EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0715-20200901

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete 2007. június 20-i a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról (EGT-vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/715/2020-09-01

02007R0715 — HU — 01.09.2020 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

►M5  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2007/EK RENDELETE

2007. június 20-i

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról ◄

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 171, 2007.6.29., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG 692/2008/EK RENDELETE (2008. július 18.)

  L 199

1

28.7.2008

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 595/2009/EK RENDELETE (2009. június 18.)

  L 188

1

18.7.2009

►M3

A BIZOTTSÁG 566/2011/EU RENDELETE (2011. június 8.)

  L 158

1

16.6.2011

►M4

A BIZOTTSÁG 459/2012/EU RENDELETE (2012. május 29.)

  L 142

16

1.6.2012

►M5

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/858 RENDELETE (2018. május 30.)

  L 151

1

14.6.2018
▼B

▼M5

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2007/EK RENDELETE

2007. június 20-i

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról

▼B

(EGT-vonatkozású szöveg)I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

(1)  Ez a rendelet közös technikai követelményeket határoz meg gépjárművek („járművek”) és pótalkatrészek– így például a kibocsátáscsökkentő pótberendezések – típusjóváhagyására kibocsátásuk tekintetében.

▼M5

(2)  Emellett a rendelet szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségre, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszereire és az üzemanyag-fogyasztás mérésére.

▼B

2. cikk

Hatály

(1)  Ezt a rendeletet a 70/156/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2 610 kg referenciatömeget meg nem haladó M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre kell alkalmazni.

(2)  A gyártó kérésére az e rendelet szerint megadott típusjóváhagyás kiterjeszthető az (1) bekezdésben meghatározott járműveken kívül a 70/156/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott, 2 840 kg referenciatömeget meg nem haladó M1, M2, N1 és N2 kategóriájú járművekre, amelyek megfelelnek az e rendeletben és végrehajtási intézkedéseiben megállapított feltételeknek.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet és végrehajtási intézkedései alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. 

„hibrid jármű”: olyan jármű, amely hajtását legalább két különböző energiaátalakító és két különböző (a járművön elhelyezett) energiatároló rendszer biztosítja;

2. 

„különös szociális igények teljesítésére tervezett járművek”: M1 kategóriájú dízelüzemű járművek, amelyek:

a) 

a 70/156/EGK irányelv szerinti, különleges rendeltetésű járművek, amelyek referenciatömege meghaladja a 2 000 kg-ot;

b) 

2 000 kg referenciatömeget meghaladó és a vezetőt is beleszámolva 7 vagy több személy szállítására tervezett járművek, kivéve 2012. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal a 70/156/EGK irányelvben meghatározott M1G kategóriájú járműveket;

vagy

c) 

1 760 kg referenciatömeget meghaladó, kifejezetten kereskedelmi célból gyártott, kerekes szék járművön belüli használatára alkalmas járművek;

vagy

3. 

„referenciatömeg”: a menetkész jármű tömege, a járművezető 75 kg-mal figyelembe vett átlagtömegével csökkentve, és 100 kg átlagtömeggel megnövelve;

4. 

„gáz-halmazállapotú szennyező anyagok”: a kipufogógázzal kibocsátott szén-monoxid, nitrogén-oxidok nitrogén-dioxid egyenértékben kifejezve (NO2) és szénhidrogének;

5. 

„légszennyező részecskék”: a kipufogógáz azon összetevői, amelyeket a kipufogócsőnél a hígított kipufogógázból 52 °C (325 K) maximális hőmérsékleten távolítanak el az átlagos kibocsátás ellenőrzéséhez használt vizsgálati eljárásnál meghatározott szűrőkkel;

6. 

„kipufogócső kibocsátás”: a kibocsátott gáz-halmazállapotú szennyező anyagok és légszennyező részecskék;

7. 

„párolgási kibocsátás”: a gépjármű üzemanyag-ellátó rendszeréből kibocsátott szénhidrogéngőz, ami különbözik a kipufogócsőnél történő kibocsátástól;

8. 

„forgattyúház”: azok a motoron belüli vagy kívüli terek, amelyeket olyan belső vagy külső vezetékek kötnek össze az olajteknővel, amelyeken keresztül a gázok és gőzök kiszivároghatnak;

9. 

„fedélzeti diagnosztikai” vagy „OBD-rendszer”: olyan kibocsátás-szabályozást szolgáló rendszer, amely számítógép-memóriában tárolt hibakódok segítségével képes meghatározni az üzemzavar valószínűsíthető helyét;

10. 

„hatástalanító berendezés”: bármely olyan tervezési elem, amely érzékeli a hőmérsékletet, a járműsebességét, a motor fordulatszámát (a percenkénti fordulatszámot), a sebességfokozatot, a kipufogó- és szívócsővezetékben keletkező vákuumot vagy bármely más paramétert a kibocsátást szabályozó rendszer bármely részének működésbe hozása, működésének modulálása, késleltetése vagy kikapcsolása céljából, és amely bizonyos, a jármű szokásos körülmények közötti üzemeltetése és használata során ésszerűen várható feltételek mellett csökkenti a kibocsátást szabályozó rendszer hatásfokát;

11. 

„kibocsátáscsökkentő berendezés”: a jármű kipufogócsőnél történő és párolgási kibocsátások csökkentését és/vagy korlátozását szolgáló alkatrészei;

12. 

„eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés”: olyan kibocsátáscsökkentő berendezés vagy ilyen berendezések együttese, amelyre kiterjed az adott járműre megadott típusjóváhagyás;

13. 

„kibocsátáscsökkentő pótberendezés”: olyan kibocsátáscsökkentő berendezés vagy ilyen berendezések együttese, amelyet az eredeti kibocsátáscsökkentő berendezés pótlására szántak, és amelyre a 70/156/EGK irányelvben meghatározott önálló műszaki egységként jóváhagyás szerezhető;

▼M5 —————

▼B

16. 

„bioüzemanyag”: a közlekedés számára biomasszából gyártott folyékony vagy gázhalmazállapotú üzemanyag;

17. 

„alternatív üzemanyaggal működő jármű”: az a jármű, amelyet úgy terveznek, hogy legyen képes legalább egy olyan üzemanyaggal működni, amely légköri hőmérsékleten és nyomáson gázhalmazállapotú, vagy alapjában véve nem ásványi olajszármazék;

▼M4

18. 

„közvetlen befecskendezésű motor”: olyan motor, amely képes olyan üzemmódban működni, amelyben az üzemanyagot a szívószelepeken beszívott levegőbe fecskendezi.

▼BII. FEJEZET

A GYÁRTÓK TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEI

4. cikk

A gyártók kötelezettségei

(1)  A gyártók kötelesek bizonyítani, hogy minden új jármű, amelyet a Közösségben értékesítenek, regisztrálnak vagy üzembe helyeznek, az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak megfelelően típusjóváhagyással rendelkezik. A gyártóknak azt is bizonyítaniuk kell, hogy a Közösségben értékesített vagy üzembe helyezett minden típusjóváhagyást igénylő új kibocsátáscsökkentő pótberendezés az e rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben foglaltaknak megfelelően típusjóváhagyással rendelkezik.

Ezek a kötelezettségek magukban foglalják az I. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek és az 5. cikkben említett végrehajtási intézkedések teljesítését is.

(2)  A gyártók kötelesek biztosítani a gyártás megfelelőségét, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamát és az üzemelés közbeni megfelelést ellenőrző típusjóváhagyási eljárások elvégzését.

Továbbá, a gyártó műszaki intézkedéseinek biztosítaniuk kell, hogy e rendelet értelmében, a kipufogócsőnél és a párolgással keletkező szennyező anyag kibocsátást, a jármű rendes üzemeltetési feltételek szerinti normál élettartama folyamán hatékonyan korlátozzák. Ezért az üzemelés közbeni megfelelésre vonatkozó intézkedéseket 5 évvel bezárólag, illetve 100 000 km megtétele után, attól függően, hogy melyik van előbb, ellenőrizni kell. A kibocsátáscsökkentő berendezések típusjóváhagyás céljából végzett élettartam-vizsgálata 160 000 kilométer után esedékes. Ennek érdekében a gyártó számára lehetővé kell tenni a próbapados „öregedési” tesztelést, a (4) bekezdésben említett végrehajtási intézkedésekkel összhangban.

Az üzemelés közbeni megfelelést, különösen a kipufogócső kibocsátásoknál ellenőrizni kell az I. mellékletben megállapított kibocsátási határértékekhez képest. A párolgási kibocsátások és az alacsony környezeti hőmérsékleten történő kibocsátások ellenőrzésének javítása érdekében az ellenőrzési eljárásokat felül kell vizsgálnia a Bizottságnak.

(3)  A gyártóknak egy, a vásárlás időpontjában a jármű vásárlójának átadandó dokumentumban meg kell határozniuk a széndioxid-kibocsátásra és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó számadatokat.

(4)  A (2) és (3) bekezdés végrehajtására vonatkozó konkrét eljárásokat és követelményeket a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

5. cikk

Követelmények és vizsgálatok

(1)  A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek való megfelelést.

(2)  Tilos a kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használata. A tilalom nem vonatkozik az alábbi esetekre:

a) 

a berendezés használata a motor sérülés vagy baleset elleni védelme és a jármű biztonságos üzemeltetése szempontjából indokolt;

b) 

a berendezés a motorindításra vonatkozó követelmények teljesítésén túl nem üzemel;

vagy

c) 

a vizsgálati eljárások alapjában véve olyan feltételek mellett folynak, amelyekkel ellenőrizhető a párolgási kibocsátás és az átlagos kibocsátás a kipufogócsőnél.

(3)  A típusjóváhagyás e bekezdésben meghatározott konkrét eljárásait, vizsgálatait és követelményeit, valamint a (2) bekezdés végrehajtására vonatkozó követelményeket – amelyek e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak – a 15. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szerint kell elfogadni. Ide tartozik a következőkkel kapcsolatos követelmények meghatározása:

a) 

kipufogócső kibocsátások, ideértve a vizsgálati ciklusokat, az alacsony környezeti hőmérsékletet, az üresjárati fordulatszámnál tapasztalható kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és az utókezelő rendszerek működését és felújítását;

b) 

párolgási kibocsátások és kibocsátások a forgattyúházból;

c) 

az OBD-rendszerek és a kibocsátáscsökkentő berendezések üzemelés közbeni teljesítménye;

d) 

kibocsátáscsökkentő berendezések élettartama, kibocsátáscsökkentő pótberendezések, üzemelés közbeni megfelelés, gyártásmegfelelőség és közlekedésre való alkalmasság;

e) 

üvegházhatású gázok kibocsátásának és az üzemanyag-fogyasztásnak a mérése;

f) 

hibrid járművek és alternatív üzemanyagú járművek;

g) 

a típusjóváhagyások és követelmények kiterjesztése a kis mennyiséget gyártókra;

h) 

a vizsgálóberendezések;

▼M2 —————

▼B

i) 

referencia-üzemanyagok, úgymint benzin, gázolaj, gázhalmazállapotú üzemanyagok és bioüzemanyagok, úgymint bioetanol, biodízel és biogáz;

▼M2

j) 

a motorteljesítmény mérése.

▼B

A fenti követelmények, amennyiben alkalmazhatók, a járművekre azok üzemanyagának típusától függetlenül vonatkoznak.

▼M5 —————

▼BIV. FEJEZET

A TAGÁLLAMOK KÖTELEZETTSÉGEI

10. cikk

Típusjóváhagyás

(1)  2007. július 2-től kezdődő hatállyal a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását egy új járműtípusra a járművek kibocsátásaival vagy üzemanyag-fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve nem tilthatják meg egy új jármű nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy üzembe helyezését akkor, ha az érintett jármű e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, valamint különösen az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott Euro 5, illetve az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeknek megfelel.

(2)  2009. szeptember 1-től, illetve az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó járművek esetében 2010. szeptember 1-től a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek e rendeletnek és a végrehajtási intézkedéseinek és különösen a mellékleteknek nem felelnek meg, kivéve az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeket. A kipufogócső kibocsátásra vonatkozó vizsgálatnak a különös szociális igények teljesítésére tervezett járművekre alkalmazott határértékei megegyeznek az N1 kategória III. osztályára alkalmazott értékekkel.

(3)  2011. január 1-jétől, illetve az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó járművek, valamint a különös szociális igények teljesítésére tervezett járművek esetében 2012. január 1-jétől, azon új járművek esetében, amelyek e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek – különösen a mellékleteknek, kivéve az I. melléklet 2. táblázatában foglalt Euro 6 határértékeket – nem felelnek meg, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a 70/156/EGK irányelv 7. cikke (1) bekezdésében foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését. A kipufogógáz-kibocsátásra vonatkozó vizsgálatnak a különös szociális igények teljesítésére tervezett járművekre alkalmazott határértékei megegyeznek az N1 kategória III. osztályára alkalmazott értékekkel.

(4)  2014. szeptember 1-jétől, valamint az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó járművek esetében 2015. szeptember 1-jétől a nemzeti hatóságoknak meg kell tagadniuk az EK-típusjóváhagyás vagy a nemzeti típusjóváhagyás megadását a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból azokra az új járműtípusokra, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, valamint különösen az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeknek.

(5)  2015. szeptember 1-jétől, valamint az N1 kategória II. és III. osztályába és az N2 kategóriába tartozó járművek esetében 2016. szeptember 1-jétől azon új járművek esetében, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek, valamint különösen az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 határértékeknek, a nemzeti hatóságoknak úgy kell tekinteniük, hogy a megfelelőségi igazolások már nem érvényesek a 70/156/EGK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltak céljára, és a kibocsátásokkal vagy üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos okokból meg kell tiltaniuk az ilyen járművek nyilvántartásba vételét, értékesítését és üzembe helyezését.

▼M1

(6)  Az I. melléklet 1. és 2. táblázatában a részecskék tömegére megadott 5,0 mg/km kibocsátási határérték az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított időpontokban lép hatályba.

Az I. melléklet 1. és 2. táblázatában a részecskék tömegére megadott 4,5 mg/km kibocsátási határérték, illetve a részecskék számára vonatkozó határérték 2011. szeptember 1-jén lép hatályba a járművek új típusainak típusjóváhagyására és 2013. január 1-jén a Közösségen belül értékesített, nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett összes új járműre.

▼M4

(7)  A (4) és az (5) bekezdésben az új típusok jóváhagyására, illetve az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és üzembe helyezésére megállapított időpontokat követő három évig a közvetlen befecskendezésű szikragyújtású motororral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határértéket kell alkalmazni.

▼B

11. cikk

A pótalkatrészek típusjóváhagyása

(1)  A nemzeti hatóságoknak meg kell tiltaniuk az e rendelet szerint jóváhagyott járművekbe szánt kibocsátáscsökkentő pótberendezések értékesítését, illetve járműbe szerelését, ha azok nem olyan típusúak, mint amelyre a típusjóváhagyást e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelelően megadták.

(2)  A nemzeti hatóságok továbbra is kiterjeszthetik az EK-típusjóváhagyásokat az e rendeletet megelőző szabványokhoz igazodó kibocsátáscsökkentő pótberendezésekre az eredeti feltételek szerint. A nemzeti hatóságoknak meg kell tiltaniuk az ilyen kibocsátáscsökkentő pótberendezések értékesítését vagy járműre szerelését, kivéve, ha azok olyan típusúak, mint amelyre a megfelelő típusjóváhagyást megadták.

(3)  Az alkatrészek típusjóváhagyására vonatkozó követelmények elfogadása előtt típusjóváhagyott járművekbe történő beszerelésre szánt kibocsátáscsökkentő berendezések mentesülnek az (1) és (2) bekezdésben foglalt követelmények alól.

12. cikk

Pénzügyi ösztönzők

(1)  A tagállamok rendelkezhetnek pénzügyi ösztönzők alkalmazásáról az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelelő sorozatban gyártott járművek tekintetében.

Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a tagállam piacán értékesítésre kínált új járműre érvényesnek kell lennie, amely a 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően eleget tesz legalább az I. melléklet 1. táblázatában foglalt kibocsátási határértékeknek; ezek az ösztönzők az ott meghatározott időpontokban megszűnnek.

Az olyan pénzügyi ösztönzők, amelyek kizárólag az I. melléklet 2. táblázatában foglalt kibocsátási határértékeket teljesítő járművekre vonatkoznak, olyan új járművek esetében adhatók, amelyeket a tagállam piacán a 10. cikk (3) bekezdésében megjelölt időpontoktól kezdődően kínáltak eladásra, a 10. cikk (5) bekezdésében megjelölt időpontok előtt; az ösztönzők a 10. cikk (5) bekezdésében meghatározott időpontokban megszűnnek.

(2)  A tagállamok pénzügyi ösztönzőket nyújthatnak a használatban lévő járművek átalakításához és a nem megfelelő járművek leselejtezéséhez.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett pénzügyi ösztönzők összege egyik járműtípus esetében sem lépheti túl az I. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek teljesítésének biztosítására bevezetett műszaki berendezések többletköltségét, a járműbe való beszerelés költségét is beleértve.

(4)  A Bizottságot kellő időben tájékoztatni kell az (1) és (2) bekezdésben említett pénzügyi ösztönzők bevezetésére vagy megváltoztatására vonatkozó tervekről.

13. cikk

Szankciók

(1)  A tagállamoknak meg kell határozniuk az e rendelet rendelkezéseinek gyártók általi megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezéseket, és meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket azok végrehajtásának biztosítására. Az előírt szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok ezekről a rendelkezésekről 2009. január 2-ig tájékoztatják a Bizottságot, és haladéktalanul közlik a Bizottsággal az azokat érintő minden későbbi módosítást is.

(2)  A szankcióval járó jogsértések típusai a következők:

a) 

hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárások, illetve a visszavonáshoz vezető eljárások során;

b) 

a típusjóváhagyás, illetve az üzemelés közbeni megfelelés vizsgálati eredményeinek meghamisítása;

c) 

olyan adatok vagy műszaki előírások visszatartása, amelyek a típusjóváhagyás visszavonásához vagy megvonásához vezethetnek;

d) 

hibás berendezések alkalmazása.

▼M5 —————

▼BV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. cikk

Az előírások újrafogalmazása

(1)  A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a metánkibocsátást figyelembe vegye a széndioxid-kibocsátás számítása során. Amennyiben szükséges, a Bizottság javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a metánkibocsátás ellenőrzéséről, vagy korlátozásáról.

(2)  A Járműelőírások Harmonizálásának Világfóruma (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) védnöksége alatt folyó ENSZ-EGB légszennyezőrészecske-mérő program befejezését követően, de legkésőbb az Euro 6 hatálybalépésekor a Bizottság elfogadja a következő intézkedéseket, amelyek célja többek között e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, beleértve a kiegészítéssel történő módosítást is, a meglévő ambiciózus környezetvédelmi célok gyengítése nélkül:

a) 

e rendelet módosítása a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban abból a célból, hogy újból beállítsa az e rendelet I. mellékletében megállapított részecsketömeg-alapú határértékeket, és ugyanebben a mellékletben olyan részecskeszám-alapú határértékeket vezessen be, amelyek nagyjából megfelelnek a benzinre és gázolajra vonatkozó tömegalapú határértékeknek;

b) 

egy átdolgozott részecskemérési eljárás és részecskeszám-alapú határérték elfogadása, a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással.

(3)  A bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint a kibocsátások mérésére használt vizsgálati ciklusokat. Ha a felülvizsgálat kimutatja, hogy az említettek már nem megfelelők, illetve nem tükrözik a valós kibocsátásokat, akkor azokat ki kell igazítani oly módon, hogy azok a valós közúti vezetés által generált kibocsátásokat megfelelően tükrözzék. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló szükséges rendelkezéseket, a 15. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság folyamatosan felülvizsgálja az 5. cikk (3) bekezdésében említett követelmények és vizsgálatok tárgyát képező szennyező anyagokat. Amennyiben a Bizottság azt állapítja meg, hogy további szennyező anyagok kibocsátásának szabályozása vált szükségessé, akkor javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé e rendelet megfelelő módosítására.

(5)  A Bizottság felülvizsgálja az I. melléklet 4. táblázatában megszabott kibocsátási határértékeket a kipufogócsőnél jelen levő szénmonoxid- és a szénhidrogén- kibocsátás tekintetében, hideg állapotban történő indítást követő vizsgálat segítségével, és adott esetben javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé a kibocsátási értékhatárok szigorítására.

▼M2 —————

▼B

15. cikk

A bizottság eljárása

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő 3 hónap.

(3)  Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

16. cikk

A 70/156/EGK és a 2005/55/EK irányelv módosítása

(1)  A 70/156/EGK irányelv az e rendelet II. mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

(2)  A 2005/55/EK irányelv a következőképpen módosul:

a) 

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 28-i 2005/55/EK irányelve a nehézjárművek és motorok kibocsátásuk tekintetében történő típusjóváhagyásáról (Euro IV és V)”;

b) 

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

(2)  Ezen irányelv alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) 

»jármű«: a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározott jármű, amelynek referenciatömege meghaladja a 2 610 kg-ot;

b) 

»motor«: a jármű meghajtását biztosító erőforrás, amelyre önálló műszaki egységként a 70/156/EGK irányelv 2. cikkében meghatározottak szerint típusjóváhagyás adható;

c) 

»kiemelten környezetbarát jármű (EEV)«: olyan motorral meghajtott jármű, amely megfelel az I. melléklet 6.2.1. pontja táblázatainak C. sorában meghatározott megengedett kibocsátási határértékeknek.”;

c) 

Az I. melléklet 1. szakasza helyébe a következő szöveg lép:

„1. Ez az irányelv a gáz-halmazállapotú szennyezőanyagok és légszennyező részecskék szabályozására, a kibocsátáscsökkentő berendezések hasznos élettartamára, az üzemben lévő járművek/motorok és az összes gépjármű fedélzeti diagnosztikai rendszerének (OBD-rendszerének) megfelelőségére, valamint az 1. cikkben meghatározott motorokra alkalmazandó, kivéve azokat az M1, N1, N2 és M2 kategóriájú járműveket, amelyekre a 715/2007/EK rendelet ( *1 ) szerint típusjóváhagyást adtak.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  Az alábbi irányelvek 2013. január 2-től hatályukat vesztik:

— 
a 70/220/EGK irányelv,
— 
a 72/306/EGK irányelv,
— 
a 74/290/EGK irányelv,
— 
a 77/102/EGK irányelv,
— 
a 78/665/EGK irányelv,
— 
a 80/1268/EGK irányelv,
— 
a 83/351/EGK irányelv,
— 
a 88/76/EGK irányelv,
— 
a 88/436/EGK irányelv,
— 
a 89/458/EGK irányelv,
— 
a 91/441/EGK irányelv,
— 
a 93/59/EGK irányelv,
— 
a 93/116/EK irányelv,
— 
a 94/12/EK irányelv,
— 
a 96/44/EK irányelv,
— 
a 96/69/EK irányelv,
— 
a 98/69/EK irányelv,
— 
a 98/77/EK irányelv,
— 
az 1999/100/EK irányelv,
— 
az 1999/102/EK irányelv,
— 
a 2001/1/EK irányelv,
— 
a 2001/100/EK irányelv,
— 
a 2002/80/EK irányelv,
— 
a 2003/76/EK irányelv,
— 
a 2004/3/EK irányelv.

(2)  A gépjárművekre vonatkozó 70/157/EGK, 70/220/EGK, 72/245/EGK, 72/306/EGK, 80/1268/EGK és 80/1269/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1989. július 17-i 89/491/EGK bizottsági irányelv ( 1 ) II. és V. melléklete 2013. január 2-től hatályát veszti.

(3)  A hatályukat vesztett irányelvekre történő hivatkozások az e rendeletre való hivatkozásként értelmezendők.

(4)  A tagállamok 2013. január 2-től hatályon kívül helyezik az (1) bekezdésben említett irányelvek alapján elfogadott végrehajtási jogszabályaikat.

18. cikk

Hatálybalépés

(1)  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)  Ezt a rendeletet 2009. január 3-tól kell alkalmazni, a 10. cikk (1) bekezdése és a 12. cikk kivételével, amelyeket 2007. július 2-től kell alkalmazni.

(3)  Az 5. cikk (3) bekezdésében és a 14. cikk (6) bekezdésében említett módosításokat vagy végrehajtási intézkedéseket legkésőbb 2008. július 2-ig kell elfogadni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEK

▼M11. táblázat

Euro 5 kibocsátási határértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Határértékek

Szén-monoxid tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Metántól különböző szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(THC + NOx)

Részecskék tömege ►M3   ◄

(PM)

►M4  
Részecskék száma
(PN)  ◄

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(darab/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (1)

CI

PI

CI

M

összes

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N1

I.

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

II.

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

III.

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

N2

összes

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0/4,5

5,0/4,5

6,0 × 1011

(1)   A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg-előírások csak a közvetlen injektálású motorokra vonatkoznak.

Magyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

▼M42.  táblázat

Euro 6 kibocsátási határértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Határértékek

Szén-monoxid tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Metántól különböző szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(THC + NOx)

Részecskék tömege

(PM) (1)

Részecskék száma

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(db/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2) (3)

CI

M

összes

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

összes

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

(1)   Az ebben a táblázatban megadott kibocsátási határértékek alapján a korábbi részecsketömeg-mérési protokoll szerint 2011. szeptember 1-je előtt jóváhagyott típusú járművekre 5,0 mg/km értékű, a kibocsátott részecskék tömegére megadott határérték vonatkozik.

(2)   A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.

(3)   A 10. cikk (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó közvetlen befecskendezésű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6,0 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határt kell alkalmazni. Legkésőbb az említett időpontokig be kell vezetni egy, a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazott vizsgálati módszert, amely biztosítja a járművek által valós vezetési körülmények között kibocsátott részecskék számának tényleges korlátozását.

Jelmagyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

▼B3. táblázat

Kibocsátási határérték a párolgási kibocsátás vizsgálatához

Párolgási kibocsátás tömege (g/vizsgálat)

2,04. táblázat

Kibocsátási határérték a kipufogócsőnél történő szénmonoxid- és szénhidrogén-kibocsátás hidegindítás utáni vizsgálatához

Vizsgálati hőmérséklet 266 K (–7 °C)

Gépjárműkategória

Osztály

Szén-monoxid tömege (CO)

L1 (g/km)

Szénhidrogének tömege (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2
II. MELLÉKLET

A 70/156/EGK irányelv módosítása

A 70/156/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. 

A 2. cikk az utolsó francia bekezdés után az alábbi mondattal egészül ki:

„Ha ebben az irányelvben önálló irányelvre vagy rendeletre történik hivatkozás, akkor ez egyúttal a végrehajtási intézkedéseikre is vonatkozik.”

2. 

Az „önálló irányelv” szavak után a „vagy rendelet” szavak kerülnek betoldásra az alábbi rendelkezésekben:

2. cikk 1. francia bekezdés; 2. cikk 9. francia bekezdés; 2. cikk. 10. francia bekezdés; 2. cikk. 14. francia bekezdés; 3. cikk (1) bekezdés; 3. cikk (4) bekezdés; 4. cikk (1) bekezdés c) pont; 4 cikk (1) bekezdés d) pont; 5 cikk (5) bekezdés; 6 cikk (3) bekezdés; 7 cikk (2) bekezdés; 13 cikk (4) bekezdés; 13. cikk (5) bekezdés; I. melléklet első bekezdés; III. melléklet III. rész; IV. melléklet II. rész első bekezdés; V. melléklet 1(a) szakasz; V. melléklet 1(b) szakasz; V. melléklet 1(c) szakasz; VI. melléklet, az EK-jármű-típusjóváhagyási bizonyítvány 2. oldala; VII. melléklet 1. pont 4. szakasz; VII. melléklet 1. lábjegyzet; X. melléklet 2.1. szakasz; X. melléklet 3.3. szakasz; XI. melléklet 4. függelék, Betűmagyarázat: X.; XII. melléklet B2. szakasz; XIV. melléklet 2(a) szakasz; XIV. melléklet 2(c) szakasz; XIV. melléklet 2(d) szakasz.

3. 

Az „önálló irányelvek” szavak után a „vagy rendeletek” szavak kerülnek betoldásra az alábbi rendelkezésekben:

2. cikk 8. francia bekezdés; 3 cikk (1) bekezdés; 3. cikk (2) bekezdés; 4. cikk (1) bekezdés a) pont első és második francia bekezdése; 4. cikk (1) bekezdés b) pont; 4. cikk (3) bekezdés; 5. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdés; 5. cikk (6) bekezdés; 8. cikk (2) bekezdés; 8. cikk (2) bekezdés c) pont; 9. cikk (2) bekezdés; 10. cikk (2) bekezdés; 11. cikk (1) bekezdés; 13. cikk (2) bekezdés; 14. cikk (1) bekezdés i. pont; Mellékletek listája: a XIII. melléklet címe; I. melléklet első bekezdés; IV. melléklet I. rész első és második sor; IV. melléklet II. rész a táblázat 1. lábjegyzete; V. melléklet 1(b) szakasz; V. melléklet 3. szakasz; V. melléklet 3(a) szakasz; V. melléklet 3(b) szakasz; VI. melléklet 1. és 2. pont; VI. melléklet, az EK-jármű-típusjóváhagyási bizonyítvány 2. oldala; X. melléklet 2.2. szakasz; X. melléklet 2.3.5. szakasz; X. melléklet 3.5. szakasz; XII. melléklet, cím; XIV. melléklet, 1.1. szakasz; XIV. melléklet 2(c) szakasz.

4. 

Az „irányelv” szó után a „vagy rendelet” szavak kerülnek betoldásra az alábbi rendelkezésekben:

5. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés; IV. melléklet I. rész, a táblázat X. lábjegyzete; VI. melléklet, az EK-jármű-típusjóváhagyási bizonyítvány 2. oldala a táblázatok címsora; VII. melléklet (1) bekezdés 2. szakasz; VII. melléklet (1) bekezdés 3. szakasz; VII. melléklet (1) bekezdés 4. szakasz; VIII. melléklet, 1., 2., 2.1., 2.2. és 3. szakasz; IX. melléklet, az M1 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala, 45., 46.1. és 46.2. pont pont; IX. melléklet, az M2 és M3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala, 45. és 46.1. pont; IX. melléklet, az N1, N2 és N3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala, 45. és 46.1. pont; IX. melléklet, az M1 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala, 45. és 46.1. pont; IX. melléklet, az M2 és M3 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala, 45. és 46.1. pont; IX. melléklet, az N1, N2 és N3 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala, 45. és 46.1. pont; X. melléklet 2. lábjegyzet; X. melléklet 1.2.2. szakasz; XI. melléklet, 4. függelék, Betűmagyarázat: N/A; XV. melléklet, a táblázat címe.

Az „irányelv” szó után a „vagy rendelet” szavak kerülnek betoldásra az alábbi rendelkezésekben:

IX. melléklet, az M1 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala; IX. melléklet, az M2 és M3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala; IX. melléklet, az N1, N2 és N3 kategóriájú teljes vagy befejezett járművek részére 2. oldala; IX. melléklet, az M1 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala; IX. melléklet, az M2 és M3 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala; IX. melléklet, az N1, N2 és N3 kategóriájú nem teljes járművek részére 2. oldala, XV. melléklet.

5. 

A 8. cikk (2) bekezdésének c) pontjában az „irányelv(ek)” szó/szavak után a „vagy rendelet(ek)” szavak kerülnek betoldásra.

6. 

A IV. melléklet I. részében a táblázat fejléce és a 2. pont helyébe az alábbiak lépnek:„Tárgy

Az irányelv/rendelet száma

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Kibocsátások/Információkhoz való hozzáférés

…/…/EK

…/…/EK

L …, …, … o.

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

(1)   A 2 610 kg értéket nem meghaladó referenciatömeggel bíró járművekre. A gyártó kérésére azokra a járművekre is alkalmazható, amelyek referenciatömege nem haladja meg a 2 840 kg-ot.”

7. 

A IV. melléklet I. részében a 11. és a 39. pontot el kell hagyni.

8. 

A VII. melléklet 4. pontjában az „irányelv” szó után a „vagy rendelet” szavak kerülnek betoldásra.

9. 

A VII. melléklet 5. pontjában a „legutóbbi irányelv” szavak után a „vagy rendelet” szavak kerülnek betoldásra.

10. 

A XI. melléklet 1. függelékében a táblázat fejléce és a 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:„Sorszám

Tárgy

Az irányelv/rendelet száma

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Kibocsátások/Információk-hoz való hozzáférés

…/…/EK

…/…/EK

Q

G + Q

G + Q”

 

11. 

A XI. melléklet 1. függelékében a 11. és a 39. pontot el kell hagyni.

12. 

A XI. melléklet 2. függelékében a táblázat fejléce és a 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:„Sorszám

Tárgy

Az irányelv/rendelet száma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Kibocsátások/Információk-hoz való hozzáférés

…/…/EK

…/…/EK

A

A

 

A

A”

 

 

 

 

 

13. 

A XI. melléklet 2. függelékében a 11. és a 39. pontot el kell hagyni.

14. 

A XI. melléklet 3. függelékében a táblázat fejléce és a 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:„Sorszám

Tárgy

Az irányelv/rendelet száma

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Kibocsátások/Információk-hoz való hozzáférés

…/…/EK

…/…/EK

Q

 

Q

Q”

 

 

 

 

 

15. 

A XI. melléklet 3. függelékében a 11. pontot el kell hagyni.

16. 

A XI. melléklet 4. függelékében a táblázat fejléce és a 2. pont helyébe az alábbi szöveg lép:„Sorszám

Tárgy

Az irányelv/rendelet száma

N kategóriájú mozgó daru

2

Kibocsátások/Információkhoz való hozzáférés

…/…/EK

…/…/EK

N/A”

17. 

A XI. melléklet 4. függelékében a 11. pontot el kell hagyni.( *1 ) HL L 171., 2007.6.29., 1. o.”

( 1 ) HL L 238., 1989.8.15., 43. o.

Top