell fordítani az ERATV és az európai központi virtuális járműnyilvántartás (ECVVR) közötti lehetséges kapcsolatokra ( 3 ).

▼M1

Az ERATV szükség esetén lehetővé teszi az Ügynökség más információs rendszereivel – például az (EU) 2018/1614 bizottsági határozatban említett európai járműnyilvántartással, a 2014/880/EU határozatban ( 4 ) említett infrastruktúra-nyilvántartás közös felhasználói felületével, valamint az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 12. cikkében említett egyablakos ügyintézési ponttal – való információcserét.

▼B

2.5.    Kapcsolat más nyilvántartásokkal és adatbázisokkal

Az ERATV kidolgozásakor az Ügynökség teljes mértékben figyelembe veszi a következő nyilvántartásokhoz és adatbázisokhoz kapcsolódó interfészeket, beleértve a koordinált átmeneti időszakokat is:

 Nemzeti járműnyilvántartások ( 6 ) (NVR) és ECVVR: az ECVVR-ben a járműtípusra vonatkozó adatformátumnak pontosan meg kell felelnie a típusmegjelöléseknek és adott esetben az ERATV-ben található típuskivitelnek.

 Infrastruktúra-nyilvántartás (RINF) ( 7 ): a RINF-ben és az ERATV-ben található paraméterjegyzéknek és adatformátumnak meg kell felelniük egymásnak, beleértve a RINF- és az ERATV-előírások bármely frissítését vagy módosítását.

 A nemzeti szabályokat tartalmazó referenciadokumentum (a 2008/57/EK irányelv 27. cikke): ha a referenciadokumentum rendelkezésre áll, a paraméterjegyzéknek, amelynek az ERATV-ben megadott nemzeti szabályoknak való megfelelőségét értékelték, pontosan meg kell felelnie a referenciadokumentumban szereplő paraméterjegyzéknek. Az ERATV nem tartalmazhat a referenciadokumentumban nem szereplő paraméterre történő hivatkozást.

▼M1

 EVR: az EVR-ben a járműtípusra vonatkozó adatformátumnak pontosan meg kell felelnie a típusmegjelöléseknek és adott esetben az ERATV-ben található típusváltozatoknak vagy típuskivitelnek.

 Egyablakos ügyintézési pont ( 8 ): az egyablakos ügyintézési pont az ERATV-re támaszkodik a típusokkal/változatokkal/kivitelekkel kapcsolatos minden információ kezelése tekintetében. A típus azonosítása referenciaként szolgál a rendszerek közötti információcsere során; az egyablakos ügyintézési pont lehetővé teszi az ERATV-ből a típusok/változatok/kivitelek lekérdezését, és elindítja az ERATV-ben szereplő típus/változat/kivitel információ közzétételét az ERATV-ben, amikor a járműtípus-engedélyt kiadják;

 Nemzeti szabályokat tartalmazó egységes adatbázis ( 9 ): a járművek engedélyezésére vonatkozó nemzeti szabályok tekintetében: a paraméterjegyzéknek, amelynek az ERATV-ben megadott nemzeti szabályoknak való megfelelőségét értékelték, azonosnak kell lennie az egységes adatbázisban szereplő paraméterjegyzékkel. Az ERATV nem tartalmazhat az egységes adatbázisban nem szereplő paraméterre történő hivatkozást.

 Az egységes adatbázis üzembe helyezéséig, és a referenciadokumentumok adatbázisából és a Notif-IT-ból történő adatmigrációig a paraméterjegyzéknek, amelynek az ERATV-ben megadott nemzeti szabályoknak való megfelelőségét értékelték, azonosnak kell lennie a referenciadokumentumok adatbázisából szereplő paraméterjegyzékkel. Az ERATV nem tartalmazhat a referenciadokumentumban nem szereplő paraméterre történő hivatkozást.

▼B

2.6.    Rendelkezésre állás

Általános szabályként az ERATV a nap 24 órájában, a hét 7 napján, az év 365 napján elérhető, a rendszer 98 %-os rendelkezésreállási aránya mellett. Az Ügynökség rendes munkaidején kívül felmerülő zavar esetén a szolgáltatást az Ügynökség következő munkanapján kell helyreállítani. Karbantartási munkálatok során a rendszer leállását a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani.

2.7.    Biztonság

Az Ügynökség által létrehozott felhasználói fiókok és jelszavak nem hozhatók harmadik fél tudomására, és kizárólag ezen előírás értelmében használhatók.

3.   MŰSZAKI FELÉPÍTÉS

3.1.    Rendszerfelépítés

Az ERATV webalapú alkalmazás, amelynek gazdája és irányítója az Ügynökség.

Az ERATV 35 000 járműtípusra vonatkozó teljes információ tárolására képes.

A felhasználók szabványos internetkapcsolat révén kapcsolódhatnak az ERATV-hez.

Az ERATV felépítése a következő ábrán látható:

image

3.2.    Rendszerkövetelmények

Az ERATV-hez való kapcsolódáshoz internetböngésző és internet-hozzáférés szükséges.

4.   ÜZEMMÓD

Az ERATV üzemmódjai a következők:

 Normál üzemmód: normál üzemmódban valamennyi funkció elérhető.

 Karbantartási üzemmód: karbantartási üzemmódban az ERATV nem hozzáférhető a felhasználók számára.

5.   AZ ADATBEVITELRE ÉS AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

▼M1

5.1.    Általános elvek

A nemzeti biztonsági hatóságok rendelkezésre bocsátják a kibocsátott járműtípus- vagy típusváltozat-engedélyekkel kapcsolatos információkat.

Minden nemzeti biztonsági hatóság benyújtja az azon járműtípus vagy járműtípus-változat kiviteleire vonatkozó információkat, amelyeket az (EU) 2018/545 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése szerint kapott.

Az Ügynökségnek közvetlenül regisztrálnia kell az általa kibocsátott járműtípus vagy járműtípus-változat engedélyekkel kapcsolatos információkat, valamint az általa kapott, a járműtípus vagy járműtípus-változat kiviteleire vonatkozó információkat.

Az ERATV részét képezi egy, a nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség közötti információcserét szolgáló, webalapú eszköz. Ez az eszköz a következő információk cseréjét teszi lehetővé:

(1) a típusazonosító lefoglalása;

(2) a nyilvántartás céljára egy nemzeti biztonsági hatóság által az Ügynökségnek benyújtott adatok, beleértve a következőket:

a) új járműtípus vagy új járműtípus-változat engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság rendelkezésre bocsátja a II. melléklet szerinti teljes adatállományt);

b) az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak az engedélyezésre vonatkozó, azaz a II. mellékletben szereplő lista 3. pontjában található mezőkben található adatokat bocsátja rendelkezésre);

c) egy járműtípus vagy járműtípus-változat kivitelének nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság rendelkezésre bocsátja a II. melléklet szerinti teljes adatállományt);

d) meglévő engedély módosításával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre); e módosítás nem érintheti a jármű jellemzőire vonatkozó adatokat);

e) meglévő engedély felfüggesztésével kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a felfüggesztés időpontját közli);

f) meglévő engedély újbóli aktiválásával kapcsolatos adatok (ez esetben a nemzeti biztonsági hatóság csak a módosításra szoruló mezőkkel kapcsolatos adatokat bocsátja rendelkezésre); különbséget téve az alábbiak között:

 újbóli aktiválás az adatok módosítása nélkül,

 újbóli aktiválás az adatok módosításával (ezek nem lehetnek a jármű jellemzőivel kapcsolatos adatok);

g) engedély visszavonásával kapcsolatos adatok;

h) hibajavítással kapcsolatos adatok;

(3) az Ügynökség által a nemzeti biztonsági hatóságoknak küldött, az adatok egyértelművé tételére és/vagy javítására vonatkozó kérelmek;

(4) a nemzeti biztonsági hatóságok által az Ügynökség részéről az adatok pontosítására és/vagy javítására vonatkozó kérelmekre adott válaszok.

A nemzeti biztonsági hatóság a nyilvántartás naprakésszé tételéhez szükséges adatokat elektronikus úton, webalapú alkalmazás segítségével, továbbá az egységes, webalapú elektronikus űrlap megfelelő mezőinek a II. melléklet szerinti kitöltésével nyújtja be.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatokat az ezen előírásnak való megfelelés szempontjából, jóváhagyja azokat, vagy további pontosítást kér.

Amennyiben az Ügynökség úgy véli, hogy a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatok nem felelnek meg ezen előírásnak, az Ügynökség felkéri a nemzeti biztonsági hatóságot a benyújtott adatok javítására vagy pontosítására.

A rendszer valamennyi, a járműtípusra vonatkozó adatfrissítést követően megerősítő üzenetet generál, amelyet az adatokat benyújtó nemzeti biztonsági hatóság felhasználói, a típust engedélyező összes többi tagállam nemzeti biztonsági hatóságai, a járműtípus-engedély jogosultja és az Ügynökség e-mailben kapnak meg.

▼B

5.2.    Az adatok benyújtása a nemzeti biztonsági hatóságok részéről

▼M1

5.2.1.    Új járműtípus-engedély, új járműtípus-változat vagy új járműtípus-kivitel vagy új járműtípusváltozat-kivitel nyilvántartásba vétele

(1) A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget bármely járműtípusra vonatkozó engedélyről.

(2) A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget bármely járműtípus-kivitelre vonatkozó engedélyről.

(3) A nemzeti biztonsági hatóság az (EU) 2018/545 rendelet 15. cikkének (3) bekezdése szerint kapott teljes információ kézhezvételét követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a járműtípus vagy a járműtípus-változat bármely kiviteléről.

(4) Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított húsz (20) munkanapon belül jóváhagyja azt, és a III. melléklet értelmében számot ad a járműtípusnak, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Elkerülendő az ERATV-ben szereplő típusok nem kívánatos ismétlődését, az Ügynökség – amennyiben azt az ERATV-ben hozzáférhető adatok lehetővé teszik – különösen megvizsgálja, hogy más tagállam nem vette-e már korábban nyilvántartásba az adott típust.

(5) A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség az új járműtípushoz hozzárendeli annak számát. A járműtípusszám hozzárendelésére vonatkozó szabályok a III. mellékletben találhatók.

▼B

5.2.2.    Az ERATV-ben már előzőleg nyilvántartásba vett járműtípus engedélyezése

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, az ERATV-ben már nyilvántartásba vett járműtípusra (például egy másik tagállamban már engedélyezett típusra) vonatkozó engedélyről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség kiegészíti az adott járműtípusra vonatkozó adatokat az engedélyt kiadó nemzeti biztonsági hatóság tagállamában való engedélyezésre vonatkozó adatokkal.

5.2.3.    Meglévő engedély módosítása

A nemzeti biztonsági hatóság a módosított engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedélyre vonatkozó módosításról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri. Az Ügynökség különösen megvizsgálja azt, hogy a kért változtatások valóban egy meglévő típus engedélyének módosítását jelentik-e (például az engedély feltételeinek módosítása, a típusvizsgálati tanúsítvány módosításai), és nem új járműtípusról van szó.

A nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információ jóváhagyását követően az Ügynökség közzéteszi az információt.

5.2.4.    Felfüggesztés

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély felfüggesztését követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi, meglévő járműtípus-engedély felfüggesztéséről.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.5.    Módosítás nélküli újbóli aktiválás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság megerősíti, hogy az eredeti engedély módosítások nélkül került újbóli aktiválásra.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

5.2.6.    Újbóli aktiválás módosítással

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély újbóli aktiválását követő húsz (20) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget a korábban felfüggesztett járműtípus-engedély újbóli aktiválásáról. A nemzeti biztonsági hatóság jelzi, hogy az újbóli aktiváláshoz mellékelték az eredeti engedély módosítását. A nemzeti biztonsági hatóság benyújtja az e módosításra vonatkozó információkat.

A fenti 5.2.3. pontban jelzett, az engedély módosítására vonatkozó eljárás alkalmazandó.

5.2.7.    Visszavonás

A nemzeti biztonsági hatóság az engedély visszavonását követő öt (5) munkanapon belül értesíti az Ügynökséget valamennyi meglévő járműtípus-engedély visszavonásáról.

Az Ügynökség ellenőrzi a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott információt, és a tájékoztatás kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül jóváhagyja azt, vagy az adatok javítását vagy pontosítását kéri.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer az engedély státusát az illetékes nemzeti biztonsági hatóság által jelzett érvényességi idő alapján automatikusan „lejárt”-ra változtatja.

5.2.8.    Engedély módosítása, amely egy nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet

Egy engedély olyan módosításának kérelmezése előtt, amely a nyilvántartásba vett járműtípus módosításához vezethet, a nemzeti biztonsági hatóság egyeztet azokkal a nemzeti biztonsági hatóságokkal, amelyek engedélyezték a nyilvántartásba vett típust és különösen azzal a hatósággal, amely nyilvántartásba vette a típust az ERATV-ben.

▼M1

5.3.    Az adatok Ügynökség általi bevitele vagy módosítása

5.3.1.    Az engedélyező szerv a nemzeti biztonsági hatóság.

Amennyiben egy nemzeti biztonsági hatóság engedélyező szervként jár el, az Ügynökség nem módosíthatja a nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatokat. Az Ügynökség szerepe kizárólag a jóváhagyás és a közzététel.

Kivételes körülmények között, például ha technikailag lehetetlen végrehajtani a szokásos eljárást, az Ügynökség – a nemzeti biztonsági hatóság kérését követően – beviheti vagy módosíthatja nemzeti biztonsági hatóság által benyújtott adatokat. Ez esetben az adatok bevitelét vagy módosítását kérelmező nemzeti biztonsági hatóság megerősíti az Ügynökség által bevitt vagy módosított adatokat, az Ügynökség pedig részletesen dokumentálja az eljárást. Az ERATV-be való adatbevitel határidejére vonatkozóan az 5.2. pontban szereplő határidők alkalmazandók.

5.3.2.    Az engedélyező szerv az Ügynökség

Ha az Ügynökség engedélyező szervként jár el, akkor:

a) az engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül nyilvántartásba veszi a járműtípus-engedélyt vagy a járműtípus-változatot;

b) a teljes információ kézhezvételét követő húsz (20) munkanapon belül nyilvántartásba veszi a járműtípus vagy a járműtípus-változat bármely kivitelét;

c) a módosított engedély kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül módosítja a meglévő járműtípus-engedélyeket;

d) az engedély felfüggesztésének kibocsátását követő öt (5) munkanapon belül felfüggeszti a meglévő járműtípus-engedélyeket;

e) az engedély újbóli aktiválásának kibocsátását követő húsz (20) munkanapon belül újból aktiválja a korábban felfüggesztett járműtípus-engedélyeket;

f) az engedély visszavonásának kibocsátását követő öt (5) munkanapon belül visszavonja a meglévő járműtípus-engedélyeket.

▼B

5.4.    Az adatok ügynökség általi közzététele

Az Ügynökség közzéteszi a jóváhagyott adatokat.

5.5.    Hibakezelés a benyújtott adatokban

Az ERATV lehetővé teszi a hibajavítást a rögzített adatokban. Azokban az esetekben, ha hibajavításra került sor, az ERATV jelzi a javítás dátumát.

5.6.    Lehetséges keresések és jelentések

Az ERATV-ből a következő jelentések hívhatók le:

1. A nemzeti biztonsági hatóságok és az Ügynökség számára:

 A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség nem hagyott jóvá, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

 Valamennyi, a nyilvánosság számára hozzáférhető jelentés.

2. A nyilvánosság számára:

 A II. mellékletben megadott információk, amelyeket valamely nemzeti biztonsági hatóság benyújtott, és az Ügynökség jóváhagyott, valamennyi olyan járműtípus tekintetében, amelynek engedélye aktív, felfüggesztés alatt áll vagy visszavonásra került (beleértve a lejárt engedélyeket is), amennyiben ez az információ szerepel az archivált bejegyzések között.

Az ERATV lehetővé teszi a keresést a nyilvánosság számára legalább a következő szempontok és azok bármilyen kombinációja szerint:

 típuskód,

 típusnév vagy annak egy része,

 a gyártó neve vagy annak egy része,

 jármű-kategória vagy -alkategória,

 ÁME(k), amelynek/amelyeknek a típus megfelel,

 azon tagállam vagy tagállamok kombinációja, ahol a járműtípus engedélyezve van,

 az engedélyezés státusa,

 bármely műszaki jellemző.

A keresési kritériumoknak szükség esetén több műszaki jellemző megadását is lehetővé kell tenniük.

5.7.    Bejegyzések archiválása

Az ERATV megőrzi az egy nyilvántartásba vett járműtípussal kapcsolatos valamennyi módosításra vonatkozó teljes archivált bejegyzéseket, beleértve a hibajavításokat, a pontosítási kéréseket és az azokra adott válaszokat is, attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az engedély valamennyi tagállamban visszavonásra került, illetve attól az időponttól kezdve tíz évig, hogy az adott típus utolsó járműve törlésre került egy nemzeti járműnyilvántartásból, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont.

5.8.    Automatikus értesítés a változásokról

Egy járműtípus-engedély módosítását, felfüggesztését, újbóli aktiválását vagy visszavonását követően az informatikai rendszer a változásról értesítő automatikus e-mailt küld valamennyi olyan tagállam nemzeti biztonsági hatóságának, ahol a járműtípus engedélyezve van.

Amennyiben az engedély egy bizonyos érvényességi időre szól, az informatikai rendszer a közelgő lejárati idő előtt három (3) hónappal automatikus e-mailt küld az illetékes nemzeti biztonsági hatóságnak.

▼M1

6.   SZÓSZEDETKifejezés vagy rövidítés

Fogalommeghatározás

Típusazonosító

A típusazonosító a típusszámból (0.1. paraméter, 10 számjegyből álló szám), a változatot (0.2. paraméter, 3 alfanumerikus karakter) és a kivitelt (0.4. paraméter, 3 alfanumerikus karakter) jelölő kódokból áll:

Típusazonosító = Típusszám +Változat+Kivitel = XX-XXX-XXXX-X-ZZZ-VVV

Korlátozás

Bármely, a járműtípus-engedélyben feltüntetett feltétel vagy korlátozás, amely a típusnak megfelelő jármű forgalomba hozatalára vagy használatára vonatkozik. A II. melléklet 4. pontjában szereplő műszaki jellemzők (A paraméterek jegyzéke és formátuma) nem tartoznak a korlátozások körébe.

Engedély módosítása

Az engedélyező szerv kérésére a korábban közzétett, nyilvántartásba vett járműtípus-engedélyre vonatkozó információk módosítása.

Engedély felfüggesztése

Egy engedélyező szerv döntése, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély ideiglenesen felfüggesztésre kerül, és jármű forgalomba hozatala az adott típusnak való megfelelősége alapján nem engedélyezhető, amíg a felfüggesztést kiváltó okokat nem vizsgálták meg. A járműtípus-engedély felfüggesztése nem érinti a már használatban lévő járműveket.

Engedély újbóli aktiválása

Egy engedélyező szerv döntése, amelynek értelmében egy korábban kiadott engedély felfüggesztése hatályát veszti.

Engedély megújítása

Egy engedélyező szerv döntése, amelynek értelmében a járműtípus engedélyét az (EU) 2016/797 irányelv 24. cikkének (3) bekezdése szerint meg kell újítani, és egyetlen jármű forgalomba hozatala sem engedélyezhető az adott típusnak való megfelelősége alapján. A járműtípus megújításának engedélyezése nem érinti a már használatban lévő járműveket.

Az engedély visszavonása

Az (EU) 2016/797 irányelv 26. cikk alapján az engedélyező szerv által hozott határozat, amelynek értelmében egy járműtípus-engedély hatályát veszti. Azon járműveket, amelyek forgalomba hozatalát az adott típus alapján engedélyezték, vissza kell hívni.

Hiba

Átadott vagy közzétett adat, amely nem felel meg az adott járműtípus-engedélynek. Az engedély módosítása nem tartozik e definícióba.
II. MELLÉKLET

A NYILVÁNTARTÁSBA VEENDŐ ADATOK ÉS FORMÁTUMUK

(1) Az ERATV valamennyi engedélyezett járműtípusra vonatkozóan a következő adatokat tartalmazza:

a) a típus meghatározása,

b) a gyártó,

c) az ÁME-knek való megfelelés,

d) az engedélyek, beleértve az ezekről az engedélyekről szóló általános információkat, azok státusza, azon paraméterek jegyzéke, amelyek tekintetében ellenőrizték a nemzeti szabályoknak való megfelelést,

e) műszaki jellemzők.

(2) A valamennyi járműtípus vonatkozásában az ERATV-ben rögzítendő adatok és formátumok a 2. táblázatban láthatók. A nyilvántartásba veendő adatok a 2. táblázatban feltüntetett jármű-kategóriáktól függnek.

(3) A műszaki jellemzőkkel összefüggő paraméterek tekintetében feltüntetett értékeknek a kérelmet kísérő dokumentációban szereplő értékeknek kell megfelelniük.

(4) Amennyiben egy paraméter lehetséges értékei egy előre meghatározott listára korlátozódnak, akkor ezeket a listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen.

(5) Azon járműtípusok esetében, amelyek nem felelnek meg valamennyi, hatályos vonatkozó ÁME-nek, a típusengedélyt kibocsátó nemzeti biztonsági hatóság a műszaki jellemzőkről adandó, az alábbi 4. pontban feltüntetett információkat azokra a paraméterekre korlátozhatja, amelyek a hatályos szabályoknak megfelelően ellenőrzésre kerültek.

(6) Ha a paraméter meghatározása szerepel a vonatkozó ÁME-ben, akkor a megjelölt paraméterérték a vizsgálati eljárás során megvizsgált érték.

(7) Az előre meghatározott listákat az Ügynökség kezeli és tartja naprakészen a hatályos ÁME-nek megfelelően, beleértve azokat az ÁME-ket is, amelyek az átmeneti időszak alatt alkalmazhatók.

(8) A „nyitott kérdés”-ként szereplő paraméterekhez nem vezetnek be adatokat, míg a „nyitott kérdés” lezárásra kerül a vonatkozó ÁME-ben.

(9) Az „opcionális”-ként szereplő paraméterek esetében az adatok bevitele a típusengedély kérelmezőjének döntésétől függ.

(10) A 0.1–0.4. mezőket az Ügynökség tölti ki.2 táblázat

Az ERATV paraméterei

Paraméter

Adatok formátuma

Jármű-kategóriákra való alkalmazhatóság (I = igen, N = nem, O = opcionális, NYK = nyitott kérdés)

A jármű és a felhasználási terület hálózata(i) közötti műszaki összeegyeztethetőség paraméterei

1.  Vontató járművek

2.  Vontatott személyszállító járművek

3.  Teherkocsik

4.  Speciális járművek

0

A típus meghatározása,

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

0.1

Típusszám (a III. mellékletnek megfelelően)

[szám] XX-XXX-XXXX-X

I

I

I

I

 

0.2

Az e típushoz tartozó változat

(az (EU) 2018/545 rendelet 2. cikkének (13) bekezdése alapján)

[alfanumerikus] ZZZ

I

I

I

I

 

0.4

Az e típushoz tartozó típuskivitelek

(az (EU) 2018/545 rendelet 2. cikkének (14) bekezdése alapján)

[alfanumerikus] VVV

I

I

I

I

 

0.3

Az ERATV-ben való rögzítés dátuma

[Dátum] (ÉÉÉÉHHNN)

I

I

I

I

 

1

Általános információk:

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

1.1

Típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

 

1.2

Alternatív típusnév

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

O

O

O

O

 

1.3

A gyártó neve

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

1.3.1.

A gyártó azonosító adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

1.3.1.1.

A szervezet neve

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

Előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

 

1.3.1.2.

Cégjegyzékszám

szöveg

O

O

O

O

 

1.3.1.3.

Szervezetkód

Alfanumerikus kód

O

O

O

O

 

1.3.2.

A gyártó kapcsolattartási adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

1.3.2.1.

A szervezet címe (utca, házszám)

szöveg

O

O

O

O

 

1.3.2.2.

Település

szöveg

O

O

O

O

 

1.3.2.3.

Országkód

Az uniós intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kód

O

O

O

O

 

1.3.2.4.

Irányítószám

Alfanumerikus kód

O

O

O

O

 

1.3.2.5.

E-mail-cím:

E-mail

O

O

O

O

 

1.4

Kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

 

1.5

Alkategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (a III. mellékletnek megfelelően)

I

I

I

I

 

2

Az ÁME-knek való megfelelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

2.1

Az ÁME-nek való megfelelés

Minden ÁME-re vonatkozóan:

[karakterlánc] I/N/Részben/Tárgytalan Az ÁME-khez (mind a hatályos, mind a korábban hatályban lévő ÁME-khez) kapcsolódó járművek előre meghatározott listájáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

 

2.2

EK-hitelesítési tanúsítvány:

Hivatkozás az „EK-típusvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SB modul alkalmazása esetén) és/vagy az „EK-konstrukcióvizsgálati tanúsítványok”-ra (az SH1 modul alkalmazása esetén)

[karakterlánc] (lehetőség több tanúsítvány feltüntetésére, pl. a járműalrendszerre vonatkozó tanúsítvány, a CCS-re vonatkozó tanúsítvány stb.)

I

I

I

I

 

2.3

Alkalmazható különleges esetek (amelyekre vonatkozóan megfelelőség-ellenőrzés történt)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, I-vel vagy R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

 

2.4

A nem teljesített ÁME-pontok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) az ÁME-k alapján (minden, R-rel jelzett ÁME-re vonatkozóan)

I

I

I

I

 

3

Engedélyek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.0

Alkalmazási terület

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges): Tagállam – hálózat

I

I

I

I

 

3.1

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.1.

Az engedélyező tagállam

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges):

I

I

I

I

 

3.1.2.

Jelenlegi státusz

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.2.1.

Státusz

[karakterlánc] + [dátum] Lehetőségek: Érvényes, Felfüggesztve: ÉÉÉÉHHNN, visszavonva ÉÉÉÉHHNN megújítandó ÉÉÉÉHHNN

I

I

I

I

 

3.1.2.2.

Engedély érvényessége (ha meg van határozva)

[Dátum] (ÉÉÉÉHHNN)

I

I

I

I

 

3.1.2.3.

Kódolt alkalmazási feltételek és más korlátozások

[karakterlánc] az Ügynökség által hozzárendelt kód

I

I

I

I

 

3.1.2.4.

Kódolatlan alkalmazási feltételek és más korlátozások

[karakterlánc]

I

I

I

I

 

3.1.3.

Archív adatok

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.

Eredeti engedély

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.1.

Az eredeti engedély dátuma

[Dátum] (ÉÉÉÉHHNN)

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.

Az engedély jogosultja

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.

Az engedély jogosultjának azonosító adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.1.1

A szervezet neve

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

Előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.1.2.

Cégjegyzékszám

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.1.3.

Szervezetkód

Alfanumerikus kód

O

O

O

O

 

3.1.3.1.2.2.

Az engedély jogosultjának kapcsolattartási adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.1.2.2.1

A szervezet címe (utca, házszám)

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.2.2.

Település

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.2.3.

Országkód

Az uniós intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kód

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.2.4

Irányítószám

Alfanumerikus kód

I

I

I

I

 

3.1.3.1.2.2.5

E-mail-cím:

E-mail

I

I

I

I

 

3.1.3.1.3

Engedélyezési dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc] (EIN)

I

I

I

I

 

3.1.3.1.4

Hitelesítési tanúsítvány:

Típusvizsgálatra vagy konstrukcióvizsgálat-típusra való hivatkozás

[karakterlánc]

(Több tanúsítvány, pl. a járműalrendszer tanúsítványa, ellenőrző-irányító és jelző alrendszer tanúsítványa stb. feltüntetésésnek lehetősége)

I

I

I

I

 

3.1.3.1.5.

Paraméterek, amelyek tekintetében értékelték a hatályos nemzeti szabályoknak való megfelelést

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2015/2299/EU bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

 

3.1.3.1.6.

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

 

3.1.3.1.7

Hivatkozás a javaslattevő által a 402/2013/EU rendelet 3. cikkének (11) bekezdésében említett írásbeli nyilatkozatra

[karakterlánc]

I

I

I

I

 

3.1.3.X

Engedély módosítása

Cím (nincs adat) (az X 2-től felfelé folyamatos, a típusengedély módosításainak számának megfelelően)

I

I

I

I

 

3.1.3.X.1

Módosítás típusa

[karakterlánc] szöveg egy előre meghatározott listáról

I

I

I

I

 

3.1.3.X.2

Dátum

[Dátum] (ÉÉÉÉHHNN)

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.

Az engedély jogosultja (adott esetben)

[karakterlánc] (max. 256 karakter) előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.1

Az engedély jogosultjának azonosító adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.1.1

A szervezet neve

[karakterlánc] (max. 256 karakter)

Előre meghatározott listáról történő válogatás, új szervezetek hozzáadásának lehetőségével

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.1.2

Cégjegyzékszám

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.1.3

Szervezetkód

Alfanumerikus kód

O

O

O

O

 

3.1.3.X.3.2

Az engedély jogosultjának kapcsolattartási adatai

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

3.1.3.X.3.2.1

A szervezet címe (utca, házszám)

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.2.2

Település

szöveg

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.2.3

Országkód

Az uniós intézményközi kiadványszerkesztési útmutató szerinti kód

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.2.4

Irányítószám

Alfanumerikus kód

I

I

I

I

 

3.1.3.X.3.2.5

E-mail-cím:

E-mail

I

I

I

I

 

3.1.3.X.4

Engedélyezésmódosítási dokumentumra való hivatkozás

[karakterlánc]

I

I

I

I

 

3.1.3.X.5

Hitelesítési tanúsítvány:

Típusvizsgálatra vagy konstrukcióvizsgálat-típusra való hivatkozás

[karakterlánc]

(lehetőség több tanúsítvány feltüntetésére, pl. a járműalrendszerre vonatkozó tanúsítvány, a CCS-re vonatkozó tanúsítvány stb.)

I

I

I

I

 

3.1.3.X.6

Alkalmazandó nemzeti szabályok (adott esetben)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (többszörös választás lehetséges) a 2015/2299/EU bizottsági határozat alapján

I

I

I

I

 

3.1.3.X.7

Megjegyzések

[karakterlánc] (max. 1 024 karakter)

O

O

O

O

 

3.1.3.X.8

Hivatkozás a javaslattevő által a 402/2013/EU rendelet 3. cikkének (11) bekezdésében említett írásbeli nyilatkozatra

[karakterlánc]

I

I

I

I

 

3.X

Engedélyezés itt:

Cím (nincs adat) (az X 2-től felfelé fokozatosan eggyel nő, valahányszor az adott típusra vonatkozó engedélyt adnak ki). Ez a pont ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a 3.1.

I

I

I

I

 

4

A jármű műszaki jellemzői

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.1

Általános műszaki jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.1.1.

Vezetőállás száma

[szám] 0/1/2

I

I

I

I

N

4.1.2

Sebességtartás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.1.2.1.

Legnagyobb tervezési sebesség:

[szám] km/h

I

I

I

I

N

4.1.3

Nyomtáv

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

I

4.1.5

Többrétű működésben egymáshoz kapcsolt szerelvények vagy mozdonyok maximális száma

[szám]

I

N

N

N

N

4.1.11.

Nyomtávszabályozó berendezés

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

I

4.1.12.

A fix összeállítást alkotó járművek száma (csak a fix összeállítás esetében)

[szám]

I

I

I

I

N

4.2

Szerkesztési szelvény

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.2.1.

Referenciaprofil

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges) (a lista a különböző kategóriák esetében eltérő lesz a vonatkozó ÁME-től függően)

I

I

I

I

I

4.3

Környezeti feltételek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.3.1.

Hőmérsékleti tartomány

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás (egynél több lehetséges)

I

I

I

I

N

4.3.3.

Hó-, jég- és jégesőviszonyok

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

I

I

N

4.4

Tűzvédelmi rendelkezések

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.4.1.

Tűzvédelmi kategória

[karakterlánc] előre meghatározott listáról történő válogatás

I

I

N

I

I

4.5

Tervezési tömeg és terhelések

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.5.1.

A különböző vonalkategóriák megengedett terhelhetősége

[szám] t vonalkategóriára vonatkozóan [karakterlánc]

OP

OP

I

OP

I

4.5.2.

Tervezési tömeg

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.5.2.1.

Tervezési tömeg menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

I

4.5.2.2.

Tervezési tömeg normál hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

O

I

I

4.5.2.3.

Tervezési tömeg rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

I

4.5.3.

Statikus tengelyterhelés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.5.3.1.

Statikus tengelyterhelés menetkész állapotban

[szám] kg

I

I

O

I

I

4.5.3.2.

Statikus tengelyterhelés normál hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

I

I

I

4.5.3.3.

Statikus tengelyterhelés rendkívüli hasznos teher mellett

[szám] kg

I

I

N

I

I

4.5.3.4.

Tengelyek helyzete az egységben (tengelytáv):

a: Tengelyek közötti távolság

b: A végtengely és a legközelebbi csatlakozó síkja közötti távolság

c: c = két belső tengely közötti távolság

a [szám] m

b [szám] m

c [szám] m

I

I

I

I

I

4.5.5.

Teljes járműtömeg (az egység minden járművére)

[szám] kg

I

I

I

I

I

4.5.6.

Kerekenkénti tömeg

[szám] kg

I

I

I

I

I

4.6

A járművek dinamikus viselkedése

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.6.4.

A legnagyobb sebesség és a legnagyobb túlemeléshiány kombinációja, amely tekintetében a járművet értékelték

[szám] km/h – [szám] mm

I

I

I

I

I

4.6.5.

Síndőlés

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

I

4.7

Fékezés

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.1.

Legnagyobb átlagos lassulás

[szám] m/s2

I

N

N

I

N

4.7.2.

Hőkapacitás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.

Fékezési teljesítmény meredek lejtőn normál hasznos teher mellett

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.2.1.1.

Az ÁME referenciaesete

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

I

I

I

N

4.7.2.1.2.

Sebesség (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km/h

I

I

I

I

N

4.7.2.1.3.

Lejtés (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

N

4.7.2.1.4.

Távolság (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] km

I

I

I

I

N

4.7.2.1.5

Idő (ha a távolság nincs megadva) (ha nincs referenciaeset feltüntetve)

[szám] perc

I

I

I

I

N

4.7.2.1.6

Maximális fékhőtechnikai kapacitás

[szám] kW

I

I

I

I

N

4.7.3.

Rögzítőfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.3.3.

Maximális lejtési szög, amelynél az egység csak a rögzítőfék használatával álló helyzetben marad (ha a jármű rögzítőfékkel van felszerelve)

[szám] (mm/m)

I

I

I

I

N

4.7.3.4.

Rögzítőfék

[Boole-féle operátorok] I/N

N

N

I

N

N

4.7.4.

A járműbe beszerelt fékrendszerek

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.

Örvényáramú fék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Beszerelt örvényáramú sínfék

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

I

4.7.4.1.2.

Lehetőség az örvényáramú sínfék használatának megakadályozására (csak örvényáramú sínfékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

I

4.7.4.2.

Mágnesfék

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Beszerelt mágneses sínfék

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

I

4.7.4.2.2

Lehetőség a mágneses sínfék használatának megakadályozására (csak mágnesfékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

I

4.7.4.3.

Visszatápláló fékberendezés (csak az elektromos vontatású járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Beszerelt visszatápláló fékberendezés

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

I

4.7.4.3.2

Lehetőség a visszatápláló fék használatának megakadályozására (csak visszatápláló fékkel felszerelt jármű esetében)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

I

4.7.5.

Vészfékezés: Féktávolság, lassulási profil a minden hasznos teher mellett a legnagyobb tervezési sebességnél

[szám] m

[szám] m/s2

I

I

N

I

N

4.7.6.

Általános üzem esetén:

Féksúly aránya (lambda) vagy féksúlyszázalék

Lambda (%)

[szám] tonna

I

I

I

I

N

4.7.7.

Üzemi fék:

Maximális üzemi féknél: Féktávolság, legnagyobb lassulás a „legnagyobb fordulatszám normál hasznos teher mellett a legnagyobb tervezési sebességnél” feltétel esetében.

[szám] m

[szám] m/s2

I

I

I

I

N

4.7.8

Csúszásgátló rendszer

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

I

I

N

4.8

Geometriai jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.8.1.

Járműhossz

[szám] m

I

I

I

I

N

4.8.2.

Minimális üzemi kerékátmérő

[szám] mm

I

I

I

I

I

4.8.4.

Legkisebb bejárható vízszintes ívsugár

[szám] m

I

I

N

I

I

4.8.5.

Legkisebb bejárható függőleges konvex ívsugár

[szám] m

I

I

I

I

N

4.8.6.

Legkisebb bejárható függőleges konkáv ívsugár

[szám] m

I

I

I

I

N

4.9

Felszerelések

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.9.1.

Végkapcsoló-készülék típusa

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

N

4.9.2.

A tengelycsapágy állapotának figyelemmel kísérése (a tengelyágy túlhevülésének érzékelése)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

I

I

I

4.10

Energiaellátás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.10.1.

Energiaellátó rendszer (feszültség és frekvencia)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

I

4.10.4.

Álló helyzetben az áramszedőnként felvett legnagyobb áramerősség (minden, a járműbe beszerelt egyenáramú rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] A [a feszültség automatikusan kitöltésre kerül]

I

I

N

I

N

4.10.5.

Az áramszedő és a munkavezetékek (a sínkorona felső élétől) érintkezési magassága (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetében feltüntetendő)

[szám] [m]-től [m]-ig (két tizedesjeggyel)

I

I

N

I

I

4.10.6.

Áramszedőfej geometriája (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

I

4.10.7.

A felsővezetékkel érintkező áramszedők száma (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[Szám]

I

I

N

I

I

4.10.8.

Két, felsővezetékkel érintkező áramszedő közötti legkisebb távolság (minden, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő; feltüntetendő az egyrétű, és adott esetben a többrétű működésre vonatkozóan) (csak ha a felemelt áramszedők száma egynél több)

[szám] [m]

I

I

N

I

I

4.10.10.

Az áramszedő csúszóbetétjének anyaga, amellyel a jármű felszerelhető (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[karakterlánc] [az energiaellátó rendszer automatikusan kitöltésre kerül]

Előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

I

I

4.10.11.

Felszerelt automatikus leengedő készülék (minden egyes, a járműbe beszerelt energiaellátó rendszer esetén feltüntetendő)

[Boole-féle operátorok] I/N

I

I

N

I

I

4.10.14.

Elektromos egység teljesítmény- vagy áramkorlátozó funkcióval felszerelve

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

I

4.10.15.

Közepes sarunyomás

[szám] [N]

I

I

N

I

I

4.12

Személyszállítási jellemzők

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.12.3.1.

A jármű számára tervezett peronmagasság

[szám] előre meghatározott listáról (többszörös választás lehetséges)

I

I

N

N

I

4.13

Fedélzeti ellenőrző-irányító rendszer (csak a vezetőfülkével felszerelt járművek esetében)

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.13.1.

Jelzőrendszer

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.13.1.1.

Fedélzeti ETCS-berendezés és a CCS ÁME A. melléklete szerinti előíráscsomag

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

N

N

I

I

4.13.1.5.

Beszerelt B. osztályú vagy egyéb vonatbiztosítási, ellenőrzési és figyelmeztető rendszerek (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

N

N

I

I

4.13.1.7.

Az ETCS fedélzeti felszerelése

[karakterlánc]

I

N

N

I

I

4.13.1.8.

ETCS-rendszer kompatibilitása

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

N

N

I

N

4.13.1.9.

A vonat teljességére vonatkozó információk kezelése

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

I

4.13.2.

Rádió

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.13.2.1.

GSM-R rádiós fedélzeti kommunikáció és alapkonfigurációja

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

N

N

I

I

4.13.2.3

Beszerelt B. osztályú rádiórendszer (rendszer, és ha szükséges, verzió)

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

N

N

I

I

4.13.2.5

A rádiós hangrendszer kompatibilitása

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

N

N

I

N

4.13.2.6.

Hang- és üzemi kommunikációs alkalmazások

[karakterlánc]

I

N

N

I

I

4.13.2.7.

GSM-R rádiós adatkommunikáció és alapkonfigurációja

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

N

N

I

I

4.13.2.8.

A rádiós adatrendszer kompatibilitása

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

N

N

I

N

4.13.2.9.

Adatkommunikációs alkalmazások az ETCS végrehajtására

[karakterlánc]

I

N

N

I

I

4.13.2.10.

Hangalapú SIM-kártya GSM-R hazai hálózat

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

N

N

I

N

4.13.2.11

Adatalapú SIM-kártya GSM-R hazai hálózat

[karakterlánc] előre meghatározott listáról

I

N

N

I

N

4.13.2.12.

ID 555 csoport hangalapú SIM-kártya támogatása

[Boole-féle operátorok] I/N

I

N

N

I

N

4.14

Vonatérzékelő rendszerekkel való kompatibilitás

Cím (nincs adat)

 

 

 

 

 

4.14.1.

Vonatérzékelő rendszerek típusa, amelyekre tekintettel a járművet tervezték és értékelték

[karakterlánc] előre meghatározott listáról (egynél több lehetőség lehetséges)

I

I

I

I

I

▼B
III. MELLÉKLET

A TÍPUSSZÁM FELÉPÍTÉSE

Minden járműtípus tíz számjegyből álló számot kap, amelynek felépítése a következő:XX

XXX

XXXX

X

Kategória

Család

(peron)

Növekvő szám

Ellenőrző számjegy

alkategória

 

 

 

1. mező

2. mező

3. mező

4. mező

ahol:

Az 1. mező (1. és 2. számjegy) a járműtípus kategóriájának és alkategóriájának felel meg a következő táblázat szerint:Kód

Kategória

Alkategória

11

Vontató járművek

Mozdony

12

Fenntartva

13

Önjáró utasszállító szerelvény (beleértve a motorkocsikat is)

14

Fenntartva

15

Önjáró teherszállító szerelvény

16

Fenntartva

17

Tolatómozdony

18

Fenntartva

19

Egyéb (villamosok, könnyű vasúti járművek stb.)

31

Vontatott utasszállító járművek

Személyszállító kocsi (beleértve a hálókocsikat, étkezőkocsit stb.)

32

Fenntartva

33

Poggyászszállító kocsi

34

Fenntartva

35

Autószállító kocsi

36

Fenntartva

37

Szolgáltatási célú kocsi (pl. konyha)

38

Fenntartva

39

Rögzített egységként működő kocsicsoport

40

Fenntartva

41

Egyéb

42–49

Fenntartva

51

Teherkocsik (vontatott)

Teherkocsi

52

Fenntartva

53

Rögzített egységként működő teherkocsicsoport

54–59

Fenntartva

71

Különleges járművek

Önjáró különleges jármű

72

Fenntartva

73

Vontatott különleges jármű

74–79

Fenntartva

A 2. mező (3–5. számjegy) attól függően kerül kiosztásra, hogy a járműtípus melyik járműcsaládba tartozik. Új családok (azaz az ERATV-ben még nyilvántartásba nem vett családok) esetében a számjegyeket fokozatosan eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy új családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 3. mező (6–9. számjegy) egy növekvő szám, amelyet eggyel kell növelni minden alkalommal, amikor az Ügynökség megkapja egy adott családba tartozó járműtípus nyilvántartásba-vételi kérelmét.

A 4. mező (10. számjegy) a következő módon meghatározott ellenőrző szám (Luhn-algoritmus vagy modulus 10):

 az alapszám páros pozícióinak számjegyeit (1–9. mező, jobbról balra haladva) saját, tízes számrendszer szerinti értéken veszik,

 az alapszám páratlan pozícióinak számjegyeit (jobbról balra haladva) megszorozzák 2-vel,

 ekkor összeadják a páratlan pozíciók összegét a páros pozíciók összegével,

 megtartják az így kapott részösszeg utolsó számjegyét,

 az utolsó számjegy értéke és a 10 közötti különbség alkotja az ellenőrző számjegyet; amennyiben az utolsó számjegy értéke nulla, akkor az ellenőrző számjegy is nulla.

Példák az ellenőrző számjegy meghatározására:

1 –

 Legyen az alapszám

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Összeg: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

Az összeg utolsó számjegye 2.

Az ellenőrző számjegy ezért 8, és így a 33 844 7961 4796 – 8 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

2 –

 Legyen az alapszám

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Szorzótényező

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Összeg: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

Az összeg utolsó számjegye 0.

Az ellenőrző számjegy ezért 0, és így a 31 513 3204 – 0 regisztrációs szám lesz az alapszámjegy.

Ha a típusvizsgálati tanúsítvány vagy a konstrukcióvizsgálati tanúsítvány egy járműtípus több kivitelére is érvényes, akkor valamennyi kivitelt növekvő három számjegyű számmal kell ellátni.( 1 ) A Bizottság (EU) 2018/545 végrehajtási rendelete (2018. április 4.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról (HL L 90., 2018.4.6., 66. o.)

( 2 ) A Bizottság (EU) 2018/1614 végrehajtási határozata (2018. október 25.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv 47. cikkében említett járműnyilvántartásokra vonatkozó előírások megállapításáról, valamint a 2007/756/EK bizottsági határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 268., 2018.10.26., 53. o.).

( 3 ) A 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozat (HL L 305., 2007.11.23., 30. o.) értelmében.

( 4 ) A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 356., 2014.12.12., 489. o.)

( 5 ) Az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 138., 2016.5.26., 1. o.).

( 6 ) A 2007/756/EK határozat szerint.

( 7 ) A vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól szóló, 2011. szeptember 15-i 2011/633/EU bizottsági végrehajtási határozat (HL L 256., 2011.1.10., 1. o.) szerint.

( 8 ) Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkében előírtak szerint.

( 9 ) Az (EU) 2016/796 európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkében előírtak szerint.

Top