EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0555-20180303

Consolidated text: A Bizottság 555/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/555/2018-03-03

02008R0555 — HU — 03.03.2018 — 013.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 555/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(HL L 170, 2008.6.30., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 42/2009/EK RENDELETE (2009. január 20.)

  L 16

6

21.1.2009

 M2

A BIZOTTSÁG 702/2009/EK RENDELETE (2009. augusztus 3.)

  L 202

5

4.8.2009

 M3

A BIZOTTSÁG 772/2010/EU RENDELETE (2010. szeptember 1.)

  L 232

1

2.9.2010

 M4

A BIZOTTSÁG 314/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. április 12.)

  L 103

21

13.4.2012

 M5

A BIZOTTSÁG 568/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 28.)

  L 169

13

29.6.2012

►M6

A BIZOTTSÁG 202/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 8.)

  L 67

10

9.3.2013

 M7

A BIZOTTSÁG 519/2013/EU RENDELETE (2013. február 21.)

  L 158

74

10.6.2013

 M8

A BIZOTTSÁG 600/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. június 24.)

  L 172

13

25.6.2013

 M9

A BIZOTTSÁG 752/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. július 31.)

  L 210

17

6.8.2013

 M10

A BIZOTTSÁG 994/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. október 16.)

  L 276

1

17.10.2013

 M11

A BIZOTTSÁG 168/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. február 21.)

  L 54

14

22.2.2014

 M12

A BIZOTTSÁG 612/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. március 11.)

  L 168

62

7.6.2014

 M13

A BIZOTTSÁG 614/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 6.)

  L 168

73

7.6.2014

►M14

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1991 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 5.)

  L 290

9

6.11.2015

 M15

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/38 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. január 14.)

  L 11

1

16.1.2016

►M16

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1149 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. április 15.)

  L 190

1

15.7.2016

►M17

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/273 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. december 11.)

  L 58

1

28.2.2018


Helyesbítette:

 C1

Helyesbítés, HL L 114, 7.5.2009, o 23 (479/2008/EK)

 C2

Helyesbítés, HL L 139, 5.6.2010, o 3 (479/2008/EK)

►C3

Helyesbítés, HL L 285, 30.10.2010, o 39 (479/2008/EK)
▼B

A BIZOTTSÁG 555/2008/EK RENDELETE

(2008. június 27.)

a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításárólI.

CÍM

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

▼M17 —————

▼BII.

CÍM

TÁMOGATÁSI PROGRAMOKI.

FEJEZET

Benyújtási eljárás

▼M16 —————

▼BII.

FEJEZET

Támogatható intézkedések

▼M16 —————

▼B7.

szakasz

▼C3

Melléktermékek kezelése

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BIII.

CÍM

HARMADIK ORSZÁGOKKAL FOLYTATOTT KERESKEDELEMI.

FEJEZET

A szőlőlé és must importárával kapcsolatos rendelkezések

▼M17 —————▼BIV.

CÍM

TERMELÉSI POTENCIÁLI.

FEJEZET

Jogszerűtlen telepítések

55. cikk

Büntetések a kivágási kötelezettség be nem tartása esetén

(1)  A 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében és 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetéseket úgy kell meghatározni, hogy kellő mértékben sújtsák a szóban forgó rendelkezések megszegőit.

A tagállamok által korábban – adott esetben – kiszabott büntetések sérelme nélkül a tagállamok a 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében és 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetéseket az alábbi elvek alapján állapítják meg:

a) a legkisebb kiszabható pénzbüntetés hektáronként legalább 12 000 EUR;

b) a tagállamok a büntetés összegét növelhetik az érintett szőlőültetvényeken megtermelt borok kereskedelmi értéke alapján.

(2)  A tagállamok a 479/2008/EK rendelet 85. cikkének (3) bekezdésében említett büntetést a következőkre szabják ki:

a) az e rendelet hatálybalépésének időpontjában meglévő jogszerűtlen telepítésekre, első alkalommal 2009. január 1-jén;

b) az e rendelet hatálybalépését követően létesített jogszerűtlen telepítésekre, első alkalommal a szóban forgó telepítések létesítésének időpontjában.

A büntetést az e cikk (1) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban, a fentiekben említett időpontoktól számítva 12 havonta kell kiróni egészen addig, amíg az érintett termelők eleget nem tesznek a kivágási kötelezettségnek.

(3)  A kivágási kötelezettség be nem tartásáért a tagállamok a 479/2008/EK rendelet 86. cikke (4) bekezdésének második albekezdésében említett büntetést első alkalommal 2010. július 1-jén szabják ki, majd azt követően 12 havonta egészen addig, amíg az érintett termelők az e cikk (1) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban eleget nem tesznek kötelezettségüknek.

(4)  Az e cikk értelmében beszedett büntetéseket érintett tagállamok tartják meg.

56. cikk

Büntetések a forgalomon kívül tartásra vonatkozó kötelezettség megszegése esetén

(1)  A 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (2) bekezdésében említett büntetéseket úgy kell meghatározni, hogy kellő mértékben sújtsák a szóban forgó rendelkezések megszegőit.

(2)  Az (1) bekezdésben említett büntetéseket abban az esetben kell kiszabni, ha az érintett, több mint 0,1 hektáros szőlőültetvénnyel rendelkező termelő esettől függően:

a) nem nyújtja be a lepárlási szerződést az 57. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határidőn belül, illetve ha a szerződések nem vonatkoznak a szüreti vagy termelési jelentésben bejelentett termelés egészére; vagy

b) nem tájékoztatja az illetékes hatóságokat a tervezett zöldszüretről az 57. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében meghatározott határidőn belül, illetve ha a zöldszüretet nem megfelelő módon hajtja végre.

(3)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett büntetéseket a következőképpen szabják ki:

a) a lepárlási szerződés benyújtásának elmulasztása esetén egy hónappal az 57. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében meghatározott határidő lejárta után;

b) a zöldszüretre vonatkozó szabályok megszegése esetén az adott naptári év szeptember 1. napján.

(4)  Az e cikk értelmében beszedett büntetéseket az érintett tagállamok tartják meg.

57. cikk

Forgalmon kívül tartás és lepárlás

(1)  A 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben a szőlő vagy a szőlőből készült termékek az alábbiak közül csak egy célra használhatók fel:

(a) lepárlás a termelő kizárólagos költségén;

(b) a 479/2008/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerinti zöldszüret a termelő kizárólagos költségén;

(c) háztartáson belüli fogyasztás; ez a lehetőség csak akkor alkalmazható, ha a termelő szőlőültetvényének területe nem haladja meg a 0,1 hektárt.

Az első albekezdés a) pontjában előírt lepárlás esetén:

 a termelők benyújtják a 479/2008/EK rendelet 87. cikkének (1) bekezdésében előírt lepárlási szerződést annak a borászati évnek a végéig, amelyikben a termékeket előállították;

 a szőlőültetvény helyzetének a 479/2008/EK rendelet 86. cikkének (1) bekezdésével összhangban történő rendezése előtt megtermelt termékek a lepárlási kötelezettség hatálya alá tartoznak.

Ami az első albekezdés b) pontjában említett zöldszüretet illeti, a termelők erre irányuló szándékukról a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított határidő előtt értesítik az illetékes hatóságot. A tagállamok az e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése szerint ellenőrzik a zöldszüretet.

(2)  Az (1) bekezdés sérelme nélkül, a tagállamok az ellenőrzés megkönnyítése érdekében előírhatják termelőik részére azt a kötelezettséget, hogy a tagállamok által a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban megállapított határidő előtt értesítsék az adott tagállam illetékes hatóságát arról, hogy az e cikk (1) bekezdése első albekezdésének a)–c) pontjában említett lehetőségek közül melyiket választják.

A tagállamok ezenkívül korlátozhatják a termelők választási lehetőségét az (1) bekezdés első albekezdésének a)–c) pontjában említett lehetőségek közül egyre vagy kettőre.

(3)  Amennyiben egy adott termelő rendelkezik olyan szőlőültetvénnyel, amelynek terméséből előállított termékek forgalmazhatók, az illetékes hatóságok felelősek annak biztosításáért, hogy a jogszerűtlen telepítésekről származó termékeket ne adják hozzá az említett szőlőültetvényekről származó, forgalmazott termékekhez.

▼M14

58. cikk

Adatszolgáltatás

(1)  A tagállamok a XIII. melléklet 1. táblázata szerinti formanyomtatvány révén minden év március 1-jéig bejelentik a Bizottságnak azokat a területeket, amelyek vonatkozásában büntetést kellett kifizetni, valamint közlik a ténylegesen kiszabott büntetés összegét. A Bizottságot ezenkívül az említett büntetésekhez kapcsolódó jogszabályaikról is tájékoztatják.

E kötelezettség már nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyekben már nem találhatók kivágásra váró, jogszerűtlen telepítések.

(2)  Hacsak az e rendelet XIII. mellékletében foglalt megfelelő táblázatok másképpen nem jelölik, az 1234/2007/EK rendelet 85c. cikkének (3) bekezdésében, valamint 188a. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett adatszolgáltatás az előző borászati évre vonatkozik.

Az éves bejelentéseket az e rendelet XIII. mellékletének 3. és 7. táblázata szerinti formanyomtatvány segítségével kell megtenni.

(3)  A tagállamok eldönthetik, hogy az (1) és (2) bekezdésben említett bejelentésben megadják-e a régiókra vonatkozó részleteket.

▼B

59. cikk

A tagállamok támogatásának csökkentése

Amennyiben a tagállamok a megfelelő határidőkig elmulasztják megküldeni a 479/2008/EK rendelet 85. cikke (4) bekezdésében, 86. cikke (5) bekezdésében és 87. cikke (3) bekezdésében meghatározott információkat tartalmazó és kellően kitöltött, az e rendelet XIII. mellékletében megállapított mintának megfelelő táblázatokat – kivéve az e rendelet 58. cikkében említett 2. táblázatot –, a 479/2008/EK rendelet 7. cikkében említett támogatásra jogosult intézkedésekre vonatkozó előirányzatuk csökkenthető a 479/2008/EK rendelet 89. cikkének a) pontjában előírtak szerint. A Bizottság határozhat úgy, hogy – a mulasztás súlyosságától függően – a tájékoztatás szolgáltatásának évét követő borászati év elejétől kezdődően a késedelem minden egyes hónapjára legfeljebb 1 %-kal csökkenti a támogatásra jogosult intézkedésekre vonatkozó előirányzatot.II.

FEJEZET

A telepítési jogra vonatkozó átmeneti szabályozás

▼M16 —————

▼M14

61. cikk

A tagállamok új telepítési jogokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségei

A tagállamok 2016. március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következő információkat a 2014. augusztus 1. és 2015. december 31. közötti időszak vonatkozásában:

a) a teljes terület, amelynek vonatkozásában a 60. cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján ítéltek oda új telepítési jogokat; valamint

b) a teljes terület, amelynek vonatkozásában az 1234/2007/EK rendelet 85h. cikke alapján kumulatív módon ítéltek oda új telepítési jogokat; ha valamely tagállam él az e rendelet 60. cikkének (6) bekezdésében foglalt eltéréssel, ehelyett a teljes érintett terület becslését kell megadnia, amely az elvégzett ellenőrzés eredményén alapul.

A bejelentést a XIII. melléklet 8. táblázata szerinti formanyomtatványon kell megtenni.

A tagállamok eldönthetik, hogy a bejelentésben megadják-e a régiókra vonatkozó részleteket.

▼M16 —————

▼B

65. cikk

A telepítési jogok tartaléka

▼M16 —————

▼M14

(5)  A tagállamok a XIII. melléklet 9. táblázata szerinti formanyomtatvány segítségével 2016. március 1-jéig benyújtják a Bizottságnak a következő információkat a 2014. augusztus 1. és 2015. december 31. közötti időszak vonatkozásában:

a) a jogtartalékba helyezett telepítési jogok;

b) a jogtartalékból fizetés ellenében vagy anélkül odaítélt telepítési jogok.

▼M16 —————

▼M6 —————

▼BIV.

FEJEZET

Jegyzék és a beültetett terület mérése

▼M17 —————

▼M16 —————

▼BV.

CÍM

A BORÁGAZAT ELLENŐRZÉSEI.

FEJEZET

Az ellenőrzés alapelvei

▼M16 —————

▼M17 —————▼BVI.

CÍM

ÁLTALÁNOS, ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

▼M16 —————

▼M17 —————

▼B

103. cikk

Hatályon kívül helyezés és hivatkozások

(1)  A 1227/2000/EK rendelet, a 1623/2000/EK rendelet, a 2729/2000/EK rendelet és az 883/2001/EK rendelet hatályát veszti.

Azonban

a) az 1227/2000/EK és az 1623/2000/EK rendeletben megállapított vonatkozó szabályok továbbra is alkalmazandók, amennyiben az 1493/1999/EK rendelet szerinti támogatható intézkedéseket 2008. augusztus 1-jét megelőzően már elkezdték vagy teljesítésükre kötelezettséget vállaltak;

▼M1

b) Az 1227/2000/EK rendelet mellékletének 9. táblázata továbbra is alkalmazandó, hacsak valamely, a 479/2008/EK rendelet 63. cikke alapján a későbbiekben elfogadásra kerülő, a borok címkézéséről vagy kiszereléséről szóló végrehajtási rendelet eltérően nem rendelkezik;

▼B

c) az 1623/2000/EK rendelet I. melléklete 2012. július 31-ig hatályban marad.

(2)  Az (1) bekezdésben hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az e rendeletre való hivatkozásoknak kell tekinteni az XXII. mellékletben szereplő megfelelési táblázatnak megfelelően.

104. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

A 2. cikk és a IV. cím III. fejezete azonban 2008. június 30-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M16 —————

▼M17 —————

▼M6 —————

▼M17 —————

▼B
XXII. MELLÉKLET

A 103. cikk (2) bekezdésében említett megfelelési táblázatok1.  Az 1227/2000/EK rendelet

Az 1227/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

3. cikk

60. és 61. cikk

4. cikk (1) bekezdés

62. cikk

4. cikk (2)–(7) bekezdés

63. cikk

4. cikk (8) bekezdés

64. cikk

5. cikk (1) bekezdés

65. cikk (1) bekezdés

5. cikk (3) bekezdés

64. cikk

5. cikk (4) bekezdés

65. cikk (2) bekezdés

5. cikk (5) bekezdés

65. cikk (3) bekezdés

5. cikk (6) bekezdés

65. cikk (4) bekezdés

8. cikk (1) bekezdés

70. cikk (1) bekezdés2.  Az 1623/2000/EK rendelet

Az 1623/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

12. cikk

32. cikk

13. cikk

33. cikk

14a. cikk (1) bekezdés

34. cikk

46. cikk (2) bekezdés

21. cikk (3) bekezdés

50. cikk (2) bekezdés

22. cikk3.  A 2729/2000/EK rendelet

A 2729/2000/EK rendelet

Ez a rendelet

2. cikk (3) bekezdés

76. cikk, d) pont

2. cikk (4) bekezdés

76. cikk, e) pont

3. cikk (1) bekezdés

82. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

82. cikk (2) bekezdés

4. cikk

83. cikk

5. cikk

81. cikk

7. cikk

84. cikk

8. cikk

85. cikk

9. cikk

86. cikk

10. cikk

87. cikk

11. cikk

88. cikk

12. cikk

89. cikk

13. cikk

90. cikk

14. cikk

91. cikk

15. cikk

92. cikk

16. cikk

93. cikk

17. cikk

94. cikk

19. cikk

95. cikk4.  A 883/2001/EK rendelet

A 883/2001/EK rendelet

Ez a rendelet

14. cikk (1) bekezdés

39. cikk (1) bekezdés

20. cikk

40. cikk

21. cikk

41. cikk

22. cikk

42. cikk

24. cikk

43. cikk

25. cikk

44. cikk

26. cikk

45. cikk

27. cikk (1) bekezdés

46. cikk

28. cikk

47. cikk

29. cikk

48. cikk

30. cikk

49. cikk

31. cikk (2) bekezdés

51. cikk

32. cikk

50. cikk

34a. cikk

52. cikk

Top